Stemming tijdens vergadering

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
 • Auteur
  Berichten
 • #2634
  Pollux010
  Deelnemer

   In onze beheervereniging zitten 33 leden. Er is dus een rechtsgeldige vergadering bij 17 leden en/of machtigingen. Nu werd er afgelopen vergadering gestemd over punten die niet op de agenda stonden. Ik, met 2 machtigingen, heb mij onthouden van stemming.

   Stemmen over punten die niet op de agenda staan is volgens mij ongeldig (degene die machtigingen hebben afgegeven weten niet dat daarover gestemd gaat worden). Maar komen we nu sowieso door het onthouden van 3 stemmen onder het vereiste aantal, of worden die alleen gezien als tegenstemmen? De vergadering heeft de andere stemmen voor en tegen gewogen en de stemming als zodanig in de notulen laten opnemen.

   #2635
   Rob
   Deelnemer

    Hoi Pollux,
    Wat betreft het stemmen over niet geagendeerde punten.
    Stemmen over punten die niet op de agenda staan zijn niet direct ongeldig.
    De besluiten die op die manier genomen worden zijn echter wel vernietigbaar om die reden.
    Lees meer hierover op https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/besluiten-niet-op-agenda-vve-ljn-bd9994/  of  http://www.vverecht.nl/2010/02/niet-geagendeerd-wel-beslist/
    Jouw stem en je twee machtigingen waren wel van belang voor het behalen van het quorum.
    Zoals jezelf al had opgemerkt kunnen er in jouw VvE rechtsgeldige besluiten genomen worden wanneer er 17 leden en/of machtigingen aanwezig zijn.
    Wanneer het quorum vastgesteld is, veranderd daar niets meer aan. Ook niet als je besluit om niet deel te nemen aan de stemmingen.
    Jouw onthouding van stemmen wordt niet gezien als voor- of tegenstem.
    Indien op de vergadering meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen vóór is, dan is daarmee het besluit aangenomen.
    Naar mijn idee heeft jouw VvE het dus goed gedaan !

    #2637
    Bob
    Deelnemer

     Hi Pollux,
     Uit jouw vraag begrijp ik dat er in enige vergadering van jouw VvE 33 stemmen kunnen worden uitgebracht.
     Mag ik uit jouw opmerking over “het onthouden van 3 stemmen” de conclusie trekken dat er met jouw 3 stemmen (je eigen stem en de 2 volmachten) in elk geval tenminste 17 van de 33 stemmen aanwezig waren in de vergadering, maar dat er met de 3 stemmen die jij kon uitbrengen maximaal 19 stemmen daadwerkelijk in de vergadering aanwezig waren? (Je stelt naar mijn idee immers dat je met jouw 3 onthoudingen onder de 17 stemmen zou zijn gekomen)
     Indien mijn veronderstelling juist is moet de conclusie die Rob trekt worden genuanceerd. Het hangt van de genomen besluiten af of “jouw VvE het goed heeft gedaan!”.
     Je zou voordat je weet of een besluit stand zou kunnen houden eerst, en per besluit dat is genomen, moeten vaststellen of er een “normaal” quorum (bijvoorbeeld tenminste de helft van het totaal aantal stemmen binnen de VvE) is vereist voor het betreffende besluit, of dat er voor het genomen besluit een versterkt/zwaarder quorum nodig was (bijvoorbeeld tweederde van het totaal aantal stemmen binnen de VvE). Indien er een zwaarder quorum was vereist (bijv. 2/3e) hadden er in de vergadering tenminste 22 stemmen aanwezig moeten zijn (en die waren er, indien mijn veronderstelling juist is, niet; er waren immers maximaal 19 stemmen en dat is duidelijk minder dan 22).
     Aan de besluiten waar een versterkt quorum voor geldt kleeft in dit geval dan een fundamenteel totstandkomingsgebrek, en daarmee is het besluit zonder meer nietig.
     En in die gevallen heeft jouw VvE het helemaal niet goed gedaan.
     Vriendelijke groet,
     Bob

     #2642
     Pollux010
     Deelnemer

      Inclusief de machtigingen kwamen we net aan de vereiste 17 stemmen van de 33. Op het moment dat het bestuur wilde stemmen over een niet geagendeerd punt, heb ik direct bezwaar ingediend, maar er werd toch een stemming doorgedrukt. Met het onthouden van mijn 3 stemmen, waren er dus nog 14 stemmen over. Ik dacht daarmee sowieso de stemming ongeldig te maken, maar er werd nu gekeken naar de stemverhouding van de overige aanwezige 14 stemmen. Gelukkig stemden er meer dan 50% tegen, dus het onderwerp is van tafel. Het staat nu alleen in de notulen als een rechtsgeldige stemming. Bovendien wil ik bij een volgende vergadering voorkomen dat wederom de ‘grootste schreeuwers’ de vergadering manipuleren en dat er zaken worden doorgedrukt waar de thuisblijvers geen weet van hebben. Beide aan mij afgegeven machtigingen hebben mij laten weten dat zij zeker naar de vergadering waren gekomen als zij geweten hadden, dat dit onderwerp zou worden besproken en zelfs ter stemming zou komen.

      #2644
      Carla
      Deelnemer

       Beste Pollux,
       In eerste instantie begrijp ik de emoties die ontstaan bij een dergelijke handelswijze van het bestuur én de VvE.
       Bijgaand nog een link die voorbij die  emoties gaat en de vinger legt op het constateren dat de werkwijze tegen de geldende regelgeving is maar…..daarmee nog niet vast staat dat het besluit ongeldig is. ( zoals @ Bob ook al zei ) ( Wel ongewenst ). Jij, als verzoeker zal aan dienen te geven dat je belang hebt bij die vraag tot vernietiging.

       Niet geagendeerd, wel beslist


       Met vriendelijke groet,
       Carla.

       #2645
       Carla
       Deelnemer

        Sorry, in mijn vorige post bedoelde ik @ Rob i.p.v. @ Bob. ( Ik ken er ook enkele in mijn privé leven, die haal ik ook steeds door elkaar ;-))
        M.vr. Gr.
        Carla

        #2647
        Bob
        Deelnemer

         Hi Pollux,
         Dank voor de nadere toelichting.
         Kort samengevat dus de volgende punten.
         Kijk per onterecht genomen besluit naar het vereiste quorum, zo wordt duidelijk of het besluit op zich al nietig is, of dat vernietiging moet worden verzocht.
         Volmachten (zeker algemene) maken dat je minder goed weet wat er (met jouw stem) gebeurt. Het is (om meerdere redenen) beter om zelf ter vergadering aanwezig te zijn, tenzij dat echt onmogelijk is.
         Wanneer er toch een besluit wordt genomen dat vernietigbaar is, neem dan binnen de fatale termijn actie, en realiseer je dat vernietiging geen automatisch gevolg van enig verzoek is.
         Vriendelijke groet, Bob.

         #2651
         Rob
         Deelnemer

          Waar het naar mijn idee in deze vraag in het bijzonder om gaat is de veronderstelling dat onthouding van stemmen invloed zou hebben op het quorum.
          Ik heb de indruk dat, wanneer het om een besluit zou zijn gegaan waar een gekwalificeerde meerderheid nodig zou zijn ook diezelfde veronderstelling zou hebben bestaan, ook wanneer er wel 22 stemmen aanwezig zouden zijn.
          Uiteraard vind ik het geen goede zaak wanneer een VvE besluiten gaat nemen over niet-geagendeerde onderwerpen en uiteraard geldt voor bepaalde zaken een gekwalificeerde meerderheid en andere quorumeisen.
          Waar het mij om ging is de gevolgde procedure nu er wél over het onderwerp gestemd is.
          citaat”Met het onthouden van mijn 3 stemmen, waren er dus nog 14 stemmen over. Ik dacht daarmee sowieso de stemming ongeldig te maken, maar er werd nu gekeken naar de stemverhouding van de overige aanwezige 14 stemmen.
          Gelukkig stemden er meer dan 50% tegen, dus het onderwerp is van tafel. Het staat nu alleen in de notulen als een rechtsgeldige stemming.
          Wat betreft het dik gedrukte heeft de VvE het naar mijn mening dus goed gedaan.
           

          #2655
          William
          Deelnemer

           Eens met hetgeen hierboven staat. Als het quorum eenmaal is gehaald bij de opening van de vergadering, doet het ‘onthouden van stemmen’ daar niets aan af. Anders zou een lid dat het niet eens is met een onderwerp, zich kunnen onthouden van stemmen, en zo de stemming vernietigbaar kunnen laten verklaren.
           Er waren dus 17 stemmen aanwezig, volgens mij zou een besluit, dat met normale meerderheid moet worden goedgekeurd, dan genomen kunnen worden met 9 ‘voorstemmers’, ook al onthouden de andere 8 zich van stemmen. Dat dacht ik ten minste 🙂

           #2656
           Rob
           Deelnemer

            Citaat “Er waren dus 17 stemmen aanwezig, volgens mij zou een besluit, dat met normale meerderheid moet worden goedgekeurd, dan genomen kunnen worden met 9 ‘voorstemmers’, ook al onthouden de andere 8 zich van stemmen. Dat dacht ik ten minste
            Volgens mij is een besluit hier ook aangenomen als er 1 stem voor zou zijn en 16 onthoudingen of blanco stemmen 😉

            #2657
            Carla
            Deelnemer

             Ho @Rob……;-)
             ” Onder een volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan: méér dan de helft van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.” En nu komt het……” blanco stemmen ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend.” !
             ( één kan dus nooit een meerderheid vormen ) 😉
             Groetjes,
             Carla.

             #2658
             Bob
             Deelnemer

              Er is met ruime meerderheid (unaniem) besloten. Alle daadwerkelijk uitgebrachte (geldige) stemmen waren vóór. De uitslag luidt 1 voor, 0 tegen en 16 onthoudingen. De onthoudingen tellen alleen voor het quorum. 1 is overigens meer dan 0. ??
              Vriendelijke groet, Bob

              #2659
              Carla
              Deelnemer

               Haha @ Bob,…..één is meer dan 0. Dat klopt. 😉 Maar de cruciale vraag is nu: ” Is 1 uitgebrachte stem ( onthoudingen tellen immers niet mee ) méér dan de helft?” 😉 🙂
               Groetjes,
               Carla.

               #2660
               Bob
               Deelnemer

                Hi Carla,
                Ja,1 is meer dan de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De helft van het aantal uitgebrachte stemmen is 0,5 en 1 is niet alleen meer dan 0 maar ook meer dan 0,5
                Alle MR’n behalve 2006 spreken slechts over een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, en jouw citaat komt pas in MR 2006 artikel 50 lid 1 voor (en dan nog geef ik je alinea 1 hierboven mee). Er is naar mijn mening (en kennelijk die van Rob) conform mijn eerdere post unaniem vóór gestemd. ☺?
                Vriendelijke groet, Bob.

                #2662
                Bob
                Deelnemer

                 De opmerking, méér dan de helft, krijgt pas echt betekenis wanneer een even aantal geldige stemmen zou zijn uitgebracht, want zoals je weet staken de stemmen als er evenveel vóór als tegen stemmen zijn. Op dat moment werkt het pas wanneer er méér dan de helft vóór of tegen is. Bij een oneven aantal uitgebrachte geldige stemmen is er altijd automatisch een volstrekte meerderheid. ?

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.