notulen

 • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 27, 20179:34 am door .
8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #4157

  Dag,

  ivm de inhoud notulen (een andere kwestie dan mijn eerdere post) heb ik een 2tal vragen.

  De notulen van een vergadering geven een vertekend en vooral te beperkt beeld van hetgeen gezegd is. Ik heb hier eerder kritiek op geuit, (oa dat er hele stukken misten). Dit is nu opgepakt, nu blijkt er dus wel e.e.a. in de notulen te staan, maar niet de lading dekkend. Omdat ik de uitzondering ben in de zienswijze, en een nadeel kan ondervinden van een potentieel besluit, stoort mij dit en kan dit mij juridisch gezien schaden.

  Eerder hebben mijn commentaren op notulen, geen wijziging opgeleverd. men neemt het ter kennisgeving aan en de notulen worden goedgekeurd.

  Hoe kan ik als nog waarborgen dat een bepaalde frasering letterlijk in de notulen komt?

  Ik denk er nu aan in de volgende alv bij de WVTTK te eisen dat de volgende tekst X in de notulen komt, vervolgens mijn tekst X op te lezen en deze als zodanig -via een omweg- alsnog in de nieuwe alv’s notulen te laten komen. De tekst betreft het antwoord van het bestuur op 2 vragen die ik ter vergadering gesteld heb .

  Mijn vraag is ; kan ik wettelijk eisen dat een bepaald stukje woordelijk wordt opgenomen in de notulen?

  Een 2e vraag is; stel ik schrijf de ontbrekende tekst in een brief aan de ALV. Kan ik eisen dat mijn ingezonden brief meegezonden moet worden aan de VVE bij de uitnodiging voor de nieuwe ALV?

  Het probleem is dat ik eerder heb meegemaakt alleen een algemene verwijzing/ constatering naar een ingezonden brief opgenomen wordt in de uitnodiging . Niet de brief zelf. Hierdoor kan ik de (grote doch passieve) ALV niet van te voren in kennis stellen van mijn zienswijze noch van het gebrek in de notulen.

  Hopelijk kan iemand eea bevestigen of nuanceren?

  Bvd, met vriendelijke groet, Paul

  #4173
  William
  Deelnemer

   Hoi Paul,
   echt harde richtlijnen durf ik hier voor niet te geven. De modelreglementen schrijven over het algemeen alleen voor dat er notulen worden gemaakt, die in de daaropvolgende vergadering worden vastgesteld. Dus eisen kun je altijd stellen, alleen denk ik niet dat je deze ergens op kunt baseren.
   Je zult jouw aanvulling/mening moeten ventileren op de vergadering waarop de notulen worden vastgesteld, en dan kijken of je bijval vindt bij de leden.
   Persoonlijk ervaar ik vaak dat het met name bij wat grotere VvE’s, een schier onmogelijke taak is om naar tevredenheid van álle leden de notulen te verzorgen. De een vindt de notulen te langdradig, de ander te kort door de bocht. Het belangrijkste vind ik dat de besluiten, en de manier waarop deze tot stand komen, duidelijk en naar waarheid geformuleerd staan.

   #4174
   Joost H.
   Deelnemer

    Onderwerp is volgens mij (gedeeltelijk in elk geval) al een keer eerder behandeld: http://www.vve-forum.nl/onderwerp/gemaakte-afspraken-in-vergadering-niet-correct-in-notulen/

    #4179

    Bedankt voor jullie reactie,
    mvg Paul

    #4324
    Matthijs_ZH
    Deelnemer

     Ik ben het wel grotendeels eens met de opmerkingen van William.
     In de diverse (model)reglementen staan weliswaar verplichtende regels voor de organen van de VvE, zoals taken, rechten en verplichtingen, en voor de ALV een aantal voorschriften betreffende de oproeping, het quorum, de wijze van stemmen, etc. Maar geen woord over de manier waarop de notulen tot stand moeten komen en welke eisen daaraan gesteld moeten worden.
     Ook ik zie een verschil tussen de (zeer) kleine en de (vvel) grotere VvE’s.
     Als het gaat om een VvE met bijvoorbeeld 3 of 6 portiekwoningen, dan is e.e.a. eenvoudig op te lossen. Formeel moet de voorzitter, na vaststelling van de notulen, deze ondertekenen voordat ze het archief in gaan. Wat ik in zo’n geval zou doen, is meteen aan het eind van de vergadering de genomen besluiten – als daar overeenstemming over is – kort opschrijven en door de aanwezige leden laten ondertekenen of paraferen. Dan heb je altijd iets om op terug te kunnen vallen.
     Bij grotere VvE’s met tientallen leden wordt dat lastiger. Hier wreken zich naar mijn idee drie tekortkomingen in de reglementen en/of de wetgeving.
     [1] VvE-notulen zijn meestal een hybride compositie van enerzijds besluiten en anderzijds discussieverslagen, mededelingen etc. Het zou al een verbetering zijn als men dit onderscheid in het vergaderverslag duidelijk tot uiting laat komen, ook in de vormgeving/layout.
     [2] Het is gebruikelijk dat de notulen van een vergadering pas veel later door de leden kunnen worden beoordeeld. Door de verplichting om de notulen binnen een bepaalde termijn (meestal 30 dagen) aan de leden te verstrekken, moeten die leden dus minimaal 11 maanden (!) wachten voordat zij in de volgende jaarvergadering hun commentaar kunnen leveren. In de oproeping van die vergadering staat dan steevast het agendapunt: ‘Vaststelling notulen — reeds in uw bezit’. Op dat moment is het niet meer goed doenlijk om nog te putten uit het collectieve ledengeheugen van bijna een jaar eerder.
     [3] Er kleeft nóg een bewaar aan wat ik noem het ‘cowboy-aspect’ van de notulen (het ontbreken van regels). Namelijk de doctrine dat ‘Wie de macht heeft, bepaalt de notulen’. Ik ken dit fenomeen uit eigen ervaring en heb daar eerder over geschreven in dit forum. Bijvoorbeeld het vaak voorkomende model waarbij een beheerder/bestuurder zowel de ALV’s voorzit en tevens de notulen verzorgt. Heel prettig, zo’n ‘full service-oplossing’, maar tegelijk ook een enorm risico. Want hier ligt een waar paradijs aan mogelijkheden om de boel te manipuleren en de zaken naar eigen hand te zetten. Individuele leden met een kritische houding komen hier effectief nooit doorheen, doordat een overgrote meerderheid van de goegemeente passief is en soepel meegaat met de bestuurder.
     Zoals ik eerder heb beschreven, hebben wij in onze VvE dit mechanisme vorig jaar kunnen doorbreken, nadat wij via het uitroepen van een bijzondere (extra) ledenvergadering conform het reglement, waarbij we een onafhankelijke externe voorzitter én notulist hadden aangesteld, de bestuurder konden wegsturen. Dankzij het besluit van die ALV hadden wij nu ineens de macht om de notulen naar onze hand te zetten, en daar hebben wij natuurlijk gretig gebruik van gemaakt. Alles voor de goede zaak, maar eigenlijk klopt dit dus niet…
     Dan ook nog maar even een antwoord op een terechte vraag van Paul:
     “Mijn vraag is ; kan ik wettelijk eisen dat een bepaald stukje woordelijk wordt opgenomen in de notulen? Een 2e vraag is; stel ik schrijf de ontbrekende tekst in een brief aan de ALV. Kan ik eisen dat mijn ingezonden brief meegezonden moet worden aan de VVE bij de uitnodiging voor de nieuwe ALV?”
     Eerlijk gezegd: ik vermoed van niet (hoewel er naar mijn weten hierover niets wettelijk geregeld is). Hoe dan ook is in het algemeen ‘Ingekomen stukken’ een vast agendapunt. Als jij een brief hebt geschreven, zal deze dus sowieso moeten worden genoemd. Vaak blijft het dan bij slechts een verwijzing, met eventueel een korte uitleg. Dit is wel het moment dat je – staande de vergadering – het woord kunt vragen en de voorzitter verzoeken om jouw brief voor te lezen (of dat zelf te mogen doen). Wordt dit geweigerd, vraag hierover dan stemming via een motie van orde. Dit is een heel normaal en redelijk verzoek, en een vergadering zal dit mogelijk toestaan, zeker wanneer de leden merken dat een bestuur zich hier om onduidelijke redenen tegen verzet.
     Een andere (laatste) mogelijkheid is dat je jouw verhaal gewoon zelf verspreidt door je brief te kopiëren en in de brievenbussen van alle leden te stoppen; dit kan niemand je verbieden. Doe dit dan kort voor, of kort nadat de vergaderstukken worden verspreid. Zodat jouw tekst ‘in de hoofden’ zit van de leden als ze ter vergadering komen.
     Tip: Pas hier wel mee op, want zo’n actie zal makkelijk als ‘rebellie’ of ten minste als ‘oppositioneel’ worden gezien (of met een modern woord: ‘geframed’). Vertel daarom in je brief dat je graag bereid bent om je medeleden diepgaander te informeren en vermeld je telefoonnummer en e-mailadres. Dit schept vertrouwen, ook al maken ze er geen gebruik van. In elk geval kom je dan ter vergadering goed beslagen ten ijs en mag je een bestuur verwachten dat vermoedelijk nogal zenuwachtig in z’n stoel zit.
      

     #5442
     Colin
     Deelnemer

      In de eerste vergadering zijn alle gewone besluiten genomen, omdat aan het quorumvereiste van minimaal 50% is voldaan. Er kon echter geen besluit worden genomen over een nieuw hhr, omdat niet aan het vereiste van 2/3 van het aantal uit te brengen stemmen werd voldaan. Dit onderwerp zal daarom nogmaals worden geagendeerd voor een tweede vergadering, waarvoor geen quorumvereiste geldt. Op de agenda van die tweede vergadering mogen, behalve het hhr, in principe geen nieuwe (inhoudelijke) onderwerpen voorkomen. Ik neem echter aan dat de notulen van de eerste vergadering wel gewoon vastgesteld mogen worden. Artikel 40 lid 1 (MR 1992) vermeldt over de notulen namelijk enkel vaststelling in “dezelfde of eerstvolgende vergadering”. Daaruit leid ik niet expliciet af dat die eerstvolgende vergadering geen tweede vergadering zou mogen zijn. Zijn er forumleden die dit kunnen onderschrijven?

      #5443
      William
      Deelnemer

       Goedemorgen Colin,
       In mijn ervaring is het zo dat als er de eerste keer helemaal niet vergaderd kan worden, er ook geen notulen worden opgesteld. Bij de uitnodiging voor de tweede vergadering wordt dan gemeld dat de eerste niet door is gegaan (logischerwijs).
       In de gevallen die jij bespreekt, waarbij de vergadering wel is doorgegaan, maar slechts een of meerdere besluiten niet genomen konden worden, worden de notulen inderdaad in de tweede vergadering goedgekeurd. Soms worden beide notulen (eerste én tweede vergadering) echter pas in de eerstvolgende reguliere vergadering goedgekeurd.

       #5444
       Bob
       Deelnemer

        Hi Colin,
        Je ziet het helemaal correct. De notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld, aldus het MR. Dat laat géén keuze (er staat immers niet “kunnen” of “mogen”). Notulen van eerste vergadering worden vastgesteld in de tweede vergadering.
        Voor de volledigheid merk ik over jouw post op dat er in een tweede vergadering wel degelijk, en naar behoefte, nieuwe agendapunten kunnen worden opgebracht. Voor alle nieuw geagendeerde punten gelden natuurlijk wel alle standaard (quorum)eisen.
        Vriendelijke groet, Bob.

       8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
       • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.