‘Tweede vergadering’ na quorumtekort

 • Dit onderwerp bevat 21 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 8, 20161:25 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
 • Auteur
  Berichten
 • #2781
  Matthijs_ZH
  Deelnemer

   Onze jaarvergadering kwam twee aanwezige stemmen tekort om het quorum te halen en dus is een tweede vergadering nodig om reglementair besluiten te kunnen nemen.
   We hebben wel gewoon vergaderd in een heel goede sfeer, alleen dus zonder besluitvorming.

   Weet iemand of het noodzakelijk is alle vergaderstukken opnieuw te verzenden?
   En ook of de volmachten opnieuw moeten worden afgegeven? Of blijven de voor de 1e vergadering verstrekte volmachten gewoon geldig (mits de volmachtnemer de 2e vergadering ook bijwoont uiteraard)?

   Immers, de ingekomen volmachten zijn zoals dat hoort bewaard gebleven. En naar ik begrijp dient ook de agenda identiek te zijn aan de eerste vergadering.

    

   #2782
   Bob
   Deelnemer

    Hi Matthijs,
    Om te beginnen een linkje: Handleiding tweede vergadering
    De stukken betreffende de onderwerpen hoeven naar mijn overtuiging niet opnieuw te worden verzonden. In mijn beleving zou men bij de uitnodiging wel nieuwe volmachten moeten meesturen (de tekst geeft op de oude volmacht een andere datum aan naar ik aanneem).
    Vriendelijke groet, Bob

    #2784
    William
    Deelnemer

     Hoi allen,
     Zolang de stukken waarover besloten moet worden niet veranderen, hoeven deze niet opnieuw verzonden te worden.
     De uitnodigingen mét volmachten uiteraard wel, omdat de datum en wellicht de locatie veranderen. Bovendien kan het goed zijn dat eigenaren die bij de eerste vergadering verhinderd waren, gewoon aanwezig kunnen zijn.

     #2897
     Carla
     Deelnemer

      En nu heb ik een vraag ? 😉
      Matthijs ZH zegt….gewoon vergaderen zonder besluiten bij een te laag quorum. Prima.
      Het is nog niet eerder voorgekomen dat wij een te laag quorum hadden, maar…….stel dat het wel een keer aan de orde is…….kan en mag je dan wel een jaarrekening laten goed of afkeuren?

      #2898
      Bob
      Deelnemer

       Hi Carla,
       Begrijp ik jouw vraag wel goed?
       Het goed- of afkeuren van een jaarrekening vereist een vergaderbesluit, en zoals je weet kun je, wanneer het quorum niet werd gehaald, niet rechtsgeldig besluiten. Het antwoord is daarmee, neen.
       Wanneer echter desondanks toch wordt besloten loop je het risico dat er iemand naar de rechter stapt, met alle gevolgen van dien.
       Vriendelijke groet, Bob

       #2900
       Carla
       Deelnemer

        Hoi Bob, thanks. Ja, je begreep me goed. 🙂 Zelf was ik ook zover als jij. Maar ik liet me toch ( min of meer ) beïnvloeden door een andere visie. De ander ging ervan uit dat het alleen besluiten zou betreffen die met uitgaven/kosten gemoeid zouden zijn.
        Het was een item in de voorbereiding van een ledenvergadering, waarin ik me ff op het verkeerde been liet zetten. Je bevestiging doet me weer geloven in mij zelf.  🙂

        #2902
        Bob
        Deelnemer

         Hi Carla,
         Begrepen, maar met jouw kennis van zaken zou ik maar niet al te snel aan jezelf twijfelen. 😉
         Wel voeg ik (voor alle andere bezoekers van dit forum) nog even toe dat, wanneer de “evenwichtverstoorder” gelijk zou hebben, er ook over personen e.d. zou kunnen worden besloten. En ook dat kan natuurlijk niet. Ieder besluit over wat dan ook kent een vereist quorum en een vereiste meerderheid van stemmen.
         Verder worden op basis van de goedgekeurde jaarrekening (of exploitatierekening) de definitieve voorschotbijdragen bepaald. Dat heeft ook verstrekkende gevolgen (of kan dat hebben).
         Vriendelijke groet, Bob

         #2904
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Carla, was in jouw VvE niet MR1992 van toepassing?
          In dat geval is het wel degelijk mogelijk om bepaalde besluiten te nemen ondanks het feit dat er geen quorum is !

          #2905
          Bob
          Deelnemer

           Hi Rob,
           Wat je stelt is volkomen correct, echter de vraag van Carla betreft de jaarrekening, en die valt niet onder de dekking van artikel 37 lid 5 MR 1992.
           Vriendelijke groet, Bob

           #2911
           Rob
           Deelnemer

            Dank je wel Bob,
            Eerlijk gezegd ging ik er voorheen vanuit dat de jaarrekening wél onder dekking van MR1992 art. 37 lid 5 zou vallen, maar ik kan me indenken dat die veronderstelling onjuist was!
            Ik ben nog wel benieuwd of dat ook geldt voor goedkeuring van de begroting, wanneer alle posten op de begroting binnen de norm van 10% blijft.
            Zou die begroting wel goedgekeurd mogen worden in een vergadering waar geen quorum is?  (Uiteraard onder MR1992)

            #2913
            Bob
            Deelnemer

             Hi Rob,
             Naar mijn overtuiging, en naar de letter van de wet, is het antwoord op jouw vraag “neen”. Hieronder volgt mijn argumentatie, want aan alleen maar mijn overtuiging heb je natuurlijk niet veel. 🙂
             Het MR 1992 artikel 37 lid 5 stelt, voor zover relevant voor jouw vraag:
             Quote
             ,tenzij het besluiten betreft met betrekking tot posten die door de vergadering overeenkomstig artikel 5 eerste lid en artikel 33 tweede lid op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst, voor zover deze posten met niet meer dan tien procent worden overschreden,
             Unquote
             Wel mag, ingevolge deze zinsnede, zonder het vereiste quorum besloten worden over posten die door de vergadering (en dus niet het bestuur) (reeds eerder) op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst (middels een daartoe strekkend eerder vergaderbesluit).
             De logica volgt voor mij uit het feit dat de vergadering (zie artikel 5 lid 1) conform dit lid de door het bestuur ontworpen begroting vaststelt. De laatste zin in lid 1 luidt immers, “deze vergadering stelt de begroting vast”. Wanneer de begroting eenmaal (door de vergadering) is vastgesteld, is er sprake van “posten die door de vergadering op de begroting zijn geplaatst”, en pas dan vallen die posten onder de werking van 37 lid 5.
             De vergadering heeft ingevolge artikel 37 lid 5 (geciteerde passage) daarbij een marge van 10% boven de begrote bedragen (onderrealisatie is mijns inziens niet echt/minder interessant).
             Merk hier op dat (het eveneens genoemde) artikel 33 lid 2 slechts invloed heeft op de “timing”, en dat in beide artikelen (5 lid 1 en 33 lid 2 uit het bovenstaande citaat) in het midden laten voor welk boekjaar de begroting door het bestuur is ontworpen.
             Kort gesteld kom ik tot de conclusie dat de vergadering, zonder dat het vereiste quorum is gehaald, “slechts” kan beslissen over al eerder (door de vergadering) vastgestelde posten op de begroting, en wel binnen een marge van 10% rond de begrote bedragen.
             Op zich vind ik jouw idee overigens niet vreemd. Het zou namelijk (onder andere) kunnen helpen om het aantal benodigde tweede vergaderingen terug te dringen. Dat zou op zich ook (niet onplezierig) tot kostenbesparing voor de VvE kunnen leiden (minder vergaderkosten).
             Wat ik daar tegenover zet is het volgende.
             Wanneer je jouw idee zou hanteren en in de praktijk zou uitvoeren, komt het volgende scenario in beeld. Wanneer de vergadering, zoals jij stelt, ieder jaar en zonder quorum een nieuwe begroting mag vaststellen, kunnen de (“worst case” één lid, of slechts enkele leden die wel naar de vergadering komen) wel aanwezige leden in een reeks van jaren telkenmale de begroting vaststellen, en daarmee ook telkenmale een begroting die ieder jaar weer 10% hoger ligt dan het voorgaande jaar.
             Dat geeft een heel erg ongewenste situatie. Immers, en hier verwijs ik naar artikel 5 lid 2, wordt door de vergadering bij het vaststellen van de begroting tevens de hoogte van de voorschotbijdragen vastgesteld. En op die manier zouden de (paar) leden die wel naar de vergaderingen komen de onontkoombare voorschotbijdragen (zonder dat er ooit een quorum aanwezig was) van alle leden (jaar in jaar uit) met 10% kunnen verhogen, of naar believen verlagen.
             Met deze redenatie kom ik tot de conclusie dat de “wetgever” (statuten- en MR-schrijvers) nimmer de wens hebben gehad om het direct hiervoor geschetste scenario mogelijk te maken.
             “Men” heeft met 37 lid 5 slechts willen voorkomen dat er onnodig (veel) tweede vergaderingen zouden moeten worden georganiseerd, over posten waar de vergadering (WEL met het vereiste quorum) al eens heeft beslist (terwijl er slechts een overschrijding van 10% resulteert). De vergadering heeft reeds eerder besloten over de post (inhoudelijk) en ook over de hoogte van het daaraan gekoppelde (begrote) bedrag (en de overschrijding blijft “binnen de perken”).
             Vriendelijke groet, Bob

             #2914
             Bob
             Deelnemer

              Oeps !!!!!
              Inmiddels mijn post opnieuw geplaatst, en dit keer zonder “HTML en opmaakrommel.

              #2923
              Rob
              Deelnemer

               Dank voor je antwoord Bob.
               Ik vroeg me dit af om een speciale reden, welke inderdaad verband heeft met een tweede vergadering.
               Ik  kom daar binnenkort even op terug in een nieuw topic !

               #2924
               William
               Deelnemer

                Diep respect Bob, niemand had het beter kunnen uitleggen naar mijn mening!

                #2926
                Bob
                Deelnemer

                 Hi William,
                 Dank je wel !! ;))
                 Vriendelijke groet, Bob

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.