Onrechtmatige daad bestuurder VVE

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • #4724
  Rob
  Deelnemer

   Hier weer een uitspraak van het hof waaruit maar weer blijkt waarom transparantie en een goede controle binnen de VvE zo belangrijk zijn !

   #4745
   Rob
   Deelnemer

    Deze kwestie wordt in een artikel op NederlandVVE en in een artikel op VVErecht toegelicht.
    Citaat van mr. R.P.M. de Laat: “… Adequate (kas-)controle, een actieve beheerder en de aanwezigheid van medebestuurders die mede opdracht geven voor de betreffende uitgaven kunnen dit soort uitwassen voorkomen.
    Opmerkelijk in deze kwestie is weer dat we te maken hebben met een SKW gecertificeerd beheerder.
    Het blijkt dus maar weer dat het SKW certificaat geen enkele garantie biedt tot het voorkomen van dergelijke zaken !

    #4746
    Carla
    Deelnemer

     Hoi Rob,
     Ik had het reeds gelezen en was met stomheid geslagen. Dat de bestuurder, in deze, aan alle kanten de bocht is uitgevlogen, moge wel duidelijk zijn. Maar de administratief beheerder , n.b. een SKW gecertificeerde, mag ook wel eens even aan de binnenkant van zijn eigen ogen gaan kijken.
     Ook zijn handelen zal de branche geen goed doen.

     #4747
     Bob
     Deelnemer

      Betrokken beheerder is inderdaad SKW-gecertificeerd. De beheerder heeft een “productcertificaat” conform BRL 5016.
      Rob stelt in het algemeen: “Het blijkt dus maar weer dat het SKW certificaat geen enkele garantie biedt tot het voorkomen van dergelijke zaken !
      Met deze algemene stelling ben ik het zeker eens. Een certificaat op grond van BRL 5016 biedt mijns inziens überhaupt geen garantie tegen het vóórkomen van dit soort misstanden binnen de VvE’s die worden beheerd, en ziet daar ook niet op. Zelfs alledrie VvE-gerelateerde BRL’n samen geven die keiharde garantie niet.
      Verder wordt in deze zaak niet duidelijk hoe de overeenkomst tussen beheerder en betrokken VvE luidt.
      Wat zijn de afspraken over de betaalbaarstelling en de verificatie van de facturen?
      Wat is de rolverdeling tussen bestuur en beheerder?
      Met deze constateringen vraag ik mij dan ook af of, en zo ja welk verwijt (of verwijten) betrokken beheerder in deze kwestie (op grond van het SKW-certificaat) kan worden gemaakt. Is betrokken beheerder eigenlijk wel een verwijt te maken? Appellant en bestuur (VvE) reppen daarover in het geheel niet.
      Carla stelt: “Maar de administratief beheerder , n.b. een SKW gecertificeerde, mag ook wel eens even aan de binnenkant van zijn eigen ogen gaan kijken.
      Ook zijn handelen zal de branche geen goed doen.”
      Aan Carla dan ook de vraag welk verwijt deze beheerder, met name op grond van BRL 5016, kan worden gemaakt, of op welke grond uit de (hier geldende, maar mij onbekende) beheersovereenkomst.
      Vriendelijke groet, Bob.

      #4749
      Carla
      Deelnemer

       Beste Bob,
       In antwoord op je vraag het volgende:
       Bij een dergelijk verhaal ( casus ) gaan mijn gedachten meestal even naar mijn/onze eigen situatie en tracht ik mij de gang van zaken voor te stellen in de vorm van …..’stel dat’.
       In dat geval zou ik, als bestuurder, de opdracht geven aan onze administratieve beheerder om € 5615.85 over te maken naar mijn eigen rekening. ( de eerste factuur uit de casus )
       Ik geef je op een briefje dat het administratiekantoor bij mij aan de bel zou trekken. Mij ter verantwoording zou roepen. Wetende welke de afgesproken regels ( niet meer dan….) zijn en ondanks mijn verweer dat de kascontrolecie. en andere bestuursleden er ook van af weten, hij toch echt de nodige handtekeningen zou willen zien voordat hij tot overboeken overgaat.
       Ons kantoor is niet gecertificeerd. Van een wel houder van het certificaat mag je al helemaal verwachten dat hij kennis van zaken heeft.
       Mr. Richard de Laat spreekt over een aktieve beheerder in de aanbeveling welke een bijdrage kan leveren deze kwesties te voorkomen. Mijn verwijt is dan ook dat , ondanks het feit dat ook ik geen kennis heb van alle inhoudelijke/onderlinge afspraken, het administratiekantoor wel erg makkelijk tot betaling is overgegaan.

       #4750
       Bob
       Deelnemer

        Wat mij betreft is dit antwoord louter hypothese, ik zie de link niet met het SKW-certificaat. Je stelt “n.b. een SKW gecertificeerde”, terwijl de BRL 5016 dit niet dekt en je de beheersovereenkomst niet kent. En daarna geef je aan dat deze beheerder de branche geen goed zal doen. Dat komt me over als iets te kort door de bocht, zeker in relatie tot de SKW.
        Vriendelijke groet, Bob.

        #4752
        Bob
        Deelnemer

         P.S. Ik heb betrokken beheerder gisteravond even gemaild en haar op deze thread gewezen. Mogelijk dat betreffende beheerder dus nog even een duit in het zakje doet.

         #4754
         William
         Deelnemer

          Tja. Als je als beheerder alleen de financiële administratie doet, ben je afhankelijk van hetgeen de bestuurders aanleveren. Men ontvangt de facturen van het bestuur en boekt deze op de begrote posten.
          Wellicht waren de werkzaamheden wel begroot en gepland, maar heeft de betreffende bestuurder hier misbruik van gemaakt en dat gebruikt om valse facturen te sturen.
          Overigens vindt ik dat men er vrij snel achter kwam. Zoals ik het lees hebben de leden/overige bestuursleden binnen 3 maanden actie ondernomen?

          #4760
          Rob
          Deelnemer

           Hoi Bob,
           Dat zelfs alledrie VvE-gerelateerde BRL’n samen geen keiharde garantie geven om dergelijke kwesties te voorkomen kan ik mij nog enigzins voorstellen.
           Echter is het naar mijn idee wel juist die “denkbeeldige garantie” waarom een VvE ervoor kiest om met een gecertificeerd beheerder in zee te gaan.
           Alle genoemde Voordelen van het Beheerderscertificaat kan je direct aan de kant schuiven wanneer je van een gecertificeerd beheerder niet méér mag verwachten dan van een willekeurige andere Vve-beheerder.
           Maar….. dat is natuurlijk een heel andere discussie.
           In deze kwestie is door de vergadering de hoogte van het bedrag bepaald waartoe de voorzitter en de technische commissie is gemachtigd tot het geven van opdrachten.
           Oók de beheerder, SKW gecertificeerd of niet, moet op de hoogte zijn van dat besluit en daarnaar werken.
           …Los hiervan heeft [appellant] zijn bevoegdheid als bestuurder overschreden door ruim meer dan het maximumbedrag van € 2.500,- aan kosten ten laste van de VvE te brengen.
           Daar ik van mening ben dat je (zéker van een SKW gecertificeerd beheerder,maar uiteraard ook van all andere VVE beheerders) mag verwachten dat hij handelt conform de regelgeving en besluitvorming in de vergadering vind ik het op zijn zacht’s gezegd zeer bijzonder dat deze beheerder toch akkoord gegaan is met die overschrijding door de bestuurder van zijn bevoegdheid.
           Of moet de beheerder klakkeloos maar alle facturen betalen die hem toegeschoven worden, omdat hij bijvoorbeeld alleen maar de financiële administratie doet, nee toch !
           Overigens vind ik het ook wel bijzonder en misschien ook wel een slechte zaak dat de medebestuurders in deze kwestie de dans ontspringen !

           #4762
           Bob
           Deelnemer

            Hi Rob,
            Helaas leert de praktijk (in elk geval wat we hier op het forum zien) dat er in VvE-land veel te veel echt goed misgaat. Daar doet het hebben van een certificaat op grond van BRL 5016 niets aan toe of af.
            Slordigheid, onzorgvuldigheid en foutjes komen bij alle soorten beheerders voor. Het hebben van een certificaat zegt (weer) niets over deze zaak, zeker waar we de wijze van betaalbaarstelling en de afspraken over de interne controle niet eens kennen.
            Vriendelijke groet, Bob.

            #4765
            Carla
            Deelnemer

             Hoi Rob,
             Ik vermoed, ( niets meer dan een vermoeden ) dat de overige bestuursleden de ‘dans ontspringen’ gelegen ligt in het feit dat er niet is medeondertekend. Ik denk dat omdat wanneer zij wel een handtekening gezet zouden hebben er sprake zou zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En niet uitsluitend de ‘schuld’ zou gaan naar de indiener van de facturen.

            11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.