Niet meebetalen, toch meebepalen?

14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)
 • Auteur
  Berichten
 • #8882
  sparerib
  Deelnemer

   In onze akte van splitsing staat dat de benedenbewoners niet mee te hoeven betalen voor het onderhoud van de lift. Nu komt er uit de liftkeuring een aanbeveling voor een reparatie. Daarover moet worden gestemd. Mogen de benedenbewoners, die niet mee gaan betalen, toch hierover hun stem uitbrengen? Lijkt me oneerlijk als het antwoord ja is.

   #8883
   Carla
   Deelnemer

    Beste Sparerib,
    Het antwoord op je vraag is: nee. Wanneer dat in de Splitsingsakte is geregeld, stemmen uitsluitend de eigenaars aan wie deze kosten worden toebedeeld.
    Met vriendelijke groet,
    Carla

    #8884
    sparerib
    Deelnemer

     Hallo Carla,
     Bedankt voor je reactie.
     Weet je of er jurisprudentie over is? In de akte staat nl wel de algemene stemverdeling over alle zaken, maar niet specifiek dat er een uitzondering is qua stemverdeling voor de lift. Alleen dus maar dat de kosten worden gedragen door de “bovenbewoners”.
     Groeten,
     Peter

     #8885
     Carla
     Deelnemer

      Beste Peter,
      Helaas kan ik je niet verwijzen naar jurisprudentie betreffende je onderwerp.
      Mijn reactie kwam voort uit eigen ervaring. In onze splitsingsakte is ook een onderscheid gemaakt tussen schulden en kosten voor het geheel en schulden /kosten voor een deel van het complex.
      Wanneer er dus schulden/kosten moeten worden toegerekend aan een deel van de eigenaars, dan lijkt me het volkomen logisch dat alleen die eigenaars stemmen over wat aan hen ten laste kan worden gelegd.
      Met vriendelijke groet,
      Carla

      #8897
      sparerib
      Deelnemer

       Hallo Carla,
       Bedankt voor je antwoord. Ben het met je eens. Toch zou ik graag ergens een bevestiging hebben dat het wettelijk ook zo werkt. Wie weet reageert er iemand die me nog verder kan helpen.
       Groeten,
       Peter

       #8902
       Bob
       Deelnemer

        Hier leiden “ervaring” en “logica” tot een, juridisch gezien, fout antwoord.
        Wanneer over het stemrecht in de AvS geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen stemmen alle eigenaars mee, ongeacht de subjectieve gevoelens.
        Mogelijk kan iemand anders dat ook uitleggen, zo niet dan kom ik in de lucht wanneer ik weer tijd heb.
        Vriendelijke groet, Bob

        #8905
        Rob
        Deelnemer

         Ik ben het met Bob eens.
         Wanneer er in de akte geen nadere bepalingen opgenomen zijn over het stemrecht mogen alle eigenaren meebeslissen als het om gemeenschappelijke zaken gaat.
         Echter, als bij een keuze voor optie A of B de meerderheid van degene die meebetalen aan de lift voor optie B zouden kiezen maar de stemuitslag wordt toch optie A, omdat degene die niet meebetalen aan de lift voor optie A hebben gekozen, zou je misschien kunnen stellen dat de vergadering niet in redelijkheid tot het besluit had kunnen komen en het besluit derhalve vernietigbaar is.
          
          

         #8906
         Roel
         Sleutelbeheerder

          Beste Peter,
          Bij deze mijn verontschuldiging aan jou. Mijn reactie op jouw vraag heb ik , naar nu blijkt wat al te stellig, met een nee  beantwoord. Nadere bepalingen met betrekking tot het stemrecht dienen dus opgenomen te zijn in de splitsingsakte. Toch ook bedankt voor je vraag. Altijd weer leerzaam. 😉
          Met vriendelijke groet,
          Carla.

          Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

          #8907
          sparerib
          Deelnemer

           Hallo Carla, Bob, Rob,
           Bedankt voor jullie reacties. Waar ik naar op zoek ben/was is of er jurisprudentie is voor dit soort gevallen. Inderdaad klopt het gevoelsmatig niet als er eigenaren die niet meebetalen wel meebepalen. En als er niets staat in de AVS dan……
           Soms zijn daar gerechtelijke uitspraken over zoals laatst over meebetalen aan de lift door bewoners BG. In die VvE statuten staat: ”De schulden en kosten verbonden aan gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken die slechts dienstbaar zijn aan één eigenaar of een bepaalde groep van eigenaars worden gedragen en betaald door die eigenaar voor het geheel, dan wel door die groep van eigenaars in de onderlinge verhouding ….”
           Ik kan de uitspraak niet vinden zo 1,2,3 en wie weet staat er ook iets over de medezeggenschap.
           Groeten,
           Peter

           #8909
           Carla
           Deelnemer

            Beste Peter,
            Wanneer je de zin, die je hierboven plaatste even selecteert en vervolgens in je zoek balk plakt dan verschijnen er diverse artikelen waar je, naar ik vermoed, op zoek bent.
            Echter gaat het, voor zover ik even snel scande, daar over de kosten. Jouw vraagt gaat over of er over mee gestemd mag worden door hen aan wie de kosten niet worden toegerekend. In onze splitsingsakte staat daar, bij nader inzien , wel iets over nl. : …” Indien gestemd wordt over onderwerpen, waarvoor schulden en kosten niet ten laste van alle eigenaars komen, stemmen alleen de eigenaars te wiens laste die schulden en kosten toekomen…..” 
            Ik ben van mening dat wanneer er sprake is van verschillen in toebedeling voor wat betreft de kosten, binnen een VvE, deze zin eigenlijk ook opgenomen zou moeten worden in de splitsingsakte. Ontbreekt de genoemde toevoeging m.b.t. het stemmen…tja, dan zit er weinig anders op dan dat alle stemmen geteld moeten worden.
            Met vriendelijke groet,
            Carla

            • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .
            #8911
            Rob
            Deelnemer

             Hoi Peter,
             Met betrekking tot gemeenschappelijke zaken is het uitgangspunt in een VvE dat iedereen betaalt en iedereen bepaalt tenzij er in de akte iets anders geregeld is op één of beide vlakken.
             Zoals in jouw akte is er een aanpassing gemaakt waardoor benedenbewoners niet mee hoeven te betalen aan het onderhoud van de lift.
             Het had dan voor de hand gelegen dat er ook een gewijzigd artikel over het stemrecht te vinden zou zijn zoals bijvoorbeeld (in geval van MR1992 onder art. 33) : “… Indien gestemd wordt over onderwerpen, waarvoor schulden en kosten niet ten laste van alle eigenaars komen, stemmen alleen de eigenaars te wiens laste die schulden en kosten toekomen” 
             De tekst in de akte is dus inderdaad leidend, ook al voelt het onlogisch of oneerlijk !
             Ik denk niet dat daar veel jurisprudentie over te vinden zal zijn.
              

             #8912
             Carla
             Deelnemer

              @ Rob…..een staaltje van synchroniteit ? 😉

              #8913
              Rob
              Deelnemer

               @ Rob…..een staaltje van synchroniteit ? 😉

               Ja, ik zag het @Carla, we waren kennelijk gelijk aan het typen 🙂

               #8916
               Bob
               Deelnemer

                Hi Peter,
                Alle MR’n kennen bepalingen waaruit het stemrecht voortvloeit/volgt.
                MR1973 37 lid 1 jo. 35, 1983 en 1992 38 lid 1 jo. 36, 2006 52 lid 1.a jo. 49 en tot slot 2017 56 lid 1.a jo. 53 lid 1.
                Per MR zou ieder eerstgenoemd artikel(lid) moeten worden aangevuld/gewijzigd, bijvoorbeeld als volgt.
                Besluiten betreffende zaken en rechten die slechts voorzieningen betreffen die dienstbaar zijn aan een of meer doch niet alle prive-gedeelten, respectievelijk van die privé-gedeelten waarvan de daarmede verband houdende kosten voor rekening komen van één eigenaar of een bepaalde groep eigenaars, kunnen uitsluitend worden genomen door de eigenaar(s) van dat/die appartementsrecht(en).
                Deze aanvulling/wijziging bepaalt het beperktere stemrecht. Is een dergelijke aanvulling niet in de AvS opgenomen dan hebben alle (!) eigenaars stemrecht.
                Merk voor de volledigheid op dat deze aanvulling/wijziging noodzakelijk is voor alle MR’n, waarbij alleen MR 2017 kan worden uitgezonderd gezien artikel 56 lid 1.b.
                Dat artikellid geeft de vergadering mogelijkheden en daarmee verband houdende opdrachten.
                Met vriendelijke groet, Bob

               14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)
               • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.