Onvoldoende geinformeerd – toch besteld

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • #12451
  Anoniem
  Deelnemer

   Hallo all, Ik ben geen VvE lid, maar namens mijn schoonmoeder vertegenwoordig ik haar belangen in de VvE. Alles wat ik communiceer overleg ik, en als zij akkoord geeft ga ik verder. We hebben de volgende case aan de hand en ik hoop dat dit niet off-topic is (excuus voor het lange stuk tekst):

   In het appartementen complex met 24 eigenaren moeten de kozijnen worden vervangen. Een aantal is dusdanig schrijnend dat dit echt moet gebeuren, en dan is het best goed om te bedenken waarom dan niet alles in 1 keer. Dit traject loopt al 2 jaar, echter ben ik recentelijk pas gevraagd door mijn schoonmoeder. Het traject begon zich in de eindfase te bevinden en ik heb in oktober 2019 de eerste offerte van de Fa. A gezien. Echter kon ik me niet voorstellen dat er geen offertes van de fa.’s B, C en D zouden zijn. Destijds had ik mijn schoonmoeder al gewaarschuwd dat de offerte van de fa. A te vrijblijvend was en er te veel open eindjes waren, dat hogere kosten tot gevolg zouden kunnen hebben. Volgens mijn schoonmoeder waren er genoeg mensen die het ook geen goed verhaal vonden, dus ik hoefde mij er niet tegen aan te bemoeien – had ik maar…en dat is achteraf.

   De ALV voor de stemming over de kozijnen stond gepland in maart 2020, maar vanwege de COVID-19 kon het in de gebruikelijke vorm niet doorgaan. Daarom heeft het bestuur gekozen voor een schriftelijke stemming. Deze stemming liet zien dat ruim 2/3 van de eigenaren had gekozen voor vervanging van de houten kozijnen door kunststof (ipv reparatie). Prima oplossing, echter heeft een van de eigenaren via een juridisch adviseur deze beslissing terug laten draaien omdat deze niet rechtsgeldig was. Volgens de splitsingsakte en het daartoe behorend splitsingsreglement moeten besluiten genomen worden op een vergadering van eigenaars waarop tenminste 2/3 aanwezigen voorstemmen of schriftelijk 100% instemming. Dit is terecht opgemerkt zo vond het bestuur ook.

   De offertes zijn volgens een pas op 13 augustus verschenen chronologische uitleg in mei 2020 beoordeeld door een 4-tal eigenaren – dit na de oproep van het bestuur. Er is gekozen voor Fa. A.

   Omdat het besluit aldus niet rechtsgeldig was besloot het bestuur om op de algemene ledenvergadering van 14 juli jl. opnieuw een stemmingsronde te houden waarin gestemd kon worden voor reparatie/schilderwerk of voor vervanging door kunststof kozijnen.

   Voordat de eigenaren hun handtekening hebben gezet, heb ik gevraagd waar alle offertes zijn. Het bestuur gaf aan dat alle offertes naar de eigenaren waren gestuurd. Dit was niet waar. De 5 a 6 eigenaren die ik aansprak in de pauze van de ALV gaven aan dat er, buiten de inmiddels niet meer geldige offerte van Fa. A. van 26 september 2019, geen offertes gedeeld waren. Er is dus openlijk gelogen.

   Op 14 juli heb ik ook gevraagd in hoeverre onderzoek was gedaan naar de financiële positie van de fa. A. Gezien het economisch klimaat als gevolg van COVID19 is het niet vanzelfsprekend dat bedrijven kunnen blijven bestaan. De reactie van het bestuur was dat fa. A. een zeer solvabel bedrijf is. Desgevraagd om hiervoor bewijs aan te leveren werd niet gehonoreerd, het bestuurslid was hiervan overtuigd. Mijn repliek hierop was dat Lehman Brothers ook als solvabel te boek stonden maar inmiddels ter ziele zijn. Ik heb het bestuur in het voorzicht gesteld mijn vragen en opmerkingen door te sturen (op 21 juli gedaan, op 23 juli beantwoord door het bestuur).

   Zo heb ik heb gewezen op het meer/minderwerk, een waslijst aan aanvullende zaken die buiten de offerte vielen en heb ik gevraagd waarom bepaalde opties (zoals insectenhorren) niet standaard meegenomen waren. De antwoorden van het bestuur werden steeds kribbiger.

   Sinds 28 juli heb de juiste offerte in handen gekregen. Veel te laat, de handtekeningen waren in mijn ogen onder valse voorwenselen verkregen en de offerte van 22 juni 2020 was wel degelijk een gewijzigde aanbieding. Volgens het bestuur ging het om ‘het actualiseren van de offerte’. Het ging om een aanpassing op de offerte van 26 september 2019 van de fa. A. die volgens de beheerder ook nog eens niet gewijzigd was. Helaas sloegen zowel het bestuur als de beheerder de plank faliekant mis. Er waren wel degelijk wijzigingen. Het bestuur heeft de eigenaren hierover NIET geïnformeerd. Zo zijn er ventilatieroosters van een ander type opgenomen, die eur. 10.000,00 duurder waren. Volgens de splitsingsakte had het bestuur de vergadering voor akkoord moeten vragen en dat is niet gebeurd. Ook de betalingsvoorwaarden waren veranderd tov de offerte van 26 september 2019.

   Inmiddels heb ik hier een repliek op gegeven, en deze verspreid onder alle eigenaren omdat ik vind dat er openbaarheid van bestuur moet zijn. De eigenaren, velen richting de 80 jaar, gaan hun spaarcenten uitgeven maar velen leven met de nodige vragen. Ik heb gemerkt dat er een 6 a 7-tal eigenaren zijn die mijn visie ondersteunen.

   Het bestuur heeft nav mijn repliek van 31 juli jl. afstand genomen van mijn op- en aanmerkingen omdat het bestuur vindt dat dit onrust veroorzaakt.

   Heeft het bestuur juist gehandeld door een duurdere offerte door te drukken?
   Heeft het bestuur in strijd het artikelen gehandeld, waarin staat ‘Voor zover in verband met de omstandigheden het nemen van spoedeisende maatregelen welke uit een normaal beheer kunnen voortvloeien noodzakelijk is…..met dien verstande dat het voor het aangaan van verbintenissen een belang van een bedrag groot tweeduizend vijfhonderd gulden (fl. 2.500,–) te boven gaande de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering. In de aangepaste offerte van de fa. A staan nl. zaken die de kostprijs verhoogde. Dit zonder medeweten van de vergadering. Overigens is vervolgens op 23 juli de handtekening onder de opdracht van de fa. A. gezet. Als ik alles zo bekijk, onrechtmatig.

   Ook heeft bestuur in de strijd met het artikel openbaarheid van bestuur gehandeld. Het bestuur is verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen, welke de eigenaar mocht verlangen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden.”

   Kunnen de eigenaren alsnog het bestuur dwingen de beslissing terug te draaien of wordt dit een gang naar de kantonrechter (wetende dat we al ver over de termijn van 4 weken zijn). Graag uw advies, en waar nodig kan ik verder vragen beantwoorden. Alvast mijn dank.

   • Dit onderwerp is gewijzigd 2 maanden, 2 weken geleden door .
   #12460
   mako724
   Deelnemer

    Als ik dit verhaal zo lees zie ik genoeg ruimte om gelijk te krijgen bij een rechter. De vraag is wil je dit traject in gaan, wat je volgens mij eigenlijk wil is dat er meerdere offertes opgevraagd worden en er gekozen wordt voor een partij die de duidelijkste offerte heeft zonder te veel open eindjes.
    Ik zou bestuur per aangetekende brief wijzen op de zaken die je benoemd en daarbij direct een oplossing aanbieden die wel conform de regels is. Dus meerdere offertes en stemmen volgens de geldende regels.

    #12462
    Jimbo
    Deelnemer

     Als ik het zo lees, beslist het bestuur (met enkele leden?) welke offerte er wordt gekozen. Dit is onjuist, het bestuur beslist helemaal niets, moeten ze ook niet willen.
     Bestuur vraagt drie offertes aan vervangen hout en drie offertes vervangen kunststof
     Eerste stemming: hout of kunststof, leden beslissen
     Tweede stemming: kiezen uit de drie offertes , leden beslissen.
     De leden kiezen de offerte, Het kan zijn dat offerte A goedkoper is, maar offerte B betrouwbaarder is, of extra opties, of beter materiaal.
     Het bestuur heeft hier geen enkele beslissingsbevoegdheid in. Ze kunnen wel hun voorkeur uitspreken.
     Zoek enkele leden, en stuur zoals Mako247 zegt een aangetekende brief naar het bestuur en meld dat er onjuist is gehandeld.
     Stemmen kan volgens mij ook schriftelijk. Om na afloop de stemuitslag naar de leden te sturen (in de vergadering ziet men ook wie waar op stemt, dus waarom niet op papier zetten.) Heb je ook geen gezeur dat ze vals hebben geteld. Ieder kan zien dat zijn stem klopt.
     Administratie is voor een ieder inzichtelijk.

     #12469
     Anoniem
     Deelnemer

      Dank voor de bijdragen zover. Ik ga dit met mijn schoonmoeder bespreken, en zal daar ook nog enkele andere bewoners van verwittigen. Mochten er nog ideeën opkomen, schroom vooral niet om te reageren. Nogmaals dank zover.

      #12471
      monaster
      Deelnemer

        
       4. Met een besluit van de vergadering staat gelijk
       een voorstel, waarmede alls eigenaars schrifte-
       lijk hun instsmming hsbbsn betuigd

       #12518
       Anoniem
       Deelnemer

        Monaster, ik begrijp niet wat je bedoeld – kun je eea verduidelijken?

        #12524
        monaster
        Deelnemer

         Je kan dus buiten een ALV een (schriftelijk) besluit nemen als alle leden Akkoord gaan met het voorstel.

        7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
        • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.