kosten schuifdeuren

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
 • Auteur
  Berichten
 • #7014
  pakkans23
  Deelnemer

   een lid van onze VvE heeeft de oorspronkelijke toegangsdeur naar zijn balkon in afwijking van de geplande draaideur, vervangen door een schuifdeur. naar ik aanneem op eigen kosten)

   dit is tijdens de bouw geschied. er is hierover geen toestemming, afspraak of enig overleg geweest met de ALV.

   de vraag is nu: wie moet de reparatiekosten aan de schuifdeur betalen? VvE of het betreffende lid.

   de deur is uitsluitend door dat betreffende lid te gebruiken.

   #7015
   Carla
   Deelnemer

    Beste pakkans 23,
    Je zou even kunnen kijken of de schuifdeur een keuzemogelijkheid ( optie ) is geweest bij de aankoop, welke dan tijdens de bouw kon worden uitgevoerd. De meerprijs is dan inderdaad voor de koper.
    Schuifdeur of draaideur, beiden behoren tot de schil van het gebouw en daarvan zijn de kosten ( onderhoud/herstel/vervanging/ ) voor de VvE.
    Lees ook even je Modelreglement door én de Splitsingsakte. Het is immers niet uitgesloten dat daar aanvullende regelgeving in vermeld staat.

    #7016
    pakkans23
    Deelnemer

     Er was geen keuze, behalve dat de bewoner op eigen initiatief (en kosten) heeft gevraagd een schuifdeur te plaatsen i.p.v. een draaideur.
     De draaideur is amper onderhoudsgevoelig; de schuifdeur is zeer onderhoudsgevoelig;
     Het is toch onwaarschijnlijk dat ik (met draaideur) mede moet opdraaien voor de (extra) kosten die mijn buurman voor zijn eigen gemak maakt.
     De schil zoals die is/was bij het aankopen is voor rekening VvE denk ik, maar de ongevraagde aanpassingen toch niet?
     Zoals gebruikelijk staat in de splitsingsakte (mod1992) dat aanpassingen strikt voor één bewoner zijn, niet voor rekening van de VvE zijn.

     #7018
     Carla
     Deelnemer

      Beste pakkans23,
      Oké, het was geen keus. Maar het is wel uitgevoerd, zeg je, tijdens de bouw. Mag ik dan concluderen dat degene die die schuifdeur wilde, andere  persoonlijke afspraken met de bouwer heeft kunnen maken om zijn doel te verwezenlijken?
      Waren er in dat stadium van de bouw al VvE vergaderingen? Zo ja, heeft dan niemand van het bestuur, wat er dan dus ook al was, deze afwijking in de bouw gezien?
      Wanneer heeft e.e.a. plaats gevonden? Is het alleen bij jou bekend en dát nu pas?
      Kan je hier even melden op welke regel je duidt in Modelreglement 1992 waarin zou staan dat aanpassingen strikt voor één persoon, niet voor de VvE zijn?
      Met vriendelijke groet,
      Carla.

      #7020
      Rob
      Deelnemer

       Kan het ook niet gewoon zo zijn dat de situatie jarenlang gewoon is gedoogd (en goedgevonden) en men nu pas wakker omdat er nu kennelijk onderhoud nodig is en daar dus ook kosten aan verbonden zijn?

       #7022
       pakkans23
       Deelnemer

        of sprake was van gedogen en/of goedvinden is niet duidelijk; men heeft zich kennelijk niet verdiept in de consequenties, noch gerealiseerd van gemeenschappelijke (mede-)eigendom. zo lang er geen onderhoudskosten zijn, is het probleem niet aan de orde. een vergelijkend geval: een bewoner laat een motor plaatsen op de garagepoort om die te openen en sluiten. vraagt niets, doet het gewoon. nu is de motor stuk, wie gaat dat betalen? de man zelf toch?

        #7023
        pakkans23
        Deelnemer

         Carla,
         ik woonde toen nog niet hier. het lijkt sterk dat de bewoners zich hebben gedragen alsof er geen sprake is van gemeenschappelijke ruimten etc. in het stadium van de bouw zijn vele vergaderingen geweest omdat die veel langer heeft geduurd dan verwacht. iedereen heeft dat gezien maar (m.i.) gedacht: ik betaal de (extra) kosten voor de schuifpui en daardoor wordt die mijn eigendom. aan onderhoud heeft wellicht niemand gedacht (?)
         de bouw is 15 jaar terug, de kosten nu
         art. 9 lid 2 en art. 38 lid 8 ( 1992)

         #7024
         William
         Deelnemer

          Dit is dus het resultaat van het oogluikend toestaan van aanpassingen aan gemeenschappelijke delen, nu zit de VvE met de gebakken peren.
          Je moet eerst nagaan of de deuren met hang- en sluitwerk gemeenschappelijk zijn, dat antwoord heb ik hier nog niet gezien en kun je vinden in de splitsingsakte.
          Vervolgens zou je kunnen nagaan of er toestemming is gevraagd voor de aanpassing en onder welke voorwaarden. Als deze toestemming niet is verleeend, zou de VvE de betreffende eigenaar kunnen sommeren de deur in oorspronkelijke staat terug te brengen. Na 15 jaar geef ik de VvE echter weinig kans.
          Denkend aan bovenstaande (deuren zijn gemeenschappelijk, geen toestemming verleend) ga ik er van uit dat er nu dus een gemeenschappelijke zaak van de VvE gerepareerd moet worden. Tja, dit zijn mijns inziens nu gewoon kosten voor de VvE. Betekent echter ook dat de VvE (vergadering) beslist en niet de betreffende eigenaar.

          #7025
          pakkans23
          Deelnemer

           a. er is geen sprake van enige toestemming, ook niet oogluikend, dus ook geen voorwaarden
           b. de deuren zijn gemeenschappelijk
           c. inderdaad, de ALV moet hierover beslissen. (Had hierover destijds al moeten beslissen) het kan toch niet zó zijn dat als een bewoner ongevraagd en eigenmachtig een aanpassing doet aan iets gemeenschappelijks,  de mede-eigenaren opdraaien voor de onderhoudskosten. wat William suggereert spreekt mij wel aan: terug naar de oorspronkelijke situatie of de kosten voor eigen rekening nemen.

           #7026
           Carla
           Deelnemer

            Beste pakkans23,
            Inmiddels is e.e.a. helder. De zorgen die nu ontstaan komen dus duidelijk voort uit een verleden waarin de regelgeving niet is toegepast. Kwalijke zaak. Herstel c.q. terug komen op een situatie van 15 jaar geleden, lijkt me vrijwel niet te doen.
            Overigens dank voor je verwijzing naar de gevraagde artikelen in Modelreglement 1992. De door jou genoemde regelgeving gaat echter over andere kwesties dan de gedachte die je opperde: ” …..dat aanpassingen, strikt voor één bewoner, niet voor de VvE zijn…” Maar die discussie laat ik maar even terzijde. Nu niet ter zake doende.
            Succes met het wakker houden van jullie VvE en haar bestuur.
            Met vriendelijke groet,
            Carla.

            #7039
            monaster
            Deelnemer

             Het lijkt me deze kosten nu voor rekening van de VvE komen mits de ALV akkoord gaat met de kosten. Overigens spelen de art 9, lid 2 en art. 38 lid 8 hier n.m.m. helemaal geen rol.

             #7040
             pakkans23
             Deelnemer

              monaster,
              jij vindt dus ook dat de ALV hierin nu nog ten principale kan beslissen;
              zowel jij als andere reageerders achten art. 9 lid 2 niet van toepassing;  dat is onbegrijpelijk want zij hebben een appartement met draaideur gekocht, art. 9 lid 2 eist dat er toestemming moet worden verleend voor het aanbrengen van veranderingen in de gemeenschappelijke zaken. welnu, door het miskennen van deze bepaling gaan de plichten van de VvE in dit geval teniet, dan wel beloopt zij niet meer dan wat zich bij de oorspronkelijke  uitvoering zouden kunnen belopen.
              zie mijn opmerking op een eerdere post:……….een vergelijkend geval: een bewoner laat een motor plaatsen op de garagepoort om die te openen en sluiten. vraagt niets, doet het gewoon. nu is de motor stuk, wie gaat dat betalen? de man zelf toch?………..

              #7042
              Rob
              Deelnemer

               Wat heb jij, je mede- eigenaren of de VvE in de tussentijd allemaal gedaan om de onrechtmatige situatie terug te draaien?
               Is de bewoner gesommeerd de motor weer weg te halen?
               Heb jij in enige vergadering melding gemaakt van deze onrechtmatigheden?
               Een aantal vragen die naar mijn idee van invloed kunnen zijn in deze kwestie.
               Het zou zomaar kunnen zijn dat de VvE en/of de mede-eigenaren handelingen hebben uitgevoerd waardoor de betrokken eigenaar zou van mening kan zijn dat de VvE “stilzwijgend” toestemming heeft gegeven aan de ontstane situatie.
               Het zal van de omstandigheden afhangen of er eventueel sprake kan zijn van rechtsverwerking.

               Rechtsverwerking door verbouwen zonder toestemming VvE

               Geen rechtsverwerking door stilzitten VvE

               #7043
               monaster
               Deelnemer

                Nog tijdens de bouw is er een VvE opgericht (dat is de normale gang van zaken).
                Bij de oplevering van het gebouw is de VvE akkoord gegaan met de oplevering van de zaken die des VvE’s zijn, dus ook met de schuifdeur in de buitenschil.
                komen er kosten aan de deuren in die buitenschil dan is dat een VvE zaak.
                Wat betreft je voorbeeld met elektrische deuropener bij een garagedeur, dan heeft die opener niets met de deur als zodanig te maken. Zijn daar problemen mee dan is dat inderdaad voor rekening van de eigenaar.
                Datzelfde zou het geval zijn als je op jouw deur een deurdranger zou plaatsen, en daar problemen mee zijn.
                Ik blijf dus bij mijn eerdere opmerkingen dat de VvE moet beslissen over reparatie van de (schuif)deur en dat de kosten ook voor rekening van de VvE zijn.

                #7047
                Carla
                Deelnemer

                 @ Monaster, je merkt op dat de VvE moet beslissen over de reparatie. Wat bij @ pakkans23 de indruk wekt dat de VvE kan besluiten voor wie de kosten zijn. Ik merk even op dat wanneer er een reparatie moet plaats vinden aan de schuifdeur ( kosten VvE )  er geen toestemming van de VvE nodig is. Stel je voor dan zou het zo maar kunnen voorkomen dat iemand een jaar moet wachten en met een deur blijft zitten die misschien zelfs niet meer open of dicht kan? 🙂
                 Met vriendelijke groet,
                 Carla.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.