Mag eenkoppig bestuur toch voorzitter van de vergadering zijn?

 • Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 14, 20183:57 pm door .
13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • #3339
  Rob
  Deelnemer

   Tot nu toe konden we er altijd vanuit gaan dat in een VvE waarbij het bestuur uit slechts één persoon bestaat, deze persoon (bestuurder) niet de rol van voorzitter van de vergadering mocht hebben.
   Helaas wordt de verwarring in VvE land naar mijn mening nu echter weer vergroot door onderstaande uitspraak van een kantonrechter in deze kwestie.

   5.9.
   Verder verzoekt [X] het besluit van 12 november 2015 terzake van de benoeming van de dagvoorzitter nietig te verklaren dan wel te vernietigen. Dit verzoek zal worden afgewezen. De kantonrechter constateert dat in artikel 32 lid 5 van het modelreglement is geregeld dat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de vergadering door de vergadering uit de leden of hun echtgenoten worden benoemd en dat zij automatisch defungeren, zodra zij ophouden eigenaars te zijn. Door [X] is onvoldoende gesteld en ook niet is gebleken dat zij een redelijk belang heeft bij haar verzoek tot vernietiging.

   Verder kan uit artikel 5:133 lid 1 BW, waarbij is bepaald dat bij belet of ontstentenis van het bestuur deze in beginsel door de voorzitter van de vergadering wordt vervangen, niet worden afgeleid dat, indien er maar één bestuurder is, dat die bestuurder niet tegelijk ook de voorzitter van de vergadering kan zijn. Dat geldt ook voor het zevende lid van artikel 5:133 BW, waarin is bepaald dat de functies van bestuurder en voorzitter van de vergadering in één persoon kunnen zijn verenigd, indien er meer bestuurders zijn. Dit zou immers leiden tot een onwerkbare situatie. In veel gevallen doet zich de situatie voor dat er maar één bestuurder is, die tegelijkertijd ook de rol van de voorzitter van de vergadering (soms noodgedwongen) op zich neemt. In een dergelijke situatie is geen sprake van strijd met de wet, de statuten of het modelreglement, omdat deze geen strikt verbod inhouden.

   Van een nietig besluit is derhalve eveneens geen sprake. Weliswaar bepaalt het tweede lid van artikel 5:133 BW dat de voorzitter van de vergadering in de plaats van het bestuur treedt, indien er een tegenstrijdig belang is tussen de VvE enerzijds en de bestuurder anderzijds en er geen andere bestuurders zijn die de betrokken bestuurder kunnen vervangen, maar deze situatie doet zich hier niet voor en zal zich ook niet vaak voordoen. Een mogelijk tegenstrijdig belang wordt bovendien naar het oordeel van de kantonrechter ondervangen door de benoeming door de VvE van een Commissie van Toezicht en de aanwezigheid van een kascommissie. Deze commissies kunnen erop toezien dat de belangen van de VvE naar behoren worden behartigd. Bovendien kan de vergadering in een situatie dat zich een tegenstrijdig belang voordoet op grond van artikel 2:47 BW een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

   #3340
   Bob
   Deelnemer

    Hi Rob,
    Verklaar je alsjeblieft nader, want ik zie géén probleem.
    Het enige dat in 5.9 zeker niet klopt is het refereren aan BW5:133 lid 7.
    Met vriendelijke groet, Bob

    #3341
    William
    Deelnemer

     Hai allen,
     Ik vind het ook een beetje spijkers op laag water zoeken. In de betreffende vergadering biedt niemand zich aan, de beheerder neemt de voorzittersrol op zich, en achteraf gaat de verzoeker lopen zeuren.

     #3342
     Rob
     Deelnemer

      Hoi Bob,
      Waar het mij hier om draait is de letterlijke tekst van de kantonrechter in punt 5.9, dus niet om de gehele uitspraak.
      Zoals ik het lees, zegt de rechter in punt 5.9 dat het mogelijk is dat een bestuurder in een VvE met maar 1 bestuurslid ook de rol van voorzitter van de vergadering op zich kan/mag nemen. Ik vraag me af of dat een wenselijke uitspraak is van deze rechter ?

      @William
      , persoonlijk vindt ik het in deze kwestie wel bijzonder dat deze persoon benoemd was tot dagvoorzitter, zeker nu één van de agendapunten ging over de beëindiging van het contract met de beheerder, waar deze voorzitter werkzaam was.
      Daarnaast, wat is een dagvoorzitter in een VvE? en wat is de functie en zijn de bevoegdheden van een dagvoorzitter?
       

      #3343
      Bob
      Deelnemer

       Hi Rob,
       Ook ik richt(te) me slechts op 5.9.
       Wat mij betreft is er nog steeds geen probleem.
       (C), die kennelijk in het (verre) verleden niet alleen maar tot bestuurslid werd benoemd, maar tevens tot Voorzitter van de Vergadering (verder VvdV; het benoemde orgaan), is op 10 maart 2015 afgetreden.
       Ter vergadering (12 november 2015) blijkt dat niemand zich tot VvdV (orgaan) wenst te laten benoemen. Ergo, er is geen VvdV die de vergadering kan/mag/moet leiden.
       (Y) stelt zich beschikbaar, wordt “dagvoorzitter” en gaat de vergadering leiden. Kennelijk is het leiden/voorzitten en notuleren van de vergaderingen geen onderdeel van de beheersovereenkomst?!
       Merk op dat iemand (wie dan ook, dus ook (Y)) die een VvE-vergadering leidt (voorzit) daarmee absoluut geen VvdV is! De VvdV wordt benoemd (of niet), en die VvdV heeft de plicht om de vergaderingen voor te zitten. Bij afwezigheid van de VvdV voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
       De persoon die voorzitter is binnen het bestuur heeft alleen maar “voorzittersbetekenis” binnen het bestuur. Buiten het bestuur (de bestuursvergadering) is hij of zij géén voorzitter maar gewoon lid, zonder extra gewicht (neem me niet te letterlijk). Er bestaat altijd maar één VvdV (en eventueel een plaatsvervanger), maar iedereen mag een vergadering voorzitten (als de VvdV er niet is, want anders heeft die de plicht).
       Gegeven bovenstaande kan ik nog steeds niet begrijpen waar je een probleem ziet in 5.9. Kun je specifieker aangeven wat precies de snag is?
       Vriendelijke groet, Bob.

       #3344
       Rob
       Deelnemer

        Hoi Bob,
        Dank voor je reactie, ik zal proberen weer wat duidelijker te zijn hoewel ik denk dat we nu aardig bij de kern van “het probleem” zijn.
        Met name door onderstaand deel van je reactie.
        … Merk op dat iemand (wie dan ook, dus ook (Y)) die een VvE-vergadering leidt (voorzit) daarmee absoluut geen VvdV is! De VvdV wordt benoemd (of niet), en die VvdV heeft de plicht om de vergaderingen voor te zitten.”Bij afwezigheid van de VvdV voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
        Wat dat betreft ben ik het geheel met je eens.
        Het is voor mij echter nog niet geheel duidelijk welke invulling deze rechter geeft aan “de voorzitter van de vergadering”,  het orgaan of het “alleen voorzitten” van de vergadering.
        Gezien de verwijzingen naar de diverse wetsartikelen ben ik ervan uitgegaan dat de rechter hier sprak over het orgaan “voorzitter van de vergadering”
        Daardoor kreeg ik de indruk dat de rechter van mening is dat een éénkoppig bestuur verenigbaar zou kunnen zijn met het orgaan “voorzitter van de vergadering”.
        Groetjes, Rob

        #3345
        Bob
        Deelnemer

         Hi Rob,
         Begrepen. Wanneer je 5.9 sec beschouwt zou je het geschrevene zo kunnen interpreteren. Zelf heb ik 5.9 gelezen in de context van de hele uitspraak. Vandaar dat ik je niet direct kon volgen.
         Het zal overigens niet de eerste keer zijn dat de rechter wat “losjes” formuleert (net als het hier aanhalen van een niet bestaand artikellid uit het BW). Daar heb ik al eerder staaltjes van gezien. Ook naar mijn idee had 5.9 iets “scherper” kunnen worden geformuleerd. Los daarvan kan ik me geheel vinden in de uitspraak die jij aandroeg. Recht is er zeker gedaan ! 😉
         Vriendelijke groet, Bob

         #3351
         Rob
         Deelnemer

          Dank je wel Bob, duidelijk !!

          #3353
          Bob
          Deelnemer

           Hi Rob,
           Het was me weer een genoegen. 😉
           Vriendelijke groet, Bob

           #5507
           Fora
           Deelnemer

            Een bestuurder, mits de VVE slechts een bestuurder heeft, mag GEEN alv voorzitter zijn want: er kan een geschil zijn die veroorzaakt wordt door een bestuurder, die op deze wijze de alv kan manipuleren. Dat is nog erger wanneer de bestuurder ook de beheerder is, die fouten heeft gemaakt (en bijvoorbeeld zonder mandaat van de ALV onnodige renovaties uitvoert) maar daarover zwijgt en de ALV hierin verkeerd informeert (de beheerder heeft bijvoorbeeld geen WA verzekering, want die is duur). Je begrijpt dat de wetgever niet zonder enige reden heeft bepaald dat het voorzitten van de bestuurder niet kan, want die moet nl verantwoording afleggen aan de alv en kan niet de touwtjes in handen gaan nemen. Je moet je altijd afvragen waarom de wetgever een en ander zo heeft bepaald, en niet klakkeloos de regeltjes hanteren, maar je afvragen waarom een en ander zo in elkaar is gezet. Er zijn genoeg leden in een ALV die een vergadering kunnen voorzitten, ook al is het dan maar een keertje, dan heb je toch wel erg veel simpele mensen in je ALV als niemand dat kan. Nog gekker lijkt het me, dat je niet op de agenda zet dat je een nieuwe alv voorzitter zoekt, zodat mensen zich kunnen aanmelden. Het is belachelijk dat een beheerder zich voorstelt op de alv als dagvoorzitter (want die wordt dan ook lekker betaald) en dat is dan fijn een melkkoe: 1. geen wa verzekering en de alv oplichten over verkeerde reparatie en 2. dan nog even gaan voorzitten op de alv, betaald door de alv en dan de alv gaan bedotten over een reparatie waarvoor nooit toestemming is gevraagd. Je moet je altijd afvragen wat er achter zit, zodat je begrijpt waarom regeltjes zijn opgesteld dus.

            #5508
            Fora
            Deelnemer

             Aanvulling: het is te lezen dat in een alv daarvoor een driekoppig bestuuur (leden ALV VVE) werd benoemd, en dat kan alleen als er sprake van een regeling conform akte is of RvSvE (is van 73. Dan kan een technisch voorzitter worden benoemd door de ALV in nabijzijn van de echte bestuurder en voorzitter ALV (die ook beiden de onderhandse notulen dienen te ondertekenen, om de waarheid van de gegevens vast te leggen). Een beheeerder die de ALV in de maling neemt, over reparaties die deze uitvoerde zonder mandaat, kan dan een belang hebben bij het snel even voorzitten van de ALV om zo onder zijn eigen aansprakelijkheid te komen! Je moet een tekst heel goed lezen en onder water lezen: wat is het doel, waarom doet iemand dat, en wat is het belang van de ALV dan? De ALV zijn mensen die voor een recht behoorlijk veel hebben betaald en een beheerder mag in feite niet eens in een ALV komen, die heeft er niets te zoeken, tenzij door bestuurder, leden of ALV voorzitter naar binnen gehaald om een agendapunt te bespreken!

             #5514
             Rob
             Deelnemer

              … Er zijn genoeg leden in een ALV die een vergadering kunnen voorzitten, ook al is het dan maar een keertje, dan heb je toch wel erg veel simpele mensen in je ALV als niemand dat kan.
              Mijn persoonlijke ervaring hierin is toch heel anders helaas !
              Probleem in VVE land is, en blijft naar mijn idee, dat de benoemde voorzitter van de vergadering (het orgaan) degene is die conform de regelgeving belast is met de leiding van de vergadering.
              Wanneer er een beheerder is die als voorzitter de ALV kan bedotten, is er automatisch ook een ALV die zich kennelijk door de voorzitter LAAT bedotten.
              Maar als ik dit zo lees Fora, vraag ik me af welk verhaal hierachter zit.
              Het lijkt er sterk op dat je een zéér slechte ervaring hebt met een beheerder.

              #7530
              Rob
              Deelnemer

               Ik was deze uitspraak en discussie weer eens aan het doorlezen en zag opnieuw nog een opvallend citaat, eveneens in punt 5.9 van de uitspraak:
               “… Weliswaar bepaalt het tweede lid van artikel 5:133 BW dat de voorzitter van de vergadering in de plaats van het bestuur treedt, indien er een tegenstrijdig belang is tussen de VvE enerzijds en de bestuurder anderzijds en er geen andere bestuurders zijn die de betrokken bestuurder kunnen vervangen, maar deze situatie doet zich hier niet voor en zal zich ook niet vaak voordoen. Een mogelijk tegenstrijdig belang wordt bovendien naar het oordeel van de kantonrechter ondervangen door de benoeming door de VvE van een Commissie van Toezicht en de aanwezigheid van een kascommissie. Deze commissies kunnen erop toezien dat de belangen van de VvE naar behoren worden behartigd. Bovendien kan de vergadering in een situatie dat zich een tegenstrijdig belang voordoet op grond van artikel 2:47 BW een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
               Naar mijn weten is artikel 2:47BW namelijk helemaal niet van toepassing op een VvE.

              13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
              • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.