Penningmeester geeft zonder overleg opdrachten

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
 • Auteur
  Berichten
 • #40404
  Emma
  Deelnemer

  Wij zijn een kleine VvE met 4 appartementen en 3 eigenaren, 1 eigenaar heeft 2 appartementen die hij verhuurt. Deze eigenaar is penningmeester, en laat de jaarrekening door een kantoor maken en betaalt deze van de VvE rekening, zonder toestemming van de andere eigenaren. Ook laat hij zonder overleg werkzaamheden uitvoeren en betaalt ook deze van de VvE rekening.
  Al verschillende malen is dit aangekaart, maar daar luistert de penningmeester niet naar.
  Wat kunnen de andere 2 eigenaren hiertegen doen?

  #40409
  RonaldL
  Deelnemer

  Wat is de stemverhouding?
  Heeft elk appartementsrecht 25%?
  Of is er een ander breukdeel?
  Als, herhaal als, het elk 25% is, dan hebben de 2 eigenaren als ze samenwerken 50% en de penningmeester ook 50%.
  Dan heeft niemand wat te zeggen want niemand heeft een meerderheid.
  Anderszijds is er nog de redelijkheid en billijkheid: de 50% belanghouder mag niet zomaar zijn belang doordrukken, zelfs niet als deze een echte meerderheid zou hebben.

  Zonder geldige besluiten gebaseerd op quorum en stemverhoudingen kunnen binnen een VvE geen besluiten genomen worden. En kan dus ook geen geld uitgegeven worden.

  Je kan beginnen om een brief naar de VvE te sturen (samen met je gewillige buur) waarin je vermeld dat de handelingen van de penningmeester niet overeenstemmen met een rechtsgeldig besluit genomen door de ALV van de VvE (want dat besluit is er niet begrijp ik). Een medeonderschrift van een ter zake kundige advocaat op de 2e brief, die gestuurd wordt na uitblijven van een reactie van de VvE, zou helpen en gelijk een start zijn voor een gang naar de rechter.

  Omdat er per definitie sprake lijkt te zijn van een permanent ” hung jury” zou de rechter best wel eens een onafhankekijke administrateur aan kunnen wijzen (die jullie allemaal betalen overigens).

  Tel je zegeningen. Misschien is verhuizen een optie?

  • Deze reactie is gewijzigd 3 weken, 6 dagen geleden door . Reden: Foutje hersteld
  #40412
  monaster
  Deelnemer

  Helemaal eens met RonaldL. Maar probeer eens met z’n drieën aan tafel te gaan zitten en dit te bespreken. Iemand anders benoemen tot penningmeester is misschien ook een optie als dat kan. Doet de huidige penningmeester “rare” dingen of gaat het alleen om het ontbrekende overleg en ontzorgt de huidige penningmeester de andere leden. Blijft moeilijk. Samen er op een normale manier uitkomen is natuurlijk het allerbeste.

  #40420
  DikOz
  Deelnemer

  I mis ‘het bestuur’. Met 3 eigenaren, zijn jullie allemaal lid van het bestuur? Dan zouden jullie niet als eigenaar, maar als bestuurslid beslissen/reageren? In het bestuur kan je dan met een gewone meerderheid van stemmen beslissen. Dan wordt duidelijk of de penningmeester inderdaad ‘rare dingen’ doet.
  Verder een moeilijke situatie want op een ALV kan je dan alleen als eigenaar het bestuur afzetten. En dan geldt de verdeling van stemmen uit de splitsingsakte.

  • Deze reactie is gewijzigd 3 weken, 5 dagen geleden door .
  #40457
  Emma
  Deelnemer

  Dank voor jullie reacties.
  De stemmen zijn gelijkelijk verdeeld, elk appartement 1 stem, en de penningmeester heeft dus 2 stemmen. Het is altijd ‘2 tegen 2’
  Of als we alle 3 in het bestuur zitten, kan het bestuur dan een beslissing nemen? Zijn daar andere regels voor? Dan is er altijd een meerderheid?

  #40459
  monaster
  Deelnemer

  Is er niets in de Akte van Splitsing geregeld over het bestuur? Zoals Ronald! al aangaf is vaak in de Splitsingsakte geregeld aantal en stemrecht van het bestuur. Meestal is geregeld dat ieder bestuurslid één stem heeft. Mocht dat in jullie Splitsingsakte ook zo zijn geregeld dan is dat misschien een oplossing.

  #40461
  monaster
  Deelnemer

  Aanvulling: maar natuurlijk de de ALV het hoogste orgaan.

  #40463
  RonaldL
  Deelnemer

  We kunnen het je niet makkelijker maken…
  In de Akte (en eventueel een MR als daarnaar verwezen wordt) staan de taken en bevoegdheden van het bestuur. Juist om beslissingen te kunnen nemen is bijna altijd een oneven aantal bestuursleden voorgeschreven. Dus 1, 3 of 5…
  Maar, het mandaat van het bestuur is beperkt. Veel zaken worden besloten in de ALV. Voorbereid door het bestuur, dat wel.

  Je moet dus per te nemen besluit kijken onder welke noemer het valt: is het bestuur-sache of is het ALV-sache.
  Uitbesteed werk is eigenlijk altijd ALV-sache tenzij een eerder ALV besluit het bestuur een specifiek mandaat gegeven heeft. Maar dat mandaat kan alleen maar als de Akte dat mandaat toestaat.

  Je zal dus toch de Akte moeten bestuderen om goed beslagen ten ijs te komen.

  #40624
  Harry Tresoor
  Deelnemer

  Emma, vervelend als zo’n ‘Vastgoed Cowboy’ mede eigenaar is en tegelijk penningmeester. Dat kan ook positief zijn, want die ‘huisjesmelkers’ zijn gebaat bij goed onderhoud vanwege de hogere huur die ze kunnen vragen. Als jij er niet door wordt benadeeld, zou ik het laten zitten.

  Wij zijn een VVE van 3 eignaren. De twee bewoer-eigenaars vormen het bestuur, de Cowboy is gewoon lid.

  Het bestuur (waaronder de penningmeester) heeft wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden en kan zelfstandig handelen zonder toestemming van de leden. Jammer, dat het bij zo’n kleine VVE niet in goed overleg gaat, maar misschien valt alles nog binnen de regels. Waarschuwing: Die Cowboys en hun Beheerders weten daar alles van.

  Emma, kijk even naar de stemverhoudingen: de meerderheid kan altijd een ALV bijeen roepen en het bestuur (met de penningmeester) veranderen, ongeacht wat er in de splitsingsakte staat. Leg dat goed vast in de notulen en zorg voor een alternative penningmeester.

  Zorg ook voor juridische bijstand, privé of via de opstalverzekering. Maak voorlopig geen ruzie, want een verzekering dekt geen bestaande conflicten.

  Sterkte en succes, Harry

  #40633
  monaster
  Deelnemer

  Akte van Splitsing is ALTIJD leidend!!

  #40636
  Harry Tresoor
  Deelnemer

  Monaster, bedoel je de oorpronkelijke of de bijgestelde Akte van Splitsing?

  Wij (VVE van 3) negeren onze oorspronkelijke Akte van Splitsing uit 2013 al sinds het begin. Daarin staan clausules die inmiddels achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn. De eerste bestuurder (een Vastgoed Cowboy) is met de nooderzon vertrokken en liet de VVE achter in het eerste stadhouderloze tijdperk. Ondertussen zijn 2 van de 3 appartementen van eignaar gewisseld en heb ik me in 2020 als enige overlevende opgeworpen als bestuurder.

  Zo stond er bijv. niets in de oorspronkelijke Akte over de scope van het onderhoud van de de VVE; dak, gevels, tuin. Dat hebben we onlangs (unaniem) nader gespecificeerd in de notulen en besluitenlijst van de ALV.

  Als pensionado heb ik alle tijd (en zin) om me in de kleine lettertjes te verdiepen. Deze Aktes zijn gebaseerd op een Modelakte, waarin uitdukkelijk staat vermeld, dat daar clausules kunnen worden geschrapt, gewijzigd of toegevoegd. Dat moet dan wel heel duidelijk worden afgesproken in bijv. de Notulen en Besluitenlijst van de ALV.

  Het is handig om deze wijzigingen te laten vastleggen in een notariële akte. Maar dat kost de VVE elke paar jaar weer een handvol geld. Doen we even niet. Met een VVE van 3 kunnen we hier goed mee leven.

  Groet, Harry

  #40640
  RonaldL
  Deelnemer

  @Harry:
  Zolang de 3 eigenaars happy zijn is er niks aan de hand, hoe onwettig ook.
  Maar in het geval van een nieuwe eigenaar, die tot de VvE toetreedt, is slechts maatgevend de tekst van de Akte van Splitsing die bij het Kadaster is gedeponeerd.
  Dat is ook de Akte die bij de koop/verkoop van het appartement zal worden aangehecht aan de Akte van Overdracht (of hoe dat ook heet).

  Met al je notulen blijf je slechts in verwarring achter.

  Maar zoals gezegd: vooralanog zijn jullie happy!

  #40642
  monaster
  Deelnemer

  @Harry Alle genomen besluiten die in strijd zijn met de Akte van Splitsing zijn nietig.

  #40646
  Harry Tresoor
  Deelnemer

  Helemaal goed. Ik heb jouw referentie ook gelezen. Klopt maar voor een deel.
  Wij (VVE van 3) hebben alles unaniem beloten en vastgelegd in besluitenlijsten.
  Als ik (betuurder) voor de rechter moet komen, dan vrees ik het leukste … 😉

  over and out.

  #40654
  Rob
  Deelnemer

  Ook een unaniem genomen besluit dat in strijd is met de splitsingsakte is nietig.
  Mocht een dergelijk nietig besluit ooit voor de rechter gaan komen, dan vrees ik dat het leuke er snel af is. 😉

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.