Valt een dakkapel onder het gemeenschappelijk deel?

 • Dit onderwerp bevat 22 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
 • Auteur
  Berichten
 • #4431
  Rob
  Deelnemer

  Wellicht is er in het verleden vaker onduidelijkheid geweest over deze situatie en heeft men daarom de dakkapellen expliciet opgenomen in het modelreglement.
  Hoewel ik persoonlijk achter de denkwijze van Joost sta, is het nu eenmaal zo dat er een discussie is binnen de VvE in kwestie waar één en ander helaas niet duidelijk in het modelreglement is opgenomen en beide partijen kunnen blijven volharden in hun eigen denkwijzen en interpretaties.
  De enige die dan een definitief uitsluitsel kan geven is dan toch echt de rechter.

  #4433
  Joost H.
  Deelnemer

  Ja, ik ben het grotendeels met VvE-consulent eens: expliciet noemen zou in dit geval wel kunnen helpen. Maar met terug redeneren kom je er soms (niet altijd) ook. Keerzijde van alles benoemen is overigens ook weer de twijfel als men vergeten is iets te noemen. Je kunt nooit alles uitputtend opnoemen. En als je dan MR2006 leest, is dan iets als de dakisolatie gemeenschappelijk?
  MR2006 bepaalt vrij expliciet dat de daken, inclusief de waterkerende lagen en de dakbedekking gemeenschappelijk zijn, maar noemt géén dakisolatie. Uit het feit dat sommige onderdelen van het dak expliciet worden genoemd, zou je (m.i. ten onrechte) de conclusie kunnen trekken dat de niet genoemde gedeelten dus niet gemeenschappelijk zijn.
  Dan vind ik MR1992 dus weer wat duidelijker. Die bepaalt ‘gewoon’ dat “de daken” gemeenschappelijk zijn. De waterkerende lagen, en de dakbedekking maken – net zoals de dakisolatie – natuurlijk onderdeel uit van het dak, en zijn dus gemeenschappelijk.
  Groet!

  #4439
  Bob
  Deelnemer

  Hi Joost,
  Volgens mij wilde VvE-consulent zekerheid hebben.
  Met terugredeneren lever je helaas geen bewijs, maar slechts een mening.
  Voor mijn stellingname mag ik verwijzen naar mijn tweede post in deze thread. Of de VvE besluit bij twijfel wat al dan niet gemeenschappelijk is (maar dat gaat in dit geval waarschijnlijk niets brengen), of de rechter moet er aan te pas komen om zekerheid te verkrijgen.
  Alle MR’n kennen, met goede reden, een artikel dat leert dat bij twijfel de vergadering beslist.
  Vriendelijke groet, Bob.

  #4441
  Rob
  Deelnemer

  Je kan je natuurlijk wel afvragen, wanneer is er sprake van twijfel.
  Eigenaren zonder dakkapel zullen, om niet mee te hoeven betalen, al snel geneigd zijn om de voor hun gunstigste conclusie te trekken en de dakkapel tot het privégedeelte rekenen.
  Wanneer men als VvE dan besluit om de dakkapel tot het privégedeelte te rekenen staat alleen vast dat de meerderheid voor die optie gekozen heeft.
  Ook dan zou de eigenaar welke beschikt over de dakkapel naar de rechter kunnen stappen om een oordeel van de rechter te verkrijgen en op die wijze het besluit mogelijk laten vernietigen.
   
   

  #4442
  Bob
  Deelnemer

  Hi Rob,
  Je stelt: “Je kan je natuurlijk wel afvragen, wanneer is er sprake van twijfel.
  In het onderhavige geval is mijns inziens onweerlegbaar sprake van twijfel. Immers, de dakkapel wordt in het vigerende MR niet expliciet genoemd.
  Niemand kan de zekerheid geven dat de dakkapel wel een gemeenschappelijke zaak is, en er is ook niemand die zekerheid kan geven dat de dakkapel geen gemeenschappelijke zaak is.
  Het doet er daarbij niet toe waarom enig lid van mening is dat de dakkapel wel of niet gemeenschappelijke zaak zou zijn.
  Noch de benedenbuur kan zijn gelijk aantonen, noch kan de bovenbuurman dat. Het MR spreekt zich niet expliciet uit, er is verschil van mening, daarmee hebben we twijfel en een impasse waar alleen de rechter ons uit kan helpen (als de zaak op de spits gaat).
  Vandaar dat ik in mijn eerste reactie aangaf:
  Nu er onduidelijkheid is over het al dan niet gemeenschappelijk zijn van de dakkapellen zou je de vergadering daarover kunnen laten beslissen (conform MR), maar dat zal je, gegeven de situatie en stemverhouding, mijns inziens niets brengen. De buurman is immers tegen en jij bent voor. Kan ook hooguit tot een gang naar de rechter leiden.
  Enige optie voor VvE-consulent en benedenbuur om absolute zekerheid te kunnen krijgen is het forceren van een vergaderbesluit om dat besluit vervolgens voor te leggen aan een rechter.
  VvE-consulent kan enkel en alleen zekerheid krijgen via de rechter, daar kan (helaas) niemand iets aan veranderen.
  Vriendelijke groet, Bob.

  #7880
  JosS
  Deelnemer

  Naast de genoemde artikelen is het natuurlijk ook nog van belang of de splitsingsakte hier iets over meldt. Als de splitsingsakte expliciet meldt dat dakkappellen onder gemeenschappelijk onderhoudt vallen heeft dat mijninziens voorrang op welk artikel dan ook.

  #7881
  Bob
  Deelnemer

  In de splitsingsakte staat hierover verder niets vermeld. Er wordt alleen vermeld dat het Modelreglement 1973 van toepassing is en vervolgens wat algemene dingen. Verder geen uitzonderingen of toevoegingen in de akte.

  Tweede post van VvE-consulent  😉
  Met vriendelijke groet, Bob

  #36526
  Dannie
  Deelnemer

  Wat is de definitie van een dak?
  Is bijvoorbeeld de glas constructie van een serre (oranjerie) een dak en valt dit dan ook automatisch onder de gemeenschappelijke ruimte(n)?

8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.