Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

 • Dit onderwerp bevat 73 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 30, 20159:48 pm door .
14 berichten aan het bekijken - 61 tot 74 (van in totaal 74)
 • Auteur
  Berichten
 • #1007
  Carla
  Deelnemer

   Goede morgen Bob en Rob,
   Veel dank voor jullie reacties.
   Mijn twijfel zat ‘m in’t feit @ Rob, dat e.e.a., zij het in een iets andere vorm, al ruimschoots aan de orde was geweest. Tegelijk vond ik het wel een leuke, helemaal na jouw reactie en je correctie daarop.;-)
   @ Bob, zie mijn toevoeging van een 😉 bij de , tussen haakjes geplaatste, opmerking over ‘voordeel trekken’. ‘n Heel klein ‘plaagstootje c.q. opzettelijk ‘dwaalspoortje’.;-)
   De geschetste casus zal nader ter sprake komen op een komende VvE vergadering.
   Ook mijn visie loopt parallel aan die van Bob.
   Modelreglement 1992, art. 3 en de nadere beschrijving van Bob (23 juni 21.44 uur )
   klopt als een bus.
   Je zou ook nog kunnen meenemen art. 38, lid 5. Immers ook hier is sprake van uitgaven die buiten het onderhoud vallen.
   Ik denk Bob, dat de eigenaars die wat meer kleur in hun leven wensen, dat toch maar achter de voordeur ten uitvoer moeten brengen.;-)
   ‘t Is precies waar je naar verwijst, art.9 lid 2, waarna art. 14 een rol kan gaan spelen.
   Die toestemming van de vergadering zal er niet komen, vermoed ik. Gevaar zal het gebouw er niet door lopen, maar wel een veel minder fraaie uitstraling van het gebouw. ( stel: de één doet het wel en de ander niet )
   Het idee is al eens eerder aan de orde geweest in een vergadering, maar steekt toch weer de bekende ‘kop op’.
   Volkomen eens met de opmerking, wanneer de situatie al reeds als zodanig aanwezig is, dat het vervolgens onder onderhoud te verstaan is.
   Het zal dan, neem ik aan, ook opgenomen zijn in het MJOP.
   Bob, ik gun je van harte je duizendste bijdrage. Chapeau.;-)
   En zeer juist dat een vergadering goed moet nadenken voordat…..vandaar dat het wellicht toch goed is geweest deze casus aan dit forum toe te voegen.
   Met vriendelijke groet,
   Carla.

   #1009
   Bob
   Deelnemer

    Hi Carla,
    Vanwege de vraagstelling vermoedde ik al dat het “iets dichter bij je zat”. Het feit dat er 2 gebouwen zouden zijn is voor de casus niet direct van belang/invloed (een lappendeken in één gebouw blijft ook een lappendeken in 2 gebouwen), en naast het feit dat je de exacte kosten presenteert geef je ook een wel erg nauwkeurige beschrijving van galerijen en balkons (en boven dakterrassen?). Je kent de situatie in de VvE goed 😉
    Daarom reageerde ik uitgebreid.
    Ik ben het met al jouw opmerkingen eens, ……. behalve …….
    Artikel 38 lid 5 doet naar mijn overtuiging in dit geval niet echt mee. Lid 5 gaat weliswaar over buiten het onderhoud vallende uitgaven, MAAR ziet alleen maar op een in het voorkomende geval benodigd zwaardere quorum en een zwaardere gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Dit lid van artikel 38 is niet bedoeld om onderhoud van niet-onderhoud te scheiden. Daarvoor komt lid 8 meer in aanmerking.
    Het blijft een genoegen om met jou en Rob te “sparren”! ;-D
    Met vriendelijke groet,
    Bob

    #1010
    Bob
    Deelnemer

     By the way, vergeet in dit verband artikel 38 lid 3 niet en kijk ook nog even naar de akte en bijbehorende splitsingstekening.

     #1019
     Rob
     Deelnemer

      Wat ik me nog erg afvraag in deze discussies is waar de grens ligt tussen een individueel verzoek en een, ik noem het maar even “verenigings voorstel”.
      Naar mijn idee waren de artikelen 9,12 en 14 bedoeld om de VvE te beschermen tegen acties van individuele eigenaren, zoals bv. het gat in de gezamenlijke muur, het ophangen van allerlei zaken e.d.
      Maar hoe vaak komt het niet voor dat dergelijke voorstellen afkomstig zijn vanuit het bestuur.
      Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer een individuele eigenaar een voorstel doet, deze moet opdraaien voor de kosten en wanneer het een bestuursvoorstel is, de kosten ineens weer voor de VvE zijn.
      PS. Wat mij in verband met bovenstaande eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is, willen de eigenaren de onderkant van de gehele galerij schilderen of alleen dat deel waar hun appartement gelegen is?

      #1020
      Carla
      Deelnemer

       Hoi Rob,
       Je PS. vraag is mij niet helemaal duidelijk en voordat ik ga gissen naar wat je bedoelde, vraag ik je het liever. Kan je het iets verduidelijken?
       Met je idee over de artikelen uit het Modelreglement 1992, 9, 12 en 14 kan ik wel instemmen echter het zijn wettelijke regels met betrekking tot het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. Wanneer je dan spreekt over het beschermen van de VvE tegen……is dat vanzelfsprekend geldend voor elke eigenaar, of je nou bestuurslid bent of niet.
       Een voorstel van een individuele eigenaar, ook al krijgt deze vervolgens bijval, zal gelegd moeten worden langs de ‘gegeven meetlat’. De reglementen.
       Een voorstel welke uit de koker komt van het bestuur, ook al krijgt deze eveneens bijval, zal ook deze toetsing moeten doorlopen.
       In mijn optiek kan/mag een bestuur nooit een positie innemen cq.de indruk wekken, dat zij enig ander belang zouden kunnen hebben dan wie dan ook, binnen de VvE als totaal.
       Daarom ben ik een groot voorstander om bij de agendapunten die deze aandacht nodig hebben een toelichting te schrijven. Juist om niet de indruk te wekken ‘sturend’ te zijn ( mensen zijn makkelijk te beïnvloeden, zeker hen die zich erg afhankelijk van het bestuur opstellen ), maar goed te onderbouwen en de juiste informatie te verstrekken. Dus ook verwijzend naar de artikelen uit het Modelreglement.
       ( ik heb daarbij de, misschien wel utopische, hoop dat stukken weer eens op tafel komen bij de eigenaars thuis, zodat het ‘schieten’ op de vergadering met een ‘geluidsdemper’plaats kan vinden. ) 😉
       Met vriendelijke groet,
       Carla.

       #1021
       Bob
       Deelnemer

        Even het verhaal van Carla onderschrijven. Helemaal mee eens.
        Kleine aanvulling:
        Realiseer je dat het zijn van bestuurslid de facto geen enkele toegevoegde waarde heeft wanneer alle leden vergaderen.
        De vergadering wordt voorgezeten door de benoemde voorzitter van de vergadering. Wanneer die functie wordt bekleed door een bestuurslid dan zit dat bestuurslid de vergadering voor. Het is niet zo dat het bestuur de vergadering voorzit. De voorzitter van de vergadering laat zich bijstaan door een notulist.
        Wanneer men zuiver te werk gaat ziet men in de vergadering de voorzitter van de vergadering (met notulist) aan/achter de tafel, en alle (andere) bestuursleden zitten net als de andere eigenaars gewoon in de zaal. Het bestuur heeft in de vergadering van de leden als orgaan geen enkele bijzondere rol of status.

        #1022
        Rob
        Deelnemer

         Hoi Carla, soms is het inderdaad lastig om op papier duidelijk je bedoeling weer te geven 😉
         Ik ben het overigens wel geheel eens met je reactie !
         Uiteraard mag er natuurlijk geen enkel verschil zijn tussen eigenaren, of ze nu wel of geen functie in het bestuur uitoefenen.
         Wat ik eigenlijk probeerde aan te geven is het volgende.
         Stel een eigenaar wil een gat in de muur maken voor bv een afzuigkap.
         Hij heeft daar dan een individueel belang bij en vraagt daarom toestemming !
         Je zou ook een aanpassing kunnen voorstellen, omdat dat bv praktischer zou zijn voor het complex als geheel.
         In het eerste geval draait die eigenaar geheel op voor de kosten en in het andere geval waarschijnlijk de VvE.
         Ook in jouw balkonkwestie zou het theoretisch zo kunnen zijn dat de onderkanten er dusdanig verweerd of armoedig uitzien dat een schilderbeurt de boel weer een beetje toonbaar maakt. Dat is weer wat anders dan de eigenaar die hetzelfde voorstel alleen doet omdat hij liever tegen een licht rose onderkant aankijkt bijvoorbeeld.
         Ik hoop dat het nu iets duidelijker geworden is 😉
         Met mijn PS vraag bedoelde ik of de eigenaren alleen het deel van de galerij wilden schilderen waar zij ‘uitzicht’ op hebben of echt de gehele galerij !

         #1023
         Rob
         Deelnemer

          Je reactie zag ik pas achteraf Bob, en ook daar sta ik geheel achter 😉
          Het was ook zeker niet mijn bedoeling de indruk te wekken dat een bestuurslid “meer” mag of kan dan een willekeurige andere eigenaar !!

          #1024
          Bob
          Deelnemer

           Hoi Rob,
           Met mijn aanvulling wilde ik de rollen en posities van de verschillende organen van de VvE slechts even “extra scherp” neerzetten en laten uitkomen.
           Ik reageerde niet omdat ik uit jouw bijdrage zou kunnen lezen dat jij een bestuur(-slid) meer waarde zou toedichten. Dat ieder lid ook in jouw overtuiging gelijk is aan alle andere leden had ik overigens in een ander topic al helder waargenomen.
           Vriendelijke groet,
           Bob

           #1025
           Carla
           Deelnemer

            Thanks Bob, voor je reactie én aanvulling.
            Duidelijk en ééns, maar dat had je al begrepen, neem ik aan.
            Om je meest zuivere beeld, alléén de voorzitter en de notulist achter de tafel, moest ik even glimlachen. Ik heb dit ooit eerder voorgesteld. Je kan je de reactie misschien wel voorstellen…..het werd niet opgepikt, ook de intentie niet. Jammer.
            Wij zitten dus met het hele bestuur achter de tafel plus twee personen ( technisch en adm./fin. beheer en de notulist.
            In de ruimte waar we voorheen vergaderden zat het toenmalige bestuur ( waar ik destijds geen onderdeel van was ) zelfs op een podium.
            Ik heb dat altijd vervelend gevonden en zeker in een startende VvE, bestaat het ‘gevaar’ van een ‘wij’ tegenover een ‘zij’, of ‘jullie,’ beeld.
            Mijn pogen is om die ontstane ( soms onbewuste ) indruk weg te nemen.
            Wanneer ik in de wandelgangen wordt aangesproken en er klinkt:….” Ja, maar jullie…” dan vraag ik beleefd: ” Wat bedoel je met ‘jullie ?’;-)
            Van de andere kant bezien is het ook wel weer handig.
            Zowel de technisch als administratief beheerder(s) kunnen hun mappen met bescheiden makkelijker kwijt en vervolgens adequaat reageren op de vragen, welke hun onderdeel betreffen.
            ( en rechts van mij zit iemand die heel goed is in namen, iets wat bij mij aan het slijten is ) 😉

            #1026
            Carla
            Deelnemer

             Ook jij Rob, dank voor je reactie en toelichting. Helderder nu.
             Eerst je PS vraag: Uitzicht! Tja, dan moet je wel steeds met je hoofd achterover gaan zitten. 😉 Want de kwestie gaat over wat zich boven je hoofd bevind. De onderzijde van een galerij of de onderzijde van een balkon. Beiden van de verdieping boven je.
             Eén eigenaar kaartte het aan en kreeg wel van een enkeling bijval. Is destijds niet door de stemming gekomen. Nu speelt het weer en één van de leden wilde het weer op de agenda hebben.
             Nu je gat in de muur.
             Je voorbeeld m.b.t. een afvoer van de afzuigkap naar buiten hebben we ook al meegemaakt.
             Dat is met de aanvrager, met de regelgeving in de hand, besproken en deze heeft het verzoek daarna ingetrokken.
             Wanneer er kosten gemaakt zouden moeten worden welke als doel hebben dat het praktischer is voor de hele VvE, dan zal toch ook de regelgeving zoals die gekend is, van toepassing dienen te zijn. In het geval van een afvoer naar buiten, kan in ons geval geen sprake zijn. Er is een centraal afvoersysteem.
             Het beton ziet er overigens nog pico bello uit. Het complex is pas 10 jaar oud.
             Of de vragensteller voor een roze onderkant gaat…..haha, daar heb ik geen idee van.
             En wat te denken over de diktekanten? Doen de die blauw? 😉
             Die maken nog een sprongetje ook waardoor het hoogst gelegen deeltje van die diktekant onbereikbaar is. Zit achter het glas.

             #1027
             Rob
             Deelnemer

              Volgens mij heb ik het er toch niet echt duidelijker op gemaakt 😉
              De balkonkwestie zoals ik in mijn laatste zinnen schetste was eigenlijk hypothetisch bedoeld en niet als werkelijke situatie.

              #1028
              Carla
              Deelnemer

               Sorry Rob, het ligt aan mij.
               Kan blijkbaar moeilijk schakelen tussen een concrete situatie en een hypothetische.
               Volgende keer beter!
               Met vriendelijke groet,
               Carla

               #1068
               Bob
               Deelnemer

                Helaas, nog steeds geen reactie van de advocaat van NederlandVvE 😯

               14 berichten aan het bekijken - 61 tot 74 (van in totaal 74)
               • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.