Modelverzoek nietigheid besluit VVE en toelichting hierop

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
 • Auteur
  Berichten
 • #12172
  Speedy
  Deelnemer

   Beste lezers,

   Wij zijn samen met onze buurvrouw, woonachtig op de 6e en hoogste verdieping van een appartementgebouw.

   Ons appartement betreft verder een dak- en een balkonterras. De twee dakterrassen van beide penthouses worden van elkaar gescheiden door een verticale glazen afscheiding van bijna 2 meter hoog en zijn voorzien van melkglas. De voorkant van het gebouw bevindt zich aan de levendige straatzijde en de achterkant grenst deze aan parkeerplaatsen en verdere openbare ruimte. Hier zijn ook de voordeuren en elke verdieping heeft een open galerijverbinding naar de overige appartementen.

   De dakterrassen van beide penthouses worden van de galerij gescheiden door een metalen hekwerk van bijna 2 meter hoog, welke is opgedeeld in 8 vakken welke zijn voorzien van transparant glas. Teneinde privacy op ons dakterras te creëren hebben wij in ons enthousiasme gemeend de ruiten ondoorzichtig te laten maken door een folie aan de binnenkant te laten plakken met daarop afgebeeld een panoramafoto van de prachtige tuin voordat wij, 10 jaar geleden, naar dit appartement verhuisden. Dit was een al lang gekoesterde wens van mijn partner. In onze naiviteit hebben wij helaas verzuimd om de VVE hierover in te lichten en toestemming te vragen.

   Nadat de folie hier al 7 weken op zat heeft de huismeester dit opgemerkt en ons geschreven dat de folie in strijd is met het HR en moet worden verwijderd! Dit artikel meldt dat het verboden is om ramen geheel en blijvend ondoorzichtig te maken. Daarnaast is het niet toegestaan om posters, aanplakbiljetten e.d. tegen ramen en deuren te plakken. 

   Dit heeft binnen de VVE heel wat reuring veroorzaakt doordat de huismeester toen dreigde op te stappen en als protest zijn voordeur wit heeft geschilderd, deze is inmiddels ook gestopt. Het bestuur heeft na advies te hebben ingewonnen van zowel onze VVE-beheerder en de huisjurist, een aantal malen getracht de bewoners tot rede te brengen om dit te gedogen en de ALV een wijziging voor te stellen in het HR dat “het ondoorzichtig maken van de ramen” niet geldt voor de galerijafscheidingen van beide dakterrassen van de penthouses.

   Inmiddels is er vorige week een ALV geweest waarin dit geschil weer is besproken waarbij de meerderheid van de leden zich heeft uitgesproken voor “regel is regel”  en de folie moet worden verwijderd. Dit was een hele nare vergadering waarin het er erg fel aan toe ging, waarbij men herhaaldelijk riep “Zet er maar een goede advocaat op” en de voorzitter ook schoffeerde. Men had ook helemaal geen begrip voor de door het bestuur aangevoerde argumenten van “redelijkheid en billijkheid, recht op privacy vlgs. art.8 ERVM, belangenafweging en wie heeft daar nu hinder van!  Daarnaast zijn er nog meer onverkwikkelijke zaken gebeurd zoals o.a. het ronselen van tegenstemmers, persoonlijke emails aan ons adres. Te gek voor woorden allemaal en erg stressvol.

   Mediation is helaas ook geen optie meer, dus nu is het wachten op het aangetekend schrijven van het bestuur welke aanmaant tot verwijdering van de folie op straffe van een boete bij niet-opvolging. Heb inmiddels al een heel dossier gemaakt van dit conflict en moet dit geschil wel voorleggen aan de kantonrechter om te

   Daarvoor ben ik op zoek naar “het  Modelverzoek met de bijbehorende Toelichting Nietigheid bij de kantonrechter voor een genomen besluit” waarmee ik makkelijker het modelverzoek bij de griffie van het kantongerecht kan indienen. Dit verzoek kan volgens de website van “vve-structuur.nl/modelverzoek-nietigheid” tegen uiteraard kosten worden verkregen.

   Heb al wel de website MEDIA-VVE aangeschreven maar tot op heden nog steeds geen reactie mogen ontvangen, vandaar aan jullie nu de vraag hoe kom ik hieraan gelet ook op de termijn van 1 maand waarbinnen ik het verzoek bij de rechtbank moet indienen.

   Ik hoop van jullie te mogen horen, waarbij alvast mijn dank.

    

   Met vriendelijke groet Theo

   #12173
   Speedy
   Deelnemer

    Aanvulling 7e alinea was te snel met de verzendknop: ….wel voor te leggen aan de kantonrechter om te laten beoordelen of de fotofolie wel of niet moet worden verwijderd.
    Tot slot; het Modelreglement 2006 is hier van toepassing.
    Met vriendelijke groet Theo

    #12174
    hdesnoo
    Deelnemer

     De onderwerpen die het verzoek moet bevatten staan overal op internet. Deze heb ik gewoon op papier gezet als hoofd stukken. Daarboven de kop ” verzoek vernietiging VvE besluit’.
     Houd er wel rekening mee dat de termijn verloopt een maand nadat de ALV het besluit heeft genomen! Ook al zijn er nog geen notulen. Anders is de zaak niet ontvankelijk. Jammer dan.
     Bovendien wordt de hele VvE gedagvaard dus de rechtbank verzoekt idem zoveel copieen! (In mijn geval moest ik 125 exemplaren indienen met bijlagen.(en de adressenlijst)
     Moraal van het verhaal: houd het kort en doe het snel.
     Uiteindelijk zocht ik toch een advocaat. En ik heb hartelijk gelachen om zijn advies : “Meneer, wat ik u aanraad:  gaat u op vakantie”
     Ik zou gewoon in elke ALV het onderwerp als wijziging hhr indienen. En vragen om schriftelijke stemming. Bij ons is er ook sociale druk en worden de stemmers boos aangekeken. Niet iedereen kan daar tegen.
     Succes!

     #12175
     Bob
     Deelnemer

      Het gaat gelezen jouw post naar alle waarschijnlijkheid niet om nietigheid van het besluit, maar om vernietiging van het besluit.
      https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht/Kantonrechter/Procedures/Paginas/Verzoekschriftprocedure.aspx#c0946cee-6c53-4404-bd6f-091432cc5a362c299b02-3e11-4352-bd51-55908fa6600246
      Mijn advies is om middels verzoekschrift (op tijd!) te gaan voor vernietiging middels verzoek (ik zie in jouw post géén argumenten voor nietigheid van het besluit, zonder dat ik garantie kan geven).
      Jouw (of jullie) eigen rechtsbijstandverzekering kan dit prima.
      Zoek bij gebrek aan genoemde verzekering juridische hulp.

      #12176
      hdesnoo
      Deelnemer

       Rechtsbijstand kan traag reageren. Ik zit bij Centraal Beheer en die melden dat ze na 2weken reageren. Vroeger ook al.nu hebben ze Corona excuus. Dus voor VvE zaken ga je dat nooit op tijd  met ze redden.

       #12177
       hdesnoo
       Deelnemer

        PS. Controleer wel wat er echt in de akte staat. Wij hebben ook reglement op basis van MR2006, maar op diverse punten is daarvan afgeweken!

        #12178
        Bob
        Deelnemer

         Rechtsbijstand kan traag reageren. Ik zit bij Centraal Beheer en die melden dat ze na 2weken reageren. Vroeger ook al.nu hebben ze Corona excuus. Dus voor VvE zaken ga je dat nooit op tijd met ze redden.

         Klinkklare nonsens!

         #12180
         monaster
         Deelnemer

          Is er een voorstel in de ALV aan de orde geweest met gewijzigde tekst voor het betreffende artikel in het HHR, of is er alleen een discussie geweest over het artikel?

          #12183
          Bob
          Deelnemer

           Is er een voorstel in de ALV aan de orde geweest met gewijzigde tekst voor het betreffende artikel in het HHR, of is er alleen een discussie geweest over het artikel?

           Inmiddels is er vorige week een ALV geweest waarin dit geschil weer is besproken waarbij de meerderheid van de leden zich heeft uitgesproken voor “regel is regel”  en de folie moet worden verwijderd.

           Daar wordt gezegd dat de vergadering heeft besloten dat de regel uit het HHR moet worden gevolgd, en dat daarmee de folie moet worden verwijderd. Besluit: de folie moet weg.

           dus nu is het wachten op het aangetekend schrijven van het bestuur welke aanmaant tot verwijdering van de folie op straffe van een boete bij niet-opvolging.

           Volgens mij een vraag naar de bekende weg, poster heeft al antwoord gegeven. 😉

           #12203
           Speedy
           Deelnemer

            Ter verduidelijking:
            Beste Bob en belangstellenden,
            Het bestuur van de VVE heeft medio juni mede i.v.m. corona besloten om de kwestie mbt blindering van ramen aan de galerijzijde van het terras in een mail aan alle bewoners  twee opties voor te leggen waaruit men dan een keuze kon maken.

            • A: Er is sprake van een overtreding van het HR, niet wachten tot de ALV, regels gelden voor iedereen, de folies moeten worden verwijderd;
            • B: Een voorstel tot wijziging van het HR indienen bij de volgende ALV, wachten, het gaat hier om een uitzonderingssituatie welke geldt voor beide penthouses, de folies blijven zitten tot  de ALV.

            Hierop hebben de bewoners gereageerd door een stem uit te brengen op A dan wel optie B
            Het resultaat was dat de meerderheid tegen het gedogen was en de stemverhouding was 17 voor A en 13 voor optie B.
            Als vervolg hierop is eind vorige week een fysieke ALV geweest waar de “Problematiek blindering ramen” het belangrijkste agendapunt was!
            Er zijn veel reacties binnengekomen op de mail aan alle bewoners/eigenaars d.d. 14 juni 2020 over de kwestie blindering ramen van terrasafscheidingen. De meningen over de oplossingsvarianten A en B zijn verdeeld. Het bestuur stelt voor gezamenlijk te komen tot een weging van de argumenten en het geheel aan consequenties van de keuzes voor de verschillende oplossingsrichtingen te overzien. Dit om de uiteindelijk  te volgen koers vast te stellen. De VVE dient hierover een besluit te nemen.
            Tot zover en iedereen alvast bedankt voor uw reactie welke ik zeer op prijs stel!

            #12207
            monaster
            Deelnemer

             Uit bovenstaande toelichting door Speedy zie ik geen besluitvorming door de ALV, behalve dat er nog een besluit genomen moet worden.

             #12208
             Bob
             Deelnemer

              Dank voor de verduidelijking. Die werpt weer een ander licht op de kwestie.
              De verduidelijking eindigt wat mij betreft waar het juist moet beginnen:

              De VVE dient hierover een besluit te nemen.

              Het bestuur heeft in juni niets meer gedaan dan de mening van (alle?) leden te peilen.
              In de vergadering wordt al dan niet besloten.
              De hamvraag is in jouw geval of er een formeel besluit is genomen, en zo ja, wat het besluit precies is.
              Mijn advies is om het bestuur (pro-actief) schriftelijk te benaderen om vooruitlopend op (het concept van) de notulen te mogen vernemen of er een besluit is genomen en hoe het besluit exact luidt. Dit om te voorkomen dat je eventuele fatale termijnen gaat overschrijden.
              Alleen met een formeel besluit is rechtsgang mogelijk.
              Los daarvan kun je jezelf afvragen of een paneel glas in een terrasafscheiding een “raam” is/mag heten. Technisch gezien is het glas niet het raam, behalve misschien in de volksmond/taalgebruik. In het gemeen zitten in het taalgebruik ramen in gevels en daken e.d.

              #12303
              Speedy
              Deelnemer

               Beste Bob en anderen,
               Zie hierbij de notulen hierover:
               Problematiek blindering ramen
               Na de mail d.d. 16 juni 2020 had het bestuur veel reacties ontvangen betreffende de kwestie blindering ramen van terrasafscheidingen. Het bestuur had daarom voorgesteld te komen tot een weging van de argumenten en het geheel aan consequenties van de keuzes voor de verschillende oplossingsrichtingen te overzien. Dit om de uiteindelijk te volgen koers vast te stellen.
               Er werden diverse argumenten aangehoord. Hierbij een opsomming;

               • Is er wel sprake van ramen? Het betreft een afscheiding tussen terras en galerij.
               • Regels uit het HHR worden niet altijd nageleefd.
               • Regels zijn regels; precedentwerking.
               • Regels naleven, anders voorleggen binnen een ALV vergadering.
               • Duidelijkheid vergemakkelijkt de onderlinge relatie.
               • 3e en 4e fiets in de gezamenlijke fietsen berging was ook een issue; Regels verzuimen blijkt niet altijd positief uit te pakken.
               • Regels zijn regels, maar waar ligt de norm van redelijkheid?
               • We vormen samen de VVE, we moeten dus samen tot een oplossing komen.
               • Een wijziging van het reglement betreffende de blindering van ramen voor de bovenste etage van “De Regent” zou een oplossing bieden.

               De discussie gehoord hebbende concludeert de voorzitter dat de meerderheid van de vergadering van mening is dat de blindering van de terrasafscheiding aan de galerij op de bovenste etage verwijderd dient te worden.
               Dit betekent dat het bestuur overgaat tot handhaving van het HHR en dat de procedure hiervoor in gang wordt gezet. Daarnaast zal in een volgende ALV een wijzigingsvoorstel voor het HHR op de agenda komen, omdat ook dat naar voren werd gebracht in de vergadering als een gangbare en redelijke manier om deze kwestie op te lossen.
               Verder is het ook zo dat ikzelf jammer genoeg ook deel uit maak van het bestuur en morgen gaat er een brief uit richting alle VVE-leden dat het voltallige bestuur opstapt i.v.m. onvoldoende vertrouwen door de meerderheid van de VVE-leden in het handelen van het bestuur!
               Graag jullie reactie of het zinvol is om hiervoor een procedure op te starten bij de kantonrechter en zo ja, maken wij een gerede kans om dit met een goede advocaat te winnen?
               Wederom alvast bedankt voor het meedenken!

               #12304
               monaster
               Deelnemer

                1. Ik vraag me nog steeds af of er een concreet voorstel in de ALV aan de orde is geweest
                2. Heeft er een stemming plaatsgevonden?

                #12305
                Speedy
                Deelnemer

                 Beste monaster,
                 Het agendapunt “Problematiek blindering ramen” luidt als volgt:
                 Er zijn veel reacties binnengekomen op de mail aan alle eigenaars over bovengenoemde kwestie. blindering ramen van terrasafscheidingen. De meningen over de oplossingsvarianten A (verwijderen) en B (gedogen en wijziging HR bij een volgende ALV) zijn verdeeld. Het bestuur stelt voor om uiteindelijk de te volgen koers vast te stellen. De VVE dient hierover een besluit te nemen.
                 De overgrote meerderheid 75% van de aanwezigen bleef bij het standpunt A: “handhaven regel is regel” en dit is als zodanig door het bestuur geinterpreteerd als zijnde een mondeling besluit.
                 Tot zover,  Mvg Theo

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.