Mag een bestuur van een VvE ingekomen stukken weigeren dan wel NIET agenderen

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • #1507
  Bornholm
  Deelnemer

   Geachte Mevrouw, Mijnheer,

   Mag een bestuur van een VvE weigeren om ingekomen stukken te behandelen of zelfs voor een (extra) ALV het onderwerp “Ingekomen stukken” NIET op de agenda zetten? terwijl er degelijk noodzaak is om ingekomen stukken in te dienen.

   Met vriendelijke groeten,

   Bornholm

   #1508
   William
   Deelnemer

    Hoi Bornholm,
    het bestuur beslist in principe wat er wel en niet op de agenda als daadwerkelijk agendapunt komt. Als jij iets aan wilt dragen waar geen stemming voor nodig is, zou ik als ingekomen stuk opsturen naar het bestuur (eventueel naar alle leden).
    Als een lid per sé een agendapunt (dus voor een stemming) er op wil hebben, heb je denk ik minstens 10% van het aantal stemmen nodig om dit te bewerkstelligen (zelfde regel als voor organiseren extra ALV (?) ). Ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt, en kan me ook niet voorstellen dat er agendapunten zijn die het bestuur er bewust niet op willen hebben, tenzij het dingen zijn die ook tijdens de rondvraag of als ingekomen stuk kunnen worden behandeld.
    Let op: Als het een tweede ALV betreft omdat er bij de eerste niet genoeg quorum was, dienen de besluitvormende agendapunten wederom te worden opgenomen.
    Mag ik vragen om wat voor kwestie het gaat, die jij of iemand anders op de agenda wil hebben?

    #1509
    Bob
    Deelnemer

     Hi Bornholm,
     Hier moet ik de poster hierboven nadrukkelijk corrigeren.
     Iedereen kan en mag agendapunten aandragen!
     Merk op dat we spreken over een LEDENvergadering en zeker NIET over een BESTUURSvergadering. De leden bepalen wat er besproken wordt en wat niet, en niet het bestuur.
     Mocht je werken onder MR 2006 dan is je agenderingsRECHT zelfs netjes vastgelegd in art. 45 lid 8 “Elke eigenaar is tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering en mits bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur – dan wel per fax of email – bevoegd onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. Het bestuur is alsdan verplicht onverwijld de overige eigenaars hiervan in kennis te stellen.”
     MVG, Bob

     #1510
     Bornholm
     Deelnemer

      Beste William en Bob, Hartelijk dank voor jullie beiden input. Ik vermoed dat ik niet duidelijk ben geweest. Laat ik proberen mijn vraag te verduidelijken. Ik heb begrepen dat voor een VVE vergadering de agenda altijd de volgende onderwerpen dient te hebben:
      1. Tekenen presentielijst;
      2. vaststellen aanwezige stemmen;
      3. vaststellen agenda.
      4. Ingekomen stukken
      5. Goedkeuren jaarstukken vorig boekjaar en goedkeuren begroting lopend en / of aankomend boekjaar (indien in een eerdere vergadering de jaarstukken zijn goedgekeurd, kunt u dit agendapunt achterwege laten)
      6.(her)Verkiezing bestuur en (kas)commissie(s)
      7.Rondvraag
      Het bestuur van onze VvE weigert voor de komende extra ALV (het quorum is niet de oorzaak van het organiseren van deze extra ALV) om een aantal heikele stukken onzerzijds te behandelen. Daarom wordt door het bestuur zelfs het agendapunt “INGEKOMEN STUKKEN” niet geagendeerd.
      Naar ons gevoel druist dit in met het verenigingsrecht en de pure democratische principes. Overigens is op onze akte MR 1992 van toepassing.
      Met vriendelijke groeten,

      #1511
      William
      Deelnemer

       Hoi,
       Bob heeft gelijk :), over heen gelezen.
       Als de jaarstukken reeds zijn goedgekeurd, hoeft dit er niet meer op lijkt me.
       Nu jouw case, in hoeverre ‘ingekomen stukken’ verplicht is weet ik niet. Maar het klopt dus dat (afhankelijk van je MR) leden agendapunten kunnen aandragen.

       #1512
       Bob
       Deelnemer

        Hi Bornholm,
        Een vaste agenda met dwingend voorgeschreven punten en in een dwingende volgorde bestaat niet. Natuurlijk zijn er punten die niet mogen en/of kunnen missen. Hangt mede van doel van de vergadering af.
        Waar jij bijv. als 1 opneemt “tekenen presentielijst” verwijs ik even naar MR1992 art. 33 lid 9. Tekenen vóór aanvang vergadering (en staat dus niet op de agenda die vaak begint met “Opening vergadering”).
        Verder zou je kunnen verwachten een punt betreffende het goedkeuren van de notulen van de (meestal) vorige vergadering (MR1992 art. 40 lid 1). Hebben jullie besluiten- en actiepuntenlijsten dan zouden die ook op de agenda moeten/kunnen staan. Enzovoorts…….
        Je stuurt ingekomen stukken om ze te laten behandelen en om ze tot besluitvorming te laten leiden. Zelf vind ik het niet meer dan normaal dat het bestuur een agendapunt “Ingekomen stukken” opneemt, maar ik zou de strijd daarover niet eens aangaan.
        Wanneer je de moeite neemt om een stuk te schrijven om zo een zaak besproken te krijgen zou ik staan op een separaat agendapunt. Noem je agendapunten en lever het bestuur en de leden jouw schriftelijke stuk als toelichting aan, voordat de agenda uitkomt. Weigert het bestuur (hebben jullie ook van die zelfbenoemde koningen en koninginnen die denken dat ze als bestuur de dienst in de VvE uitmaken?) de punten te agenderen dan licht je zelf alle leden in over jouw agendapunten en ingekomen stukken. Het bestuur moet zich realiseren dat de (verzamelde) leden de dienst uitmaken, en niet zij als UITVOEREND orgaan van de VvE. Het bestuur dient te dienen!
        MVG,
        Bob.

        #1513
        Roel
        Sleutelbeheerder

         Beste Bornholm,
         Ik lees je ‘probleem’, welke opgesloten ligt in je vraagstelling.
         Ondanks je nadere toelichting is mij toch niet geheel duidelijk waarom de extra vergadering wél is gepland.
         Het moge duidelijk zijn dat een bestuur een ingekomen stuk van één of meerdere leden, die tevens hebben aangegeven dit ter behandeling te willen stellen op een VvE vergadering, niet geweigerd kan/mag worden.
         Ik vraag mij nu even af waarom de VvE heeft besloten tot een extra vergadering, zoals je zegt niet om reden van het quorum. Wat is die reden dan wel? Is er b.v. in de laatste Algemene Vergadering van Eigenaars b.v. gebleken dat voor een toen geagendeerd onderwerp een extra vergadering nodig werd geacht? Is er, in dat geval, afgesproken dat in die extra vergadering uitsluitend het bedoelde onderwerp ter sprake gebracht zal worden?
         Ik vraag je dit omdat de grond voor de door jou genoemde weigering door het bestuur, wellicht niets te maken heeft met ‘ structureel weigeren ‘maar met de gemaakte afspraken.
         Je uiteindelijke vraag zou een iets gecompliceerdere achtergrond kunnen hebben dan nu hier bekend.
         Mocht je toch ervaren dat er geweigerd wordt op onjuiste gronden, dan is het advies van Bob iets om na te streven. Neem je eigen afslag in de route om onder de aandacht te brengen, datgene waarvan je meent dat aandacht verdient. In het algemeen belang.
         Mocht het aangedragen onderwerp leiden tot een stemming dán is agenderen ervan, uiteraard, wel verplicht.
         Met vriendelijke groet,
         Carla.

         Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

         #1514
         Bornholm
         Deelnemer

          Beste Carla,
          De extra uitgeschreven ALV is bedoeld om de incorrecte benoeming van het hoofdbestuur te corrigeren. Het bestuur van onze VVE’s heeft er geen benul van hoe in ons geval van hoofdsplitsing/ondersplitsingen het en ander formeel zijn beslag moet krijgen. Wij hebben bij de jaarlijkse ALV van afgelopen februari duidelijk aangegeven hoe dit formeel geregeld zou moeten worden. Groot is dan ook onze ontgoocheling dat (1) dat dit achteraf bleek formeel incorrect te zijn geregeld en (2) het bestuur in dit opzicht de waarheid probeert te verdoezelen in de notulen. Het is ons er alles aan gelegen – gezien de risico’s en belangen – om dit wel juridisch correct en formeel geregeld te krijgen en zullen niet schuwen om dit via een gerechtelijke procedure te regelen. Onze onbeantwoorde email aan het bestuur waarbij wij dit aankaarten, willen wij als ingekomen stuk inbrengen bij de vaststelling van de notulen. Voor praktische tips houden wij ons aanbevolen. Met vriendelijke groeten, Bornholm

          #1515
          Roel
          Sleutelbeheerder

           Beste Bornholm,
           Dank voor je reactie en je nadere duiding. Waardoor de situatie toch weer wat meer helder is geworden.
           Toch gebied mijn eerlijkheid je te zeggen dat ik zelf geen ervaring heb met onder splitsingen en ik derhalve niet veel voor je kan betekenen, helaas.
           Wel krijg ik de indruk dat jij zelf, ( en mogelijk anderen met jou ), goed op de hoogte bent hoe of het binnen jullie organisatie geregeld dient te zijn. En dit dan m.n. het correct benoemen van …. én notulen die, zonder omhaal, weergeven hetgeen heeft plaats gevonden c.q. gezegd/gestemd.
           Mijn advies kan op dit moment dan ook niet verder reiken dan: ‘ zorg altijd voor het juist volgen van de regelgeving’
           Mocht je er wat aan hebben:
           Burgelijk wetboek boek 5 art 127 en
           http://www.rijssenbeek.nl/uploads_new/publicaties/de-stemverhouding-bij-ondersplitsing-met-logo.pdf
           Ten slotte spreekt het voor zich dat het bestuur een aangedragen agendapunt niet kan/mag weigeren. Zeker niet nu het juist duidelijk is waar het in de extra VvE vergadering om gaat.
           Wens je wijsheid en goede moed.
           Met vriendelijke groet,
           Carla.

           Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

          9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
          • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.