Nietigheid & Corona

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
 • Auteur
  Berichten
 • #11675
  ottovr
  Deelnemer

   Het (externe) Beheer negeert mijn voorstel om te stemmen over het risico dat nietigheid wordt ingeroepen.

   De VVE-statuten dateren uit 1965 en het onderwerp ‘uitstel van de ALV’ wordt niet genoemd.

   Het Beheer heeft de statutaire ALV uitgeschreven waarin de binnengekomen uitslag van de aan de Leden opgestuurde stembriefjes, digitaal of schriftelijk ingediend, behandeld zal worden. Bij de ALV zullen geen Leden aanwezig zijn. De voorstellen op de stembriefjes zijn niet van spoedeisende aard. Uit de formulering van de stemmogelijkheid per onderwerp, blijkt dat het Beheer afwezigheid van unanimiteit, geen doorslaggevend bezwaar zou vinden  om een voorstel toch als aangenomen te verklaren. Ik heb via email bezwaar aangetekend bij Beheer over de gang van zaken, en heb gewezen op het risico van het inroepen van nietigheid door een Lid, en heb voorgesteld een stemming te houden over de aanvaardbaarheid van dit risico. Een formeel bezwaar tegen het houden van zo’n stemming is dat ook daarover nietigheid kan worden ingeroepen.

   Ik denk dat Beheer deze gang van zaken bij al hun VVE-klantjes gaat toepassen, met het motto ‘Niemand zal zo dom zijn om gezien de omstandigheden, nietigheid in te roepen’. Ik vind dit onverantwoordelijk. Ik neem aan dat het Bestuur de gang van zaken kan stuiten.

    

   #11681
   Anoniem
   Deelnemer

    Het ruikt een beetje… Er is een noodwet in de maak. Prachtig. De ALV kan gewoon een aantal maanden worden uitgesteld. Als mede-eigenaar nooit akkoord gaan met Uw beheerder. De ALV moet bepalen, Het bestuur moet uitvoeren. De beheerder moet iov het bestuur werkzaamheden verrichten

    #11682
    Carla
    Deelnemer
     #11685
     Bob
     Deelnemer
      #11686
      Bob
      Deelnemer
       #11687
       ottovr
       Deelnemer

        Intussen heb ik een reactie gekregen van Beheer waarin wordt gesteld dat de ALV in oveeenstemming is met de ‘Rijssenbeek’-normen, en “Met het bestuur is afgesproken om de vergadering op deze wijze te realiseren“. ‘n Kleinigheid: heeft het bestuur mij deze afspraak doen weten? Antwoord: ‘nee’. Voorts wordt het volgende gesteld: “Indien en voor zover leden een beroep doen op de nietigheid dan staat het deze leden vrij om een gang naar de rechtbank te maken”. Lees: “Ze zullen weinig kans maken”. Voorts: “Deze leden attendeer ik op het feit dat dat deze wijze van vergaderen is toegestaan…”, uh… Waar?! …” en dit uitzonderlijk is in verband met de coronasituatie”. Is ‘dit‘ ‘deze wijze van vergaderen’, of ‘toestaan’, danwel beide?
        “Zoals u aangeeft is de noodwet nog niet door het parlement en dient de jaarrekening conform splitsingsakte nog steeds voor 1 juli geaccordeerd te zijn.
        De gezaghebbende mr. Richard de Laat in zijn bijdrage over corona & VVE ALV aangaande dit aspect: “… maar op overschrijding van die termijnen staat niet de sanctie, dat de ALV daarna de besluiten niet meer zou kunnen nemen. Aannemelijk is, dat het bestuur op basis van de laatste vastgestelde begroting voortgaat met het beheren en besturen van VvE, tot het moment waarop de nieuwe begroting alsnog kan worden vastgesteld.”
        Het Rijssenbeekartikel houdt geen rekening met de overwegingen, zoals vormvereisten, die De Laat noemt tav. de ALV. Een ALV dient fysiek plaats te vinden, en daarbij dienen leden aanwezig te kunnen zijn. Digitaal vergaderen door de VVE is pas mogelijk als de Noodwet is aangenomen. VVE-besluiten die genomen worden, dienen unaniem te zijn om geldig te zijn als aan de voorgaande vereisten niet is voldaan. Het Bestuur kan wel spoedeisende besluiten nemen die achteraf geaccordeerd worden door de ALV maar ‘spoedeisendheid’ geldt dus niet tav. dreigende overtreding van de wettelijke termijn.
        Ik voorspel intussen dat beheer & bestuur van onze VVE kennende, zij er  op gokken dat niemand een gang naar de rechter zal maken.

        #11709
        Anoniem
        Deelnemer

         Let op. De VVE Noodwet is nog geen gelopen race. 2e en 1e kamer moeten het nog goedkeuren…

         #11710
         Bob
         Deelnemer

          Let op. De wet is gisteren reeds met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.
          De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) behandelt vandaag de procedure.
          Geen gelopen race? 😉
          Maak je vooral geen zorgen!

          #11711
          Bob
          Deelnemer

           Citaat
           De commissie besluit (uiterlijk) maandag 20 april 2020, 09.00 uur ter zake van wetsvoorstel 35.434 inbreng te leveren voor verslag ( voorbereidend onderzoek). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag voor maandag 20 april 2020, 21.00 uur, stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op dinsdag 21 april 2020, waarbij dinsdagochtend zal worden nagegaan of er behoefte is aan (kort) debat, of alleen stemming.

           #11712
           DikOz
           Deelnemer
            De noodwet schuift termijnen op en laat elektronisch vergaderen en e-stemmen toe.
            In dit al eens aangehaalde artikel op VvErecht.nl gaan 2 juristen na hoe je zonder te vergaderen de zaken toch draaiend kunt houden.
            Dat laatste samen met het mogen opschuiven van de vergadertermijn, levert een uitstekende mogelijkheid door te gaan voor VvE’s waar videoconferenties niet haalbaar or er nog niet zijn.
            Daar komt nog bij dat de wet een beperkte tijd geldig is. Een video vergadermogelijkheid optuigen bij die VVE’s is m.i. te veel werk voor een maand of 6.
            #11713
            ottovr
            Deelnemer

             Ik vind art 6 lid 4 zwak (“4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.”)

             #11714
             Bob
             Deelnemer

              Ik vind art 6 lid 4 zwak (“4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.”)

              Zwak?? Mijn advies is om de Memorie van Toelichting even te lezen zodat je begrijpt wat er wel staat en wordt bedoeld. 😉

              #11721
              ottovr
              Deelnemer

               Ik had de MvT-link op de NCR-site waar ik het wetsontwerp had gelezen, over ‘t hoofd gezien. De in de MvT genoemde punten waarop van lid 2 en 3 afgeweken kan worden, zijn duidelijk niet als voorbeelden genoemd maar vormen m.i. een uitputtende opsomming die bondig geformuleerd, aan lid 2 en 3 hadden kunnen worden toegevoegd; was het allemaal ook duidelijker geworden, maw. ik vind lid 4 nog steeds zwak.

               #11722
               Bob
               Deelnemer

                een uitputtende opsomming die bondig geformuleerd, aan lid 2 en 3 hadden kunnen worden toegevoegd

                Interessant! Hoe zou jouw tekstvoorstel dan luiden? 😉

                #11723
                Bob
                Deelnemer

                 vormen m.i. een uitputtende opsomming die bondig geformuleerd, aan lid 2 en 3 hadden kunnen worden toegevoegd; was het allemaal ook duidelijker geworden,

                 De MvT geeft géén uitputtende opsomming, dat is met een inspanningsverplichting ook onmogelijk!
                 Met jouw redenatie zouden de leden 2 en 3 zwak zijn, des neen, lid 4 is sterk en geeft rechtszekerheid! Nog maar een keer deMvT lezen? 😉

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.