Modelreglement 2017 en HHR

 • Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
6 berichten aan het bekijken - 16 tot 21 (van in totaal 21)
 • Auteur
  Berichten
 • #6384
  Rob
  Deelnemer

  Wat mij betreft is er nog meer dan genoeg onduidelijkheid over !
  Ik lees overal dat het huishoudelijk reglement een aanvulling is op de regels die in de wet of de splitsingsakte staan.
  Ik lees ook overal dat regels of bepalingen in het huishoudelijk reglement niet strijdig mogen zijn met de regels die in de wet of de splitsingsakte staan.
  Nergens lees ik dat het huishoudelijk reglement de regels of bepalingen die in de wet of de splitsingsakte staan op enige wijze kan vervangen.
  Wanneer de vergadering een huishoudelijk reglement vaststelt wil dat naar mijn mening niets anders zeggen dan dat de vergadering akkoord gaat met de daarin opgenomen aanvullende regels en bepalingen.
  Wanneer in de akte is bepaald dat er toestemming van de vergadering nodig is om bijvoorbeeld wijzigingen in de algemene zaken aan te brengen mag naar mijn idee het huishoudelijk reglement dus geen bepaling bevatten die inhoudt dat er geen toestemming van de vergadering nodig is.
  Dat zie ik ook terug in het eerder genoemde model huishoudelijk reglement op vverecht.nl
  Naast dat daarin goed geregeld was dat de vergadering een verzoek van een eigenaar kan honoreren staat er zelfs nog aan toegevoegd dat ook aan die toestemming nog aanvullende voorwaarden verbonden kunnen worden.
  Dat lijkt mij al haast onmogelijk wanneer de vaststelling van het huishoudelijk reglement tevens al een feitelijke toestemming van de vergadering zou inhouden.
  Het idee was om de bepalingen uit MR2017 één op één over te nemen in het huishoudelijk reglement.
  MR2017 art. 28.3 “…Een Eigenaar die gerechtigd is tot een Appartementsrecht dat bestemd is dan wel mede bestemd is voor de stalling van een motorrijtuig is bevoegd om, zonder toestemming van de Vergadering, voor eigen rekening en risico een oplaadpunt voor een elektrisch aangedreven motorrijtuig te doen aanbrengen….”
  Verderop staat in het artikel te lezen “…(indien het oplaadpunt wordt aangesloten op een ten laste van de gezamenlijke Eigenaars komende energievoorziening,…. )” wat dus gaat inhouden dat er een verandering aan de gemeenschappelijke installatie gaat plaatsvinden. Ook daarvoor is toestemming nodig van de vergadering.
  Het “zonder toestemming van de vergadering” lijkt mij dus al aardig in strijd met de bepalingen in de akte die aangeven dat er wél toestemming van de vergadering nodig is.

  #6389
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Dank je wel @ Rob, voor het naar voren brengen van precies dát, waar hier de schoen wringt. Het zónder toestemming dan wel mét toestemming van de vergadering…..Ik ben het met je eens, van meet af aan, met je advies om het artikel uit het modelreglement 2017 niet één op één over te nemen in een huishoudelijk reglement.
  Dit los van het feit dat bij een splitsing het niet ondenkbaar is dat er op het genoemde artikel nog toevoegingen/aanpassingen kunnen plaats vinden. Afhankelijk van de plaatselijke situatie. Een modelreglement is één maar een splitsingsakte gaat vóór.
  Beste Henk,
  Op je vraag hoe gaan andere VvE’s hiermee om…..onze VvE valt onder modelreglement 1992 en ook daarin, nog in de splitsingsakte, is iets geregeld met betrekking tot laadpalen. De vraag is er ook nog niet. Zodra deze komt zullen we gaan kijken waar voor ons de mogelijkheden liggen.
  Met betrekking tot het plaatsen van een scootmobiel , waar we al wel ervaring mee hebben, kan het zomaar anders uitpakken dan gewenst. Er was toestemming van de leden voor het plaatsen van een scootmobiel onder een trap in de algemene ruimte. ( met eigen meter )Totdat de brandweer een controle uit kwam voeren en met onmiddellijke ingang moest de scootmobiel daar weg. De reden: wanneer deze scootmobiel ( door de permanente lader ) in brand komt te staan, dan staat binnen de kortste keren het hele trappenhuis vol zwarte rook. ( veel kunststof onderdelen ). Met als gevolg dat de vluchtweg wordt afgesloten. ( je mag immers geen liften gebruiken bij brand )
  Met vriendelijke groet,
  Carla.
   

  #6390
  Bob
  Deelnemer

  Hi Henk,
  Beide voorgaande schrijvers gaan wat mij betreft geheel voorbij aan het feit dat de vergadering, door het besluit betreffende bepalingen op te nemen in het HHR, impliciet, en als vergadering, een toestemming verleent die de vergadering ingevolge het MR1983 ook bevoegd is te verlenen.
  Daarenboven zijn er nog (veel) randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, zodat er voldoende checks en balances zijn ingebouwd, en ook intrekken van toestemming blijft een mogelijkheid.
  Het laatste verhaal over scootmobielen was in betreffende VvE niet voorgekomen wanneer men het artikel uit MR2017 zou hebben gehanteerd. Het MR2017 bepaalt immers: “Het hiervoor in dit Artikel 23.4 bepaalde geldt niet indien de Vergadering kan aantonen dat het onthouden van toestemming voor het in de Gemeenschappelijke Ruimten stallen van de scootmobiel noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van de andere Eigenaars en/of Gebruikers. In dat geval zal de Vergadering geen toestemming voor het stallen verlenen.”.
  In dit geval werd een vluchtroute potentieel onbruikbaar, en had de vergadering nimmer toestemming mogen verlenen. Het besluit was wel sociaal, maar zonder acht te slaan op de randvoorwaarden die in MR2017 panklaar zijn opgesomd net iets te ondoordacht.
  Het is overigens onjuist te stellen dat bij brand de lift niet mag worden gebruikt.
  https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/slecht-been-en-brand-vve-lift-gebruiken/
  https://www.vvebelang.nl/posts/gebruik-lift-bij-brand-kan-zij-het-onder-voorwaarden-143/
  Met vriendelijke groet, Bob.

  #6391
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Nee @ Bob, het was geen ondoordachte beslissing, genomen in 2013. Heeft niets te maken met hetgeen NU in het modelreglement staat van 2017 ! Voortschrijdend inzicht, noem ik dat.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.

  #6392
  Rob
  Deelnemer

  Hoi Bob,
  “…. Beide voorgaande schrijvers gaan wat mij betreft geheel voorbij aan het feit dat de vergadering, door het besluit betreffende bepalingen op te nemen in het HHR, impliciet, en als vergadering, een toestemming verleent die de vergadering ingevolge het MR1983 ook bevoegd is te verlenen.”
  Naar mijn idee ga ik in mijn 1e alinea juist niet voorbij aan jouw stelling maar ben ik kennelijk een andere mening toegedaan daarover.
  Ik zie vaststelling van het huishoudelijk reglement niet als impliciete toestemming verlenen.
   

  #6393
  Bob
  Deelnemer

  Hi Rob,
  Mijn bericht was absoluut niet bedoeld als poging om jou te overtuigen, maar voor Henk bedoeld (en aan Henk gericht) als een verduidelijking en nadere onderbouwing van mijn standpunt.
  Ik heb ook niet geschreven dat je voorbij zou zijn gegaan aan mijn stelling, maar dat je wat mij betreft (in jouw redenatie) voorbij gaat aan het feit dat ik daar presenteer. Het was mij al genoegzaam bekend dat jij er een andere mening op na houd.
  Merk tot slot overigens ook nog op dat door opname van de bedoelde teksten in het HHR de consequentie is dat het besluit tot verlenen van toestemming in plaats van met volstrekte meerderheid moet worden genomen met een verzwaard quorum en een verzwaarde stemverhouding. Hoeveel meer waarborgen wil men binnen de VvE nog hebben.
  Henk veel succes binnen het bestuur gewenst!
  Met vriendelijke groet, Bob.

6 berichten aan het bekijken - 16 tot 21 (van in totaal 21)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.