Ledenvergadering – stemmen voorafgaand ipv met machtiging?

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • #10660
  Verbazing
  Deelnemer

   Beste lezers,

   Deze maand is het weer algemene ledenvergadering bij ons. Er is discussie over een stuk grond waarop m.i. geparkeerd kan worden maar de Splitsingsakte is een drama; hierover al contact gehad met de notaris.

   In de vorige vergadering is een commissie geinstalleerd die deze problematiek moest bekijken. Twee mensen zijn er tegen dat op dat stukje grond (niet eens eigendom, maar met erfdienstbaarheid voorzien van ‘parkeren voor bewoners en bezoekers’) door bewoners met hun tweede auto wordt geparkeerd, twee anderen (waaronder ik) zijn voorstander op grond van ‘normaal gebruik en gezond verstand’; je gaat niet bewoners met een tweede auto van het terrein afjagen en het probleem verleggen. Dat lost niets op.

   Nu ben ik op vakantie als deze vergadering plaatsvindt, en zeker 2 andere bewoners die ook voorstander zijn óók. Ik heb inmiddels een plan geschreven met voorstel, waarvoor ik mijn agenderingsrecht ga gebruiken.

   De vraag is nu: mag je, terwijl de vergadering nog niet is gepland, of als de agenda net is rondgestuurd, bij het bestuur al aangeven op voorhand dat je vóór een plan wilt stemmen terwijl je er zelf niet bent? Je kunt uiteraard iemand machtigen…maar ik wil graag weten of het dus ook anders kan.. dan weet ik tenminste zeker dat 3 stemmen van de 85 vóór zijn.

   #10663
   Carla
   Deelnemer

    Beste Verbazing,
    Begrip voor je vraag. Maar….lees dit artikel even: https://www.vverecht.nl/2013/05/besluitvorming-en-wijze-van-stemmen-in-de-alv/
    Wat jij wilt, is dus niet toegestaan. Ik vraag me wel af of het is toegestaan om de persoon die je wilt machtigen, een schriftelijke verklaring van jouw stem, te laten overhandigen. Ook als er niet schriftelijk maar b.v. met handopsteken, gestemd wordt? Wellicht zijn er lezers die hier wel een antwoord op hebben.
    Succes en met vriendelijke groet, Carla

    #10664
    Rob
    Deelnemer

     Ik ben het met Carla eens.
     Daarnaast, als ik dit topic over dezelfde kwestie bekijk, zou je je ook nog kunnen afvragen of de VvE hier sowieso wel een rechtsgeldig besluit over kán nemen.
     Als het stukje grond géén eigendom is van de VvE denk ik dat de VvE daar verder ook niets over te zeggen heeft.
     Je schrijft in dit topic m.b.t. tot de erfdienstbaarheid overigens wel ‘bewoners en bezoekers’ terwijl in het andere topic sprake was van ‘eigenaars en gebruikers’, wat naar mijn idee toch wel een groot verschil is.
     Wat heeft de notaris hierover gezegd ?
      

     #10666
     Verbazing
     Deelnemer

      Letterlijk:
      Ik heb toen gezegd dat ik wilde beoordelen het gegeven dat in de wet is opgenomen dat eigendom kan worden gesplitst in appartementsrechten en het feit dat hier sprake is van een erfdienstbaarheid. Zoals gezegd, ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de erfdienstbaarheid een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de eigendom die door Heijmans in appartementsrechten is gesplitst. De erfdienstbaarheid is daarmee niet gesplitst maar omdat het onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de eigendom die is gesplitst, maakt het wel onderdeel uit van de splitsing en zijn de bepalingen van het splitsingsreglement op de erfdienstbaarheid van toepassing.
      Ik ben het daar niet mee eens. Iets waar geen eigendomsrecht op rust kan m.i. niet ‘meegaan’ naar een splitsingsakte.
      Vervelend in dit geval is wel dat de bouwmaatschappij een passage in de Akte van Splitsing (waarin ook melding wordt gemaakt van de erfdienstbaarheid) heeft laten opnemen dat alleen bezoekers op die strook grond zouden mogen parkeren.  Daardoor ontstond ‘rumoer’ van mensen die ‘de regeltjes willen handhaven’.

      #10672
      DikOz
      Deelnemer

       @Carla Op dezelfde site staat een artikel waarruit ik concludeer dat vooraf  stemmen via elektronisch stemmen onder zekere voorwaarden wel kan, juist onder MR1992!

       Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig mits ‘met de nodige waarborgen’

       #10675
       Rob
       Deelnemer

        Persoonlijk lees ik in dat artikel alleen dat ‘digitaal’ stemmen mogelijk zou zijn.
        Digitaal stemmen is naar mijn mening niet hetzelfde als ‘vooraf’stemmen.
         

        #10676
        Carla
        Deelnemer

         @ DikOz, ik heb het artikel ook gelezen. Maar daarin lees/las ik  geen antwoord op de vraag van @ Verbazing.
         Met vriendelijke groet, Carla

         #10677
         Bob
         Deelnemer

          Gelukkig is er in de VvE-wereld sprake van voortschrijdend inzicht en meegaan met de tijd. Meegaan met de tijd en nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in plaats van rigiditeit.
          MR 2017, moderner en state of the art.
          Quote
          Stemmen die voorafgaand aan de vergadering, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die vergadering, via het door de Vergadering bepaalde elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met ten tijde van de vergadering uitgebrachte stemmen. De Vergadering kan nadere voorwaarden stellen voor het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
          Unquote
          Leve de vooruitgang!

          #10680
          DikOz
          Deelnemer

           Ook in de wet staat een aanwijzing voor statuten i.h.a. over zo’n termijn bij vooraf stemmen. @rob In het gerefereerde artikel staat: ” Digitaal stemmen, dat wil zeggen op afstand het stemrecht uitoefenen voor of tijdens de vergadering …”. En in de Kamerstukken etc. die in de uitspraak zijn opgenomen,  staan ook aanknopingspunten.
           @carla @Verbazing schrijft: “De vraag is nu: mag je, terwijl de vergadering nog niet is gepland, of als de agenda net is rondgestuurd, bij het bestuur al aangeven op voorhand dat je vóór een plan wilt stemmen terwijl je er zelf niet bent?”
           En mijn antwoord is: ja als de agenda is rondgestuurd en  als je een VvE-website hebt die digitaal stemmen mogelijk maakt en als de vergadering binnen ruwweg 1 maand plaatsvindt.

           #10689
           Rob
           Deelnemer

            … En mijn antwoord is: ja als de agenda is rondgestuurd en als je een VvE-website hebt die digitaal stemmen mogelijk maakt en als de vergadering binnen ruwweg 1 maand plaatsvindt.

            Ik denk nog steeds dat dat niet “zomaar” kan.
            Zoals ik het lees heeft de rechter slechts kenbaar gemaakt dat een vereniging van eigenaren het gebruik van digitale stemmen zelf zou MOGEN regelen.
            Zolang er echter niets geregeld is binnen de VvE, is digitaal stemmen m.i. dus ook nog steeds niet mogelijk.
            Daarnaast deel ik alle zorgen en vragen die in het artikel naar voren komen en geloof ik persoonlijk nog niet dat er ook maar één VvE waarin één en ander echt goed geregeld is met de nodige waarborgen.
            Ik vind het dan ook erg jammer dat er geen hoger beroep in deze zaak gekomen is.
             

           10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.