Stemming tijdens vergadering met steminstructie

 • Dit onderwerp bevat 17 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 12, 20166:54 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
 • Auteur
  Berichten
 • #2682
  Matthijs_ZH
  Deelnemer

   @ Rob: steminstructies horen in een democratie (en in welk democratisch orgaan dan ook) niet thuis! Denk maar eens aan de ophef enkele jaren geleden, over selfies in het stemhokje (die zouden kunnen dienen om aan te tonen dat iemand ‘goed’ heeft gestemd).

   In het reglement van de akte staat de de gevolmachtigde gerechtigd is namens een lid in de vergadering het woord te voeren en te stemmen naar eigen inzicht. Steminstructies zijn dus uit den boze. Als je onderling iets wil afspreken over stemgedrag mag dat, maar dit heeft geen enkele juridische betekenis. Nogmaals: volmachtformulieren dienen te worden ingenomen en bewaard door voorzitter of secretaris. Iedere aanvullende aantekening daarop, zoals een steminstructie of -suggestie, dient volstrekt te worden genegeerd.

   Het argument “In een goede VvE wordt er niet gestemd over punten die niet op agenda staan” lijkt mij niet valide. Als het allemaal zo mechanisch en roboteus in elkaar zat, konden we net zo goed per post of via internet stemmen. Ter vergadering kan er nog van alles veranderen. Zo kunnen er nog voorstellen worden geamendeerd, er kunnen feiten of argumenten aan de orde komen waardoor (sic) de *stemming* omslaat, om nog niet te spreken over de mogelijkheid van een motie van orde.

   Kortom: het komt uiteindelijk neer op het vertrouwen dat een verhinderd lid stelt in degene aan wie hij zijn machtiging toevertrouwt. Die laatste handelt dan naar bevind van zaken. In de praktijk zien we ook dat het inderdaad zo werkt. Je geeft je stem immers niet aan iemand van wie je weet dat die een heel andere richting op wil.

   Dit alles opschrijvende, besef ik ineens dat er in ons reglement (mogelijk ook in andere, zo niet alle) een pijnlijke lacune lijkt te zitten.

   Om de discussie niet te verwarrend te maken, zal ik dit in een aparte reactie benoemen 😉

    

   #2683
   Matthijs_ZH
   Deelnemer

    Stemming tijdens vergadering: lacune in modelreglement?
    In vervolg op mijn vorige post over de discussieruimte van een gemachtigde: wie mag er een volmacht ontvangen? Toevallig kreeg ik daar medio vorig jaar zelf mee te maken toen we in onze VvE een belangrijke stemming tegemoet gingen, waarbij volmachtstemmen de doorslag konden geven.
    Er staan soms invulvelden in volmachtformulieren van VvE’s die daar absoluut niet in thuis horen. Eerder noemde ik al de (ongeldige) steminstructie. Maar ook deze komt voor:
    *  Naam gemachtigde: …………………………..  *  Eigenaar van appartement nr. ………
    Dit wekt op z’n minst de suggestie dat een gevolmachtigde zelf deel moet uitmaken van de verenigingsgemeenschap. Dit is echter niet zo. Een volmacht kan worden verstrekt aan de partner, aan een ander lid, of… ‘aan ieder ander’.
    Oftewel: ook mensen van buiten de VvE kunnen bij volmacht de vergadering bijwonen en meediscussiëren en stemmen. Dit roept (althans bij mij) een nieuwe vraag op: wie mogen er eigenlijk allemaal een VvE-vergadering bijwonen?
    De eerste ingeving is natuurlijk: zorg dat naam en adres worden ingevuld op het formulier, wellicht ook de geboortedatum. En vermeld als eis dat zo’n (externe) gemachtigde zich bij aanmelding moet kunnen identificeren. Maar dan nog…
    Het kan zijn dat ik niet goed genoeg heb gezocht, maar ik kon in het reglement geen artikel vinden, waarin de toegang tot de vergadering wordt geregeld. Met andere woorden: waarin niet-leden of niet-gemachtigden worden buitengesloten. Stel dat (in geval van een conflict) een journalist op zoek naar een sappig verhaal er bij wil zijn? Of misschien de eigenaar van een ander beheerkantoor die nieuwe leads wil acquireren?
    In de praktijk zal het niet vaak zover komen (omdat de uitnodiging en stukken alleen naar de leden worden gestuurd), maar het blijft opmerkelijk dat dit in de reglementen niet geregeld lijkt te zijn.
    Het is duidelijk dat zo’n onuitgenodigde bezoeker geen stemrecht heeft en ook geen deel uitmaakt van de beraadslaging. Maar mag hij of zij wel vragen stellen? Heeft die persoon recht op koffie? We weten het niet.
     
     

    #2684
    Bob
    Deelnemer

     Hi Matthijs,
     In reactie op jouw laatste opmerking ben ik zo vrij om je de suggestie te doen om in plaats van “we” het persoonlijk voornaamwoord “ik” te gebruiken. Ik kan me namelijk voorstellen dat er iemand is die het wel weet. 😉 :-))
     Probeer eens MR2006 artikel 49 en pak vervolgens de transponeringstabel. 😉
     Vriendelijke groet, Bob

     #2690
     Rob
     Deelnemer

      @ Rob: steminstructies horen in een democratie (en in welk democratisch orgaan dan ook) niet thuis! 
      In het reglement van de akte staat de de gevolmachtigde gerechtigd is namens een lid in de vergadering het woord te voeren en te stemmen naar eigen inzicht. Steminstructies zijn dus uit den boze. Als je onderling iets wil afspreken over stemgedrag mag dat, maar dit heeft geen enkele juridische betekenis. Nogmaals: volmachtformulieren dienen te worden ingenomen en bewaard door voorzitter of secretaris. Iedere aanvullende aantekening daarop, zoals een steminstructie of -suggestie, dient volstrekt te worden genegeerd.

      Hoi Mathijs, ik zou graag dit artikel van Rijssenbeek met je willen delen, met name het deel over de bijzondere ofwel beperkte volmacht.
      Een mooi voorbeeld van een volmacht met steminstructie vindt ik deze van KPN.

      Er staan soms invulvelden in volmachtformulieren van VvE’s die daar absoluut niet in thuis horen.

      Dat is geen lancune in het modelreglement, maar hooguit een “fout” van degene die het volmacht formulier heeft gemaakt.
      Met betrekking tot je vraag/stelling over degene die wel of geen toestemming tot de vergadering hebben verwijs ik je nogmaals graag naar de reactie van Bob hierboven 😉

      #2691
      Matthijs_ZH
      Deelnemer

       @ Bob: Ik lees in 2006/49 geen voorschrift om steminstructies te vermelden.
       @ Rob: De aandeelhoudersvergadering van Post.nl lijkt mij een heel ander verhaal dan een jaarvergadering van een VvE.
       Ik moet wel lachen om dit tekstje in het formulier:
       […] hierna te noemen de “Gevolmachtigde”, om bij de AVvA aanwezig te zijn en de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVvA en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen:
          * zonder specifieke steminstructie [2]
          * overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie
       Volmacht/Steminstructie
       1 Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, vul dan in: “Stibbe”. Daarmee wordt in dit verband bedoeld notaris mw. mr. M.A.J.
       Cremers en/of haar plaatsvervanger en/of iedere (kandidaat-)notaris van Stibbe in Amsterdam.
       2 In het geval een volmacht wordt gegeven zonder steminstructie, wordt de volmachtgever geacht in te stemmen met alle voorstellen.
       Hierna volgt een hele lijst waarop de volmachtgever per agendapunt (besluit) kan aangeven of hij voor, tegen of blanco stemt. Dit betekent dus dat deze stemmen die schriftelijk moeten worden ingebracht, door de stemcommissie worden geteld en de gevolmachtigde dus niets meer te stemmen heeft.
       Met name punt [2] vind ik hilarisch: indien geen steminstructie gegeven, dan wordt volmachtgever geacht met alle voorstellen in te stemmen.
       M.a.w. de hele zaak zit vooraf al dichtgetimmerd; de rol van een gemachtigde lijkt tot bijna nul te worden teruggebracht. Dit oogt weinig democratisch. In elk geval naar mijn mening niet goed bruikbaar voor een VvE-vergadering.
       Het artikel van Rijssenbeek heb ik gelezen. Ik zie dat hij vijf opties schetst:
       1  Algemene volmacht
       2 Doorlopende volmacht
       3 Volmacht met steminstructie
       4 Doelvolmacht
       5 Onherroepelijke volmacht
       Gelukkig staat in het MR alleen de algemene volmacht genoemd; die volstaat dan ook. (2) en (5) lijken mij ten sterkste af te raden (is vragen om conflicten). Alleen (3) en (4) die volgens mij gekoppeld moeten zijn, zouden in een specifiek geval dienstig kunnen zijn (mits het om één duidelijke vraag gaat die vooraf in de agenda is aangekondigd en de ALV bij afzonderlijk besluit tot deze incidentele uitzondering heeft besloten).
       Overigens denk ik dat ook uit praktische overwegingen de algemene volmacht (zonder steminstructie of andere varianten) heersend zou moeten zijn. Het VvE-lidmaatschap is wettelijk voorgeschreven en vrijwel alle (actieve) leden zijn goedwillende amateurs. Het innemen en op de juiste wijze registreren van de (algemene) volmachten is bij VvE’s vanaf enige tientallen leden vaak al moeilijk genoeg. Als er dan ook nog rekening moet worden gehouden met speciale wensen per besluit (‘steminstructies’) dan wordt het voor de meeste ALV’s totaal onwerkbaar. Plus: de volmachtnemer wordt gepasseerd. Het lijkt mij een recept voor ruzie en rellen en… eindeloos durende vergaderingen waar voortaan nog maar weinig leden op af zullen komen. Bye bye quora!
        
        
        
        

       #2692
       Bob
       Deelnemer

        Er is bij mijn weten ook helemaal niemand in deze thread die heeft beweerd dat wie dan ook een steminstructie zou moeten afgeven. Een volmacht mag zonder meer steminstructies bevatten, en in MR 2006 art. 49 (en de equivalenten in de overige MR’n) wordt dan ook geen verbod gegeven.
        Zelf leef ik gelukkig in een land waar heel veel (alles) mag totdat er een verbod bestaat. 😉
        MVG, Bob.

        #2693
        Bob
        Deelnemer

         Wel grappig, die tags in de reactiebox, en met name de 4e.
         Tags worden kennelijk volledig automatisch gegenereerd. ?

         #2694
         Matthijs_ZH
         Deelnemer

          @ Bob: “Een volmacht mag zonder meer steminstructies bevatten, en in MR 2006 art. 49 (en de equivalenten in de overige MR’n) wordt dan ook geen verbod gegeven.
          Ik blijf het wonderlijk vinden in minstens drie opzichten.
          Hoe dient zo’n (stemvrijheidbeperkende) instructie dan te worden ‘verwerkt’? Door de voorzitter? Of door de gevolmachtigde? Da’s nogal een verschil!
          Voorts: Nu de toepassing van steminstructies in het MR niet geregeld is, moet dat dan worden afgesproken door de ledenvergadering zelf, bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement? Een apart vergaderreglement lijkt me niet doenlijk, want de vergaderorde wordt al beschreven in het MR. En moet dat dan structureel geregeld worden of mag het ook per keer/per vergadering?
          Ten slotte: uit jouw antwoorden leid ik af dat ook de mogelijkheid bestaat dat sommigen algemene (‘vrije’) volmachten inbrengen, terwijl anderen met een ‘beperkte’ volmacht de vergadering binnenkomen (met steminstructie(s)). Bedoelde je dat ook zo?
          Hoe ga je die dan uit elkaar houden? Lijkt mij een potentiële bron van conflicten.
          P.s. ‘Vreemde eend’ (in de bijt) sloeg op de onuitgenodigde bezoeker. Niet meer a/d orde, dus weer weggehaald.

          #2695
          Rob
          Deelnemer

           Hoi Mathijs,
           Je schrijft “Gelukkig staat in het MR alleen de algemene volmacht genoemd
           Naar mijn mening wordt er in de MR’s niet specifiek over “algemene volmacht” gesproken, maar over “volmacht”
           Het is geheel aan de volmachtgever om te bepalen op welke wijze hij of zij invulling wil geven aan die volmacht.
           Beperkingen m.b.t. mogelijkheden en/of gebruiken van een volmacht dienen naar mijn idee in de splitsingsakte opgenomen te zijn.
           Eventuele beperkingen welke zijn opgenomen in een eventueel huishoudelijk- of vergaderreglement lijken mij in strijd met de akte.
           Wil men daar dus verandering in aanbrengen, zal men mijns inziens de splitsingakte moeten wijzigen.
           Waarom wordt de volmachtnemer gepasseerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van volmachten met steminstructies?
           Geen enkele eigenaar is verplicht om als volmachtnemer op te treden.
           Wanneer een eigenaar steminstructies in zijn volmacht heeft aangebracht en jij bent bereidt de volmacht aan te nemen, weet je dus vooraf dat je op de vergadering alleen mag stemmen conform de instructies.
           Het belang van de volmachtgever moet naar mijn idee ook voorop staan.
           Het lijkt mij een recept voor ruzie en rellen en… eindeloos durende vergaderingen waar voortaan nog maar weinig leden op af zullen komen. Bye bye quora!
           Uit de reactie van Marlon in het andere topic komt mijns inziens juist een ander beeld naar voren.
           Door gebruik te maken van volmachten met steminstructies blijkt juist dat die werkwijze ervoor heeft gezorgd dat er minder “tweede vergaderingen” nodig zijn.
           Letterlijk schreef hij “Het is wel meer werk in de voorbereiding, maar scheelt tijd en geld omdat er geen 2e ALV nodig is, en minder “discussie” achteraf
           In mijn ervaring met vergaderingen van VvE’s zie ik ook dat bij het overgrote deel van de besluiten al een overduidelijke voorkeur van de leden naar voren komt.
           Het is dus al snel bekend of er een (eventueel versterkte) meerderheid voor een besluit aanwezig is.
           Pas wanneer het aantal voor- en tegenstanders elkaar niet veel gaat ontlopen wordt de feitelijke inhoud van de steminstructies pas echt belangrijk.
           Uit het laatste deel van het artikel van Rijssenbeek blijkt dat het niet goed aangeven van de keuze van de volmachtgever óók een bron van conflicten kan zijn.
           Bijvoorbeeld wanneer de volmachtgever zich niet herkent in de beslissing van de volmachtnemer.
           Daar staat ook “De VvE en haar bestuur moeten zich in ieder geval afvragen of de beslissing van de gevolmachtigde het belang van de volmachtgever wel dient, indien het voor haar duidelijk is dat 1) de beslissing
           het belang van de volmachtgever niet dient en 2) de volmachtgever niet een volmacht heeft verleend van het type dat normaliter de bevoegdheid verschaft om desgewenst de belangen van de volmachtgever te negeren
           Ook hierin lees ik naar mijn idee dat de belangen van de volmachtgever voorop moet staan wanneer er gebruik van volmachten wordt gemaakt.
           Een steminstructie lijkt mij persoonlijk geen slecht middel om dat te verwezenlijken.

           #2696
           Carla
           Deelnemer

            Ook een doorlopende volmacht hoeft niet te leiden tot hetgeen Matthijs vreest.
            Voorbeeld: Zoon koopt appartement, is eigenaar en verleent een doorlopende volmacht aan zijn moeder die het appartement betrekt. De zoon ( eigenaar ) is nog nooit op een vergadering geweest. Moeder al tien jaar lang, twee keer per jaar. 😉 Zouden zich problemen voordoen …… dan is dat een kwestie tussen zoon en moeder.

            #2697
            Matthijs_ZH
            Deelnemer

             Het voorbeeld van Carla vind ik wel een goed te begrijpen reden voor een doorlopende volmacht. Er zit wel een gevaar aan, denk ik. Want het compliceert (net als de vier overige extra vormen naast de gewone volmacht) de aanmeldingsprocedure ter vergadering. Want nu moet de voorzitter, de secretaris of de beheerder dit op een aparte lijst gaan bijhouden, omdat de moeder naar ik aanneem voortaan geen volmacht meer inlevert, nadat de zoon eenmalig zijn doorlopende volmacht heeft afgegeven. Extra werk dus en een extra verantwoordelijkheid voor het bestuur, dat hierop moet gaan letten.
             Ook wij hebben in onze VvE eigenaren ‘op afstand’ die hun appartement verhuren. Die eigenaren (niet de huurders!) krijgen de agenda en vergaderstukken toegestuurd, waarbij ook een volmachtformulier. Kleine moeite om dit – per vergadering – aan de huurder (als die gemachtigde is) te verstrekken; dit kan ook gewoon per e-mail.
             Het voordeel om niet al te gemakkelijk een doorlopende machtiging te verstrekken is ook, dat het VvE-lid zich ten minste 1x per jaar bewust is (of wordt) van het belang van zijn lidmaatschap. Door bijvoorbeeld belangstelling te hebben voor wat er in de vereniging omgaat. Veel te vaak zien wij dat er volmachten worden afgegeven om zelf maar geen bemoeienis te hoeven hebben met VvE-zaken. Anderzijds: in de praktijk  moeten wij volmachten actief verzamelen (lees: bij elkaar schrapen) bij zulke ‘passieven’ om überhaupt aan het vereiste quorum te komen.
             Carla: “Zouden zich problemen voordoen …… dan is dat een kwestie tussen zoon en moeder.
             Kijk, dat vind ik dus ook, en dit was precies de reden waarom ik pleitte (en blijf pleiten) voor géén steminstructie(s). Zo je al stemafspraken wilt maken – en dat mag best – dan is dat slechts een afspraak tussen volmachtgever en volmachtnemer. En die hoort dus per definitie niet thuis op het volmachtformulier. Omdat je het in dat geval formaliseert en een bestuur c.q. stemcommissie er dan ineens rekening mee moet gaan houden.
             Als je vervolgens ook nog eens steminstructies per agendapunt toelaat (en daar ontkom je niet aan) dan wordt het een volstrekt onoverzichtelijke en verwarrende situatie.
             Tenzij… je de stemming organiseert zoals Rob (hiervoor) het bepleit, zoals in de Post.nl-aandeelhoudersvergadering. Op die posting zal ik apart antwoorden.

             #2698
             Matthijs_ZH
             Deelnemer

              Beste Rob,
              Je drijft steeds verder weg van mijn oorspronkelijke vragen (en mijn mening). Geeft niks, ‘t is een zinvolle discussie. Je schreef:
              Naar mijn mening wordt er in de MR’s niet specifiek over “algemene volmacht” gesproken, maar over “volmacht”
              Eens!
              Het is geheel aan de volmachtgever om te bepalen op welke wijze hij of zij invulling wil geven aan die volmacht.
              Ook mee eens!
              Beperkingen m.b.t. mogelijkheden en/of gebruiken van een volmacht dienen naar mijn idee in de splitsingsakte opgenomen te zijn.
              Helemáál mee eens!

              Hoe kan het dan dat wij op zo’n heel verschillende mening uitkomen?
              Ik heb daar wel een idee over.
              De naam ‘vol-macht’ zegt het eigenlijk al. De gemachtigde heeft van de eigenaar het vertrouwen gekregen om namens hem of haar het woord te voeren, te stemmen en alles te doen wat volgens hem/haar nodig is of lijkt, enz. Kortom: naar bevind van zaken te handelen. Het is een balans: de volmachtgever kiest een gemachtigde; de gemachtigde wordt vertrouwd en neemt een stukje verantwoordelijkheid op zich. Dat is alles. Wat er tussen die twee al dan niet wordt afgesproken, gaat het bestuur en de vergadering niet aan. Dat is iets tussen eigenaar en huurder, tussen volmachtgever en -nemer, of in Carla’s voorbeeld: tussen zoon en moeder.
              Door echter steminstructies vast te leggen op het formulier (en het bestuur mee-verantwoordelijk te maken voor gehoorzaamheid daaraan) haal je die ‘volle macht’ weg bij de gemachtigde; deze wordt daardoor niet een beetje, maar zelfs ‘vol-onmachtig’.
              Zelf kijk ik – als voorbeeld – altijd graag naar de stemprocedures van de Tweede Kamer, het hoogste vertegenwoordigende orgaan in ons land. De casus die jij inbracht over het stemmen-met-instructies bij de Post.nl-aandeelhouders lijkt wel wat op de 2e Kamer.
              Elke vergaderweek wordt op dinsdagmiddag begonnen met de regeling van werkzaamheden, gevolgd door het vragenuurtje, gevolgd door… de stemmingen. Die stemmingen gaan dan telkens over debatten die in de week/weken voorafgaand hebben plaatsgevonden. Tijdens die debatten kunnen moties (voorstellen) worden ingediend, waarover pas later wordt gestemd (de enige uitzondering is als er een motie van wantrouwen wordt ingediend, daarover wordt wel meteen gestemd).
              Wat is nu het verschil met een VvE-ledenvergadering?
              Heel simpel: bij een VvE zit alles in één bijeenkomst: de ALV. Hierin vinden zowel de discussies als de stemmingen plaats. Er zitten geen dagen of weken tussen beraadslaging en stemming (geen ruimte dus voor het aanhouden van moties of nader overleg). Eventuele amendementen moeten ter vergadering – zelfs per agendapunt – worden ingediend, waarna aansluitend wordt gestemd. Daarbij kan de discussie soms een heel andere kant opgaan dan was voorzien, vandaar het voorschrift: ‘handelen naar bevind van zaken’.
              Jij schreef o.a.: “In mijn ervaring met vergaderingen van VvE’s zie ik ook dat bij het overgrote deel van de besluiten al een overduidelijke voorkeur van de leden naar voren komt.
              Dat doet inderdaad denken aan die aandeelhoudersvergadering van Post.nl/Stibbe waarbij alles al is voorgekookt. En waarbij de volmachtformulieren met alle stemvoorkeuren vooraf bij het advocatenkantoor moeten worden ingeleverd. Als je het (in een VvE-vergadering) zo zou doen, heeft de gemachtigde dus geen enkele rol meer, anders dan het inleveren van een papiertje dat evengoed opgestuurd had kunnen worden.
              Erger nog is, dat daarmee ook de vergadering zelf een farce dreigt te worden. Immers:
              * de vergaderorde of agenda kan niet gewijzigd worden (ook niet bij motie van orde);
              * amendementen kunnen niet meer worden ingediend;
              * discussie en overleg worden volstrekt overbodig én zinloos.
              Dit alles op straffe van… het niet kunnen meetellen van de ingebrachte ‘volmachten met steminstructie’. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat een stemprocedure ertoe leidt dat volmachten nietig zijn. Maar dat is wel de consequentie als je met steminstructies aan de gang gaat.
              Zoals ik het zie is er in deze lijn van denken nog maar één logische, tevens destructieve volgende stap: niet meer vergaderen.
              Waarom zouden we ook, als toch alle besluiten al vooraf in beton zijn gegoten?
              Toelichting: als de steminstructies van volmachtgevers reeds te voren zijn ingediend, wordt daarmee de ledenvergadering a.h.w. ‘gegijzeld’ door die stemmers-bij-volmacht. Dat kunnen er enkelen zijn, maar ook de meerderheid van de stemmen. En dat lijkt mij nogal in strijd met de vrijheid van handelen van de ALV, het hoogste orgaan van elke VvE.
              Wat denk je Rob? Zit hier iets in? 😉
               
               
               

              #2702
              Rob
              Deelnemer

               Hoi Mathijs,
               …. Hoe kan het dan dat wij op zo’n heel verschillende mening uitkomen?
               Het “nadeel/probleem” van discussies op papier is dat iedereen zijn eigen inkleuring en waarde geeft aan de geschreven teksten.”
               Waar ik bijvoorbeeld in de zin “Beperkingen m.b.t. mogelijkheden en/of gebruiken van een volmacht dienen naar mijn idee in de splitsingsakte opgenomen te zijn.” de nadruk bedoelde te leggen op “in de splitsingsakte“, heb ik de indruk dat jij de nadruk hebt gelegd op het woordje “dienen“. (correct me if I am wrong 😉 )
               En dat kan al een heel verschillende inhoud geven aan dezelfde zin.
               Ik weet nog niet zo goed waarom een volmacht, anders dan de algemene volmacht meer verantwoordelijkheden of werk voor bestuur en/of stemcommissie (zo die al bestaat) zou inhouden.
               Een Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen
               te verrichten”. En die rechtshandeling is in dit geval een stem uitbrengen in de vergadering van de VvE.
               Niemand anders dan de volmachtnemer kan die uiteindelijke stem uitbrengen, niet de voorzitter, niet de stemcommissie, niemand…. alleen de volmachtnemer.
               (tenzij natuurlijk in de volmacht is vastgelegd dat de volmachtnemer iemand anders in zijn plaats mag stellen 😉 )
               De volmachtnemer zou in theorie ook zelfs nog anders kunnen stemmen dan de steminstructie aangeeft.
               Ook dan blijft het een zaak tussen volmachtnemer en volmachtgever en de gevolgen daarvan zijn voor hen.
               “Toelichting: als de steminstructies van volmachtgevers reeds te voren zijn ingediend, wordt daarmee de ledenvergadering a.h.w. ‘gegijzeld’ door die stemmers-bij-volmacht.
               Dat kunnen er enkelen zijn, maar ook de meerderheid van de stemmen.
               En dat lijkt mij nogal in strijd met de vrijheid van handelen van de ALV, het hoogste orgaan van elke VvE.”
               Er van uitgaande dat een volmachtnemer gewoon stemt conform de steminstructie ben ik het zeer zeker met je eens dat er een (ongewenste) situatie zou kunnen ontstaan waarbij deze volmachten al een vaststaande meerderheid hebben.
               Ik ben zeker geen voorstander van een dergelijke situatie, maar ik zie niet in waarom het in strijd zou zijn met de vrijheid van handelen van de ALV.
               Iedereen maakt legaal gebruik van de mogelijkheden die op grond van de splitsingsakte aanwezig zijn.
               In je reactie aan Carla schreef je “in de praktijk  moeten wij volmachten actief verzamelen (lees: bij elkaar schrapen) bij zulke ‘passieven’ om überhaupt aan het vereiste quorum te komen.
               En juist bij dat actief verzamelen (ronselen?) kan je je gaan afvragen of dat legaal is !
               Ook wanneer het bestuur op die wijze voldoende volmachten heeft ‘verzameld’ kan de eerder geschetste ongewenste situatie ontstaan.
               Het beste blijft natuurlijk gewoon om alle eigenaren te motiveren allemaal persoonlijk aanwezig te zijn 😉

               #2780
               Matthijs_ZH
               Deelnemer

                Hoi Rob,
                Sorry dat m’n antwoord een weekje op zich liet wachten.
                Jouw reactie vond ik wel een mooie afsluiting. Ik geloof dat wij het op (bijna) alle punten wel met elkaar eens zijn. Vooral wat je schreef, dat het uiteindelijk een zaak is tussen volmachtgever en volmachtnemer. Daarom was ik ook verbaasd dat onze nieuwe administrateur volmachtformulieren toestuurde waarin de leden werd gevraagd om het formulier uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering naar het kantoor te sturen, in plaats van het mee te geven aan de gevolmachtigde die de vergadering bijwoont. Dat doorkruist natuurlijk de (vertrouwelijke) relatie tussen volmachtgever en -nemer. Want het gevolg hiervan is dat de administrateur (of het bestuur) uitvoering gaat geven aan de steminstructie, waarbij de gevolmachtigde ter zijde wordt gesteld (en die je dan dus niet meer een echte ‘gevolmachtigde’ kan noemen).
                Leuke en leerzame discussies trouwens op dit forum.
                Wel jammer dat er maar weinig mensen meedoen: naast mijzelf Rob, Bob, Carla en (een enkele keer) Marlon. Zijn er zo weinig bezoekers? Is daar iets aan te doen?
                Ik heb inmiddels weer een nieuwe vraag, maar die past hier niet bij dus ik zal een nieuwe draad starten.
                Groet van Matthijs

                #2783
                William
                Deelnemer

                 Hoi Matthijs,
                  
                 Ik ben hier ook regelmatig :). Alleen loopt de website bij mij vaak vast op het moment dat ik wil reageren, en heb dan geen zin om opnieuw te typen.
                 Mij komt het verzoek om de volmachten op te sturen overigens niet vreemd voor. Ze worden ook om de haverklap vergeten. Ik neem dat het een vraag van de beheerder betreft en geen verplichting 🙂

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.