Uitvoering project zonder instemming ALV

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
 • Auteur
  Berichten
 • #7583
  Valerius
  Deelnemer

   Na twee chaotisch verlopen vergaderingen op respectievelijk 15 mei en 18 juni jongstleden zijn we gestrand bij het vaststellen van de notulen van de ALV gehouden in mei 2017. Hoewel artikel 46 van de splitsingsakte (waarin verwerkt het MR2006) heel duidelijk is weigert het bestuur, EN de beheerder ondersteunt het bestuur daarin, iedere medewerking om aan de regelgeving te voldoen. De notulen van de vergadering van 15 mei zijn (nog) niet beschikbaar waardoor het onduidelijk is hoe bepaalde besluiten zijn geformuleerd welke actiepunten er open staan.  Na wat onderzoek blijkt dat sedert de splitsing in 2008 nog geen enkel verslag voldoet aan de eisen en er zelfs nog nooit een jaarverslag is gepubliceerd. De financiële verantwoording is na twee vergaderingen nog niet aan de orde geweest net als het agendapunt (her)benoemen bestuur. Op welke termijn en op welke wijze en bij wie dien ik de tekortkomingen van het bestuur met betrekking tot de verslaglegging aan de orde te stellen?

   #7587
   Rob
   Deelnemer

    Hoi Valerius,
    Begrijp ik het goed dat de vergadering van 18 juni gehouden is als tweede vergadering bij gebrek aan het juiste quorum in de vergadering van 15 mei?
    Kan je ook omschrijven wat de voornaamste reden was dat de twee vergaderingen zo chaotisch verlopen zijn?
    Het is inderdaad erg vreemd dat de financiële verantwoording niet aan de orde is geweest.
    Dat zou tenslotte bijna het hoofddoel moeten zijn van de vergadering.
    Klopt het dat de financiële verantwoording wel in de vergaderstukken was opgenomen maar niet in de vergadering is besproken en/of goedgekeurd?
    Wanneer je de tekortkomingen van het bestuur ter sprake wilt brengen denk ik dat de vergadering van eigenaars daar de aangewezen plek voor is.

    #7588
    Valerius
    Deelnemer

     Beste Rob,
     De tweede vergadering van 18 juni bestond uit twee delen. Een vervolg van de ALV van 15 mei omdat die vergadering vanwege tijdgebrek moest worden afgekapt. Daarnaast een tweede vergadering omdat op de agenda van de vergadering van 15 mei een voorstel stond wat een wijziging van het huishoudelijk reglement met zich mee zou brengen. Hiervoor was het vereiste aantal stemmen niet vertegenwoordigd op de eerste vergadering.
     De voornaamste reden van het chaotisch verloop van beide vergaderingen is het gebrek aan kennis van VvE zaken bij het merendeel van de leden van de vergadering, het bestuur en het ontbreken van een voorzitter van de vergadering alsmede een persoon die de bestuursvergaderingen voor zit. Vanwege betalingen die het bestuur heeft geaccordeerd zonder instemming van de vergadering ter voorbereiding op een grootschalig project heb ik het afgelopen jaar veelvuldig contact gehad met het bestuur en de organisatie dit het beheer van de VvE uitvoert. Het bestuur is inmiddels van 7 leden gereduceerd tot 2 en heeft het afgelopen jaar alle vragen op het bordje van de beheerder gelegd, die er vervolgens niets mee doet. Frappant detail is dat er geen formele beheerovereenkomst bestaat tussen deze organisatie en de VvE. Voor de beeldvorming verwijs ik graag naar de website die ik in het leven heb geroepen om informatie over de VvE in het algemeen en het grootschalige project in het bijzonder te delen en te vergaren.
     In het afgelopen jaar ben ik tegen een aantal zaken aangelopen die op zijn zachts gezegd dubieus genoemd mogen worden. Ze onder de aandacht brengen van de leden van de vergadering is het probleem niet, de wijze van vergaderen is het probleem en de wijze waarop het restant van het bestuur, bij gestaan door de beheerder, vervolgens met de verslaglegging omgaan. Omdat ik mijn twijfels heb of het bestuur (tijdig) aan een aantal cruciale agendapunten toekomt, ben ik voornemens een procedure te starten. Ik heb het bestuur hiervan op de hoogte gebracht en verzocht mij voor 1 juli te informeren over de genomen besluiten van de vergadering van 15 mei. Vorig jaar bleek na het (te laat) uitkomen van de notulen en de daarbij behorende besluitenlijst van een tweede vergadering over het grootschalige project namelijk dat een genomen besluit op geheel eigen wijze door de notulist was vertaald.
     Ik vraag me af welke procedure op dit moment de juiste is, de dagvaarding of een verzoekschrift?
      

     #7600
     Rob
     Deelnemer

      Beste Valerius,
      Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van jouw website.
      Het lijkt mij inderdaad een zeer belangrijk issue en is het nodig tijdig de juiste stappen te ondernemen.
      Ik hoop in ieder geval dat je een rechtsbijstandverzekering hebt 😉
      Hier op het forum zou je wellicht wat tips en advies kunnen inwinnen, toch lijkt het mij persoonlijk zéér raadzaam om een echte jurist, welke gespecialiseerd is in het appartementsrecht, in de armen te nemen om deze kwestie te bespreken.
      “… Omdat ik mijn twijfels heb of het bestuur (tijdig) aan een aantal cruciale agendapunten toekomt, ben ik voornemens een procedure te starten.”
      Indien je voldoende medestanders hebt zou je hiervoor ook een extra vergadering kunnen eisen met als enige agendapunt de vervanging van de CV door pelletkachels.

      #7602
      Carla
      Deelnemer

       Beste Valerius,
       Ik sluit me aan bij hetgeen @ Rob je heeft aangeraden. Ik ben nieuwsgierig en bekeek ook de site waar je naar verwijst en die je zelf hebt opgezet . Daarover een enkele opmerking, terzijde, maar wel belangrijk . 😉
       Ik denk dat je even kennis moet nemen van de nieuwe wet de AVG. Een link staat op dit forum bij het onderwerp: AVG en weigeren toestemming.
       Op de door jou aangeleverde site staan nl. de namen van bestuurders, incl.de download mogelijkheid om de inschrijvingen van de KvK te bekijken. Dat is niet toegestaan.
       Tevens  ontdekte ik een denkfout, die voor nog meer ellende zou kunnen zorgen. Op de pagina waar een verslag in te zien is staat een vermelding van het aantal aanwezige stemmen en het aantal wat nodig is bij stemmen vóór…..
       Het gaat in deze niet om het aantal aanwezige stemmen. Bij het stemmen dien je nl. te vragen wie is er voor……wie is er tegen……en wie onthoudt zich van stemmen. Bij het tellen van de stemmen dien je dus twee derde van de uitgebrachte stemmen te tellen i.p.v. de aanwezige stemmen. ( stemonthoudingen worden als niet uitgebrachte stemmen geacht. )
       Sterkte met de ontstane situatie.
       Met vriendelijke groet,
       Carla

       #7603
       Bob
       Deelnemer

        Op de door jou aangeleverde site staan nl. de namen van bestuurders, incl.de download mogelijkheid om de inschrijvingen van de KvK te bekijken. Dat is niet toegestaan.

        Niet toegestaan??
        De AVG richt zich niet tot particulieren, en deze site is, als ik Valerius goed begrijp, door Valerius zelf en als particulier opgezet. Niets aan de hand in dat geval.
        Met vriendelijke groet, Bob
        P.S. Via KvK en deze uittreksels, en de namen die daarin te vinden zijn, samen met NAW, is via het Kadaster alle eigendomsinformatie en ook hypotheekinformatie al openbaar voorhanden. En al die openbare informatie strekt véél verder dan de informatie die Valerius op de eigen site deelt.

        #7604
        Carla
        Deelnemer

         Zit ik er zo naast dan @ Bob?  Ik heb eerlijk gezegd ook even zitten twijfelen, maar ik kon het me niet voorstellen dat een bestuur van de VvE gehouden is aan de AVG en de leden van de VvE niet.
         Bij het verstrekken van gegevens door de KvK , daar draagt de K.v.K. de verantwoordelijkheid voor m.b.t. de AVG. En iedere particulier zou dan de hem/haar bekende gegevens op de eigen site mogen zetten. Vind ik best een beetje vreemd.
         Onlangs was er een artikel waarin stond dat de school niet, ongevraagd, de namen van de leerlingen, die geslaagd waren, in de krant mocht zetten. ( AVG ) Een handige leerling mag dit dus wel. 😉

         #7605
         Bob
         Deelnemer

          Hi Carla,
          Twee maal “ja” wat mij betreft.
          Organisaties houden zich aan de AVG, en particulieren kunnen veel meer delen.
          Natuurlijk kunnen particulieren door publicatie ook de wet overtreden, denk bijvoorbeeld aan het schenden van copyright en aan smaad en/of laster, maar als particulier de AVG overtreden gaat je niet lukken.
          Met vriendelijke groet, Bob

          #7606
          Bob
          Deelnemer

           By the way Valerius,
           Aanvullend op hetgeen Carla al aangaf over de 2/3e meerderheid van de uitgebrachte stemmen, geef ik je even mee dat de vergadering van 11 mei 2017 een quorum (helft aantal eigenaars) geeft voor reguliere besluiten, waar het MR2006 helemaal géén quorumeis kent.
           Met vriendelijke groet, Bob

           #7607
           Carla
           Deelnemer

            Bij nader inzien eens. Gossie……zoveel ‘storm in een glas water’ rond die AVG, en nu deed ik zelf ook  nog een duit in het ( verkeerde ) zakje. 😉
            Met vriendelijke groet,
            Carla.

            #7609
            Bob
            Deelnemer

             Ja Carla,
             De AVG (Alles Verziekende Geheimhouding) maakt meer los dan je lief is. 😉
             Dit is overigens ook de grond van mijn opmerking elders dat de VvE zich beter verre van informatieverstrekking aan (potentiële) kopers kan houden, en dat de verkoper veel meer kan/mag/moet.
             Met vriendelijke groet, Bob

             #7610
             Valerius
             Deelnemer

              By the way Valerius, Aanvullend op hetgeen Carla al aangaf over de 2/3e meerderheid van de uitgebrachte stemmen, geef ik je even mee dat de vergadering van 11 mei 2017 een quorum (helft aantal eigenaars) geeft voor reguliere besluiten, waar het MR2006 helemaal géén quorumeis kent. Met vriendelijke groet, Bob

              Beste Bob, om je stelling iets af te zwakken:
              Modelreglement 2006: artikel 52 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 2/3e van 2/3e)

              #7612
              Rob
              Deelnemer

               De AVG (Alles Verziekende Geheimhouding) maakt meer los dan je lief is. 😉

               🙂 🙂 🙂 🙂
               Even terug naar de kwestie van Valerius.
               Ik las daar ook “… Omdat het ketelhuis geplaatst zal worden op de kop van het complex zal de grond hiervoor aangekocht of gehuurd moeten worden. Hetzelfde geldt voor de strook langs de gevel waar de leidingen ingegraven zullen worden langs de achterzijde van het complex. “
               Ten eerste zie ik die kosten nergens meer terugkomen in de berekeningen en ten tweede, moet de splitsingsakte ook niet gewijzigd worden?
               Niet eens zozeer om de aanschaf van de grond, maar omdat de stookruimte tegen het complex wordt geplaatst en er dus ook een wijziging van de situatie is.

               #7613
               Valerius
               Deelnemer

                Beste Valerius, Ik sluit me aan bij hetgeen @ Rob je heeft aangeraden. Ik ben nieuwsgierig en bekeek ook de site waar je naar verwijst en die je zelf hebt opgezet . Daarover een enkele opmerking, terzijde, maar wel belangrijk . 😉 Ik denk dat je even kennis moet nemen van de nieuwe wet de AVG. Een link staat op dit forum bij het onderwerp: AVG en weigeren toestemming. Op de door jou aangeleverde site staan nl. de namen van bestuurders, incl.de download mogelijkheid om de inschrijvingen van de KvK te bekijken. Dat is niet toegestaan. Tevens ontdekte ik een denkfout, die voor nog meer ellende zou kunnen zorgen. Op de pagina waar een verslag in te zien is staat een vermelding van het aantal aanwezige stemmen en het aantal wat nodig is bij stemmen vóór….. Het gaat in deze niet om het aantal aanwezige stemmen. Bij het stemmen dien je nl. te vragen wie is er voor……wie is er tegen……en wie onthoudt zich van stemmen. Bij het tellen van de stemmen dien je dus twee derde van de uitgebrachte stemmen te tellen i.p.v. de aanwezige stemmen. ( stemonthoudingen worden als niet uitgebrachte stemmen geacht. ) Sterkte met de ontstane situatie. Met vriendelijke groet, Carla

                Beste Carla, als ledenadministrateur van een sportvereniging ben ik nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de AVG voor die vereniging. Je opmerking heeft me wel doen besluiten de tekst over de AVG te verwijderen van de website omdat die inderdaad niet bijdraagt aan de beeldvorming of het hier een particulier betreft of een vereniging.
                De toelichting over de wijze van stemmen is mij ook wel duidelijk, het probleem is dat er überhaupt geen duidelijkheid is tijdens het stemmen. Teksten als ” bij aanvang van de vergadering was het juiste aantal stemmen onbekend” staan gewoon in de notulen. Stemmen wordt gedaan bij handopsteking waarbij een echtpaar gewoon allebei de hand mogen opsteken en dus het dubbele aantal stemmen uitbrengen. Mensen met een volmacht steken ook gewoon de hand op en stemmen dus uitsluitend voor zichzelf, naar de volmachten wordt niet meer gevraagd. Stemmen worden niet geteld in absolute zin maar er wordt in algemene termen ” als het merendeel van de aanwezigen” uitsluitsel gegeven.
                De situatie bestaat eigenlijk al zolang de VVE bestaat, alleen komen er nu ook ” nieuwelingen” naar de vergadering en daar ben ik er 1 van. Na een jaar aan de beeldvorming te hebben geprobeerd te werken loopt de zaak nu echt vast en begin ik steeds meer inzicht te krijgen waar de verschillende belangen liggen.

                #7614
                Bob
                Deelnemer

                 Beste Bob, om je stelling iets af te zwakken: Modelreglement 2006: artikel 52 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 2/3e van 2/3e)

                 Deze reactie doet aan mijn stelling niets toe of af. Voor reguliere besluiten kent het MR2006 géén quorumeis. Dat is overigens geen stelling maar een feit.
                 Daarnaast is jouw opsomming onvolledig. Voeg toe artikel 59 lid 4.
                 Met vriendelijke groet, Bob

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.