Is glasschade de verantwoordelijkheid van de bewoner of de VvE?

8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
 • Auteur
  Berichten
 • #7832
  basdewolf
  Deelnemer

   Wat misschien nog wel goed is om hier aan toe te voegen is dat hoewel in de latere modelreglementen de kozijnen + glas als gemeenschappelijk bezit zijn aangeduid, de kosten bij glasschade wel voor de privé gebruiker zijn. Dit, behalve als de VvE verzekerd is voor glasschade, in dat geval zorgt de VvE voor de afhandeling van de kosten.

   #7833
   pakkans23
   Deelnemer

    mijn laatste opmerking:
    ik had het gelukkig steeds bij het rechte eind. ik ben het geheel eens met de laatste alinea van basdewolf, met uitzondering van de laatste volzin.
    het antwoord van VEH is niet juist wat betreft doel en strekking van art 3. immers, dat  (kapstok)artikel geeft de mogelijkheid om in geval van TWIJFEL een zaak aan te merken als gemeenschappelijk. omdat kozijnen (inclusief) gemeenschappelijk zijn, moet de splitsingsakte worden gewijzigd in die zin dat glas in de (gemeenschappelijke) kozijnen wordt uitgezonderd van de gemeenschappelijkheid.

    #7834
    Bob
    Deelnemer

     mijn laatste opmerking: ik had het gelukkig steeds bij het rechte eind.

      
     Ook mijn laatste opmerking:
     O ja ?
     Ik heb daarvoor in elk geval geen enkel sluitend bewijs gepresenteerd gezien. Maar weest vooral van jezelf overtuigd. Mij heb je zeker niet overtuigd.
     Met vriendelijke groet, Bob

     #7835
     William
     Deelnemer

      Ik ben ook niet overtuigd. Sterker nog, artikel 10 van modelreglement 1973 (daar is sprake van volgens TS) is overduidelijk over glas(schade).
      Of, dat artikel is geschrapt in de betreffende splitsingsakte. Of, de betreffende persoon bij VEH heeft zitten slapen.

      #7836
      basdewolf
      Deelnemer

       Zou het zo kunnen zijn dat ‘gezamelijk vs privé bezit’ en ‘wie verantwoordelijk is voor de kosten van schade’ 2 dingen zijn die los van elkaar gezien moeten worden? Dat de kozijnen met/zonder glas eigendom zijn van de VvE, maar dat glasschade wel voor de privégebruiker is. Klinkt niet meteen logisch, maar misschien dat op deze manier voorkomen wordt dat bewoners zonder toestemming dingen doen met hun ramen (denk aan gekleurd glas oid); en dat tegelijkertijd de privégebruikers verantwoordelijk zijn voor reparatie zoals aangegeven in artikel 10 (glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van de betrokken eigenaar of gebruiker).
       In dit model van 2017 staan de volgende 2 vermeldingen van glas:
       Artikel 11 (gemeenschappelijke zaken):
       de raamkozijnen (inclusief ramen en het daarin aanwezige glas) alsmede
       deurkozijnen met de deuren (inclusief schuifdeuren) en drempels die zich bevinden
       in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden
       die de scheiding vormen tussen Gemeenschappelijke Ruimten of tussen (een)
       Gemeenschappelijk(e) Ruimte(n) en een Privé-gedeelte, alsmede het daarbij
       behorende (standaard) hang- en sluitwerk, onverminderd het bepaalde in Artikel
       12.2 onder c, en de ventilatieroosters, suskasten en deurdrangers;

       Artikel 30:
       Glasschade in of aan een Privé-gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken
       Eigenaar en Gebruiker indien en voor zover er geen verzekering bestaat in de zin van
       Artikel 19. Indien en voor zover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het Bestuur zorg voor de reparatie.

       Als je alleen deze 2 artikelen leest dan komt het er volgens mij op neer of “glasschade in of aan een Privé-gedeelte” kan gaan over een kozijn/raam dat volgens artikel 11 gemeenschappelijk is. Zo niet, dan draait de VvE op voor de kosten en zo ja, dan de bewoner.

       #7840
       William
       Deelnemer

        Goedemorgen Bas,
        MR2017 is niet van toepassing, jullie akte is toch gebaseerd op modelreglement 1973?

        #7844
        basdewolf
        Deelnemer

         Klopt, maar ik bedoel dat in zowel de akte van 1973 als die van 2017 glasschade los vermeld staat, naast het artikel waarin staat dat kozijnen (en ramen in die van 2017) gemeenschappelijk bezit zijn. Dus in beide gevallen draait de privegebruiker misschien op voor de kosten ongeacht of de kozijnen met/zonder glas gemeenschappelijk of privebezit zijn.

         #7845
         Carla
         Deelnemer

          @ Bas, Modelreglement 2017, art 30……gaat over glasschade in of aan een privégedeelte. Dat betreft b.v. glas boven de binnendeuren. Die behoren n.l. niet tot de gemeenschappelijke zaken. Je brengt jezelf m.i. in verwarring door naar andere modelreglementen te kijken. Beter je te verhouden tot modelreglement 1973.

         8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.