Opzegtermijn beheerovereenkomst VvE

 • Dit onderwerp bevat 48 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 6, 20196:52 pm door .
4 berichten aan het bekijken - 46 tot 49 (van in totaal 49)
 • Auteur
  Berichten
 • #10113
  Rob
  Deelnemer

   Ben overigens heel erg benieuwd hoe jullie ovetuigde jurist denkt jullie alsnog te gaan redden!

   Zie de goede afloop zoals hierboven beschreven 😉
    

   #10117
   Bob
   Deelnemer

    Met bovenstaande wat uit zijn verband getrokken citaat (Met welke reden/welk doel word ik hier geciteerd? Heb dzz. slechts vermoedens.) constateer ik dat we Gerard mogen feliciteren met het behaalde en nu bekende eindresultaat. Van harte, Gerard! 😉
    Helaas weten we echter nog steeds niet HOE en op grond van welke feiten/argumenten (want daar was ik zo benieuwd naar) dit resultaat is geboekt. Op het forum kenden we (natuurlijk en als veel vaker voorkomt) lang niet alle feiten van deze zaak, en we weten nu ook (nog) niet welke (rechts)overwegingen, feiten en beoordeling van het gepasseerde de doorslag hebben gegeven en waarop de rechter het vonnis heeft gebaseerd.
    Vraag aan Gerard.
    Zou je misschien het vonnis kunnen anonimiseren en uploaden?
    Natuurlijk alle begrip als die vraag niet positief wordt beantwoord. Maar ik ben en blijf nieuwsgierig naar hoe en op welke gronden jullie hebben gezegevierd. 😉

    #10122
    Gerard
    Deelnemer

     Allen,
     Hartelijk dank voor de felicitaties.
     Voor de oplettende lezers onder ons was van een rechtszaak geen sprake. Het geschil is voorgelegd aan de Geschillencommissie VVE Management,
     Hieronder de uitspraak:
     Beoordeling van het geschil
     De commissie heeft het volgende overwegen.
     In de notulen van de ALV van de VvE van 30 juni 2016 staat het volgende vermeld:
     “9. Beheervergoeding VVE Beheerder”
     In overleg met de grooteigenaar, de assetmanager/vertegenwoordiger van de grooteigenaar wordt de beheervergoeding per 01 januari 2017 naar beneden gesteld op ca. € 6.340,– per jaar incl. BTW. De beheervergoeding over het jaar 2016 zal eveneens naar beneden worden gebracht naar ca. € 7.770,– incl. BTW
     De vergadering neemt dit ter kennisgeving aan echter door de voorzitter wordt opgemerkt dat men graag gekend wil worden in afspraken welke gemaakt worden”>
     De betekenis die aan deze mededeling in de ALV van 30 juni 2016 moet worden toegekend, betreft in de kern het geschil tussen partijen. Daarbij constateert de commissie dat de weergave ervan in de notulen niet door partijen wordt betwist. De notulen zijn door de VvE goedgekeurd op de ALV van 14 december 2016. Ten aanzien van het hierboven geciteerde zijn toen geen opmerkingen gemaakt.</span>
     Waar het bedrijf zelf de verslaglegging van de betreffende vergadering heeft verzorgd, zou een betwisting ervan door het bedrijf overigens ook niet in de rede liggen.
     De commissie stelt op basis van het hierboven geciteerde vast dat op de ALV van 30 juni 2016 alleen de mededeling is gedaan dat de beheervergoeding wordt verlaagd voor 2016 en 2017. Over eventueel daaraan verbonden voorwaarden is niet gesproken. Naar het oordeel van de commissie mocht de VvE op basis van deze mededeling, die in aanwezigheid van het bedrijf is gedaan, er gerechtvaardigd op vertrouwen dat het bedrijf de beheersvergoeding ongeclausuleerd verlaagde. Dat de ALV deze mededeling ter kennisgeving heeft aangenomen, kan daarbij beschouwd worden als de aanvaarding
     van de wijziging van de beheervergoeding zoals die afgesproken was in de beheerovereenkomst. Dat met de toenmalige grooteigenaar binnen het complex, bepaalde voorwaarden voor de verlaging van de beheervergoeding waren afgesproken wil de commissie aannemen, maar niet de grooteigenaar, maar de VvE was voor de beheersvergoeding de contractpartij van het bedrijf. Dat de grooteigenaar op dat moment de meerderheid van de stemmen in de ALV zou hebben gehad, maakt dat niet
     anders. Het niet tijdig bespreken van deze condities met de VvE moet voor risico van het bedrijf komen. Waar vast staat dat (het bestuur van) de VvE in ieder geval niet eerder dan in september 2016 op de hoogte is gesteld van de voorwaarden die het bedrijf verbond aan de verlaging van de beheervergoeding, is dat in het licht van de mededeling in de ALV van 30 juni 2016 te laat.
     De commissie is derhalve van oordeel dat  het bedrijf ten opzichte van de VvE gehouden kan worden aan de verlaging van de beheervergoeding, zoals medegedeeld in de ALV van 30 juni 2016.
     Dat betekent dat het bedrijf het door de VvE teveel betaalde dient terug te betalen. Onweersproken betreft dat een bedrag van € 3.245.70 voor het jaar 2016 en een bedrag van € 2.672,64 voor het jaar 2017.
     Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
     Derhalve zal als volgt worden beslist:
     Beslissing
     Het bedrijf betaalt een bedrag van € 5.918,34 aan de VvE. Betaling dient te geschieden binnen 1 maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
     Bovendien dient het bedrijf overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 605,– aan de opdrachtgever te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
     Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie
     behandelingskosten verschuldigd.
     Aldus beslist door de Geschillencommissie VvE Management

     #10125
     Bob
     Deelnemer

      Hi Gerard,
      Hartelijk dank, glashelder.
      Op grond van de op 14 december 2016 vastgestelde notulen van de vergadering van 30 juni 2016 (waarover inhoudelijk géén twist bestaat) mocht de vergadering/VvE er om meerdere redenen op vertrouwen dat de beheersvergoeding ongeclausuleerd werd verlaagd.

      Staat de “boeteregeling” zwart op wit, of is die nu, compleet met 31 december 2017 “uit de hoge hoed gebluft”?
      Daar heb ik nog geen idee van, beide partijen beweren hetzelfde, maar of dat zekerheid geeft?

      Verder kennelijk niets meer over een eventuele boeteregeling, die zeker niet/nimmer zwart op wit heeft bestaan.
      Jullie hebben deze beheerder een goede les geleerd. Nogmaals gefeliciteerd en geniet van het resultaat!
      Met vriendelijke groet, Bob

     4 berichten aan het bekijken - 46 tot 49 (van in totaal 49)
     • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.