Oversturing/beïnvloeding door voorzitter ALV (beheerder)

 • Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juli 4, 20178:22 am door .
10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • #702
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

   Ik ben van mening dat de voorzitter van de ALV -tevens beheerder- de vergadering teveel beïnvloedt / overstuurt. Er zijn een meer leden die er hetzelfde over denken maar die zullen dat niet openlijk zeggen.
   Daarnaast heeft hij letterlijk gezegd dat de leden wat hem betreft lak mogen hebben aan een bepaalde regel in het Huishoudelijk Reglement, nl. dat het i.v.m. de instandhouding van de gezamenlijke tuin en het aanzicht van het flatgebouw, verboden is om het gazon te betreden. Onvoorstelbaar, maar waar.

   Ik wil hiertegen stappen gaan ondernemen, maar hoe pak ik dat het beste aan?

   Vr. gr. van een roepende in de woestijn

   #704
   Colin
   Deelnemer

    Je kunt een aantal dingen doen, afhankelijk van hoe de onderlinge verhoudingen in de VvE liggen. Daarbij ga ik er vanuit dat de voorzitter zelf ook eigenaar is. Dit maak je namelijk niet expliciet duidelijk in je bericht.
    Optie 1
    Als mildste variant zou je, eventueel met een of enkele andere mede-eigenaren, een informeel gesprek met hem kunnen aangaan. Een gesprek niet bedoeld om verwijten te maken, maar met een constructieve insteek. Probeer dit zodanig te verpakken dat de boodschap overkomt, dat hij zich in een ledenvergadering neutraal dient op te stellen in plaats van de discussie c.q. besluitvorming in een door hem gewenste richting te sturen.
    Optie 2
    Een tikkeltje formeler wordt het als je dezelfde boodschap overbrengt via een brief, die je bij voorkeur laat ondertekenen door zoveel mogelijk andere mede-eigenaren.
    Optie 3
    Voorzitters kunnen soms buitengewoon eigengereide en narcistische types zijn. Als opties 1 en 2 niets hebben opgeleverd (of je verwacht dat ze niets zullen opleveren), kun je voor de eerstvolgende ledenvergadering een beargumenteerd voorstel indienen met de strekking dat aan de leden wordt gevraagd de voorzitter uit zijn functie te zetten. Met andere woorden, de ledenvergadering wordt gevraagd via stemming een besluit te nemen over het ontslag van de voorzitter. Probleem in dit geval is het feit dat degene die de ledenvergadering organiseert, waarschijnlijk dezelfde voorzitter is. Niettemin is hij verplicht om elk voorstel dat door de leden wordt ingediend, op de agenda te plaatsen. Elk lid van de VvE heeft namelijk het expliciete recht om onderwerpen te agenderen. De agenda wordt niet alleen bepaald door het bestuur van een VvE.

    #707
    Ann Mail
    Deelnemer

     Beste Colin, bedankt voor je uitgebreide reactie. In antwoord daarop het volgende:
     De voorzitter, gekozen uit ons midden, appartement eigenaar en dus lid van de VvE) kan of- wil de ALV niet voorzitten; hij laat dit bij voorkeur over aan de beheerder/administrateur (zie boven).
     Onze voorzitter was eergisteren zelfs niet eens aanwezig tijdens de ALV. De vicevoorzitter evenmin; hij heeft -in die hoedanigheid- nog nooit een vergadering bijgewoond.
     Terug naar de degene die de ALV voorzit; de beheerder.
     Je mag van een goed beheerder verwachten dat hij kennis heeft van (VvE)-zaken. Hij weet dan bijv. ook dat het hem niet is toegestaan om de vergadering te beïnvloeden en/of te oversturen, laat staan dat hij de leden zou mogen adviseren om het HHR met voeten te treden.
     Vraag blijft: wat te doen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.

     #713
     Colin
     Deelnemer

      Je aanvullende toelichting verandert niet zoveel aan mijn eerder gegeven antwoord. Opties 1 en 2 zijn nog steeds geldig. Sterker nog, het feit dat de voorzitter van de ALV zelf geen eigenaar is, maar een externe partij, brengt een oplossing eerder binnen handbereik. Het risico dat de onderlinge verhoudingen tussen de leden van de VvE verstoord raken, bestaat nu namelijk niet of is in ieder geval veel minder groot.
      Dat (de voorzitter van) het bestuur van de VvE ervoor kiest om niet zelf de vergadering voor te zitten, is op zichzelf de juiste weg. In een vergadering wordt immers vaak gediscussieerd en gestemd over voorstellen van het bestuur. Daardoor is het bestuur zelf per definitie niet neutraal. Het modelreglement bepaalt daarom dat de ledenvergadering een voorzitter moet benoemen. Het is gebruikelijk dat dit een eigenaar is, niet zijnde een bestuurslid, die als capabel wordt beschouwd en bereid is zich hiervoor verkiesbaar te stellen. Ook kan het een persoon van buiten de VvE zijn, die specifiek voor deze rol wordt ingehuurd.
      Het komt echter ook veel voor dat de externe beheerder als onderdeel van zijn takenpakket de vergaderingen voorzit. Formeel dient hier echter wel een vergaderbesluit aan vooraf te zijn gegaan. Los daarvan is hier niet veel op tegen zolang de beheerder in zijn rol van voorzitter zich puur richt op het leiden van de vergadering en niet sturend bezig is. Het is mij een raadsel welk belang de beheerder zou kunnen hebben bij de gewraakte uitspraak over het huishoudelijk reglement.
      Het zou voor de hand liggen als het bestuur van de VvE de beheerder op zijn gedrag aanspreekt. Jullie VvE kenmerkt zich echter door een grote mate van passiviteit als de voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur zelden of nooit op een vergadering verschijnen. Dat is de omgekeerde wereld. Een dergelijk bestuur valt niet serieus te nemen. Als de overige eigenaren het daarnaast ook allemaal wel best vinden, zijn in feite alle leden van de VvE in dezelfde mate schuldig aan de ontstane situatie.
      Samenvattend kan de oplossing bestaan uit (een combinatie van) de volgende opties:
      1. Het bestuur gaat een gesprek aan met de beheerder. Is het bestuur daartoe niet bereid, dan kan een willekeurig lid of een groepje van gelijkgezinde leden dit doen;
      2. Het bestuur kan een brief aan de beheerder sturen. Is het bestuur daartoe niet bereid, dan kan een willekeurig lid of een groepje van gelijkgezinde leden dit doen;
      3. De vergadering kan uit haar midden een voorzitter benoemen, voor zover een lid daartoe bereid wordt gevonden. De benoeming van een voorzitter dient formeel op de agenda van de ALV te worden geplaatst. In het voorstel verder opnemen dat de beheerder uit zijn functie van voorzitter wordt ontslagen en zich dient te beperken tot zijn rol als beheerder;
      4. Idem als 3, met dit verschil dat het voorstel luidt om de samenwerking met de beheerder te beëindigen, met andere woorden het contract op te zeggen. Dit voorstel is vergaand, omdat het betekent dat voorafgaand aan de vergadering ook een nieuw beheerkantoor moet zijn gevonden dat het beheer gaat overnemen. Ook over het contract met de beoogde nieuwe beheerder moet dan formeel besloten worden.

      #718
      Ann Mail
      Deelnemer

       Opnieuw zo’n uitgebreide reactie, bedankt voor je moeite!
       Ik heb de beheerder tijdens de ALV op zijn gedrag aangesproken. Hij had er geen oren naar en dus zoek ik het hogerop: aankomende week volgt een gesprek met zijn werkgever.
       Voor het overige: ik weet nu dankzij jouw advies wat me te doen staat en krijg ik de meerderheid van de leden daarbij niet mee, dan houdt het op.

       #5509
       Fora
       Deelnemer

        1. een beheerder heeft niets te zoeken in de VVE ALV
        2 de voorzitter van de alv dient iemand te zijn uit de ledenvergadering, en als die er niet is voorziet de vve alv zelf in haar leiding, dus kan iemand gewoon de alv voorzitten
        3. een punt is ook: wie heeft de agenda opgesteld en de alv opgeroepen? De beheerder? Dan is het niet een rechtsgeldige alv omdat dit alleen voorbehouden is aan a. bestuurder (die geen beheerder hoeft te zijn, het is zeer onverstandig om deze twee zaken door een persoon/orgaan uit te laten voeren). Naast bestuurder kan ook vz van de alv de vergadering oproepen en agenda opstellen of c. leden vand e alv kunnendit met bepaald aantal stemmen in notariele akte genoemd.
         
        Mensen ga nu eens aan de slag om je RvSvE te lezen (je kunt de documentatie vaak op internet vinden, let op het jaartal) en leg verbinding hiermee met notariele akte.
        Als het echt vervelend wordt, en je mogelijk ook gedupeerd kan worden als lid, dan zit er niks anders op dan met een vervangende machtiging (aan rechter) te gaan procederen. Bij kantonrechter kun je om vernieting vragen, als het gaat om nietigheid dan is dit alleen voorbehouden aan het Hof. Veel succes

        #5510
        William
        Deelnemer

         Hoi Fora,
         Het spijt me je te zeggen, maar bijna alles wat je hebt geschreven is klinkklare onzin.
         Waarom heeft een beheerder niets te zoeken op een ALV? Waarom dient een VvdV iemand uit de leden te zijn?
         En dan punt 3; Een beheerder voert, op basis van een beheerovereenkomst, enkele/veel taken van én namens het bestuur uit. Daarbij hoort vaak ook het organiseren van een vergadering en het opstellen van de agenda. Uiteraard komt de input daarbij van het bestuur.

         #5511
         Bob
         Deelnemer

          Zie bijvoorbeeld MR1973 artikel 32 lid 5.

          #5512
          Bob
          Deelnemer

           Voor het overige geef ik het woord aan ….. Fora.

           #5513
           Rob
           Deelnemer

            Tja Bob, je kan ook zeggen, zie bijvoorbeeld MR1992 artikel 33 lid 5 😉
            Wat dat betreft is dit ook weer een goed voorbeeld van een regel die nu in allerlei VvE’s verschillend is en die naar de gedachtegang van William simpel via vaste wetgeving algemeen bindend voor alle VvE’s van toepassing had kunnen zijn.
            Ik ben het zelf ook niet eens met de stelligheid waarmee Fora enkele uitspraken doet.
            En uitspraken als “Als het echt vervelend wordt, en je mogelijk ook gedupeerd kan worden als lid, dan zit er niks anders op dan met een vervangende machtiging (aan rechter) te gaan procederen. Bij kantonrechter kun je om vernieting vragen, als het gaat om nietigheid dan is dit alleen voorbehouden aan het Hof.zijn toch echt onjuist.
             

           10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.