Nieuwe beheerder contracteren buiten de ALV

 • Dit onderwerp bevat 60 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 61)
 • Auteur
  Berichten
 • #747
  R. de Smit
  Deelnemer

  Als bestuur van een VvE met 43 appartementsrechten, zijn we het erover eens dat we een andere beheerder willen contracteren. Inmiddels hebben we die gevonden, en de overstap is bijna geregeld. Buitenom de officiële wegen, hebben er geen leden weerstand geboden tegen de overstap.

  Op onze VvE is MR1992 van toepassing. Vanuit dit reglement herinnerde onze
  huidige beheerder ons aan artikel 41.3, terwijl de toekomstig beheerder zegt
  dat artikel 39.2 voldoende houvast biedt om de overstap te kunnen laten
  plaatsvinden. Natuurlijk hebben de beide partijen hun belangen, we blijven dus met de vraag zitten: in hoeverre is onze overstap gerechtvaardigd, zonder dat we de ALV hebben geraadpleegd? Mijn indruk is dat we op grond van artikel 39.2 de overstap kunnen bewerkstelligen zonder teruggeroepen te kunnen worden.

  Weet iemand te vertellen of er alsnog een ALV nodig is?

  #748
  Rob
  Deelnemer

  Wanneer de nieuwe beheerder er nu al van uit gaat dat MR1992 artikel 39.2 voldoende houvast biedt om de overstap te kunnen maken zet ik toch wel wat vraagtekens bij die nieuwe beheerder. Dat artikel geeft in deze kwestie alleen aan dat de vergadering kan besluiten een meerjarig contract af te sluiten met de nieuwe beheerder.
  Daarnaast vindt ik het ook van het bestuur een kwalijke zaak dat men dit buiten de ALV om wilt regelen. Ook het bestuur van een VvE behoort te weten dat dat niet de goede weg is.
  Dus ja, er is inderdaad een ALV nodig !

  #749
  Colin
  Deelnemer

  Het kostte mij even tijd om artikel 39 te doorgronden, maar je moet lid 2 inderdaad zo lezen dat de vergadering het besluit dient te nemen een beheerovereenkomst (op administratief of technisch gebied) aan te gaan. Lid 1 zegt in feite dat de vergadering niet kan besluiten andersoortige (langlopende) overeenkomsten aan te gaan, tenzij uit het reglement blijkt dat dit wel kan.
  Conclusie: artikel 41 lid 3 is van toepassing, waardoor een ALV noodzakelijk is.

  #5758
  Tenr
  Deelnemer

  Goedemiddag Rob, Bob, William, Carla en alle andere forum-leden…voor wie ik zeer veel respect heb gekregen na het lezen van verschillende Topics. Ik wou dat ik (al zo ver was), zoveel over het hele VVE-gebeuren zou weten.
  Ik heb dus meerdere Topics gelezen om te kijken waar ik evt het antwoord op mijn vraag kon vinden. De topic waar ik nu een antwoord/vraag op plaats, heeft het meest gemeen met waar mijn vraag over gaat. Namelijk het per direct opzeggen van de overeenkomst met de beheersmaatschappij (..dat er onmiddelijk opgezegd kan worden zonder opzertermijn is overigens in de overeenkomst opgenomen..) dóór enkelt en alleen de voorzitter/het bestuur (de voorzitter van de vergadering is ook 1 van de 2 bestuursleden). Dus zonder overleg met de leden in een AVL. Mag dat? ( modelregelement 1992)
  Ik had inderdaad, zoals bovenstaand, artikel 41 lid 3 gevonden…dus dat AVL noodzakelijk is, echter zegt de voorzitter(altahns, zo is hoe ik hem begrijp) : dat door  het woordje “KAN” … in:  “..de vergadering KAN besluiten…” …  zegt niet dat het bestuur dus verplicht is om met de leden te overleggen als hij de overeenkomst met het beheer wil opzeggen. Hij is van mening dat alleen voor het aangaan van een beheersovereenkomst goedkeuring van de leden nodig is, maar niet voor het be-eindigen.
  Mijn vraag is dus: mag de voorzitter/bestuur , zonder goedkeuring van ons, de leden van VVE “de vergadring”, de beheers-overeenkomst opzeggen? Zo niet, is het artikel 41 lid 3 dat dat zegt? En is het woordje “kan” gewoon slecht gekozen?
   
  Alvast hartelijk voor jullie hulp.
  Met vriendelijke groet een VVE-lid die nu een beetje in de stof probeert te duiken om bij de volgende vergadering wel te begrijpen waar het allemaal over gaat 🙂

  #5759
  Tenr
  Deelnemer

  ps:  de voorzitter zegt zelfs ook letterlijk dat er helemaal niks in het modelregelement 1992 is opgenomen tav het opzeggen van de overeenkomst met de beheersmaatschappij…en dus dat het wel formeel is dat hij dat op “Eigen houtje” gedaan heeft.
  Klopt het wat hij zegt? en is de opzegging er echt niet in opgenomen? En zo ja…:
  Ik zat in het regelement te kijken, en zag daar Artikel 37 lid 1 staan…:
  <h4>Artikel 37</h4>
  1. Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
  … wat volgens mij zegt dat alles wat niet in het regelement is opgenomen, besloten moet worden met meerderheid van de stemmen. Of begrijp ik dat verkeerd?
  Alvorens ik dit tegen de voorzitter zeg (hij is een stuk ouder.. wil dus wel respect voor hem tonen..en hij weet ook echt veel van alle wetten volgens mij…maar hij is ook behoorlijk eigenwijs…en wil eigenlijk alles zoals hij het wil…) wil ik dus graag weten of het klopt wat ik zeg. Dank!
   

  #5768
  Bob
  Deelnemer

  Hi Tenr,
  Goed dat je je zo verdiept in VvE-land! Deed ieder lid dat maar, zou een hoop ellende schelen. 😉
  Om even op jouw vragen en opmerkingen in te gaan het volgende.
  Mijn heldere antwoord luidt dat jouw voorzitter/bestuur er volkomen naast zit. Jouw voorzitter/bestuur mag dit absoluut niet.
  In een VvE is de vergadering het hoogste orgaan. De vergadering beslist over alles wat niet al standaard is geregeld/voorgeschreven in de wet en in de statuten van de VvE. Kort, alle besluiten zijn voorbehouden aan de vergadering, tenzij …….
  Het bestuur is ondergeschikt aan de vergadering en heeft voornamelijk een uitvoerende functie. Het bestuur voert uit hetgeen de vergadering besluit. Daarnaast vind je (o.a. in het MR, in jouw geval kennelijk 1992) de nodige regelingen voor het bestuur. In het MR vindt het bestuur een aantal opdrachten (het bestuur ZAL, denk aan bijvoorbeeld verzekeringen), naast een aantal bevoegdheden (het bestuur kan …, en ook, de vergadering beslist voor zover de beslissing niet aan het bestuur toekomt). Hier kan ik nog veel meer over schrijven (ga ik niet doen), maar the bottom line is dat het bestuur géén ruimer mandaat heeft dan wat haar in de statuten is opgedragen, naast alles wat het bestuur daarin vergund (!) wordt. Zelf interpreteren van de reglementen om zichzelf naar een ruimer mandaat toe te redeneren kan absoluut niet. Het is het bestuur zeker niet toegestaan contracten op te zeggen, en al helemaal niet om daarna zelf een volgend contract aan te gaan.
  Over de hierboven aangehaalde artikelen: artikel 39 lid 1 bepaalt dat alleen de vergadering (is niet het bestuur) bepaalde zaken niet mag, tenzij (!) de statuten het expliciet toestaan. Artikel 39 lid 2 maakt het daarna de vergadering (niet het bestuur) mogelijk om het in lid 1 genoemde in één bepaald geval wel te doen. Wat de vergadering (niet het bestuur) wel mag (vandaar dat er staat KAN (woord is goed gekozen)) staat vervolgens geregeld in artikel 41 lid 3 (de vergadering kan besluiten, maar moet dat dus zeker niet).
  Als jouw voorzitter dus zomaar, buiten zijn mandaat, een beheersovereenkomst opzegt kan hij daarmee géén nieuw contract sluiten. Automatisch gevolg is dat hij zelf alles moet gaan doen, zelf ook alle verantwoording draagt, en ook daarop (hard alsook in rechte) kan worden afgerekend door de vergadering.
  Tot slot; het door jouw aangehaalde artikel beoogd “slechts”te regelen dat een volstrekte meerderheid van stemmen altijd volstaat, tenzij het in de statuten nadrukkelijk anders is bepaald. Niet meer en niet minder.
  Vriendelijke groet, Bob.
  P.S. iedereen (en zeker ook ik) is in VvE-land ooit op 0 begonnen! Keep up the good work! ;))

  #34951
  Bob
  Deelnemer

  P.P.S.
  Jouw voorzitter wordt van harte uitgenodigd om zijn stellingname hier op het forum nader toe te lichten.
  Ieder contract is ieder moment opzegbaar, maar er is wettelijk gezien altijd een opzegtermijn. De minimumtermijn is 1 maand (bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst niet op schrift staat). Ben heel nieuwsgierig naar hetgeen jullie beheersovereenkomst op dit punt zegt/voorschrijft.

  #5772
  Tenr
  Deelnemer

  oh..wat een drama… ik zie dat de website mijn “copy paste” vanuit Word niet echt fijn vind… ik probeer het nogmaals anders:
  Hi Bob, Super bedankt voor je snelle reactie! Om eerlijk te zijn, wilde ik mijzelf “behoeden” van in de materie duiken ..niet omdat ik het niet interessant vind..juist wel…maar dat is gelijk ook het probleem; ik vind altijd alles interessant, omdat ik gewoon altijd wil dat alles goed geregeld is. Echter past er in mijn dag ook maar 24 uur, en aangezien ik naast mijn fulltime baan al andere zaken ook op mijn nek neem, wilde ik mij eigenlijk een beetje afzijdig houden van de VVE, en zeker van alle wetten en regels daarin. En omdat de voorzitter zijn hele leven geloof ik al VVE’s leidt, en het een VVE betreft van zo’n 60 leden..zei ik tegen mijzelf; laat het dit keer maar aan anderen over.
  Daarnaast, ben ik ook van mening dat je niet perse alle wetten en regels dient te kennen, om een AVL bij te kunnen..mogen..etc wonen. (al begrijp ik wel je opmerking hoor, “dat het een hoop ellende zou schelen als iedereen zich zou verdiepen”…aan de andere kant, het “kleine” stukje (opzeggen van beheerder) waar ik me tot nu toe verdiept in heb, zou dus een regelrechte discussie geworden zijn met de voorzitter in de afgelopen ALV…terwijl dat onderwerp “opzeggen” nu niet eens een issue was in de vergadering…omdat wij nml gewoon aannamen dat het was zoals hij zei; “dat een beheerdersovereenkomst-opzegging wel zonder toestemming leden mag, maar dat voor de nieuwe beheerders-overeenkomst wel onze zegen nodig was”. Dus in die zin; had ik me vóór de AVL erin verdiept, had dat in ons geval “ellende” / discussie tussen de voorzitter en mij opgeleverd.
  Er is wel discussie ontstaan over het aanstellen van de nieuwe beheerder…wellicht, als ik besluit me er toch langer en meer in te verdiepen, zal ik dat later nog uitgebreider toelichten)
  Maar ik vind dus dat je niet perse verplicht bent om je in de wetten en regels te verdiepen, ook al ben je lid van de VVE. Ervan lid worden is namelijk niet iets wat je kiest…je bent het gewoon, zodra je een huis koopt waar een VVE aan verbonden zit. (of zeg ik nu hele gekke dingen 😀 ). Ik begrijp uiteraard wel dat je je dan beter niet kan (lees: moet) mengen in gesprekken waar het over regels en wetten gaat..maar je mag toch wel als lid aangeven, wanneer er in de vergadering door de voorzitter een nieuwe beheerder wordt voorgesteld waar hij 100% vertrouwen in heeft, dat je daar over wilt nadenken? Ongeacht de reden erachter, je mag als vergadering, ook al heb je geen verstand van wetten en regels, toch wel aangeven dat je eea wilt overdenken etc etc tav de voorgesteld beheerder ipv dat het bestuur/voorzitter verwacht dat je meteen ook zegt dat je 100% vertrouwen heb in die beheerder? En als je dat laatste niet doet, dan is het, lijkt mij, toch onterecht om te gaan gooien met dat je de wetten en regels niet eens beheerst. Dat staat er toch los van lijkt mij? En vandaar dat ik zeg; je bent mi niet verplicht om de regels en wetten te weten om een “nee” ”ja” of “wij denken er even over na” uitspraak te doen. Mocht ik hiernaast zitten, dan hoor ik het uiteraard graag
  Dan , terug naar jouw bericht; zoals jij omschrijft hoe je “kan” moet interpreteren, is ook hoe ik het las. Dus mooi om te weten dat ik dat goed begrepen heb.
  Verder lees ik in jouw verhaal dat de vergadering kortgezegd eigenlijk gewoon het laatste woord heeft (muv artikel 39 lid 1, welke zegt dat de vergadering bepaalde zaken niet mag..??…zijn dat overeenkomsten zoals bv energie en verzekeringen?? En lid 2 zegt dan dat de vergadering wel beslist over de aan te stellen beheerder? Begrijp ik dat goed
  Dan, je schrijft dat het bestuurd zeker niet toegestaan is om beheerders-contracten zonder goedkeuring van de vergadering op te zeggen. Welk artikel zegt dat? Is dat artikel 37 lid 1?
  Na de opzegging die de voorzitter zelf deed via aangetekende brief, en na de vergadering waarin hij dat mededeelde, en waarin hij dus aangaf dat wij geen beheerder meer op dat moment hadden, zei de (voormalige) beheerder tegen ons als leden, dat de opzegging inderdaad wel aangevraagd was, maar dat de leden daar hun goedkeuring voor moesten geven. De voorzitter zegt daar dus op, dat dat uit de duim gezogen is, en dat hij het wel zelf mag opzeggen, omdat het nergens in het regelement staat dat hij dat niet mag doen. Dus vandaar mijn vraag: waar in het regelement staat dat precies?
  En dan (voor nu) als laatste vraag: je geeft aan, dat:
  Als jouw voorzitter dus zomaar, buiten zijn mandaat, een beheersovereenkomst opzegt kan hij daarmee géén nieuw contract sluiten. Automatisch gevolg is dat hij zelf alles moet gaan doen, zelf ook alle verantwoording draagt, en ook daarop (hard alsook in rechte) kan worden afgerekend door de vergadering”…. Dat klinkt als dat het toch wel kán die opzegging, omdat je aangeeft dat hij dan automatisch zelf alles moet gaan doen… vandaar mijn verwarring of het opzeggen nou wel door de voorzitter alleen kán of niet. (dat hij onze zegen nodig heeft voor een nieuw contact…daar zijn we het wel allemaal over eens..waar daar is de enorme discussie over ontstaan. Omdat de voorzitter het gevoel heeft dat wij hem niet vertrouwen, omdat wij niet direct ook met zijn allen juichen voor de nieuwe beheerder die hij voorstelde
  Als ik dit overigens in een ander artikel moet/had moeten openen…laat me dan weten..dan maak ik een nieuwe aan.
  Alvast dank weer!
  Ps: ik geloof wel dat ze expliciet, bij het maken van overeenkomst met de beheerder, expliciet hebben gevraagd om de mogelijkheid tot directe opzegging. Of kan dat helemaal niet?

  #5773
  Bob
  Deelnemer

  Beste Tenr,
  Nog even een korte reactie mijnerzijds.
  Begrijp jouw insteek volkomen. Goed dat je in elk geval uitzoekt wat je bezighoudt. Daar bestaat o.a. dit forum voor.
  Niemand moet de wetten kennen, en ik wil je ook niets verplichten. Maar wanneer het fout gaat loop je al snel aan tegen wat “juridische fictie” heet, het adagium is immers, “iedereen wordt geacht de wet te kennen”!.
  Daarnaast kies je er n.m.m. wel voor om lid te worden van de VvE, domweg door met opzet een appartementsrecht te kopen.
  Maar dat doet verder niet meer ter zake, je bent al lid, en je hebt terecht een eigen mening, en eveneens het recht om vragen te stellen, en om niet klakkeloos achter een bestuur of voorzitter aan te lopen. Ieder lid mag zelf denken, zelf een beeld en mening vormen, en dienovereenkomstig handelen. Daar kan geen bestuur iets aan af doen!
  Het simpelste voorbeeld i.h.k.v. artikel 39 lid 1 is het (vermeend of niet) niet mogen aangaan van een geldlening door een VvE. Daarover was en is heel veel discussie, maar de nieuwe Wet Verbetering Functioneren VvE’s zal/gaat dat veranderen.
  Dat het bestuur geen contracten mag opzeggen ga je niet in enig artikel vinden. Zie op dit punt mijn eerdere betoog. Alles wat een bestuur niet expliciet wordt opgedragen, en wat een bestuur niet expliciet is vergund, mag het bestuur domweg niet.
  Wanneer men alles zou moeten opschrijven wat een bestuur niet mag of kan zou hele en incomplete boeken opleveren, en daar is niemand mee gediend, laat staan enige VvE.
  Tot slot. Ik gaf slechts een voorbeeld van de consequenties die ongeoorloofde opzegging kan/zal hebben. Denk verder ook aan een juridisch conflict met de oude beheerder (de oude beheerder heeft gelijk). Om zeker te weten wat de juiste wijze van opzeggen is en welke termijnen moeten (worden) gehanteerd zul je echt een afschrift van betreffende overeenkomst moeten hebben.
  Vriendelijke groet, Bob.

  #5774
  Tenr
  Deelnemer

  Hi Bob! Super bedankt weer voor jouw reactie …top
  Ok..zoals je het stelt, dan je door aankoop van zo’n appartement eigenlijk wel voor een VVE “kiest”..ja..daar heb je inderdaad gelijk in. (Overigens het is mijn vriend zn appartement..maar dat terzijde 😉  )
  en ik begrijp je hoor, wanneer je zegt mensen niet te willen verplichten .. maar het is inderdaad gewoon zo; als je je je er wel in verdiept, kun je op meer fronten meepraten. Heb je zeker gelijk in! Ik heb me in de vergadering (want tot die tijd had ik me nog geen 1 sec in het model-regelement verdiept) beperkt tot mezelf alleen uit laten over zaken waarvoor je mijn inziens het regelement niet voor bestudeerd hoeft te hebben, en dat is namelijk “het uiten van je mening”..en “het niet accepteren dat de voorzitter je overduidelijk 1 optie geeft omdat dat de richting is die hij op wil”(een richting die wij overigens niet van tafel wilden vegen..zeer zeker niet…in mijn ogen had het best kans van slagen..maar waar wij toch even de tijd voor nodig hadden alvorens er volmondig “ja” gejuicht werd..en zelfs dat werd vertaald als in “geen vertrouwen in het bestuur”). Op momenten waar het over de wet ging, heb ik mij afzijdig gehouden….omdat ik daar niks van wist…de voorzitter spreekt mij echter iedere keer op de toon en met het onderhuidse gevoel aan van:  “u weet niet eens waar u over spreekt, u weet van toeters nog blazen, u heeft volslagen gebrek aan kennis, en dan denkt u mee te kunnen praten in een vergadering “…deze uitspraken alleen al, dwingen mijn morele gevoel, tot het verdiepen in deze materie. Terwijl ik mij eigenlijk niet door deze man wil laten dwingen…maar niet tegen onrecht kan…want nogmaals;  mijn 2 voorgenoemde voorbeelden wat ik in de vergadering gedaan heb: “mening geven en niet accepteren van het opleggen van zijn wil” daar hoef ik toch geen wet voor te kennen, of heb ik het daar fout en vind jij Bob van wel?
  Dan..Ok..duidelijk..niet alles staat omschreven in het MR omdat het anders de nieuwe bijbel wordt.. dus dat het bestuur/voorzitter niet eigen handig de overeenkomst met de beheerder mag opzeggen ga ik er nergens vinden. Maar als ik goed begrijp wordt dat al ondervangen door de regel dat het bestuur alleen dat mag doen wat in het regelement staat én wat hem gegund is(door de vergadering neem ik dan aan?). Staat dit dan onder een bepaalt artikel in het regelement? Ik begrijp dat artikel 39 lid 1/2 en artikel 41 lid 3 een onderdeel hiervan zijn..maar zijn die 2 artikelen genoeg om bovengenoemde te stellen? Of voegt artikel 37 lid 1 hier nog iets aan toe?(of een ander artikel)
  Dan voor nu de laatste vraag(en dan ben ik er bijna)…tav het meningsverschil tussen de beheerder en de voorzitter tav de opzegging(de ene zegt wel nog onze beheerder te zijn tot de goedkeuring van de leden, de ander zegt dat het contract al voorbij is sinds het ontvangen van zijn aangetekende brief)… probeert de voorzitter nu zijn gelijk in het nemen van deze beslissing door hem alleen, ook kracht bij te zetten dmv het aankaarten van artikel 41 lid 5 “het nemen van spoedeisende maatregelen”. De voorzitter vind dat het door omstandigheden noodzakelijk was om deze beslissing te nemen…ik zie wel een eventuele aanleiding met niet de noodzaak… wanneer mag een bestuur/voorzitter zich berusten op dit artikel..en wanneer hij eenmaal die keuze heeft gemaakt van dat artikel gebruik te maken, en hij benoemd het dus nu ook als zijnde “beslissing genomen onder dat artikel”..dan is dat gewoon zo en valt er dan niks meer van te zeggen?(ik vind dat namelijk wel vreemd..want dan kan een bestuur zich altijd herroepen op dit artikel en zeggen dat ZIJ er de noodzaak van in zagen..toch? Of zeg ik dan nu weer iets raars :D)
  Alvast bedankt weer voor al je advies! 🙂
   

  #5775
  Bob
  Deelnemer

  Hi Tenr,
  Hier herhaal ik nog maar eens wat ik in andere topics al eerder schreef.
  Een VvE is géén biljartclub. Daarom is voor een VvE BW2 ook maar deels van kracht. Het bestuur van een VvE is niet leidend, maar dienend. De vergadering is het hoogste orgaan van de VvE, en het bestuur voert uit.
  Wat mij betreft hoort een voorzitter/bestuur de leden (de vergadering) alle ruimte te bieden om zelf, en zonder nadrukkelijke sturing of poging tot dwang, een gezamenlijk/democratisch besluit te nemen. Een voorzitter die het, in jouw geval, kennelijk moet hebben van bluf, neerbuigend gedrag, een uiterst creatieve (maar geheel eigen en onjuiste) interpretatie van de statuten en schermen met een gebrek aan vertrouwen is niet mijn schoolvoorbeeld voor een goed bestuurder/voorzitter.
  Met “gegund” bedoel ik niet door de vergadering, maar wat het bestuur wordt toegestaan door de statuten. Daarboven geldt natuurlijk dat de vergadering (ten rechte of ten onrechte) het bestuur ruimte (een ruimer mandaat) kan “gunnen”, maar dat is niet verstandig. Er zijn overigens meerdere besturen van VvE’s die nimmer door de vergadering worden teruggefloten. Wanneer de leden een confrontatie uit de weg gaan gaat een dergelijk bestuur met de VvE “aan de haal”, en dan is het eind al snel zoek.
  Als je bij gelegenheid eens wat tijd kunt vinden zou je in een pdf van MR1992 eens moeten zoeken op “bestuur”. Dan kun je zien dat die zoekterm meer dan 50 hits oplevert. Zo kun je vinden wat het bestuur moet, en wat het bestuur is toegestaan.
  In de hiërarchie BW, AvS, MR en HHR begint het allemaal met BW5 artikel 125 lid 1 dat ik hier maar even citeer: “Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.” Het bestuur is een dergelijk ander orgaan.
  Jouw voorzitter maakt het wel heel erg bont als hij zich nu ook nog eens gaat beroepen op 41 lid 5. Wat een waanzin.
  Eerst zijn bevoegdheden ruimschoots overschrijden door met een onbevoegde opzegging zelf een toestand te creëren die hij niet wenselijk acht, om vervolgens glashard te beweren dat er sprake zou zijn van een spoedeisende kwestie, en daarna zijn zin door te drijven en de vergadering een door alleen hem gekozen beheerder door de strot te duwen. Het moet echt niet gekker worden.
  Een echt goede voorzitter/bestuurder die iets constateert wat hij of zij als probleem ervaart (disfunctionerende beheerder) kan/moet maar één ding doen. Schrijf met inachtneming van alle termijnen en voorschriften een extra vergadering uit met desnoods maar één agendapunt, het ontslag van de huidige beheerder en het aanstellen van een nieuwe (waarbij gekozen kan worden uit meerdere andere beheerders), en laat de vergadering beslissen over ontslag en zo nodig een keuze maken voor een nieuwe beheerder.
  Over de juridische kwestie rond het (incorrecte) ontslag van de oude beheerder ga ik me maar even niet uitlaten. De oude beheerder heeft het wat mij betreft bij het rechte eind, de nieuwe beheerder is in deze kwestie (nog) geen partij. Dit is allereerst een zaak tussen voorzitter en de vergadering. De voorzitter gaat de fout in, en de vergadering roept hem tot de orde (of niet). Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
  Hoop dat je hier wat verder mee komt/bent, vriendelijke groet, Bob.

  #5777
  Tenr
  Deelnemer

  Hi Bob, ik ben zoooo blij met jou en jouw uitleg:) 😉 … het is nml nogal wat, om ellenlange emails met de Voorzitter heen en weer te schrijven (hij is, net als ik, nogal lang van stof, en daarbij gooit hij ook met moeilijke termen en de bij hem “welbekende” VVE-wetten..die ik niet ken)…en dus voel ik me soms bijna in een hoek gedreven, wat ik niet laat gebeuren, omdat ik, zonder de wetten te kennen, het gevoel heb dat ik wel weet dat ik geen onzinnige dingen zeg. En jij bevestigd dat, dus daar ben ik je erg dankbaar voor!!
  Ik ga je ook zeker de afloop laten weten… (en wellicht ook nog wel is een keer een vraag stellen, als dat mag :)) …maar dan moet ik eigenlijk het verhaal tot nu even alvast compleet maken(want het is niet bij de discussie gebleven) Dus als je zin en tijd hebt 😉 , zie hieronder. Ik begrijp het ook als je hier stopt met lezen hoor.;
  Laat ik eerst zeggen dat ik echt er alle vertrouwen in heb/had, dat de voorzitter echt de beste bedoelingen en intenties had…ook met het opzeggen van de beheerdersovereenkomst..en zelfs met het voorstellen van de nieuwe beheerder.
  De wens tot opzegging komt voort uit een conflict tussen de directeur van de beheersmaatschappij en de daar werkzame contactpersoon van onze VVE. De directeur heeft ons per email laten weten dat zij per direct ons contactpersoon uit zijn heeft gezet,…. vanwege zwaar financieel beschadigde belangen. Verder werd er niet toegelicht, dus dat vond óók ík niet netjes van deze beheerder. Echter ken ik onze contactpersoon ook niet, dus in hoe verre de aantijgingen op waarheid berusten of klinklare onzin is, dat kan ik niet beoordelen. Onze voorzitter had/heeft een dusdanige goede vertrouwensband met deze man..en al jaren zoals hij zelf zegt, waardoor hij er 100% van zeker is, dat onze contactpersoon op een (wat ik ook erken) niet nette wijze, valselijk beschuldigd wordt.(wat ik helaas niet kon erkennen omdat ik gewoonweg de waarheid niet ken)
  Door deze ongepaste mail van de beheerder (en ook nog na telefonisch contact..waarvan de voorzitter zei “dat dat naar onraad rook”..maar dan in zijn bewoording)…heeft de voorzitter dus per direct per aangetekende brief besloten dat wij van de beheersmaatschappij af moesten. (waarvan de voorzitter dus zei hij daartoe bevoegd was…waarvan ik nu dus weet dat dat niet zo is…echter maakte het ons op dat moment niet uit, wij waren niet perse rauwig van deze opzegging..we vonden dat conflict een vage zaak en konden en kunnen toch niet beoordelen wat er precies gebeurd is tussen de beheerder en ons contactpersoon)
  Echter,degene die de voorzitter vervolgens wilde voorstellen als nieuwe bestuur, is die contactpersoon die onderdeel was van dit conflict. De voorzitter zelf had en heeft dusdanig veel vertrouwen in deze man, dat hij gewoonweg met deze man verder wilde gaan. Wij hadden echter uiteraard vraagtekens…die al niet begrepen werden..maar omdat de voorzitter zo stellig overtuigd was dat dit echt de allerbeste persoon was om mee samen te werken….waren wij ook niet eens per definitie tegen…maar we wilden en vroegen toch wel even de tijd om ons er over te buigen en erover na te denken. Dat werd ons dus niet in dank afgenomen, want waar het kortgezegd op neer komt; de voorzitter vind dus toch dat wij die capaciteiten niet of te weinig beschikken om een gedegen beslissing daarin te nemen..en omdat hij wel over die capaciteit beschikt en de bewuste man heel goed kent…konden we toch best op zijn mening in deze afgaan. En de voorzitter had de banken gecheckt en die van ons klopte in ieder geval tot op de cent nauwkeurig, dus het zat toch gewoon goed..vond hij!
  Die nieuwe beheerder, die de voorzitter aanstelde zat overigens ook in de AVL, deze was door de voorzitter “meegenomen” als notulist..want ja..onder het beheersmaatschappij viel hij niet meer..maar d evoorzitter wilde hem er graag bij. Omdat de voorzitter deze man als notulist die vergadering had gevraagd, mochten wij hem geen vragen stellen tav dat conflict. Je begrijpt hoe “gezellig” het daar werd. En dat was nog voordat onze voorzitter deze man als nieuwe beheerder voor wilden stellen. Toen hij eenmaal op dat punt kwam, was er natuurlijk niemand, behalve het bestuur zelf, die direct stond te juichen om deze man dan als nieuwe beheerder aan te stellen. Maar zoals hiervoor gezegd keurden wij het desondanks niet af ofzo, wij vroegen niet om andere beheersmaatschappijen, wij vroegen enkelt om wat tijd. Tijd die er volgens de voorzitter niet was, omdat we niet té lang zonder beheer konden. Waarop een mede-lid en ik ook zei “maar ja, wij hebben dan ook niet gevraagd om het oude beheer per direct op te zeggen” Nou, dat werd ons natuurlijk niet in dank afgenomen. Ik vond het een volkomen logische opmerking, en ik heb nog wel toegelicht dat het niet zo is dat ik het niet eens was met die beslissing, maar dat ik van mening ben dat wij dan nu niet een bepaalde weg in gedwongen zouden moeten worden en dus zelfs niet om “tijd” zouden mogen vragen…omdat daar niet de tijd voor zou zijn…dus ja, dan zeg ik; dan had je de oude beheerder niet al op moeten zeggen. Dat werd als ongepast beschouwd. De vergadering probeerde nog met andere opties te komen, zoals het eerst voor 3 maanden aanstellen van deze man, om de tijd te overbruggen, maar alles werd in de wind geslagen..en vond hij zelfs onzinnige suggesties.
  De voorzitter vond hiermee dat wij geen vertrouwen in hem en zijn deskundigheid hadden, en betrok het zo ver op zich zelf dat hij zich zelfs afvroeg of wij dan dachten dat hij zat te liegen tav dat de bank-saldi klopten. Mijn inziens heeft het 1 niks met het ander te maken..en die man kan wel heel andere frauduleuze dingen gedaan hebbn.
  Om het verhaal nu tot een eind te breien,1 dag na de AVL legde de voorzitter zijn voorzitterschap neer en zijn mede-bestuurlid 2 dagen later ook. Dus daar stonden we als VVE.. zónder bestuur en zónder beheerder. 1 van de leden heeft toen contact opgenomen met de beheersmaatschappij die dus zegt dat de opzegging niet rechtsgeldig is zonder onze goedkeuring, waarop een vergadering is uitgeschreven door die beheerder. De ex-voorzitter, die uiteraard ook lid is en dus uitgenodigd, zegt dat de uitgeschreven vergadering niet rechtsgeldig is en wij tegen de wet in die vergadering straks ingaan, omdat zijn opzegging wel degelijks rechtsgeldig was, en de beheerder het dus uit zijn duim zuigt dat het niet rechtsgeldig zou zijn.
  Met de informatie die jij mij geleerd hebt :), denk ik dus ook dat de beheerder gelijk heeft, echter; “de voorzitter heeft opgezegd”…hij heeft dat gedaan, en zoals jij schreef, “als hij dat wel doet, moet hij zelf verder alles regelen”… dus dan is het misschien toch wel gedaan met dat beheer? (ik heb de vinger er nog niet helemaal op waar de “grens” hierin ligt)..en in die zin is het dus toch nog een kleine vraagteken bij mij of we nou nog wel een beheerder hebben of niet..
  Ben dus ook benieuwd naar de vergadering…je hoort het van me.
  Groetjes!

  #5778
  Bob
  Deelnemer

  Hi Tenr,
  Dank voor jouw plezierige reactie en nadere uitleg.
  Wat een verhaal……
  De oude voorzitter/bestuurder maakt er zo te zien wel een potje van.
  Er is wat mij betreft nog teveel onbekend om te oordelen, en dat ga ik dus ook niet doen. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wie juridisch gezien bestuur was/waren, of er een echte voorzitter van de vergadering was (benoemd) en wat de exacte taak en opdracht van de beheerder was. Algemeen stel ik wel dat een intern conflict binnen het beheerskantoor niet zomaar mogelijk maakt een overeenkomst op deze wijze op te zeggen, waarschijnlijk (slag om de arm, er waren kennelijk ook mondelinge afspraken?) was de beheersovereenkomst tussen jullie VvE en het beheerskantoor, en niet tussen jullie VvE (en al helemaal niet de voorzitter) en de accountmanager. Ik blijf erbij dat er in principe een opzegtermijn geldt (of zal blijken te gelden). Verder gooit de voorzitter (het complete bestuur) de handdoek in de ring (en denkt dan nog recht van spreken te hebben). Verder is mij niet duidelijk of er een formeel vergaderbesluit is om de nieuwe beheerder aan te stellen? En ook nog een nieuw bestuur? Uit jouw verhaal maak ik op dat er weinig kans is op notulen, laat staan besluitenlijsten. Wat een drama.
  Natuurlijk kun je gewoon vragen blijven stellen op het forum. Ik ben benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren.
  Houd goede moed, misschien (?) moeten jullie wel blij zijn dat deze voorzitter niet meer wil. Met gevoel en gezond verstand (en misschien wat ondersteuning op dit forum) ga je er vast komen (en er zijn nog ca. 60 anderen?!).
  Waarschijnlijk tot schrijfs, succes en doorzettingsvermogen toegewenst, Bob.

  #5781
  Tenr
  Deelnemer

  Hey Bob, Ik begrijp heel goed dat je er geen uitspraak over doet… en dat hoeft ook niet hoor 🙂 maar geef nog even een korte reactie op een paar punten die ik misschien wel helder kan krijgen.. maar niet omdat ik denk/verwacht dat jij dan wel een uitspraak doet hoor… eigenlijk meer om het voor mezelf op een rij te hebben:
  – Voorzitter: is/was een “echte” voorzitter, al 10 jaar lang, en dus benoemd
  – Juridisch bestuur: 2 leden… de voorzitter en zijn rechterhand + 2 kascommissieleden
  – Exacte taak/opdracht beheer; weet ik niet(afschrift van betreffende overeenkomst opvragen)
  – Beheersovereenkomst was tussen Beheersmaatschappij en VVE (opzegtermijn checken)
  – Ex-voorzitter zegt zelf ook geen inspraak meer te hebben, maar wil dat best wel weer op voorwaarde dat de leden de beeindiging van de beheersmaatschappij zullen erkennen. Waarop ik gevraagd heb te erkennen dat hij leden niet zijn wil tav een nieuwe beheerder kan afdwingen. Uiteraard geen positieve reactie hierop
  – Afgelopen AVL was een formeel vergaderbesluit, waarin een bijzonder ledenvergadering binnen 2 weken te houden werd geopperd door Voorzitter om die contactpersoon tot beheerder aan te stellen. (waarbij dus al vraagtekens kwamen, die hij toen al niet dulde..en een dag later opstapte)
  – Nu is door de wel of niet ontslagen beheerder, op verzoek van wat leden uit dit bestuursloze (en evt beheersloze) VVE, een officieel bijzondere ledenvergadering georganiseerd om het nieuwe bestuur aan te stellen. (dat betreft het groepje leden dat zich bij de “oude”beheerder heeft gemeld.) Echter zegt de ex-voorzitter-lid van deze VVE, dat deze vergadering dus niet rechts geldig is omdat hij die overeenkomst rechtsgeldig ontbonden heeft.
  Ik houd zeker goede moed, en heb via de NederlandVVE website als wat bedrijven uit het bedrijvengids geprint 🙂
  En ergens inderdaad wel blij dat deze voorzitter dan is opgestapt..als hij zich uiteindelijk op deze wijze profileert…maar het ging Jaren goed…en werd een niet gezonde VVE, een gezonde VVE… en dat is dan wel spijtig…want je weet ook niet hoe het ons nu verder zal vergaan…moest ik de woorden van de Ex-voorzitter geloven zouden we nu , met een volgens hem belachelijk nieuw bestuur(als het goed is volgende week gekozen) en een nieuwe beheerder, best wel eens moeilijke tijden tegemoet gaan. Maar goed..ik kan er ook niks aan doen dat de voorzitter op deze manier handelt en vervolgens opstapt..dus veel keuze hebben we niet.
  Tot gauw!

  #5782
  Tenr
  Deelnemer

  Ps; ik vergeet er nog 1;
  -notulen etc.: zijn zeker aanwezig . De voorzitter was een gedreven man, en wilde graag alles goed geregeld tot in de puntjes geregeld hebben..dus dat zat echt wel goed. Vandaar ook dat ik eerder aangaf echt wel vertrouwen in deze man te hebben..echter komt afdwingen niet in mijn woordenboek voor. 😀

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 61)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.