Moet een bestuur van een vereniging de ledenlijst verstrekken?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • #7432
  Rob
  Deelnemer

   Onlangs is er een bijzondere uitspraak gedaan in een zaak waar het ging om het verstrekken van de ledenlijst.

   Thomas van Vugt van AMS advocaten heeft daar een leuk artikel over geschreven.

   Ook in het licht van de AVG is deze uit interessant.
   Citaat uit uitspraak : “… veroordeelt BVKZ om binnen een week na betekening van dit arrest een actuele ledenlijst (met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen) aan [appellanten c.s.] te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 1.000,– per dag of dagdeel dat BVKZ, na verloop van voormelde termijn van een week, nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 25.000,00;”

   Weliswaar ging het niet om een VvE, maar ik zie nog niet snel waarom één en ander niet ook op een VvE van toepassing zou kunnen zijn.
   Ik zie in ieder geval zeker wel wat raakvlakken !

   #7438
   William
   Deelnemer

    Juist in het licht van de AVG zou ik me in dit geval geen enkele zorgen maken. De eerste de beste die je als bestuurslid of lid op de vingers tikt, druk je deze uitspraak onder de neus en je bent klaar 🙂

    #7439
    Rob
    Deelnemer

     Citaat uit uitspraak:
     “… Voorop stelt het hof dat er geen bijzondere rechtsregel bestaat op grond waarvan een vereniging gehouden is steeds een ledenlijst aan een lid van die vereniging te verstrekken. Uit al hetgeen hiervoor overwogen is en uit artikel 16 lid 2 van de statuten en artikel 2:8 BW volgt naar het oordeel van het hof dat BVKZ daartoe in het onderhavige geval wel gehouden is. Zonder actuele ledenlijst kunnen [appellanten c.s.] als leden van BVKZ immers niet gebruik maken van de bevoegdheid die de statuten hun toekennen.
     Niets aan toe te voegen 😉

     #9746
     Roel
     Sleutelbeheerder

      Privacy en de VvE 
      Ik ben eigenaar van een appartement. Enkele weken geleden, naar aanleiding van verschillende verkopen/wisselingen, verzocht om de lijst van eigenaren en bewoners (er zijn vele eigenaren die hun appartement verhuren). De administrateur weigerde mij deze te geven uit hoofde van de WBP en ….(?)
      Gisteren pas de site VvE structuur gevonden. Vanavond (21/3/’19) ALV VvE. Kan iemand mij helpen om het artikel Privacy en de VvE / Ledenlijst (vanavond?) ‘juridisch’ te onderbouwen? Heb ik (en alle andere leden) recht op deze lijst?
      Dank!
      Liesbeth vdR

      Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

      #9747
      Roel
      Sleutelbeheerder

       ….. aanvulling op mijn vraag, is het artikel geschreven op basis van de uitspraak waarover Rob het heeft? Of staat dit hier los van?

       Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

       #9748
       Rob
       Deelnemer

        Juist in het licht van de AVG zou ik me in dit geval geen enkele zorgen maken. De eerste de beste die je als bestuurslid of lid op de vingers tikt, druk je deze uitspraak onder de neus en je bent klaar. 😉

        Dat dus … 😉
        Hoeveel juridische onderbouwing wil je nog meer hebben na het lezen van deze uitspraak van  het hof ?
        Jij, en alle andere leden van de VvE hebben gewoon recht op die gegevens, ook al op grond van het statutaire inzagerecht.
         

        #9749
        Roel
        Sleutelbeheerder

         Ja, eens! Maar de administrateur (cursusje gevolgd) en de Autoriteit Persoonsgegevens denken daar dus anders over…

         Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

         #9750
         Bob
         Deelnemer

          Te kort door de bocht. Dit ligt genuanceerder. Nu geen tijd, kom er straks op terug.

          #9751
          Roel
          Sleutelbeheerder

           Top! Dank je wel!

           Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

           #9752
           Rob
           Deelnemer

            … de Autoriteit Persoonsgegevens denken daar dus anders over…

            De Autoriteit Persoonsgegevens zegt volgens mij nergens dat er geen persoonsgegevens verstrekt mogen worden aan rechthebbenden.
            Ben ook erg benieuwd wat de administrateur op die cursus dan wel geleerd heeft met betrekking tot dit onderwerp 😉

            #9753
            Bob
            Deelnemer

             Hi Liesbeth,
             De reden voor mijn bovenstaande reactie is dat je een antwoord kreeg dat te kort door de bocht was en nuancering behoefde.
             Om volledig te zijn merk ik op dat de uitspraak een “gewone” (BW2) vereniging betreft en niet een VvE (BW5-vereniging), en ten tweede dat de uitspraak alleen de procederende partijen bindt en met dat gegeven niet zomaar jouw VvE.
             Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat je niets met de uitspraak zou kunnen, maar dat je jouw gelijk zou aantonen door iemand deze uitspraak onder de neus te drukken is (veel) te kort door de bocht. Wel kan je goede argumenten ontlenen aan deze uitspraak, zeker op (overeenkomstige) grond van het überhaupt kunnen uitoefenen van jouw statutaire rechten, naast ook de eveneens een VvE beheersende redelijkheid en billijkheid.
             Waarom is dan toch het gegeven antwoord niet volledig/goed?
             De crux zit in hetgeen je de beheerder (en/of het bestuur) vraagt, te weten de (volledige) lijst van zowel de eigenaars, alsook van de bewoners.
             Op dit punt merk ik op dat jij als eigenaar, kwalitatief lid van de VvE, ook wat mij betreft zonder enige reserve recht hebt op de lijst met (mede)eigenaars. De aangedragen uitspraak gaat ook niet verder dan te leren dat ook de rechter aangeeft dat de lijst van de (overige) leden moet worden overhandigd, aan een lid, maar nergens staat ook aan derden (niet-leden). De bewoners zijn niet per definitie ook lid van de VvE, immers alleen eigenaar-bewoners zijn medeleden. De huurders hebben (kort door de bocht gezegd, er is altijd meer), niet lid zijnde, niets met de VvE te maken.
             Ergo, waar jij de beheerder zou vragen om een volledige en bijgewerkte lijst van mede-eigenaars sta je, ook wat mij betreft in jouw volste recht. Zoals ik al schreef kan de uitspraak je wat munitie geven, maar ik zou je ook de volgende argumenten nog meegeven. Je moet weten dat alle informatie betreffende alle eigenaars binnen jouw VvE compleet openbaar is, en zonder enige moeite te verkrijgen via het kadaster. En de informatie in het kadaster gaat (veel) verder dan alleen maar NAWT. Het opvragen van die informatie kost geld, en daar komt de redelijkheid en billijkheid als extra argument om te hoek.
             Niet alleen op grond van de statuten kun je recht doen gelden op de lijst met leden/eigenaars, maar het is absoluut niet redelijk noch billijk om jouw die weg op te sturen, waar alle (beperktere) gegevens binnen de eigen VvE voor handen zijn (statutair horen te zijn).
             De terughoudendheid van beheerder/bestuur laat zich mijns inziens, en in het kader van de AVG, eenvoudig verklaren door het feit dat je ook de volledige lijst met alle (andere) bewoners opvraagt, echter zonder duidelijk te maken wat jouw belang is bij het bezitten van die lijst. Ook die lijst is beschikbaar binnen jouw VvE (moet er zijn), maar die heeft het bestuur als eerste primair nodig om überhaupt te kunnen besturen. Ik zie in jouw relaas/vraag niet direct een grond waarom jij de/die lijst van niet-leden zou moeten hebben. Daarmee begrijp ik de terughoudendheid van beheerder/bestuur. Zomaar rondstooien van de door jou gevraagde informatie kan eenvoudig worden gezien als (onnodige schending van de privacy.
             Vraag: waar heb je de lijst met bewoners nodig? Als je een goede grond kunt aandragen kan ik me voorstellen dat de beheerder/het bestuur met je meegaat en je de lijst wel overhandigt.
             Kort; wat mij betreft heb je zonder meer recht op de lijst met leden, maar pas met argumenten en goede gronden op de lijst met niet-leden. De/mijn argumenten ken je.
             Hoop dat ik nog op tijd was, goede vergadering gewenst, Bob.

             #9754
             Bob
             Deelnemer

              Ter completering nog dit citaat uit de uitspraak, niet om jouw recht te ontkrachten, maar wel voor de algemene stelling en het begrip.
              Quote
              Voorop stelt het hof dat er geen bijzondere rechtsregel bestaat op grond waarvan een vereniging gehouden is steeds een ledenlijst aan een lid van die vereniging te verstrekken. Uit al hetgeen hiervoor overwogen is en uit artikel 16 lid 2 van de statuten en artikel 2:8 BW volgt naar het oordeel van het hof dat BVKZ daartoe in het onderhavige geval wel gehouden is.
              Unquote
              Per kwestie wordt altijd een specifieke afweging gemaakt, aan de hand van de situatie en omstandigheden in dat specifieke geval.
              Nogmaals, dit alleen voor begrip en volledigheid, mijn verhaal hierboven staat. 😉

              #9756
              Rob
              Deelnemer

               “… Voorop stelt het hof dat er geen bijzondere rechtsregel bestaat op grond waarvan een vereniging gehouden is steeds een ledenlijst aan een lid van die vereniging te verstrekken.”
               Gezien de bepalingen in de modelreglementen vraag ik me af of je dit ook kan zeggen over verenigingen van eigenaars.
               In vrijwel alle modelreglementen staat de verplichting van het bestuur om aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen welke die eigenaar mocht verlangen en op verzoek van die eigenaar inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden;
               In MR2017 wordt overduidelijk aangegeven wát er zoal onder die boeken, registers en bescheiden mag worden verstaan en dat is o.a.
               “g. …het register met de namen, adressen en woonplaatsen van de Eigenaars, Gebruikers en stemgerechtigden;
               Definitie gebruiker : “degene die als huurder of anderszins, anders dan als Eigenaar of krachtens een beperkt recht, het gebruik van een Privégedeelte heeft als bedoeld in artikel 5:120 BW”
                

               #9765
               Roel
               Sleutelbeheerder

                Beste Bob en Rob,
                Allereerst excuses voor mijn late reactie. Ik kan jullie helaas niet persoonlijk bedanken, anders dan via dit forum. Was/ben heel blij met Bob’s nuancering, dat was precies wat ik nodig had. Het heeft uiteindelijk goed uitgepakt. Alle aanwezige leden, vonden het ook van belang elkaars telefoonnummers en emailadressen te hebben! De administrateur sputterde nog wat, maar kwam uiteindelijk ook over de brug.
                Dank jullie wel!
                Hartelijke groet, Liesbeth

                Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

                #9769
                Bob
                Deelnemer

                 Hi Liesbeth,
                 Geen enkel probleem, graag gedaan.
                 Leuk om zo positief van je te horen! 😉
                 Eind goed, al goed.
                 Vriendelijke groet, Bob.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.