Machtiging tot Incasso

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
 • Auteur
  Berichten
 • #4569
  Gerard
  Deelnemer

   In onze VvE zijn op dit moment 25 appartementen in bezit van particuliere eigenaren en 23 appartementen in bezit van 1 grooteigenaar.

   Voor eenieder geldt dat de VvE-bijdrage voor de 1e van de maand betaald moet zijn.

   In de ALV is een machtiging tot incasso afgegeven aan de VvE-beheermaatschappij met daarin opgenomen de regels, 14 dagen in gebreke met betalen, een herinnering, wederom 14 dagen in gebreke, een aanmaning en als laatste na 5 dagen, een incassobureau.

   De grooteigenaar betaalt nooit op tijd. Waarschijnlijk doordat de factuur die gestuurd wordt als datum de 1e van de maand heeft en waarop vermeld wordt dat er een betalingstermijn van 30 dagen geldt. Nu lijkt dat dus niet in overeenstemming met de machting tot incasso die door de ALV is afgegeven aan de Beheerder.

   Wat is nu wijsheid, de datering van de factuur laten aanpassen door de Beheerder of ook de incassomaatregelen waarin in de machtiging vanuit wordt gegaan, onverwijld toepassen ook op de grooteigenaar? Het lijkt er nu namelijk op dat het laatste nooit gebeurt.

   #4570
   Bob
   Deelnemer

    Hi Gerard,
    Het is m.i. niet erg handig om een factuur te sturen die in strijd is met de afspraak/verplichting. Wanneer de factuur op de eerste is gedateerd, en de factuur aangeeft dat de betaling binnen 30 dagen moet worden gedaan moet je niet gek opkijken dat de grooteigenaar die termijn ook gebruikt.
    Ik zou dus eerst maar eens een correcte factuur sturen. 😉
    Betalen jullie per maand vooruit?
    Welk modelreglement is bij jullie van kracht?
    Is er naast het modelreglement omtrent betaling van de voorschotbijdragen nog iets geregeld in een huishoudelijk reglement of bij vergaderbesluit?
    Vriendelijke groet, Bob.

    #4573
    Gerard
    Deelnemer

     Bob,
     Vraag 1: ja, werd medegedeeld bij het tekenen van de transportakte bij de notaris
     Vraag 2: 1992
     Vraag 3: Niet in het HHR, volgens een vergaderbesluit niet verder na te gaan dan tot de ALV van 2010.
     Correcte factuur sturen is een punt voor de volgende ALV. Dan beheerder opdracht geven voor correcte facturen, was overigens iets wat de vertegenwoordiging van de groot-eigenaar zelf ook al aangaf. Ik had tussentijds voorgesteld de betaaltermijn te verkorten, maar daar gaf deze vertegenwoordiging op aan dat dat volgens hem wettelijk geregeld was en dat verkorting van de betalingstermijn niet zou kunnen.
     Groet, Gerard

     #34939
     Bob
     Deelnemer

      Hi Gerard,
      Begrepen, dank voor de antwoorden.
      Gegeven jouw antwoorden vul ik hieronder aan.
      Modelreglement (MR) 1992 bepaalt slechts dat de voorschotbijdragen maandelijks moeten worden voldaan. Dat is niet gelijk aan maandelijks vooruit. Maandelijkse vooruitbetaling komt pas voor de eerste maal voor in het MR 2006.
      In jouw VvE kan dus zonder bezwaar maandelijks achteraf worden betaald. Iets om even rekening mee te houden, zeker wanneer de VvE incasssoprocedures opstart die later potentieel ongegrond blijken.
      Wat de vertegenwoordiger van de grooteigenaar aangeeft gaat mank. De grooteigenaar is, net als alle andere eigenaars, gehouden en gebonden aan de afspraken en termijnen als waarvoor is getekend in akte van splitsing en het vigerende MR.
      Vriendelijke groet, Bob.

      #4575
      Bob
      Deelnemer

       Hi Gerard,
       Hierbij nog een aanvulling. Naar ik denk kan de laatste alinea van mijn vorige post wat duidelijker.
       Waarom sturen jullie de grooteigenaar überhaupt een factuur? Dat is namelijk niet nodig.
       Met vriendelijke groet, Bob.

       #4576
       William
       Deelnemer

        Hoi Bob en Gerard,
        Waarschijnlijk ten behoeve van de boekhouding van de grooteigenaar.

        #4577
        Bob
        Deelnemer

         Waarschijnlijk ?!
         Ik geef slechts aan dat het absoluut niet nodig is om een rekening te sturen. Wanneer de grooteigenaar een factuur wil hebben moet hij die zelf maar maken.
         Het is niet het probleem van de VvE (kost alleen maar tijd, geld, papier en onnodige administratie), en ALS de grooteigenaar al een probleem denkt te hebben dan moet hij dat probleem zelf maar oplossen.
         Zoals ik al schreef is de grooteigenaar gebonden aan akte en MR, en de betalingsverplichtingen zijn onweerlegbaar. Bij niet per maand betalen is de grooteigenaar automatisch in verzuim. Daarna volstaat één goede brief, gevolgd door de deurwaarder.
         Met vriendelijke groet, Bob.

         #4579
         William
         Deelnemer

          Rustig aan Bob, ik geef slechts een suggestie 😉
          De meeste ‘rechtspersonen’ als zijnde eigenaar vragen hierom, aangezien zij elke boeking moeten kunnen verantwoorden in de boekhouding. Denk aan grooteigenaars, maar ook aan winkeliers/beleggers etc.
          Uiteraard is het niet verplicht, maar met een beetje softwarepakket kan dit allemaal geautomatiseerd en kost het geen papier, tijd etc.

          #4580
          Bob
          Deelnemer

           Ik stelde een retorische vraag (die stijlfiguur vraagt niet om een antwoord), en gaf slechts aan dat een rekening sturen, aan welke eigenaar dan ook, een compleet onnodige en overbodige actie is.
           De grooteigenaar is, gegeven de feiten die Gerard geeft, kennelijk niet goed op de hoogte met de ook voor hem geldende voorschriften en bedient zich van onjuiste argumenten. Het is dus absoluut niet interessant waarom de grooteigenaar een factuur zou willen/moeten krijgen. Dat doet in dit geval ook geheel niet terzake.
           Vragen mag de grooteigenaar wat die maar wil, maar de VvE bepaalt het antwoord. Het is niet de taak van de VvE om de grooteigenaar te plezieren, noch enige andere eigenaar die een uitzonderingsbehandeling wenst.
           Vriendelijke groet, Bob.

           #4581
           Rob
           Deelnemer

            Ik vind altijd maar dat je problemen daar moet laten waar ze thuis horen en sta volledig achter de op- en aanmerkingen van Bob.
            Deze hele topic bewijst namelijk al dat een groot-eigenaar die “onnodige” factuur  ook kan “misbruiken” om een andere betalingstermijn aan te nemen dan in de akte is vastgelegd en gebruikt hem dus kennelijk niet uitsluitend ter verantwoording van zijn administratie.
             
             

            #4582
            William
            Deelnemer

             Hello allen,
             Zoals ik het begrepen heb uit de antwoorden van Gerard, betaalt de grooteigenaar in dit geval gewoon in dezelfde maand waarin de bijdrage verschuldigd is, dus wat mij betreft is van misbruik geen sprake gezien hetgeen het modelreglement voorschijft.
             De crux zit hem hier mijns inziens in het volgende:
             ‘In de ALV is een machtiging tot incasso afgegeven aan de VvE-beheermaatschappij met daarin opgenomen de regels, 14 dagen in gebreke met betalen, een herinnering, wederom 14 dagen in gebreke, een aanmaning en als laatste na 5 dagen, een incassobureau.’
             Dit zou dan pas plaats in moeten gaan in de maand na de maand er een bijdrage niet is voldaan. En tja, wel of geen factuur. Als het de VVE geen moeite en/of geld kost, dan is er toch geen probleem 🙂 .

             #4584
             Gerard
             Deelnemer

              Even een korte aanvulling.
              factuur gedateerd 1-1-2017, betaaltermijn 30 dagen. Moet dus betaald zijn op 31-1. Wordt betaald op 9-2. Mijns inziens dus te laat.
              Andere conclusie, stellingname vve-beheerder dus onterecht dat ik voor de 1e van de maand moet betalen conform het MR 1992 moet dus betaald worden in dezelfde maand dat vve-bijdrage opeisbaar is. Februari dus in februari, maart in maart etc. Dit komt overeen met de automatische incasso die op dit moment wordt uitgevoerd op ongeveer de 4e van de maand.
              Verder heb ik het HHR ook nog even doorgelezen en daarin staat dat elke eigenaar verplicht is aan de automatische incasso mee te doen. Geldt dit dan ook voor de grooteigenaar?
              De VvE-beheerder maakt zich daar kennelijk niet druk om.
              kan ik daar dan wel een punt van maken?
              alvast dank voor jullie discussie onderling,
              Gerard

              #4585
              William
              Deelnemer

               Hoi Gerard,
               Die betalingen zijn inderdaad te laat. En in jouw geval is de bijdrage pas in dezelfde maand opeisbaar inderdaad.
               Of een verplichting tot automatische incasso in het Huishoudelijk Reglement mag staan, durf ik zo snel even niet te zeggen. Maar je kunt er inderdaad een punt van maken 🙂 . Ik zou het artikel uit het HHR schrappen, het heeft mijns inziens geen meerwaarde.

               #4586
               Bob
               Deelnemer

                Hi Gerard,
                Hieronder mijn reactie, waarbij ik integraal jouw post overneem en van commentaar voorzie.
                factuur gedateerd 1-1-2017, betaaltermijn 30 dagen. Moet dus betaald zijn op 31-1. Wordt betaald op 9-2. Mijns inziens dus te laat.
                B: Correct, betaling is te laat.
                Andere conclusie, stellingname vve-beheerder dus onterecht dat ik voor de 1e van de maand moet betalen conform het MR 1992 moet dus betaald worden in dezelfde maand dat vve-bijdrage opeisbaar is. Februari dus in februari, maart in maart etc. Dit komt overeen met de automatische incasso die op dit moment wordt uitgevoerd op ongeveer de 4e van de maand.
                B: Correct. Boekjaar is gelijk kalenderjaar. Voor het boekjaar vastgestelde voorschobijdrage moet maandelijks worden voldaan, ergo in betreffende maand (vóór de 1e van de volgende maand).
                Verder heb ik het HHR ook nog even doorgelezen en daarin staat dat elke eigenaar verplicht is aan de automatische incasso mee te doen. Geldt dit dan ook voor de grooteigenaar?
                B: Correct, het HHR bindt alle eigenaars op exact dezelfde wijze. De grooteigenaar dus ook, die staat niet boven de wet.
                Let op: knappe persoon of beheerder die mij kan dwingen om automatische incasso op mijn rekening toe te staan ! Niemand, ook de VvE niet, kan mij daartoe verplichten.
                Tip: doe bijvoorbeeld een automatische overschrijving per de laatste datum van de kortste maand (februari). Standaard de voorschotbijdrage voldoen per automatische overboeking per de 28e van de huidige maand (dus achteraf en altijd op tijd).
                De VvE-beheerder maakt zich daar kennelijk niet druk om.
                kan ik daar dan wel een punt van maken?
                B: Zoals al gezegd, de grooteigenaar moet zich gewoon aan de regels houden !
                Ook de grooteigenaar heeft v.w.b. de verschuldigde voorschotbijdragen een brengplicht !
                Vriendelijke groet, Bob.

                #4587
                Carla
                Deelnemer

                 Beste Gerard,
                 Ik lees even mee. Nu ik zie dat er expliciet is vast gelegd in het H.H.R. dat de maandelijkse bijdrage via een automatische machtiging dient te verlopen, wil ik je graag attenderen op het feit dat er geen ( ook niet via een H.H.R. )  plicht kan zijn of worden afgedwongen tot het afgeven van een automatische machtiging.
                 Echter de grooteigenaar attenderen op het feit dat hij/zij altijd net iets te laat aan zijn/haar verplichtingen voldoet, kan je natuurlijk wel doen. Want dat is n.l. gebleken.
                 Met vriendelijke groet,
                 Carla.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.