Vergadering en volmacht niet geldig?

15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 88)
 • Auteur
  Berichten
 • #2279

  Goedenavond iedereen,
  Ik heb hieronder getracht zo goed mogelijk jullie antwoorden te geven\reactie te geven op de stellingen\vragen.
  Betreft het reglement : 
  klopt dat het hier gaat om MR 1992 , waarbij er een oproeptermijn is van 14 (+1) dagen.
  Betreft de vergadering:
  Betreft de opmerking van het bestuur:
  Het bestuur (1 bestuurder van de 2 was aanwezig) gaf aan dat de vergadering  het besluit van de vergadering als nietig besloten wordt omdat het oproeptermijn niet is gehanteerd.
  Wie zat de vergadering voor:
  Ik deed de opening en besprak de openstaande punten die op de agenda stonden.
  Bestaat het bestuur uit meer dan 1 persoon ?
  Ja, bestuur bestaat uit 2 leden, ik heb niets kunnen vinden over benoemde voorzitterschap. Bij een buitengewone vergadering is dit wellicht niet nodig ?
  Mandaat? 
  Deze vraag kan ik niet beantwoorden, waar kan ik zoeken om dit te beantwoorden ?
  @William
  Ik snap je mening\advies, en ik geef ook toe dat mijn intenties zijn om transparant te blijven\zijn in de gehele proces (betreft geldig akkoord behalen uitbouw). Maar vanuit mijn perspectief heb ik wel me 100% ingezet om alle leden op de hoogte te brengen zowel persoonlijk als middels email\post. Zo is het dat ik begin november langs de deuren ging met de 1ste handtekening ronde, daarbij heeft iedereen uitvoerig de plannen met me besproken (1 op 1). Hier had ik dus al  25 handtekeningen. Toen rond 8 december na gesproken te hebben en de machtigingen te hebben ontvangen van de VVE beheerder nogmaals langs de deuren met dezelfde vraag i.c.m. de volmacht, deze zijn nogmaals getekend. Agenda en stukken zijn 8 dagen van te voren in de post\gemaild naar de leden (ja inderdaad wel te laat). Vergadering is 17-12 gehouden en notulen is gemaakt.
  Conclusie zoverre
  De rede dat er een discussie is tussen een aantal leden en de VVE is omdat er een aantal leden bijzitten die de uitbouw willen tegen houden, en logisch wordt er dan gekeken naar procedures. En ja, daar hebben ze een goed punt. Onderbouwingen zoverre, niet mooi, geen inzicht inde openheid van de tuinen, bebouwd gevoel, missend licht. Waarom deze opmerkingen pas nadat de volmachten waren getekend is omdat de vel tegen de uitbouw buurman met verschillende buren is gaan praten, dit is ook tijdens de vergadering te voren gekomen.
  Weliswaar ben ik wel (naar mijn mening) transparant geweest, zo heb ik consequent steeds dezelfde tekeningen gehanteerd (post\mail\langs de huizen). Het blijft een lastig besluit wat ik met de notulen, conclusies van de reeds gehouden vergadering ga doen. Ook voor de vergadering die in januari wordt gehouden lijk ik al 19 stemmen mee te hebben wat al voldoende is voor een akkoord. Desalniettemin heeft dit gehele proces me een nare nasmaak gegeven van hoe mensen kunnen zijn wanneer ze iets niet willen (en of wel willen ;)) .
  Wordt vervolgt.
  Paul
   
   
   
   
   

  #2282
  William
  Deelnemer

   Hoi Carla,
   Ik ben het niet met je eens betreft artikel 13. Daar wordt niet gesproken over een bepaalde aanwezigheid/meerderheid, alleen over een verbod op ver-/uitbouw zonder toestemming.
   Artikel 37 begint met; Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voor – geschreven worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
   Naar mijn mening wordt er vervolgens in artikel 38 nadrukkelijk wel een regeling voorgeschreven voor een besluit zoals in deze casus beschreven. Lid 8 hiervan zegt tevens: De eigenaar die van zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen.
   Wat volgens mij inhoudt dat alleen Paul, als eigenaar, voor de kosten op moet draaien.
   We zullen het hier over ook niet eens worden denk ik 🙂

   #2283
   William
   Deelnemer

    Hey Paul,
    Je hebt wel je best gedaan, dat geloof ik ook wel 😉 . Ik waardeer dat ook enorm, ik heb het vaak genoeg anders gezien. Eerlijk gezegd zou ik als mede-eigenaar in jouw VvE ook geen bezwaar hebben, mits het niet een enorm afzichtelijk uitbouw wordt.
    Jouw laatste reactie lezende, waarin je aangeeft dat transparantie etc. belangrijk is, en dat je verwacht in januari ook akkoord te kunnen krijgen, kan ik niet anders adviseren dan op die vergadering het hele verhaal uit te leggen, je handtekeningenlijsten laten zien, en er dan over laten stemmen. Ongetwijfeld dat je daar veel begrip voor krijgt, en ik denk ook waardering vanuit de VvE.

    #2284
    Carla
    Deelnemer

     Maar vanzelfsprekend, William, dient Paul de kosten te dragen van zijn gewenste uitbouw. Dat staat ook helemaal niet ter discussie. Nog in zijn verhaal, nog hier bij enige scribent.
     Art.37 gaat over besluiten waar geen regeling voor bestaat. b.v. art 13 !!! Volstrekte meerderheid betekent  de helft +1.
     Art. 38 gaat over uitgaven die buiten het onderhoud vallen enz. Daar is hier geen sprake van. Het gaat enkel om wel of geen toestemming om te mogen verbouwen.
     Beste William, je hoeft het niet met mij eens te zijn of te worden hoor. Trek je eigen conclusies. Wil wel even laten weten zeker niet alles te weten, maar dit voor 100% zeker.
     Heb met dit bijltje gehakt als bestuurder.
     Met vriendelijke groet,
     Carla

     #2285
     Carla
     Deelnemer

      @ Paul, dank wederom voor je nadere duiding. Laat die voorzitter van de vergadering maar even zitten ( voor nu ) een ook het mandaat. Op zich best belangrijk maar ik stelde je die vragen om nog iets meer inzicht te krijgen hoe e.e.a. bij jullie geregeld is. Daar kunnen we het later nog wel even over hebben. Je hebt nu genoeg aan je hoofd, neem ik aan.
      Twee bestuurders…….hm……dat moet een oneven aantal zijn. ( zie Modelreglement 1992 art. 42. lid 7.
      Vooralsnog heb jij eigenlijk maar één fout gemaakt……vertrouwen op de beheerder! Ik vind dat geen grote misser. Hoewel je wel wordt geacht zelf de regelgeving ook te kennen. De beheerder valt het niet geven van de juiste informatie aan jou wel te verwijten.
      Ik snap heel goed, beste Paul, dat het hele proces een nare smaak bij je achterlaat. Wanneer persoonlijke belangen een rol gaan spelen……pffff…..dan veranderen mensen soms op slag!
      Dat de termijn van oproep voor de vergadering die de VvE van de week heeft gehouden niet de juiste was, daar zijn we het wel over eens. Of dat een belanghebbend bezwaar zal zijn bij de rechter, betwijfel ik. Maar is niet uitgesloten. Laat ik maar niet op zijn stoel gaan zitten.;-)
      Of de gegeven onderbouwingen, die je noemt, gegrond zijn, kan ik ook niet beoordelen. Ook dat is aan de rechter. Het is wel voorgekomen dat de rechter zelf pols hoogte is gaan nemen. ( zullen ze vast niet allemaal doen ) Niet mooi= subjectief, bebouwd gevoel ook, missend licht….zou goed kunnen en wordt al iets treffender.
      Wanneer ik je nu goed begrijp…….is er een vergadering gehouden i.v.m. het verstrekken van wel of geen toestemming om te mogen verbouwen. Naar wat je hier laat weten, is er een besluit, met meerderheid van stemmen én door het bestuur goedgekeurde machtigingen, n.l. je mag verbouwen. Genomen op een vergadering die gewoon rechtsgeldig was. Op de genoemde termijn na dan. Tja…..
      Kan je nog even aangeven waarom er alsnog een vergadering in januari wordt uitgeschreven? Is dat louter vanwege die termijn?

      Wens je een rustig weekend.
      Carla.

      #2286
      Bob
      Deelnemer

       Hi Paul,
       Wat mij betreft zijn er nog wat zaken niet helemaal duidelijk in deze casus.
       Uit jouw posts begrijp ik dat de vergadering al eerder toestemming heeft verleend voor de gevraagde uitbouwen van jou en jouw buurman. Het lijkt er met de aangedragen informatie op dat de uitbouwen die jullie nu wensen te realiseren significant groter zijn dan de eerder aangevraagde uitbouwen.
       Hadden jij en jouw buurman al toestemming voor andere uitbouwen?
       Zo ja, waren daar voorschriften door de vergadering aan verbonden? Bestaan er bijvoorbeeld (ook bij de huidige verzoeken aan de vergadering) nadere afspraken over uitvoering van de uitbouwen, toekomstig onderhoud en dergelijke?
       Hebben jullie voor de eerder verzochte uitbouwen alsook voor de huidige toestemming van de gemeente (bouw/omgevingsvergunning) gekregen en is die vergunning voor de uitbouwen vereist?
       Dan over de door jou gehouden vergadering.
       Je hebt de vergadering voorgezeten en er komen notulen. Blijft het daarbij of is er meer?
       Is er in de door jou gehouden vergadering formeel besloten jou en jouw buurman toestemming te verlenen om de (secundair) gevraagde uitbouwen te realiseren?
       Zo ja, zijn er door de vergadering verdere voorwaarden en regelingen bedongen?
       Wat was de uiteindelijke stemverhouding? (ik mis wat stemmen en begrijp slechts dat er 5 of 6 machtigingen zijn ingetrokken en dat er daarnaast ook al 6 verklaarde tegenstanders aanwezig waren)
       Voorts wordt er door de bijdragende mensen heel erg gehamerd op de stemverhouding.
       Je geeft zelf al aan dat er naar alle waarschijnlijkheid een juridisch traject gaat volgen.
       Jij hebt in het onderhavige geval samen met jouw buurman het recht om met jullie 10% van de stemmen, na ommekomst van 1 maand, zelf een vergadering te beleggen. Het enige wat naar mijn idee is misgegaan is dat de oproeptermijn niet correct in acht is genomen. Dat hoeft echter op zich geen show-stopper te zijn/worden. Zoals je zelf al had gevonden op internet moeten mensen die vernietiging van enig besluit vragen een materieel belang hebben en naar mijn overtuiging ook nog kunnen aantonen (aannemelijk maken) dat het besluit er anders uit had gezien als de juiste oproeptermijn wel zou zijn gehanteerd. Dat laatste zal in dit geval niet erg eenvoudig zijn dunkt mij.
       Ik ben het echter niet met Carla eens wanneer zij in haar eerste bijdrage stelt dat …….zou ik mij niet druk maken om een zaak bij de kantonrechter. Of je moet er al lucht van gekregen hebben dat de tegenstand groot is.
       Het gaat niet alleen maar om stemverhoudingen en termijnen. De rechter gaat zonder twijfel belangen afwegen van verzoekers en de bezwaarmakers. In de mail die jullie beheerder namens het bestuur aan de leden zond lees ik al dat “de tegenpartij” mogelijk zeer valide argumenten kan/gaat aandragen, te weten wegnemen licht (inval), te massale bebouwing en ook de (mogelijke) precedentwerking. Op al deze punten kan slechts één verzoeker genoeg zijn om gelijk te krijgen van de rechter, en dan zitten jij en jouw buurman mogelijk met heel erg dure en zure gebakken peren.
       Er is nog veel te veel onduidelijk in deze zaak. Zoals Carla zelf ook nog vanmiddag aangaf “Het is voor mij ook lang niet helder genoeg” en “helderheid scheppen in een boeiende maar chaotische casus”. Helaas had ik door omstandigheden buiten mijn macht niet eerder tijd en gelegenheid om in te stappen in deze discussie, maar ik vind het wel echt nodig om de zaken wat scherper en helderder te krijgen dan nu het geval is, vandaar mijn vorige post. Jammer dat Carla mijn post direct bestempelt als gebrek aan respect voor de deelnemers tot nu toe. Het is niet anders. Je houdt mijn eventuele verdere bijdragen tegoed, afhankelijk van de antwoorden op de vragen die ik stelde. Ik kan echter niets beloven.
       Met vriendelijke groet, Bob.
       P.S. Voor alle duidelijkheid :
       Nietige vergaderingen bestaan niet, enkel nietige en vernietigbare besluiten.
       Er bestaat, ook in de jurisprudentie, wel degelijk iets als precedentwerking.
       Uitbouwen kunnen ook strijdig zijn met de belangen van anderen (VvE-lid of niet) in het kader van het burenrecht.
       Een gewone meerderheid volstaat bij het verlenen van toestemming, de vergadering gaat immers (nu nog) geen geld uitgeven, maar geeft jou en jouw buurman slechts toestemming om jullie eigen geld uit te geven.
       Probeer alsjeblieft de situatie te voorkomen dat je na een rechtszaak een reeds gestarte en/of voltooide verbouwing na een rechterlijke uitspraak moet terugdraaien.

       #2287
       Bob
       Deelnemer

        Voor de volledigheid nog even het volgende.
        De oorspronkelijke vraag van Paul luidde:
        “Mijn vraag is of de machtigingen nu niet rechtsgeldig zijn gezien de oproeptermijn die ik niet heb gehanteerd (14 dagen+1).”
        De op datum gestelde machtigingen zijn geldig voor de vergadering waarvoor zij zijn gegeven (vanzelfsprekend tenzij ze voor de vergadering worden ingetrokken/herroepen). Daar doet het enkele feit dat de juiste oproeptermijn niet is gehanteerd niets aan af.
        In zuiver die context dus maar goed dat Paul de vergadering (tegen de nodige adviezen in) heeft doorgezet.
        Zie echter verder wel mijn post hierboven, want er is (natuurlijk) altijd meer.
        MVG, Bob.

        #2288
        Bob
        Deelnemer

         Voor de volledigheid nog even het volgende.
         De oorspronkelijke vraag van Paul luidde:
         “Mijn vraag is of de machtigingen nu niet rechtsgeldig zijn gezien de oproeptermijn die ik niet heb gehanteerd (14 dagen+1).”
         De op datum gestelde volmachten zijn geldig voor de vergadering op de datum waarvoor de machtiging werd verleend (vanzelfsprekend tenzij ze worden herroepen /ingetrokken voor die vergadering). Daar doet het enkele feit dat de juiste oproeptermijn niet werd gehanteerd niets aan af.
         In die zin is het dus maar goed dat Paul (tegen de nodige adviezen in) de vergadering wel heeft doorgezet.
         Zie verder echter wel mijn post hierboven. Er is zoals zo vaak het geval is meer aan de hand.
         MVG, Bob.

         #2289
         Bob
         Deelnemer

          r de volledigheid nog even het volgende.
          De oorspronkelijke vraag van Paul luidde:
          “Mijn vraag is of de machtigingen nu niet rechtsgeldig zijn gezien de oproeptermijn die ik niet heb gehanteerd (14 dagen+1).”
          De op datum gestelde volmachten zijn geldig voor de vergadering op de datum waarvoor de machtiging werd verleend (vanzelfsprekend tenzij ze worden herroepen /ingetrokken voor die vergadering). Daar doet het enkele feit dat de juiste oproeptermijn niet werd gehanteerd niets aan af.
          In die zin is het dus maar goed dat Paul (tegen de nodige adviezen in) de vergadering wel heeft doorgezet.
          Zie verder echter wel mijn post hierboven. Er is zoals zo vaak het geval is meer aan de hand.
          MVG, Bob.

          #2290
          Rob
          Deelnemer

           Hoi William, je schreef “De brief die Paul eerder citeerde, die de beheerder namens het bestuur heeft rondgestuurd, doet anders vermoeden. Daarin staat zelfs dat de uitbouw veel groter wordt dan eerst door Paul voorgesteld.”
           Mijn interpretatie van die zin was anders:
           De zin luidde “Het voorstel wat nu voorligt zijn 2 significant grotere uitbouwen dan de vereniging eerder heeft goedgekeurd, zoals ook op de bijgevoegde tekening is te zien.
           Naar mijn idee zegt de beheerder hier dat de geplande uitbouw van Paul en zijn buurman groter zijn dan de uitbouwen (van andere eigenaren) waaraan de vereniging eerder kennelijk wél toestemming heeft gegeven.
           Wellicht kan Paul dit verduidelijken !
           Wat mij nog wel even opvalt aan de brief van de beheerder is het gebruik van het woord ‘binnentuin’.
           De vraag die in mij opkwam was hoe ik dat moet zien.
           Is dat niet meer dan een aaneenschakeling van privétuinen waarop iedereen uitkijkt of is de binnentuin een mogelijk gemeenschappelijke zaak?

           #2291
           Bob
           Deelnemer

            Voor de volledigheid nog even een aanvulling op mijn vorige post.
            De oorspronkelijke vraag van Paul was:
            “Mijn vraag is of de machtigingen nu niet rechtsgeldig zijn gezien de oproeptermijn die ik niet heb gehanteerd (14 dagen+1).”
            De op datum gestelde machtigingen zijn zonder meer geldig in de vergadering en op de datum die in de machtiging wordt genoemd. Daar doet het simpele feit dat de oproeptermijn niet in acht is genomen niets aan af.
            In dat licht gezien dus maar goed dat Paul (tegen de nodige adviezen in) heeft doorgezet en de vergadering gewoon heeft gehouden.
            Zie verder mijn voorgaande post, want er is wel degelijk meer aan de hand dan enkel de kwestie van de oproetermijn.
            MVG, Bob.

            #2292

            Hi iedereen,
            Goed, nu even wat reacties op de vragen: 🙂
            @Carla: 
            Betreft de 2 bestuurders (even ipv oneven):
            Klopt het zijn er nu 2, dit waren er eerst 3 maar sinds 1 maand is 1 vd 3 bestuurders verhuist. Dit was ook mijn opmerking tegen de bestuurder waar ik persoonlijk mee sprak, hij gaf aan alleen de “technische vragen” te doen beantwoorden en dat hij afhankelijk was van de andere bestuurder mbt vragen op procedures etc (vreemd dus).
            Betreft de buitegewone vergadering gehouden op 17-12 19:00 uur:
            Eén van de tegenstemmers was dus de ene aanwezige bestuurder (die ook aangaf de vergadering als nietig te beschouwen), einde van de agenda heb ik aangegeven dat we met de bestaande volmachten een meerderheid van meestemmers hebben t.o.v. de tegenstemmers en is er dus een akkoord. Ook heb ik gezegt, gezien de omstandigheden dat ik nog even nadenk om de vergadering te bekrachtigen. Uiteindelijk gaat het er mij wel om dat ik kan bouwen maar als ik dat kan doen zonder al te veel boze blikken doe ik dat liever (gezien januari er een vergadering zou worden uitgevoerd door het VVE bestuur).
            @Bob:
            Betreft: Hadden jij en jouw buurman al toestemming voor andere uitbouwen?
            Ik heb al een uitbouw 2 jaar geleden gerealiseerd, dit was een uitbouw die reeds bekend was in de VVE (dus een andere bewoner heeft al de goedkeuring gekregen), omdat ik aangaf dezelfde tekeningen te handteren was er geen traject van vergadering benodigd. Echter de nieuwe uitbouw is een verlenging van de bestaande uitbouw en is deze dus anders \”nieuw” en moet opnieuw middels een vergadering besloten worden. Er zijn verder geen afspraken over onderhoud. Wel had ik van de beheerder begrepen dat ik nog een onderhoudscontract moet tekenen voor de reeds bestaande uitbouw (?).
            Betreft: Hebben jullie voor de eerder verzochte uitbouwen alsook voor de huidige toestemming van de gemeente (bouw/omgevingsvergunning) gekregen en is die vergunning voor de uitbouwen vereist?
            De bestaande uitbouw is vergunningsvrij en de nog te realiseren uitbouw valt ook in de vergunningsvrije sector. Ik heb me door de gemeente Amsterdam laten adviseren dat wanneeer je bouwt en het bouwobject is vergunningsvrij (zie regelementen vergunningsvrij bouwen Amsterdam), je géén vergunning nodig hebt. Dus nee er zijn geen vergunningen aangevraagd.
            Betreft: Je hebt de vergadering voorgezeten en er komen notulen. Blijft het daarbij of is er meer?
            Goede vraag, ik heb van de bewoners die nog mee zijn begrepen dat zij hebben geantwoord op de mail van de VVE beheerder (of zij nog achter de bouw zijn hierop moeten reageren). Ik weet echter niet hoeveel leden nu nog mee zijn, na persoonlijk de mensen hebben gesproken heb ik er 19. Deze vraag wil ik nu aan de beheerder stellen, ik hoop dat zij mij deze informatie zal verlenen en dat zij eerlijk hierover is. Het resultaat zal dan doorslaggevend zijn voor mijn vervolg acties.
            @Rob:
            Is dat niet meer dan een aaneenschakeling van privétuinen waarop iedereen uitkijkt of is de binnentuin een mogelijk gemeenschappelijke zaak?

            Nee de tuinen van privé gedeelte van de desbetreffende eigenaars van de begane grond woningen. Je hebt alleen de leden die vanuit de 1ste en of 2e verdieping de tuinen kunnen zien en dus daar een mening over hebben (het argument “mooi vinden” etc).
            Is er een manier dat ik de uitbouw plattegrond kan uploaden (voor de nieuwsgieren) 🙂 ?
            Paul

            #2296
            Bob
            Deelnemer

             Hi Paul,
             Dank voor de verhelderende antwoorden.
             Het wordt naar mijn idee (vergeef me) in jouw VvE een beetje “slordig” geregeld. Daar bedoel ik mee dat ik begrijp dat er aan jouw eerdere uitbouw geen vergaderbesluit ten grondslag ligt (of heeft de vergadering destijds besloten dat het iedereen zonder verder vergaderbesluit is toegestaan om precies die uitbouw te realiseren??). Verder begrijp ik dat je nu alsnog en achteraf iets betreffende het onderhoud zou moeten ondertekenen terwijl dat al 2 jaar niet is verlangd. Is er voor de door de vergadering (wel formeel) goedgekeurde uitbouw van een ander lid eenzelfde beding betreffende het onderhoud als de beheerder jou nu wil laten ondertekenen? Dat zou ik, als ik je mag raden, wel eerst goed uitzoeken voordat je ook maar iets tekent.
             Naar het zich laat aanzien is er vergaderd op de 17e december, het quorum is gehaald, en ik begrijp dat je een (ruime?) meerderheid hebt die jouw plannen goedkeurt (al moet je nog wel zeker stellen dat je die meerderheid inderdaad hebt gehaald!). Daarmee zou je kunnen stellen dat de vergadering jou en jouw buurman (?) toestemming heeft verleend. Blijft in elk geval het feit dat het besluit in principe vernietigbaar is. Ik zou dus nog niet gaan bouwen. Sterker nog, er waren ook mensen niet aanwezig in de vergadering, terwijl ze potentieel tegen zijn! Voor hen gaat de termijn van een maand pas lopen vanaf het moment dat zij kennis dragen van het genomen besluit. Daarom zijn de notulen heel belangrijk. Pas een maand na het uitgeven van de notulen heb je zekerheid en is het besluit “onaantastbaar”.
             Ik heb er natuurlijk begrip voor dat je eventueel bereid bent om tot de nog te plannen vergadering in januari te wachten. Hoe minder scheve gezichten hoe beter!
             Merk wel op dat de fatale termijn voor vernietiging van een besluit (mogelijk) pas gaat lopen NA het uitkomen/uitgeven van de notulen van die vergadering. Uit jouw eerdere posts begrijp ik dat je die tijd echter niet hebt (of wilt hebben). Wanneer het bestuur de vergadering in de tweede helft van januari uitschrijft en de notulen bijvoorbeeld op 1 februari doet uitkomen, loopt de termijn pas 1 maand na 1 februari af (en zou je mogelijk kunnen gaan bouwen).
             Verder mag ik je verwijzen naar de een na laatste alinea van mijn eerdere post voor eventuele andere gronden voor vernietiging (ondanks het feit dat het percentage bebouwing van de eigen tuin niet het sterkste argument lijkt te zijn).
             Vriendelijke groet,
             Bob.

             #2297

             Hi Bob,
             Werderom bedankt voor je advies.
             Zojuist de beheerder gesproken, die gaf aan dat ik rond de 17 stemmen zit betreft het akkoord op de uitbouw (voor de vegadering in januari).  Morgen bellen we nogmaals en gaan we exact na wie zich heeft gemeld voor de al reeds  getekende volmacht\akkoord.
             Gezien de omstandigheden, kan er (desondanks ik in januari wederom meerderheid akkoord mee heb) weer door de lastige buurman een zaak gestart (binnen 1 maand termijn van de notulen waar het akkoord in staat) worden. De kans acht ik zeer aanwezig. Dan ben ik inderdaad nog een maand verder van huis. Dan is het aan de kantonrechter op een slag op de zaak te geven. Echter sta ik dan nog beter in mijn gelijk gezien al het voorwerk.
             Dat gezegt hebben, had ik nog wat andere vraagjes:
             1) Hoe lang heeft het bestuur de tijd om een exacte datum te geven wanneer de aanvraag voor een vergadering binnen is ? (16-11-2015 heb ik de mail gestuurd).
             2)Hoe lang mag ik erover doen om de al reeds gehouden vergadering incl. notulen \ reeds behaalde akkoord door te sturen voor bekrachtiging ?
             3) Graag een schatting (als dat mogelijk is) van wat mijn kansen zijn als ik met de eerste gehouden vergadering voor een geschil bij de kantonrechter sta.?
             Thanks again.
             Paul
              

             #2299
             Bob
             Deelnemer

              Hi Paul,
              Graag gedaan. Rond (!?) de 17 stemmen kan dus ook nog eens een minderheid zijn/worden. Dat zou betekenen dat de “uitslag” in januari anders zou kunnen zijn dan in de vergadering van de 17e december. Dat klinkt mij heel gevaarlijk en riskant. Ik zou dit heel goed uitzoeken, en niet zomaar in het diepe springen.
              Zo denk je sterk te staan, maar blijk je mogelijk juist zwak te staan.
              Vraag 1. Zie artikel 33 lid 4. Binnen 1 maand na het binnenkomen van het verzoek moet de vergadering worden gehouden.
              Vraag 2. Is niet vastgesteld in MR 1992 maar er kan iets zijn gesteld in jullie HHR en/of de beheerovereenkomst. Zou je moeten nakijken. Pas in MR 2006 is een termijn van 2 weken gesteld, maar die is voor jou niet van toepassing.
              Vraag 3. Hier ga ik mij niet aan wagen, mede daar ik niet alle feiten en omstandigheden ken. Voorts is een uitspraak niet te voorspellen. Zoals ik elders al eens schreef, “ook de rechter zelf weet pas wat de beslissing is wanneer hij/zij de uitspraak heeft gedaan”. En dan is er altijd nog beroep mogelijk! Absoluut onvoorspelbaar dus (en niet slechts voor mij).
              Vriendelijke groet,
              Bob

             15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 88)
             • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.