uitgave buiten doel VVE, kunst aankoop

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • #584
  Sarah
  Deelnemer

   L.S.
   het bestuur van onze vve is voornemens een kunstobject aan te schaffen.

   Voorstel hiertoe (alleen bedrag ~2200 eur, geen toelichting) is toegevoegd aan de agenda van de aanstaande vergadering. Kunstobject was ~5 maanden geleden plotseling in een van de centrale entree hallen geplaatst. Er hing een kaartje bij dat we dit 6 maanden mochten lenen namens de kunstenaar. Ik herinner me een briefje aan de leden afkomstig van t bestuur; dat we dit kunstobject te leen hadden. Geen vermelding op mogelijk intentie tot aanschaf . Ik heb deze brief nergens meer kunnen traceren dus weet t niet zeker.

   Ik vind een dergelijke niet functionele uitgave niet passen. De komende vergadering dient er al gestemd te worden, toelichting zal ter plekke geschieden staat in de agenda.

   In hoeverre kan -ik vooraf bezwaar maken -beroepen op oneigenlijk handelen van bestuur / in strijd met t eigenlijk doel van een VVE (ik zoek de juist juridische terminologie mits deze er is, kan zelf geen duidelijk doelomschrijving vinden in de statuten) -me beroepen op het proces en zo de aanschaf tegen gaan (zo staat er niets over dit object in de begroting 2014). en de toelichting pas ter vergadering is mi belachelijk.

   Het punt is dat het bestuur zich mogelijk beroept op: aanschaf tbv behoud van de uitstraling van onze flat. Het is een redelijk ‘chique’ flat. Echter er wordt niets gedaan aan de andere entreehal en tevens staat op de as agenda om de verfraaiing/uitstraling van de flat apart te gaan reserveren in het groot onderhoud voor een zeer grote post.~160k

   Deze kunst aanschaf is mi dus een ad hoc uitspatting waarbij geen consequent handelen (slechts 1 entreehal) , geen andere keuzes aan leden voorgelegd, überhaupt feit dat het kunst (niks functioneels, zeer dure verfraaiing) is.) Ik hoop ten zeerste dat iemand tips heeft en kan aangeven hoe ik hier -gefundeerd- bezwaar kan aantekenen. Ik kom niet verder dan bovenstaande kreten

   Ik hoop uiteraard dat de stemming de aanschaf afwijst, maar gezien de lage opkomst vrees ik dat dat geen soelaas biedt en in de 2e ronde (geen meerderheid nodig) alsnog aangeschaft wordt. Is er iemand die vaker met dit bijltje heeft gehakt en/of mij kan aangeven welke formele gronden/formulering ik heb om hier een stokje voor te steken.

   Mijn dank is heel groot

   #586
   Helene
   Deelnemer

    Ik ben het helemaal met je eens dat aanschaf van een kunstobject niet past.
    Ook binnen onze VvE heb ik hier mee te maken. Er zijn al voor tienduizenden euro’s zaken aangeschaft die niets met het beheer en onderhoud van een VvE te maken hebben.
    Het bestuur, de beheerder en de leden denken maar dat alles kan zolang de vergadering besluit.
    Volgens mij kunnen er alleen maar rechtsgeldige besluiten genomen worden.
    Vergaderingen worden nauwelijks bezocht. Het gevolg is dat het bestuur en een klein aantal leden dus de dienst uitmaken. Mijn ervaring is dat bezwaar maken tijdens de vergadering niets oplevert.
    Je wordt alleen maar als lastig ervaren.
    Een aantal malen heb ik na de vergadering schriftelijk een beroep op de nietigheid van het besluit gedaan. Een nietig besluit is immers een besluit dat in strijd is met het splitsingsreglement en dat betekent dat het besluit niet geldig is. Men hoeft zich hier dan ook niet aan te houden.
    Dit heeft geen enkel nut. Het besluit wordt toch uitgevoerd! Het enige wat je dan nog kan doen is een verklaring voor recht verzoeken bij de rechtbank en dit aan de rechter voorleggen.
    Frustrerend!
    Misschien dat je het door middel van een ingekomen stuk kan proberen, waar in je duidelijk beschrijft wat jouw bezwaar is en dat dit niet het doel is van een VvE. Dit moet immers behandeld worden tijdens de vergadering. Probeer zoveel mogelijk medestanders te krijgen door andere leden hierbij te betrekken en laat hen dit stuk mede ondertekenen.
    Succes!

    #587
    Rob
    Deelnemer

     In principe is er niets mis met het feit dat het bestuur een kunstobject wil aanschaffen.
     Zij zullen dat kunstobject dan echter wel uit eigen zak moeten betalen en aan de vergadering toestemming moeten vragen het kunstobject in een gemeenschappelijke ruimte te mogen plaatsen.
     In de splitsingsakte is een artikel opgenomen waarin is vermeld welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn.
     Ik lees nergens dat aanschaf van kunst daar ook onder valt.

     #589
     Sarah
     Deelnemer

      Dank voor jullie beider reactie.
      Ik heb zojuist contact gehad met beheerder, die me aangeeft te moeten afvragen of ik me wel in deze arena wil begeven en t allemaal zo letterlijk wil doen gezien de burgeroorlogen die dat kan veroorzaken. Een rooskleurig vooruitzicht derhalve.
      Daarom nog een paar vraagjes tav interpretatie splitsingsakte en hopelijk weet iemand meer;
      1) Rob, ik lees in het gele boekje vh modelreglement
      artikel 3.j:
      alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig.
      Zou de aanschaf hieronder kunnen vallen? Je kunt je nog afvragen in hoeverre kunst een belang is, maar als de VVE t om welke reden dan ook ‘van belang’ vindt, dan heb ik geen poot om op te staan toch?
      2) zou ‘het belang’ voorts juridisch kunnen zijn dat men door verfraaiing de waarde van de appartementen op peil kan houden . (waarden vd appartementen liggen nogal uiteen oa door grootte en ligging, en ik ben van mening dat we wel alles in platina kunnen beleggen om de afwaardering vd laatste crisisjaren te compenseren, maar dat dat toch ook geen goed idee is.) Echter.., hoe zit dit juridisch(/economisch ?
      Of is de term ‘belang ‘puur ter interpretatie van de VVE?
      3) bovendien is het belang niet voor alle eigenaars, maar hooguit slechts degene die van die entree hal gebruik maken. Is dit aspect mogelijk relevant?
      4) maakt t tenslotte misschien nog uit in hoeverre t kunstobject “functioneel is”. Feit is dat je er namelijk op kunt zitten en de beheerder noemt t een ‘nuttig’ object. Denk soort Rietberg design bank oid. Ook hier mi geen logisch verband, aangezien we niet in een wachtruimte functie hoeven te voorzien, maar zou dit iets veranderen
      voor mijn bezwaar?
      bvd!

      #591
      Rob
      Deelnemer

       Typische opmerking van een beheerder die het weer niet al te moeilijk wil hebben.
       Mijn ervaring is wel dat veel eigenaren (vooral degene zonder kennis van zaken) het maar gezeur vinden als je hen wijst op de regelgeving en dat wordt ook vaak niet in dank afgenomen.
       Natuurlijk is het fijn als je met buren door één deur kunt blijven gaan maar het gaat hier toch ook om jouw geld en mag je best voor jezelf opkomen.
       “….. gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig. ”
       Het gaat hier dus om de hoedanigheid als eigenaar.
       Ik zie geen enkel verband tussen het zijn van eigenaar en de aanwezigheid van kunst.
       Uiteraard kan het mooi zijn als er een kunstobject staat of hangt, maar dat is dus niet in het belang van de eigenaars als zodanig.
       Over punt 4 durf ik helaas geen echt oordeel te geven, dat weet ik zo 1,2,3 niet.
       Hoewel ik het persoonlijk wel met jouw gedachtegang eens ben.
       Misschien dat iemand anders daar nog op kan reageren !

       #594
       Rob
       Deelnemer

        MR 1992 art. 11
        Iedere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken volgens DE BESTEMMING DAARVAN.
        De bestemming van de hal is mijn inziens geen wachtruimte 😉

        #596
        Sarah
        Deelnemer

         Opnieuw waardevolle info; dank!

         #599
         Sarah
         Deelnemer

          beste Rob/Anderen,
          toch nog een vraagje.
          In andere posts op dit forum, die denk ik vergelijkbaar zijn (aanschaf klapstoeltjes in lift, en dan met name het aspect van de stoeltjes an sich als uitgave vd vve, niet het aspect van de ‘achteraf’ stemming ) wordt verwezen naar artikel 38.8.
          Dit artikel verwijst an sich weer naar 38.5 (zie beneden) alwaar ik me van afvraag, wat voor soort besluiten ‘buiten het onderhoud kunnen vallen’.
          moet dit artikel 38.5 gelezen worden als een kwalitatief (buiten het onderhoud vallend) OF ALS kwantitatief, (onderhoudskosten die een bepaald bedrag te boven gaan). Indien het eerste van toepassing, is dit niets alsnog mogeljk een validatie voor het kunstobject?
          5. Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen.
          Ik voorzie inmiddels tav dit kunst object mogelijk een buiten proportionele kosten issue igv rechterlijk verzoek tot nietigheidsverklaring, maar wil toch graag begrijpen wat geoorloofd is en niet ivm mijn bezwaarschrift.
          Inmiddels wordt nl ook gesproken van zonnebaden-dakterras ed. Ook dit is toch geen beheer en onderhoud?
          bvd

          #601
          Roel
          Sleutelbeheerder

           Rob heeft helemaal gelijk. Het gaat erom dat een VvE niet kan besluiten tot deze uitgaven, dus ook niet met de gekwalificeerde meerderheid waarnaar verwezen wordt (art. 38.8 MR 1992). Vergelijk de situatie met het geschil over de kerstboom in dit artikel op Nederlandvve.nl: https://www.nederlandvve.nl/article/vve-kerstboom/ . Dat het in het ene geval om een kerstboom gaat en in het andere geval om een kunstwerk maakt niet zoveel uit. Bottom line is dat het aanschaffen van kunst – zoals Rob al terecht opmerkte – niet in het belang van de gemeenschappelijke eigenaars als zodanig is. Het gemeenschappelijke belang van de eigenaren van een onroerende zaak ziet immers (in beginsel en kort gezegd) op het onderhoud en behoud daarvan.
           Met vriendelijke groet,
           Robert van Ewijk

           Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

           #603
           Sarah
           Deelnemer

            Dank je wel Robert . T is me duidelijk omtrent de kunst.
            Wat ik nog probeer te begrijpen is t verschil tov andere investeringen. Nieuwe ‘voorzieningen’ . In ons geval een daktuin.
            Is zo’n tuin
            Wel in het belang van de eigenaars als zodanig? En zo ja , dan kan ik mij voor deze uitgave beroepen op mr 1992 38.8 /38.5 ( denk ik …me baserend
            Op casus fitness ruimte)
            Waar ligt de grens
            Tussen ‘als zodanig’ en niet nietig zijn van een inveteringsbesluit.
            Ik hoop dat de nuancering die ik probeer aan te geven duidelijk is? Er zijn meerdere investeringen die behandeld worden Op dezelfde vergadering vandaar.
            Mag ik daar nog je reactie op vragen ?
            BVD

            #604
            Roel
            Sleutelbeheerder

             Beste Sarah,
             Is een groen dak niet vooral in het belang van het milieu (en dan wil ik wegblijven van de discussie of een daktuin bij kan dragen aan een goed milieu)? En dus niet in het belang van onderhoud c.q. behoud van het gebouw? In dat geval kan de VvE vergadering dus niet besluiten tot aanleg (ten laste van de gemeenschap) van die daktuin.
             Wat wel kan is dat de vergadering toestemming verleend aan bepaalde eigenaren tot de aanleg en het gebruik als daktuin, en dat die bepaalde eigenaren de aanleg bekostigen.
             Hartelijke groet,
             Robert van Ewijk

             Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

             #605
             Sarah
             Deelnemer

              Dank je wel!

             12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
             • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.