Opzegtermijn beheerovereenkomst VvE

 • Dit onderwerp bevat 48 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 6, 20196:52 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 49)
 • Auteur
  Berichten
 • #4848
  Gerard
  Deelnemer

   Het in vorige bericht vermeldde indien heeft gewerkt.
   Met een meerderheid van 77 tegen 74 stemmen heeft de ALV besloten afscheid te nemen van de huidige vve-beheerder, die pertinent aan de datum van 27 november 2017 wenste vast te houden.
   Nu nog, na de officiele opzegging, het juridisch gevecht om de 6000 euro.
   Heb ook wat dat betreft een goed gevoel, maar zal wel wat tijd kosten.
   Gerard

   #4849
   William
   Deelnemer

    Goedemorgen,
    ik blijf het een bizarre ‘afkoopsom’ vinden. Ik kan me voorstellen dat als je een contract opzegt dat nog een aantal maanden/jaren loopt, dat men dan het resterende (of een gedeelte van) bedrag moet betalen. Maar dat is hier niet het geval.
    Heb je dit bedrag in de beheerovereenkomst tussen de beheerder en JOUW VvE kunnen vinden?
     

    #4850
    Bob
    Deelnemer

     Nu nog, na de officiele opzegging, het juridisch gevecht om de 6000 euro.

     Hi Gerard,
     Mooi, dat hebben jullie goed geregeld.
     Naar ik hoop hebben jullie er ook even aan gedacht om de vergadering te laten besluiten dat het bestuur in dit geval machtiging heeft om tegen de beheerder te procederen wanneer dat nodig is om de “boete” terug te halen.
     Zo niet dan alsnog doen voordat het bestuur namens de VvE een zaak aanspant.
     Vriendelijke groet, Bob

     #4851
     William
     Deelnemer

      Goedemorgen Bob, Rob, Carla,
      hebben jullie wel eens van een dergelijke constructie/boete gehoord of meegemaakt?

      #4852
      Rob
      Deelnemer

       Goedemorgen Bob, Rob, Carla, hebben jullie wel eens van een dergelijke constructie/boete gehoord of meegemaakt?

       Ik niet William, de overgangen die ik tot nu toe heb meegemaakt gingen allemaal probleemloos zonder boetes e.d.

       #4853
       Carla
       Deelnemer

        Dag William,
        In antwoord op je vraag: Niet meegemaakt en ook nooit eerder van gehoord.
        Verbaas me wel dat er sprake was van feit dat de afspraak met de beheerder is gemaakt onder de voorwaarde dat het contract door zou lopen tot 31 dec. 2017. En er nu dus blijkbaar is besloten, ( voorwaarde van de beheerder ) het contract te beëindigen per 27 november, waardoor de eis van € 6000.00 gerechtvaardigd blijft. ???
        Verder denk ik dat de gang naar de rechter voor de deur ligt. Zeker nadat is gebleken, in de informatie die Gerard heeft gegeven, dat de afspraak over kortingen en haar voorwaarden, is ge(be)sloten door de grooteigenaar en ik nog niet heb kunnen ontdekken dat dit besluit, behalve een mededeling, is geaccordeerd door de leden van de VvE.
        Al met al een ingewikkelde en uiterst merkwaardige ontwikkeling in deze.
        Met vriendelijke groet,
        Carla.

        #4854
        Gerard
        Deelnemer

         Carla, William, Bob en Rob,
         Zoals Carla vaststelde is inderdaad de gang van zaken. De korting is medegedeeld in de ALV van 30-6. Er is in die ALV geen besluit genomen over de voorwaarden van deze korting, omdat die domweg niet bekend waren en ook niet bekend werden gemaakt.
         In september heeft het bestuur en ondergetekende overleg gevoerd op het kantoor van de VVE beheerder over een in het verleden aangegaan onderhoudsabonnement, tijdens dit overleg is de korting even aangetipt maar ook toen zonder bekendmaking van de voorwaarden waaronder de korting tot stand was gekomen.
         In december was een extra ALV ivm vaststelling begroting 2018. Een van de agendapunten was het opzeggen van de beheerovereenkomst. De vertegenwoordiging van de grooteigenaar (toen nog met de meeste stemmen) wilde hier nog niet op ingaan, alvorens het bestuur met alternatieve offertes aan kon komen. Ook in deze vergadering werd niet gerept over een mogelijke terugdraaiing van de korting bij opzegging voor 31-12-2017.
         Op het moment dat wij het agendapunt voor opzegging wilden agenderen, kwam opeens de aap uit de mouw en werd gezegd dat in de toelichting op de agenda zou worden vermeld wat de financiele consequenties zouden zijn bij opzegging voor 31-12-2017. Ik heb dat toen opgevat en ook geventileerd dat ik dat dreigen vond teneinde andere eigenaren te overtuigen om niet op te zeggen.
         De ALV van gosterenavond heeft laten zien dat de meerderheid van stemmen, in dit geval van alle particuliere eigenaren het voorstel er door heeft gehaald.
         De jurist die ik voor die tijd al had gesproken, kwam in zijn eerste advies ook tot de slotsom dat de vve-beheerder eigenlijk geen poot had om op te staan. Dezelfde woorden die Carla gebruikte, er is geen besluit genomen, had hij ook in zijn advies staan.

         @Bob
         , helaas heb ik er niet aan gedacht om mandaat te vragen aan de leden om de juridische strijd aan te gaan, daar moet ik nog iets voor gaan doen. Om de juridische kosten te beperken kan ik in ieder geval wel beroep doen op de door de vve afgesloten rechtbijstandsverzekering.
         Ik blijf jullie op de hoogte houden, bedankt voor alle informatie tot nu toe.
         Gerard

         #4857
         Rob
         Deelnemer

          Om te procederen heb je een machtiging van de vergadering nodig.
          Ik denk dus niet dat er heel veel andere opties zijn dan een extra vergadering bijeenroepen.

          #4861
          Bob
          Deelnemer

           @bob, helaas heb ik er niet aan gedacht om mandaat te vragen aan de leden om de juridische strijd aan te gaan, daar moet ik nog iets voor gaan doen. Om de juridische kosten te beperken kan ik in ieder geval wel beroep doen op de door de vve afgesloten rechtbijstandsverzekering.

           Hi Gerard,
           Voor alle duidelijkheid nog even het volgende.
           Wanneer je de zaak in de minne weet te regelen m.b.v. kosteloze juristen en rechtsbijstandverzekering heb je geen vergaderbesluit nodig. Dat speelt pas wanneer je namens de VvE naar de rechter wilt.
           Uit eerdere opmerkingen die je maakte heb ik begrepen dat de beheerder “geen poot heeft om op te staan”. Dan komt het me voor dat de rechtsbijstand de beheerder ongetwijfeld met een simpel briefje zal weten te overtuigen om geen “boete met terugwerkende kracht” op te leggen.
           In dat geval loopt het waarschijnlijk allemaal met een sisser af.
           Ben benieuwd hoe het verder gaat.
           Succes en vriendelijke groet, Bob.

           #5085
           Gerard
           Deelnemer

            Ondertussen hebben wij op 10 april onze VVE-Beheerovereenkomst opgezegd per prolongatiedatum 28 november 2017. Opzegging keurig per aangetekende brief met daarin de door de geraadpleegde jurist gemaakte opmerkingen.
            Op zaterdag 22 april kwam hierop het antwoord terug.
            De reductie van de beheervergoeding en de hiermee gepaard gaande voorwaarden zijn afgestemd met de groot-eigenaar. Nu het bestuur zich namens de VVE op het standpunt stelt dat de individuele leden van de VVE in de gelegenheid gesteld hadden moeten worden om kennis te kunnen nemen van de voorwaarden alsook in gelegenheid tot besluitvorming gesteld hadden moeten worden concluderen wij hieruit dat de afspraak met de VVE dus nietig is. Dit geldt zowel voor de korting als de hieraan verbonden voorwaarden, Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het kan niet dat u enkel één deel van deze afspraak als niet gemaakt beschouwd.
            De uitwerking van deze conclusie blijft daarentegen hetzelfde. De contractueel
            overeengekomen beheervergoedíng dient in rekening gebracht te worden. Aangezien de VVe Beheerder over 2016 en eerste kwartaal 2017 een lager bedrag in rekening heeft gebracht dan de contractueel overeengekomen beheervergoeding resteert hier nog een vordering van de VVE Beheerder op de WE.

            Nu meen ik dat er een afspraak was gemaakt met de grooteigenaar en niet met de VVE, dus een afspraak die niet gemaakt is met de VVE nietig verklaren is volgens mij onzin.
            Wat is jullie mening hierover?
            Gerard
            (naam VVE beheerder en grooteigenaar dus geanonimiseerd)

            #5095
            Gerard
            Deelnemer

             Ondertussen hebben wij op 10 april onze VVE-Beheerovereenkomst opgezegd per prolongatiedatum 28 november 2017. Opzegging keurig per aangetekende brief met daarin de door de geraadpleegde jurist gemaakte opmerkingen.
             Op zaterdag 22 april kwam hierop het antwoord terug.
             De reductie van de beheervergoeding en de hiermee gepaard gaande voorwaarden zijn afgestemd met de groot-eigenaar. Nu het bestuur zich namens de VVE op het standpunt stelt dat de individuele leden van de VVE in de gelegenheid gesteld hadden moeten worden om kennis te kunnen nemen van de voorwaarden alsook in gelegenheid tot besluitvorming gesteld hadden moeten worden concluderen wij hieruit dat de afspraak met de VVE dus nietig is. Dit geldt zowel voor de korting als de hieraan verbonden voorwaarden, Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het kan niet dat u enkel één deel van deze afspraak als niet gemaakt beschouwd.
             De uitwerking van deze conclusie blijft daarentegen hetzelfde. De contractueel
             overeengekomen beheervergoedíng dient in rekening gebracht te worden. Aangezien de VVe Beheerder over 2016 en eerste kwartaal 2017 een lager bedrag in rekening heeft gebracht dan de contractueel overeengekomen beheervergoeding resteert hier nog een vordering van de VVE Beheerder op de WE.
             Nu meen ik dat er een afspraak was gemaakt met de grooteigenaar en niet met de VVE, dus een afspraak die niet gemaakt is met de VVE nietig verklaren is volgens mij onzin.
             Wat is jullie mening hierover?
             Gerard
             (naam VVE beheerder en grooteigenaar dus geanonimiseerd)

             #5096
             William
             Deelnemer

              Hoi Gerard,
              Ik heb enigszins van mening veranderd nu. Je geeft aan dat de groot-eigenaar deze korting heeft bedongen, zonder dat dit is medegedeeld aan de overige leden. De korting is ook niet vastgelegd in een nieuwe en/of aangepaste beheerovereenkomst.
              De beheerder heeft de korting dus toegepast door minder in rekening te brengen dan dat contractueel overeen is gekomen. Begrijp ik het zo goed?
              In dat geval is het bedrag wat de beheerder eist toch geen boete, maar een nog te vorderen vergoeding. Het lijkt me niet dat hier iets tegen in is te brengen.

              #5100
              Bob
              Deelnemer

               Hi Gerard,
               Een aantal posts geleden schreef ik al: “Helaas is het zo dat met de antwoorden die je gaf er te veel onduidelijk blijft. Zo lang niet alle feiten op tafel liggen is het niet mogelijk om definitief uitsluitsel te geven.”
               Ik heb de informatie dat jouw jurist van mening was dat de beheerder “geen poot had om op te staan”. Ik heb echter geen idee over de overwegingen en argumenten van betreffende jurist.
               Met de reactie die wederpartij nu schrijft wordt weer slechts een tipje van de sluier opgelicht. Dit geeft alleen maar wat meer duidelijkheid over perspectief en mening van wederpartij.
               Kort; er is nog steeds teveel onduidelijk, en ik ga niet raden of een mening ventileren die ik niet met feiten kan onderbouwen.
               Is er vanaf 2005 door beheerder minder gefactureerd dan het overeengekomen bedrag uit de overeenkomst?
               Is er alleen maar over 2016 en 2017 minder gefactureerd?
               Een professionele VvE-beheerder die niet weet dat hij alleen zaken kan doen met een bestuurder die bevoegd is en die hij zelf waarschijnlijk heeft ingeschreven bij de KvK?!
               Een professionele beheerder die kennelijk mondelinge afspraken maakt met een willekeurig lid van de VvE (ook al is het een “bevriende grooteigenaar”) en nalaat de afspraken zwart op wit te stellen?
               Een VvE die misschien al 12 jaar een korting krijgt, maar nooit vraagt waarom dat is?
               Een VvE die in 2016 hoort dat er korting wordt verstrekt, maar dan (nog steeds) niet naar de voorwaarden informeert?
               Zelf ben ik heel benieuwd naar de antwoorden, en naar de brief die jullie als bestuur aan wederpartij hebben gestuurd. Is de door jou geciteerde reactie compleet, of is er nog meer geantwoord?
               Vriendelijke groet, Bob.

               #5102
               William
               Deelnemer

                Hoi Bob,
                Als ik de berichten van Gerard goed heb begrepen, is de ‘korting’ begin 2016 in gegaan.

                #5103
                Bob
                Deelnemer

                 Hi William,
                 Dat heb ik ook zo gelezen, maar ik vraag me af of dat een correcte conclusie is. € 6000,00 over één jaar en één kwartaal is een “mannelijke” korting, terwijl 12 jaar lang € 500,00 realistischer klinkt. En dit is maar één van de wat mij betreft vele dingen die we niet echt weten.
                 Ik ga even Gerard afwachten, en verder maar niet gissen en verzinnen.
                 Vriendelijke groet, Bob.

                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 49)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.