Merkwaardige opvatting

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • #10634
  Rob
  Deelnemer

   In de laatste uitgave van het VvE magazine (augustus 2018) is er een artikel gewijd aan een digitaal toegangssysteem, welke de bekende sleutelkluizen aan de muren zou moeten vervangen.
   Men geeft aan dat er sprake is van een nieuwe installatie en dat een besluit hierover op grond van de verschillende modelreglementen met een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid genomen moet worden.
   Daarna wordt er m.i terecht gewezen op de bepalingen in het reglement waarin is bepaalt dat degene die geen voordeel trekt van een dergelijk maatregel niet aan de kosten daarvan hoeft bij te dragen.

   Maar dan komt het.
   Volgens de auteur van het artikel kan met het argument  dat iedereen op termijn mogelijk behoefte heeft aan het systeem deze uitzonderingsregel terzijde geschoven worden en dienen alle eigenaars dus bij te dragen aan de aanschaf van het systeem.

   Ik vind dat een zeer bijzondere en merkwaardige opvatting, die naar mijn idee ook niet juist is.

    

   #10635
   Carla
   Deelnemer

    Inderdaad @ Rob, een merkwaardige gedachte van de auteur, die hij poneert als een vaststaand gegeven. Voorlopig zie ik het stellige argument nog nergens terug in de jurisprudentie. En ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat het argument ook geen stand zal houden. De man vult, op eigen vermoeden, in waar iedereen in de toekomst behoefte aan zal hebben. Tja….! Overigens wel jammer dat een dergelijke gedachtegang in een gerenommeerd blad staat welke VvE’s ten dienste zou moeten staan m.b.t. de regelgeving. Of…..de intentie ervan zou moeten zijn om de tongen los te maken. Nou, dát is dan wel gelukt. 😉

    #10637
    kv66
    Deelnemer

     Leuk onderwerp.
     Maar de redactie van VvE belang magazine in tamelijk consistent. Ook in de artikelen over bv zonnepanelen wordt zonder blikken of blozen gesteld dat diegene die tegen stemden toch (lekker) mee moeten betalen. In die zin is het voor VvE belang magazine helemaal geen merkwaardige opvatting.
     De vraag is denk ik: “wie bepaald of er iets van voordeel is voor een individueel lid van de VvE in geval van een zaak die niet onder het onderhoud geschaard kan worden”. Ik heb dat eens aan een jurist gevraagd. Die kwam niet veel verder dan dat als er verschil van mening daarover is, de ALV dat bepaalt. Ja, zo lust ik er nog wel een paar; de gekwalificeerde meerderheid gaat met een enkelvoudige meerderheid beslissen dat het voor iedereen van voordeel is.
     Ik denk dan ook dat alleen het individuele lid zelf kan bepalen of er iets voor hem/haar van voordeel is of niet.
     Zelfs in het geval waar het ogenschijnlijk duidelijk is dat er een financieel voordeel is te behalen (de zonnepanelen leveren toch een hoger rendement dan de spaarrekening), kan het individueel nog steeds een risico zijn.
     Het is een redelijk harde economische wetmatigheid dat er tegenover elk financieel gewin een financieel risico staat. En wie ben ik , dat ik als bestuur of ik als buurman voor mijn buurman ga bepalen dat zij/hij dat risico wel kan dragen.
     Het voorgaande gaat nog over hard materieel voordeel, maar dat de auteur van het artikel redelijk zacht (im)materieel toekomstig voordeel kan bepalen voor iemand, plaats hem/haar toch op eenzame hoogte.
     De opstellers van MR1992 (ik weet niet of er in andere MR’s gelijkwaardige zinnen zijn opgenomen) hebben met de eenvoudig klinkende zin : ” De eigenaar die van zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen” een stevige barrière opgericht tegen bestuurders die graag geld van anderen uitgeven, althans dat denk ik.
     Of dat zo is weet ik niet. Helaas ontbreekt een uitgebreide memorie van toelichting bij het MR, tenminste ik ken die niet.
     Nu nog VvE leden die die zin/barrière ook (willen) gebruiken en gewoon niet betalen in voorkomende gevallen of bestuurders die in de geest van die zin de VvE leden van te voren al deze zin bij de besluitvorming onder de aandacht brengen.

     #10639
     monaster
     Deelnemer

      Als de zonnepanelen zijn geplaatst voor het elektraverbruik van de algemene ruimten, dan hebben daar dus alle leden “voordeel” van. Als de beslissing door de ALV is genomen om de panelen te plaatsen dan zijn alle leden daaraan gebonden (los van allerlei juiste of onjuiste economische aannames).

      #10649
      Rob
      Deelnemer

       Als de zonnepanelen zijn geplaatst voor het elektraverbruik van de algemene ruimten, dan hebben daar dus alle leden “voordeel” van. Als de beslissing door de ALV is genomen om de panelen te plaatsen dan zijn alle leden daaraan gebonden (los van allerlei juiste of onjuiste economische aannames).

       Het gaat naar mijn idee sowieso niet om een financieel voordeel maar om een “voordeel” als zijnde eigenaar van een appartementsrecht in het complex.
       Als er zonnepanelen geplaatst worden om zodoende het algemene elektraverbruik te verlagen is dat uiteraard ten gunste van alle eigenaren.
       Waar het bij een liftinstallatie misschien nog makkelijk is om te bepalen dat de eigenaren van de begane grond niet hoeven mee te betalen omdat zij toch geen gebruik maken van de lift is het voor bijvoorbeeld de elektrische deuropener van de toegangshal al weer een stuk lastiger.
       Wat betreft de sleutelkluis uit de openingstopic zie ik echter nog geen enkele goede reden waarom alle eigenaren daaraan bij zouden moeten dragen.
       In onze akte is aan artikel 38 overigens ook nog eens toegevoegd:
       “… Indien de vergadering besluit tot het aan de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken aanbrengen van voorzieningen dienende tot verbetering van het wooncomfort, is een eigenaar die op het aanbrengen van dergelijke voorzieningen geen prijs stelt niet verplicht in de kosten daarvan bij te dragen”
       Persoonlijk zou ik eerlijk gezegd een dergelijke passage eigenlijk nooit op laten nemen in een akte 😉
       Wat mij betreft is dat nu weer een té ruime formulering.
        

       #10650
       Bob
       Deelnemer

        Mogelijk begrijp ik deze post verkeerd. Help me out.
        Zie ik hier dat voor bijvoorbeeld zonnepanelen iedere eigenaar zonder twijfel voordeel trekt, en dus naar breukdeel meebetaalt, los van allerlei juiste of onjuiste economische aannames?
        Maar dat voor mogelijk een lift, maar al duidelijker voor de elektrische deuropener, maar (zeer) zeker voor sleutelkluizen zonder meer mogelijk is om tot een van de AvS afwijkende kostenverdeling te komen/besluiten!
        Twee maanden en twee weken geleden schreef je nog (te vuur en te zwaard) reagerend op RonaldL:
        QUOTE
        RonaldL wrote:
        Is het niet zo dat artkel 52 lid 5,6,7,8 en 9 van MR 2006 voldoende houvast biedt om de kosten van een vervanging niet zijnde onderhoud op een andere manier dan in de splitsingsakte staat te verdelen over de eigenaren?
        “Ik zie daarin geen enkel houvast voor de betreffende kwestie.
        Ook art. 52 gaat over uitgaven door de VvE en is niet bedoeld om een andere verdeelsleutel overeen te komen die afwijkt van de splitsingsakte.
        Daarnaast heeft het hof ook geoordeeld dat art. 52 lid 9 in strijd met de wet is, en dus nietig.”
        UNQUOTE
        Toen was een afwijkende kostenverdeling onmogelijk en met zekerheid nietig?!
        Deze begrijp ik even niet. 😉
        Kun je dit misschien nader toelichten?

        #10652
        nico
        Deelnemer

         Waar het bij een liftinstallatie misschien nog makkelijk is om te bepalen dat de eigenaren van de begane grond niet hoeven mee te betalen omdat zij toch geen gebruik maken van de lift

         @ Rob: En wat als er bergingen of een parkeergarage onder de begane grond aanwezig zijn? dan zullen de betreffende bewoners BG toch wel gebruik maken van de lift(en). Bovendien kunnen BG bewoners ook gebruik maken van de lift als ze (dagelijks?) op bezoek gaan bij hun bovenburen.

         #35020
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Nico,
          Zoals met vrijwel alles is het natuurlijk altijd mogelijk een situatie te schetsen waarbij wellicht een andere keuze van toepassing is.
          In het geval er bergingen of garages onder de begane grond zitten, lijkt mij dat alle eigenaren mee gaan betalen aan de liftinstallatie.
          De situatie waarin BG bewoners de lift zouden gebruiken om op bezoek bij de bovenburen te gaan vind ik persoonlijk dan echter weer een flauwekul argument.
          Ook wat dat betreft zijn er weer veel verschillende situaties te bedenken waarin binnen een VvE nou eenmaal niet alles altijd even “eerlijk” is ten opzichte van de mede-eigenaren.
          Gaan we ook klagen over eigenaren op de hoogste etages die langer en vaker van de lift gebruik maken of van de eigenaren met veel kinderen die op hun beurt ook weer een onevenredig gebruik van de lift maken?
           

          #10654
          nico
          Deelnemer

           Zoals met vrijwel alles is het natuurlijk altijd mogelijk een situatie te schetsen waarbij wellicht een andere keuze van toepassing is.

            
           hoi Rob, natuurlijk heb je gelijk met je standpunten. Ik bedoelde eigenlijk mijn reactie in een breder context te plaatsen.
           groet, Nico

           #10655
           Bob
           Deelnemer

            Mogelijk begrijp ik deze post verkeerd. Help me out.
            Zie ik hier dat voor bijvoorbeeld zonnepanelen iedere eigenaar zonder twijfel voordeel trekt, en dus naar breukdeel meebetaalt, los van allerlei juiste of onjuiste economische aannames?
            Maar dat voor mogelijk een lift, maar al duidelijker voor de elektrische deuropener, maar (zeer) zeker voor sleutelkluizen zonder meer mogelijk is om tot een van de AvS afwijkende kostenverdeling te komen/besluiten!
            Twee maanden en twee weken geleden schreef je nog (te vuur en te zwaard) reagerend op RonaldL:
            QUOTE
            RonaldL wrote:
            Is het niet zo dat artkel 52 lid 5,6,7,8 en 9 van MR 2006 voldoende houvast biedt om de kosten van een vervanging niet zijnde onderhoud op een andere manier dan in de splitsingsakte staat te verdelen over de eigenaren?
            “Ik zie daarin geen enkel houvast voor de betreffende kwestie.
            Ook art. 52 gaat over uitgaven door de VvE en is niet bedoeld om een andere verdeelsleutel overeen te komen die afwijkt van de splitsingsakte.
            Daarnaast heeft het hof ook geoordeeld dat art. 52 lid 9 in strijd met de wet is, en dus nietig.”
            UNQUOTE
            Toen was een afwijkende kostenverdeling onmogelijk en met zekerheid nietig?!
            Deze begrijp ik even niet. 😉
            Kun je dit misschien nader toelichten?

            Blijf dzz. erg nieuwsgierig naar de uitleg over de door mij geconstateerde inconsistentie en inconsequentie. 😉

            #10656
            Rob
            Deelnemer

             Zoals je weet, of tenminste kunt vermoeden, heb ik geen enkele behoefte met jou te discussiëren.

             Zolang ik het gevoel heb dat jouw bijdragen/vragen geen enkel ander doel dienen dan mensen in een bepaalde hoek te willen zetten werk ik graag aan bovenstaande quote mee.
             Wellicht is het een idee eens te lezen wat ik werkelijk schrijf, zonder daaraan eigen clonclusies, aannames of (verkeerde) interpretaties te verbinden.
              

             #10657
             Bob
             Deelnemer

              Ik was/ben op geen enkele manier uit op een discussie(daar is het citaat onverkort en terecht herhaald). Overige conclusies laat ik geheel voor jouw eigen rekening.
              Ik vroeg slechts om uitleg over jouw inconsequente en inconsistente post. Begrijp uit jouw reactie dat je het zelf ook niet kunt/wilt uitleggen. Geen probleem hoor. Dan laat ik het bij mijn constatering hierover.  😉

             12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
             • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.