Lid trekt stem terug op in vergadering genomen besluit

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • #9828
  Anoniem
  Deelnemer

   Mijn vraag gaat over het terugkomen op een besluit door een eigenaar, wat bij vergadering is genomen.

   Wij zijn een VvE van 2 woningen en zijn beide voor 50 % stemgerechtigd, volgens de splitsingsakte. Het beheer en bestuur van de VvE is ondergebracht bij een externe partij.

   In de vergadering van vorig jaar is, op mijn verzoek, besloten de splitsingsakte bij een notaris te laten wijzigen tav van het onderhoudt aan kozijnen. Dit viel vooralsnog onder de VvE, Daar ik voornemens was groot onderhoud aan de kozijnen te plegen en de kas van de VvE leeg was, ivm net opstarten van de VvE, heb ik aangegeven deze kosten voor mijn rekening te willen nemen. Met de voorwaarde dat de splitsingsakte gewijzigd zou worden en het onderhoud van kozijnen in de toekomst voor de individuele eigenaar zou worden. Hier is door de andere eigenaar akkoord op gegeven. Dit is vastgelegd in de notulen. Hierop is door het VvE beheer en bestuur een offerte aangevraagd bij een notaris voor de kosten voor deze wijziging. Deze offerte is in een tweede vergadering behandeld. Er is door beide partijen akkoord gegeven op deze offerte. Dit is vastgelegd in de notulen. Daarbij werd tevens vastgelegd dat er een nader overleg zou plaatsvinden ten aanzien van mogelijk andere punten waarop de splitsingsakte gewijzigd zou kunnen worden. Het betroffen zaken als het opnemen van een recenter (2006) modelreglement, aangezien onze VvE op dit moment modelreglement 1994 heeft. Na het akkoord ben ik begonnen met het herstel van de kozijnen (kosten: meer 15000 euro ivm vervanging en herstel hout en schilderwerk en vernieuwing dakkapellen)

   In de tussentijd is er een strijd geweest over groot noodzakelijk onderhoud aan het dak ivm diverse lekkages, wat door de andere eigenaar tegen gehouden werd.  De verhoudingen zijn daardoor behoorlijk bekoeld.

   Wij hebben onlangs een nieuwe vergadering gehad, waarbij ik heb aangegeven dat ik wil dat het proces tav de splitsing voortgezet wordt en er, conform de afspraak, een nader overleg gepland zou worden tav het opnemen van een nieuw modelreglement.

   Inmiddels zijn namelijk de herstelwerkzaamheden aan de kozijnen ook afgerond.  De andere eigenaar gaf aan dat hij nu niet meer mee wenst te werken aan het wijzigen van de splitsingsakte en terugkomt op zijn besluit hierover. Het VvE beheer, welke ook bestuurder is in dit geval, nam dit voor kennisgeving aan en ging door naar het volgende punt op de agenda. Op mijn vraag wat de reden was van het terugkomen op het besluit en of dit zomaar kan, werd geen verduidelijking gegeven. Het beheer (en bestuur)  gaf aan dat ze dit mogelijk nog uit gingen zoeken.

   Concreet wil ik graag weten: Kan dit en mag dit? Juist nu de het onderhoud is afgerond en ik alle kosten voor onderhoud heb gemaakt. En wat zijn mijn mogelijkheden hierin.  Wanneer dit inderdaad kan, is het bijvoorbeeld een mogelijkheid om alsnog, achteraf, bijvoorbeeld een vervangende machtiging aan de vragen voor het gepleegde onderhoud, daar een gedeelte van dit onderhoud tevens benoemd stond in het MJOP alszijnde onderhoud wat op korte termijn gepleegd diende te worden. Ik heb dit onderhoud juist op mij genomen om de VvE en daarmee ook de andere eigenaar niet te belasten op dat moment daar en geen geld in kas was voor dit onderhoud. Wat er nu gebeurt is dat het onderhoud gepleegd is, de andere eigenaar terugkomt op zijn akkoord wat bij vergadering is genomen en ik, wanneer dit inderdaad kan, tevens opdraai voor de kosten voor onderhoud van zijn kozijnen. Graag uw advies.

   #9841
   Rob
   Deelnemer

    Ik durf hier eigenlijk niet veel over te zeggen, naast het zoeken naar een goede jurist of nog beter, een heel goed gesprek met je mede-eigenaar.
    Nu er feitelijk nog niets vast staat over de (definitieve) wijzigingen in de akte zou jouw mede-eigenaar nog op veel gebieden kunnen tegenwerken.
    Het lijkt mij een behoorlijk complexe situatie.
     

    #9850
    RonaldL
    Deelnemer

     De vve gaat niet over de splitsingsakte. De splitsingsakte kan slechts gewijzigd worden door de verzamelde eigenaars in unanimiteit bij de notaris. Tot dat de gewijzigde akte is gedeponeerd geldt de huidige akte.
     Een besluit in de ALV van de vve is genomen zodra het genomen is met een maand wachttijd voor bezwaar. In een vergadering is een besluit genomen in meerderheid voor wijzigen splitsingsakte. Daarna is in een volgende vergadering geen besluit genomen, want geen meerderheid, slechts een mededeling “ik wil niet meer”. Het eerste besluit geldt nog steeds, want is niet gevolgt door ander besluit. Maar is allemaal niet relevant, want gaat over een onderwerp waar de vve helemaal niet over gaat, dus nietig.
     Feitelijk ben je in overtreding door onderhoud te doen aan zaken die gemeenschappelijk zijn en slechts door de vve kan worden uitgevoerd. Je zou kunnen argumenteren dat in de ALV is besloten het onderhoud ieder voor zich te laten doen, maar daar dit besluit strijdig is met de splitsingakte zou nietigheid ingeroepen kunnen worden.
     Juridisch sta je zwak. De oplossing is om met de andere eigenaar het op een akkoordje te gooien, dus werken aan begripvolle samenwerking is een must.
     Mijn bescheiden mening. Lees dit als een aanleiding om je eigen gedachten te scherpen.

     #9851
     Bob
     Deelnemer

      De vve gaat niet over de splitsingsakte. De splitsingsakte kan slechts gewijzigd worden door de verzamelde eigenaars in unanimiteit bij de notaris.

      Onjuist, zie 5:139 BW
      Op de rest van het betoog is het nodige af te dingen, en de conclusie dat je juridisch zwak zou staan is te kort door de bocht en voorbarig.
      Het op een akkoordje gooien lijkt me gezien de omschreven situatie (zie ook het onderhoud aan het dak) ietwat naïef.
      De mogelijke oplossing ligt zeer waarschijnlijk bij en in handen van een goede jurist. Het is niet anders.
      Veel succes gewenst !

      #9852
      Anoniem
      Deelnemer

       Beste allen,
       Dank voor jullie reacties!
       Beste Ronald,
       Het besluit om het onderhoud aan de kozijnen in de toekomst voor de individuele eigenaar te laten worden, door het wijzigen van de splitsingsakte op dat punt,  is unaniem, in dit geval door beide eigenaars (50/50 verhouding), genomen. Ook is, wederom unaniem, het besluit in de volgende vergadering genomen om de offerte van de notaris tot wijziging, goed te keuren. Er is binnen een maand geen bezwaar hierop gekomen.  Mijns inziens dus een rechtsgeldig besluit aangaande de splitsing op dat punt. Het nadere overleg aangaande wijziging tav het opnemen van een recenter modelreglement staat mijns inziens dan ook buiten het besluit tav onderhoud kozijnen. Ik was benieuwd of deze redenatie correct was.
       De VvE zijn wij, als eigenaren, beide in dit geval. Het wordt alleen beheerd door een externe partij.
       Ik zal de casus voor gaan leggen aan een jurist, gezien het stadium van goede gesprekken en akkoorden helaas achter ons liggen.

       #9853
       Bob
       Deelnemer

        Nu er feitelijk nog niets vast staat over de (definitieve) wijzigingen in de akte zou jouw mede-eigenaar nog op veel gebieden kunnen tegenwerken.

        Uit het verhaal van Tiara maak ik op dat er een besluit is de akte te wijzigen, dat er overeenstemming is over het feit dat de wijziging in elk geval de kozijnen zal omvatten, dat er een besluit is om een offerte van een notaris te vragen, en dat er een besluit is om akkoord te gaan met de gepresenteerde offerte.
        Dat er op geen enkele manier iets definitief is besloten over andere mogelijke wijzigingen lees ik ook. Over verdere wijzigingen staat absoluut niets vast.
        Voer voor advocaten, en niet alleen op grond van het VvE-recht, naast redelijkheid en billijkheid. Denk ook aan alternatieven als bijvoorbeeld “ongerechtvaardigde verrijking”. Er zijn meerdere manieren om dit vankentje te wassen. 😉
        Hier gaat Tiara naar mijn verwachting DE oplossing niet vinden, maar een goede jurist maakt de zaak zeker niet kansloos.

        #9854
        Bob
        Deelnemer

         Zie nu dat Tiara heeft gepost terwijl ik aan het tikken was. Bijna gelijk dus. 😉 😉
         Veel succes Tiara, zoals gezegd, je bent absoluut niet kansloos. Houd goede moed.

         #9856
         RonaldL
         Deelnemer

          Bob heeft natuurlijk, zoals gewoonlijk, gelijk met zijn verwijzing.
          Maar in dit geval maakt het in de praktijk niet uit. 4/5 is hier hetzelfde als unaniem. En de nieuwe akte is niet gepubliceerd, sterker nog, er is geen voorstel naar de notaris gegaan, omdat er nog onderhandeld wordt over dat voorstel.
          Om dan toch te handelen als ware de akte gepubliceerd is ook misschien wel naief.
          Blijft dat er in eerste instantie een oplossing tussen de twee eigenaren gezocht moet worden voor nu en voor de toekomst, anders wordt hun gezamenlijk belang in de toekomst alleen via advocaten en rechters vorm gegeven. En dat is niet een gewoon-mensen-leefwereld vorm.
          Zie nu dat er andere postings tegelijk gekomen zijn.

          #9858
          Anoniem
          Deelnemer

           Beste Bob,
           In dit licht is het zeker naïef te noemen. Maar zoals je zelf benoemt leef ook ik in een normale mensen leefwereld vorm, waar een afspraak een afspraak is en een besluit een besluit 😉 Helaas is de werkelijkheid anders blijkbaar.
           Dank voor jullie reactie, het zal vermoedelijk voer voor juristen worden vrees ik..

           #9859
           Bob
           Deelnemer

            Beste Bob, In dit licht is het zeker naïef te noemen. Maar zoals je zelf benoemt leef ook ik in een normale mensen leefwereld vorm, waar een afspraak een afspraak is en een besluit een besluit 😉 Helaas is de werkelijkheid anders blijkbaar. Dank voor jullie reactie, het zal vermoedelijk voer voor juristen worden vrees ik..

            Dit heb ik niet gezegd, reageer je hier niet op de post van Ronald?
            Ik heb jou niet van naïviteit beticht, maar slechts gesteld dat een gedachte aan een goed gesprek mogelijk wat naïef kan worden genoemd. 😉

            Het op een akkoordje gooien lijkt me gezien de omschreven situatie (zie ook het onderhoud aan het dak) ietwat naïef.

           10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.