Ontbreken Meerjaren Onderhouds Programma

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • #7109
  bertvanvliet
  Deelnemer

   Medio maart, na ontvangst van de agenda voor de algemene ledenvergadering, heb ik de penningmeester benaderd en aangegeven dat het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) ouder is dan 5 jaar en dat de VVE niet voldoet aan haar wettelijke plicht. De voorgestelde bijdrage aan het MJOP voor de begroting 2018 is gebaseerd op het oude MJOP en ligt ruim lager dan het wettelijke 0,5 %.  Ik vond een gewillig oor bij de penningmeester. Ik kon dit vanwege mijn afwezigheid niet inbrengen in de ledenvergadering. Ik had de penningmeester voorgesteld hierover een standpunt in de ledenvergadering in te nemen hetgeen niet is gebeurd. (Geschonden vertrouwen) Degene die mijn machtiging had vond geen gehoor in de vergadering en voor de aanwezigen was dit te technisch. . De vergadering heeft 27/3 plaatsgevonden en vandaag ontving ik de notulen. (ook 2 weken te laat)  Ik vind de opmerkingen van mijn machtiginghouder mbt het ontbreken van een MJOP (c.q. bijdrage van 0,5 % aan MJOP) niet terug in de notulen en er wordt geen gewag gemaakt van het feit dat de VVE in strijd handelt met de wet, zoals ik de penningmeester had gevraagd aan te geven. En passant (zonder te zijn geagendeerd) is in de ledenvergadering besloten ten laste van de algemene reserve een forse uitgave te doen. Deze uitgave heeft geen relatie met de instandhouding van het gebouw, dus waarschijnlijk nietig, maar dat ter zijde. Welke juridische mogelijkheden heb ik om ervoor te zorgen dat er toch een nieuw MJOP komt. Ik heb ondertussen van de penningmeester begrepen dat hij in geval van verkoop van een appartement de notaris een verouderd MJOP zal toezenden zonder dit aan te geven (valsheid in geschrifte ??). Ik heb het bestuur van de VVE intussen wel gevraagd formeel en schriftelijk een antwoord te geven hoe men aan de wet denkt te gaan voldoen. De kascontrolecommissie heb ik nog niet op de hoogte gesteld, maar feit is wel dat er geen rechtsgrond voor de VVE is om uitgaven te doen voor groot onderhoud. Dus hoe kan ik dit manco afdwingen, omdat ik vrees dat ik geen afdoende antwoord zal krijgen.

   #7110
   pakkans23
   Deelnemer
    • het besluit over de afboeking van de reserve is m.i. al vernietigbaar omdat het niet is geagendeerd; ook wellicht om de reden die u zelf opgeeft;
    • voor de volgende keer: agendapunt schriftelijk inbrengen?
    • de 0,5% dotatie is nog niet verplicht in 2018;
    • de leeftijd van het mjop is ook niet zo belangrijk; een nieuw mjop moet door de ALV worden beslist
    #7111
    Carla
    Deelnemer

     Beste Bert van Vliet,
     Met betrekking tot het MJOP zou ik me nog geen zorgen maken. Wel goed in de gaten houden. De wet is wel in gegaan per 1 januari 2018 maar elke VvE heeft drie jaar de tijd om te gaan voldoen aan de nieuwe maatregel. Je kunt de VvE en of haar bestuur nu dus nog niets verwijten.
     In de volgende ledenvergadering, wanneer de notulen worden goed ( of af ) gekeurd, kan je de opmerking kwijt dat je de opmerkingen van je gemachtigde, welke je niet terug vind in de notulen, mist.
     Of de notulen te laat zijn aangeleverd, kan ik niet beoordelen. Kijk je stukken en eventueel jullie huishoudelijk reglement erop na, of hier afspraken over gemaakt zijn.
     Je noemt de grote uitgave, zonder goedkeuring én zonder te zijn geagendeerd ter zijde. Echter hier zou ik wel direct aandacht aan besteden, gezien dat dit soort praktijken ongeoorloofd zijn. Kijk je eigen Modelreglement en Splitsingsakte erop na. Om de ongeoorloofde uitgaven tegen te houden, rest je, naar mijn idee, niets anders dan deze beslissing door de kantonrechter te laten vernietigen. Hier heb je 30 dagen, nadat jij er kennis van hebt kunnen nemen, de tijd voor. Ben je met een verweerschrift te laat, dan is er niets meer aan te doen.
     Uitgaven, ook al staan ze in het MJOP, dienen ten alle tijden de goedkeuring van de VvE, in vergadering bijeen. ( een noodgeval daar gelaten ) Dus op de agenda, een toelichting van het bestuur én stemmen door de leden, vervolgens 30 dagen wachten ( of er geen bezwaar wordt aangetekend ) en dan is uitvoering gerechtvaardigd.
     Met vriendelijke groet,
     Carla.

     #7113
     Bob
     Deelnemer

      Hi Bert,
      Even de bekende punt op de i zetten.
      De genoemde fatale termijn om het besluit tot het doen van een grote uitgave te laten vernietigen is niet 30 dagen, maar een maand.
      In jouw geval moet het verzoek daartoe uiterlijk vrijdag 27 april ter griffie zijn.
      Met vriendelijke groet, Bob.

      #7115
      bertvanvliet
      Deelnemer

       Mensen, bedankt voor jullie reacties. Ik ben intussen in gesprek met het bestuur en ze geven aan mijn hulp graag te willen gebruiken om een goed MJOP te maken en zo nodig de leden opnieuw bijeen te roepen m nieuwe besluiten te nemen.

      5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
      • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.