Niet tevreden over onze beheerder.

 • Dit onderwerp bevat 52 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 53)
 • Auteur
  Berichten
 • #4239
  Rob
  Deelnemer

  Inderdaad William, BRL5016, de richtlijnen voor het certificaat ‘beheerders van vereniging van eigenaren’ van het SKW zijn op de site van SKW te downloaden.
  Daar is, even denkend aan de kwestie over de incassoprocedure, in het voorwoord eveneens te lezen:
  … De BRL is geen statisch instrument; telkens wanneer SKW, certificaathouders of derden constateren dat verbeteringen, uitbreidingen, wijzigingen of nieuwe inzichten kunnen leiden tot een beter instrument, zal SKW voorstellen hiertoe voorleggen aan het College van Deskundigen.
   
  Omnibus schreef:
  … Peter)Ik heb verschillende schrijven gestuurd naar de beheerder om mij mee te delen waarom [naam beheerder] deze niet beantwoord.Ik heb je meerdere keren meegedeeld dat deze beheerder niet professioneel is.Ik heb deze beheerder op zijn verplichtingen gewezen die vastgelegd zijn in de reglementen. Geen reactie.
  Ik weet dat er veel leden een probleem net mij hebben omdat ik de enigste ben die de leden en de beheerder op fouten wijst die zij maken met betrekking tot onze VvE.De beheerder wil mij mond dood maken door niet te reageren op mijn schrijven en met de andere leden onder een hoedje te spelen.
  Dit mag je toch van een SKW gecertificeerde beheerder niet verwachten.”
  Inderdaad, het dikgedrukte mag je naar mijn idee van een gecertificeerd beheerder niet verwachten, gezien art. 4.7.1 en 4.7.2 van bovengenoemde richtlijnen.

  #4240
  William
  Deelnemer

  Hoi Rob,
  heb je helemaal gelijk in!  Helaas is door ons niet te controleren of, en niet na te gaan waarom er niet wordt gereageerd.

  #4249
  Omnibus
  Deelnemer

  Hallo Rob,
  Ik vind de opmerkingen van William steeds zo vervelend omdat,of hij wil het niet begrijpen omdat hij pro beheerder is,of hij kan niet goed lezen.
  Antwoord van William naar Rob.Hoi Rob,heb je helemaal gelijk in! Helaas is door ons niet te controleren of, en niet na te gaan waarom er niet wordt gereageerd.
  Ik heb duidelijk beschreven dat deze beheerder schijt heeft aan vergaderbesluiten,en beschreven dat [naam vve-beheerder] VvE beheer niet op mijn verschillende schrijven die alle betrekking hebben op onze VvE.ik heb zo precies mogelijk beschreven waar deze VvE gecertificeerd tegen verstoot,en toch vind William,ja maar??Ja maar??Er is geen maar.
  En dan schrijft William helaas dat we niet kunnen controleren waarom beheerder [naam vve-beheerder] geen antwoord geeft op schrijven dat een lid van de VvE hem stuurt.Mijn antwoord is omdat deze geen capabele mensen in dienst heeft.
  Geen discussie mogelijk.Fout is fout.
  En William wat jou opmerking betreft dat ik moet oppassen met het vermelden van de naam van de beheerder het volgende.[naam vve-beheerder] VvE beheer zet filmpjes op you tube,en op linkedin en andere social media propaganderen zij dat ze SKW gecertificeerd zijn en dat ze met de appartement eigenaren meedenken en 24/7 paraat staan,bla,bla,bla.
  Dan heb ik het recht en ook andere op dit forum die met [naam vve-beheerder] VvE beheer te doen hebben wat negatief is dit naar buiten te berengen.We leven toch in een vrij land??!!!!Ik hoop dat ze mij voor de rechter slepen,maar ik weet zeker dat mijn bewijzen sterker zijn dan hun bla,bla.
  Vriendelijke groet,
  En AUB geen reactie met privacy,bla,bla dat is al decennia terug over boord gegooid.

  #4270
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Beste Peter,
  Zoals je gemerkt hebt hebben we regelmatig de naam van de beheerder en andere  specifieke persoonsgegevens uit je berichten vewijderd !
  Wij verzoeken je dan ook dringend om in toekomstige reacties rechtstreekse verwijzingen naar de beheerder achterwege te laten.
  Redactie Vve-forum

  #4286
  Omnibus
  Deelnemer

  Geachte Sleutelbeheerder,
  U sommeerd mij om geen rechtstreekse verwijzingen naar de beheerder te maken.Ik vind dit niet correct omdat de beheerder zelf op you tube en ander social media wel zijn zegje mag doen.Voor dit forum is het transparanter als iedereen weet over wie men het heeft en dit goed onderbouwd is.De behherder kan ook zelf een reactie geven als hij het eens/oneens is met de beweringen.
  Peter

  #4289
  William
  Deelnemer

  Ik begin te begrijpen waarom er niet op jouw mails wordt gereageerd Peter.

  #4291
  Bob
  Deelnemer

  Onder de button “Huisregels” vindt men onder andere de “Gedragsregels”.
  Ik citeer (vetgedrukt door mij):
  “Dit forum is bedoeld voor iedereen die wil discussiëren of informatie wil inwinnen over Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Forumposts die geen verband houden met dat hoofdonderwerp kunnen worden verwijderd. Iedere bezoeker is gehouden eraan bij te dragen dat het forum informatief, aangenaam en interessant blijft.”
  Ik stel dan ook voor om het bij daadwerkelijk inhoudelijke reacties te houden.
  Vriendelijke groet, Bob.

  #4293
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Beste Peter (Omnibus),
  Als aanbieder van dit platform zijn wij verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk voor de inhoud van de berichten welke door deelnemers op het forum wordt geplaatst.
  Om die reden moeten wij uiterste zorgvuldigheid in acht nemen wanneer het gaat om belastende teksten over bedrijven en/of personen.
  Redactie VvE-forum

  #4295
  Rob
  Deelnemer

  Hoi Bob,
  Uiteraard sluit ik mij volledig bij je oproep hierboven aan !!
  Toch…. ben ik bang dat ook daar, als ik kijk naar het verloop van de reacties een mogelijk deel van het probleem van Peter kan zitten.
  De wijze waarop partijen met elkaar communiceren bepaalt ook vaak de opstelling en of handelingen van die partijen.
  Een bepaalde aktie van de één roept weer een reaktie op bij de ander.
  En dat wordt hier naar mijn mening weer duidelijk gemaakt door bovenstaande reaktie van William, die volgens mij hier heeft gereageerd vanuit zijn gevoel over eerdere uitlatingen jegens hem.
  Om die reden vind ik het ook heel moeilijk om in de kwestie van Peter te bepalen waar het nu precies fout gaat tussen beheerder en VvE.
  Zo wordt er aangegeven dat  de beheerder lak heeft aan de besluitvorming en nietige/vernietigbare besluiten neemt.
  Zelf heb ik heb daar, even los van het verhaal van Helene, helaas nog geen concrete voorbeelden van kunnen lezen.
  … Peter)In april 2016 heeft de vergadering een besluit genomen dat de parkeervakken alleen voor de in de akte vastgelegde voortuigen gebruikt mogen worden.Geen fietsen die moeten in de berging.Sinds april schrijf ik de beheerder dat hij dit vergaderbesluit moet uitvoeren zoals beschreven in het H.H.R tot de dag van vandaag verstoten uitgerekend de oud bestuursleden tegen dit vergaderbesluit en de beheerder onderneemt niets.”
  Ten eerste zijn het hier de leden zelf die moeten handelen conform het vergaderbesluit.
  Wanneer leden zich niet aan de regels uit het MR of HHR houden moet het bestuur daar inderdaad tegen optreden.
  Wij weten niet of er bijvoorbeeld boetes zijn vastgelegd voor deze overtreding en wanneer dat niet het geval is wordt handhaving door het bestuur al weer een heel stuk lastiger.
  Kunnen we daarmee al concluderen dat het bestuur/de beheerder vergaderbesluiten aan zijn laars lapt? ik vindt van niet.
  Met vriendelijke groet,
  Rob

  #4311
  William
  Deelnemer

  Goedemorgen heren,
  Ik voelde mij een beetje in mijn eer aangetast door opmerkingen van de TS in dit en andere forumtopics, mijn excuses hiervoor!
  Ik denk toch dat als dat de ontevredenheid over de beheerder bij Peter breder in de VvE gedragen moet worden als men er iets aan wil doen. Als er één eigenaar van de 42 ontevreden is, en de overige 41 niet, zie ik geen weg om de banden met de beheerder te verbreken.
  Wat je vaak ziet in dergelijke VvE’s, met veelal ‘oudere’ eigenaars, is dat men (schoon)kinderen of familieleden machtigt om de zaken te behartigen en/of de vergadering bij te wonen. Dit lijkt mij hier ook een goede optie, ik denk dat Peter er verstandig aan doet in ieder geval te proberen een ander bestuur te benoemen i.p.v. de beheerder.

  #4314
  Omnibus
  Deelnemer

  Beste Rob,
  Ik heb duidelijk aangegeven dat in het HHR vastgelegd is dat als leden geen gehoor geven aan een vergaderbesluit dat al genomen is in april 2016 het bestuur sancties op moet leggen en er staat precies beschreven hoe dit door het bestuur uit gevoerd dient te worden.Ik heb ook duidelijk aangegevn dat deze beheerder,enigste bestuurder van onze VvE is en ook voorzitter van de vergadering.Ik heb meerdere zwaarwegende punten duidelijk beschreven waar deze foute beheerder de mist ingaat.Het is raadzaam deze eerst goed te lezen alvorens een reactie te plaatsen.
  Rob,Toch…. ben ik bang dat ook daar, als ik kijk naar het verloop van de reacties een mogelijk deel van het probleem van Peter kan zitten.
  Peter,Je wilt hier mee zeggen dat mijn stijl van schrijven je niet past.Ik kan iets wat krom is niet recht praten en niemand heeft er belang bij om om de hete brei heen te lullen.
  En dat je het met de sleutelbeheerder eens bent is fijn,maar geeft dat toegevoegde waarde.
  Vriendelijke groet,
  Peter

  #4315
  Omnibus
  Deelnemer

  Williamrozeboom
  Bijdrager
  Offline
  Ik begin te begrijpen waarom er niet op jouw mails wordt gereageerd Peter
  Ik denk toch dat als dat de ontevredenheid over de beheerder bij Peter breder in de VvE gedragen moet worden als men er iets aan wil doen. Als er één eigenaar van de 42 ontevreden is, en de overige 41 niet, zie ik geen weg om de banden met de beheerder te verbreken.
  William mijn reactie op je opmerking dat er niet op mijn E-Mails door de beheerder gereageerd wordt het volgende.Jij bedoeld waarschijnlijk dat mijn tekst verkeerd over komt.Wij zijn een VvE van eigenaren en geen thee kransje.Lees AUB eerst goed mijn eerder reacties alvorens te reageren hier staat duidelijk beschreven wat deze foute beheerder/bestuurder/voorzitter vergadering allemaal verkeerd gedaan heeft.
  Ik heb in de laatse 5 jaar zoveel punten aangedragen die fout gegaan zijn en die door de beheerder/bestuurder/vorzitter naar mijn wens aangepast zijn dat je geen helder licht hoeft te zijn dat deze beheer er alles aan gelegen is mij de mond te snoeren.
  Bewijzen wil ik graag plaatsen als je hier behoefte aan heb.Of je moet even met de collega,s in Berkel en Rodenrijs bellen.
  En waarom ik geen bijval van de leden krijg heb ik ook eerder beschreven.
  Vriendelijke groet,
  Peter

  #4323
  Matthijs_ZH
  Deelnemer

  @William
  Wie is of zijn de TS?

  #4325
  Rob
  Deelnemer

  TS is Topic Starter, dus degene die de discussie begint !

  #4328
  Rob
  Deelnemer

  Nee Peter, ik zeg niet dat jouw stijl van schrijven mij niet past.
  Ik zeg wel dat jouw wijze van communiceren invloed kan hebben op de manier waarop anderen zich richting jou gaan gedragen, zoals bijvoorbeeld het niet meer reageren op mail.
  Ik vind het uitstekend wanneer iemand zeer kritisch is als het gaat om kwesties in de VvE.
  Tegelijkertijd vind ik ook dat je open moet staan voor kritiek of kritische vragen over jouw stellingname.
  Waar het voor jou misschien al klip en klaar is dat de beheerder er geheel niets van bakt is dat voor anderen wellicht veel minder duidelijk.
  En volgens mij plaats je de kwestie hier op het forum om te kijken hoe anderen er tegenaan kijken en wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn.
  … Ik heb duidelijk aangegeven dat in het HHR vastgelegd is dat als leden geen gehoor geven aan een vergaderbesluit dat al genomen is in april 2016 het bestuur sancties op moet leggen en er staat precies beschreven hoe dit door het bestuur uit gevoerd dient te worden
  Als ik dat soort teksten lees wordt ik vaak heel nieuwsgierig.
  Waarom een artikel in het HHR opnemen als in de modelreglementen al is aangegeven hoe om te gaan met overtredingen?
  Wát staat er dan in het HHR en hoe precies is het omschreven?
  Of nóg belangrijker, is het HHR niet in strijd met MR1992 artikel 29?
  Toch ook …. ik zal de laatste zijn die er vanuit gaat dat een SKW gecertificeerd beheerder ook automatisch de kwaliteit levert die je als VvE van hem zou mogen verwachten.
  Ik vind het dan ook zeker een slechte zaak dat mensen als Peter, Helene en wellicht nog meer eigenaren die “alleen staan” in de VvE nergens terecht kunnen wanneer er daadwerkelijk terechte problemen zijn met de beheerder.
  Daar zou toch een oplossing voor moeten komen naar mijn idee.

15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 53)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.