Stopkraan appartement verplicht?

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • #38040
  ottovr
  Deelnemer

   Dient elk appartement een waterafsluiter (stopkraan) te hebben, en zoja in welk document, en sinds wanneer, is deze eis dan vastgelegd? Is deze eis retroactief van toepassing?
   Ik ben er niets over tegengekomen in het Splitsingsreglement, het Bouwbesluit 2012, de Drinkwaterwet en ~besluit; er zijn verwijzingen naar de NEN-normen m.n. 1006, maar dit is geen openbare info; voor kennisneming dient dik betaald worden.
   In ons gebouw, met 1 centrale watermeter, zijn er een aantal appartementen waar het afsluitpunt na een renovatie is vervallen. Over afsluitpunten per appartement zegt het Splitsingsreglement niets.
   Er werd onlangs een briefje opgehangen waarin stond dat het water een week later gedurende een dagdeel zou worden afgesloten (middels de afsluiter van de hele flat). Ik vind dit hinderlijk. Die appartementsafsluiters, die oorspronkelijk (1972) in alle aanwezig waren, zitten er niet voor niets.

   Otto

   #38045
   Rene
   Deelnemer

    Het is in ieder geval geen onderdeel van de modelreglementen. Je verteld niet of t briefje van een individu of vanuit de vereniging is.

    Als het van een individu is, dan mag dat niet zomaar. Dat hij geen eigen afsluiter (meer) heeft mag niet zomaar zonder overleg t probleem van de rest te worden gemaakt.

    Niet elke loodgieter beschikt over de middelen, maar er zijn er genoeg die gewoon de leiding kunnen bevriezen.
    Dan hoeft niet de hoofdaansluiting dicht. En als ze daar dan toch bezig zijn adviseer ze om weer een eigen afsluiter te laten plaatsen.

    Spreek eventueel t bestuur aan op het gedrag van deze individu.

    #38047
    ottovr
    Deelnemer

     Beste René, bedankt voor je reactie; het is jammer dat het ook jou niet bekend is of het ergens verplicht is gesteld. Met zo’n verplichting in de hand is het makkelijker om mede-eigenaren te dwingen zo’n stopkraan te installeren; een mogelijkheid nu zou zijn om de ALV ervan te overtuigen het in het HR op te nemen.
     Een installateur die ik over het geval sprak meende dat de stopkraan ergens de afgelopen decennia wel verplicht is gesteld; hij zei dat het in elk geval gebruikelijk is tegenwoordig dat complexen niet worden afgeleverd zonder stopkraan per appartement, en dat allerwegen de omgekeerde ontwikkeling dan bij ons plaatsvindt in die zin dat er in steeds meer appartementen van oudere complexen een centraal afsluitkraantje wordt geplaatst.
     Het briefje is niet vanuit de VVE of beheerder verstuurd. Het afsluiten is intussen uitgesteld; vanuit de beheerder kwam het bericht dat blijkt dat eerst de hoofdkraan moet worden gerepareerd(!).
     Ik ga eens met het beheer en bestuur aan de gang.

     #38052
     Rene
     Deelnemer

      Ik begrijp dat het de bewoner dus op eigen innitiatief de afsluiting had afgeroepen en nu is terug gefloten.
      Hulde voor ‘t optreden van ‘t bestuur.

      Maar dan blijft m’n punt dat de bewoner ‘t de eigen woning ook kan laten aanpassen m.b.v. leiding bevriezen.
      Dat zal ook met de hoofdaansluiting moeten gebeuren waarschijnlijk. Denk maar niet dat ze weer een niveautje hooger de wijk daarvoor gaan afsluiten.

      Zie https://www.youtube.com/watch?v=f9z-Dw0qjv0 Dan hoeft er voor de overige bewoners geen overlast te zijn.

      #38075
      ottovr
      Deelnemer

       Ik zag je reactie even over ‘t hoofd René… 🙂
       De reden dat je bewoner teruggefloten moest worden was een andere dan eigengereidheid. De monteur die de hoofdkraan moest afsluiten, bleek daartoe wegens een defect aan de hoofdkraan niet toe in staat te zijn en deelde dit de bewoner en het beheer mee, welke vervolgens een rondschrijven hierover rondstuurde aan de bewoners en verzocht om een datum op te geven wanneer het repareren van de hoofdkraan hen uitkwam. Niet verbazingwekkend is het mij dat er tot op heden stilte rond dit onderwerp heerst…
       Intussen bleek mij dat de reden dat het water centraal moest worden afgesloten niets met de aan- of afwezigheid van een stopkraan in het betr. appartement te maken had; het ging om een wijziging aan de waterleiding in de (stopkraanloze) garage van het appartement. Ik heb het vermoeden nu dat bij ruimtes die bouwkundig niet een geheel zijn met een appartement en daarmee ook niet op precies dezelfde leidingaftakking zitten, het niet gebruikelijk is om een stopkraan te monteren, maar die gebruikelijkheid is niet logisch want nu moet je bij werkzaamheden alsnog het water voor het hele gebouw afsluiten. Ik zie op dit moment ook geen andere oplossing dan leidingbevriezing om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Ik houd me intussen aanbevolen voor een tip waar ik de tekst van NEN1006 zou kunnen doornemen.

       #38730
       ottovr
       Deelnemer

        Intussen is de hoofdkraan vervangen. Ik houd mij aanbevolen voor andere oplossingen dan die van leidingbevriezing. De betreffende monteur vond het te riskant in dit geval omdat door de druk de ijsprop zou kunnen losschieten.

        #38738
        Rob
        Deelnemer

         In dit blad op http://www.infodwi.nl las ik het volgende:

         “…Als meer dan één woning en/of bedrijf uit een bedrijfsverzamelgebouw op één
         verdeelleiding wordt aangesloten, dan moeten de afzonderlijke woningen en/of de
         afzonderlijke bedrijven, kunnen worden afgesloten en de leidingwaterinstallaties
         kunnen worden afgetapt. De afsluiters en aftapkranen moeten goed bereikbaar en
         bedienbaar zijn.”

         #38804
         ottovr
         Deelnemer

          Rob, zeer bedankt voor deze verwijzing! Ik had al kennis genomen van die NEN 1006 Waterwerkbladen maar niet alle zorgvuldig genoeg doorgelezen en was daarom onbekend met dat stukje tekst. Ik heb de relevante werkbladen nu wel goed gelezen, en ik kom tot de conclusie dat ze wat slordig geredigeerd zijn waardoor het moeilijk is te komen tot een ondubbelzinnige conclusie. Door de relevante artikelen uit meerdere werkbladen met elkaar te vergelijken lijkt het op basis van logica toch mogelijk om te komen tot een beeld van wat voorgeschreven is. In het gedeelte dat jij aanhaalt uit Werkblad 3.1 wordt “bedrijfsverzamelgebouw” genoemd waardoor de indruk wordt gewekt dat met “woning” een bedrijfswoning wordt bedoeld, en niet een appartementencomplex, hoewel je zou kunnen stellen dat juridisch gezien een VVE ook een bedrijf is.
          In Werkblad 3.3 staat:

          “WATERWERKBLAD WB 3.3 / Met betrekking tot de afsluit- en aftapmogelijkheden is in artikel 3.3 van NEN 1006:2015 het volgende gesteld:
          3.3.2 Een afsluiter moet zijn aangebracht aan het begin van leidingen naar [ ] weinig gebruikte tappunten.
          3.3.5 In gebouwen met meer dan één woon- of bedrijfseenheid [ ] moet de leidingwaterinstallatie in iedere eenheid kunnen worden afgetapt.
          [b]Algemeen [/b]
          Het afsluiten en aftappen van leidingen heeft tot doel het buiten gebruik stellen van de leidingwaterinstallatie of een gedeelte daarvan in verband met bevriezingsgevaar, herstelwerkzaamheden of onderhoud.

          In art. 3.3.2 wordt er gesproken over “weinig gebruikte tappunten” maar wat is de norm daarvoor? Geldt het ook voor bijv. de toevoerkraan voor de wasmachine in een garage? In 3.3.5 wordt er dan weer niet gesproken over een stopkraan maar over aftappen; echter om iets af te kunnen tappen moet er wel ergens een afsluitkraan zitten; alleen, hier staat niet waar dan wel. Ik neem aan dat in 3.3.5 met ‘leidingwaterinstallatie’ ook een enkele leiding met 1 kraan kan worden bedoeld zoals typerend is voor een garage die een eigen aanvoer heeft vanaf een hoofdleiding.
          De belangrijke conclusie nu die ik vind dat men mag trekken, is dat formeel gezien, ook op afzonderlijke leidingen die vanaf de hoofdleiding naar één appartement voeren, een stopkraan moet zitten.
          Overigens ben ik nergens in de werkbladen een beschrijving of regel tegengekomen die tegengekomen voor de situatie dat er iets aan een appartements(‘perceel’)stopkraan moet gebeuren; ik neem aan dat NEN 1006 het vanzelfsprekend vindt dat dan de kraan van de hoofdleiding van het gebouw wordt dichtgedraaid. De noodzaak hiertoe zou grotendeels weggekomen kunnen worden door steeds twee stopkraantjes per appartement te monteren. Het zal zelden voorkomen dat beide tegelijkertijd vervangen of hersteld moeten worden.

          #38820
          Rob
          Deelnemer

           In het gedeelte dat jij aanhaalt uit Werkblad 3.1 wordt “bedrijfsverzamelgebouw” genoemd waardoor de indruk wordt gewekt dat met “woning” een bedrijfswoning wordt bedoeld, en niet een appartementencomplex, ….

           Ik lees dat niet zo.
           Naar mijn mening wordt hier gesproken over ‘een woning’ en/of ‘een bedrijf uit een bedrijfsverzamelgebouw’.

          9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
          • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.