Vergadering en volmacht niet geldig?

13 berichten aan het bekijken - 76 tot 88 (van in totaal 88)
 • Auteur
  Berichten
 • #2370
  Bob
  Deelnemer

   Peter,
   Je zegt; “Lijkt mij een beetje onnodig om een ander zijn visie onderuit proberen te halen.”
   Ik heb niet de minste behoefte om een mening van wie dan ook onderuit te halen. Dat doe ik ook niet, ik geef slechts mijn mening over jouw visie. Wanneer dat niet meer zou kunnen/mogen op een forum dan kunnen we iedere gedachtewisseling net zo goed stoppen. Waar zou een forum dan nog voor dienen?
   Ik probeer slechts Paul een zo ruim mogelijke blik op zijn probleem en de naar mijn overtuiging beste weg te bieden. Zie verder de door mij gegeven argumenten
   Met vriendelijke groet,
   Bob

   #2371
   Bob
   Deelnemer

    Hi Paul,
    Verder vul ik nog even aan met wat er in de reactie van Peter naar mijn mening nog zou moeten worden toegevoegd.
    Waar Peter eindigt met; “dan heb je meer kans op een positieve uitspraak van de rechter.” stopt deze zin mijns inziens iets te vroeg. Naar mijn overtuiging moet er direct achteraan staan: de kans op een negatieve uitspraak van de rechter blijft ook ruimschoots aanwezig, en indien de uitspraak negatief voor je uit zou vallen loop je een behoorlijk risico dat je niet alleen in het ongelijk wordt gesteld, maar ook voor alle kosten (ook van de VvE) opdraait, en tot overmaat van ramp de oude situatie op jouw kosten moet herstellen.
    Je neemt mijns inziens een groot risico wanneer je zomaar gaat verbouwen en op eigen gezag een verbouwing doet waarvan je met de akte van splitsing en het MR in de hand had kunnen/moeten weten dat het zonder voorafgaande toestemming van de vergadering gewoonweg niet mag.
    Kort gesteld, ik zou het advies van Peter zelf nimmer volgen.
    Vriendelijke groet, Bob

    #2372
    Peter
    Deelnemer

     @bob. Als ik alles wat ik van een ander zijn visie vind moet aanvullen en betwisten ben ik volgend jaar nog bezig. Ik vind dit heel storend. Mijn visie is gebaseerd op mijn ervaringen binnen onze VvE. Dit is mijn ervaring en ik reageer om dezlfde reden als jij, om een ander een zo breed mogelijke blik op de mogelijkheden te geven. Iedere VvE is uniek en iedereen heeft zijn eigen visie en ervaringen. Je hoeft het niet met mij eens te zijn. maar door een ander zijn visie aan te halen om je eigen visie kracht bij te zetten, verbreed je de mogelijkheden juist niet.

     @paul
     . Linksom of rechtsom, om je eigen belangen te behartigen moet je een risico nemen. Je verbouwd je woning of schuur of je stapt naar de rechter. Gezien je zelf al aangaf dat het waarschijnlijk om de gun-factor gaat sta je in beiden situaties wel sterk lijkt mij. Gewoon verbouwen heb je snel resultaat maar zullen de risico’s groter zijn. Gezien jou belang gezinsuitbreiding is en het woongenot van jou gezin, zullen deze zwaar wegen. Maar ja, denkt de rechter die er eventueel voor je komt te staan er ook zo over.
     De beste oplossing is verkopen en iets kopen wat van jou zelf is. Dit ga ik ook doen zodra ik die mogelijkheid heb. En ik raad ook iedereen in mijn omgeving aan om nooit iets binnen een VvE te kopen. Mensen zijn nu eenmaal niet redelijk en billijk. En binnen een VvE heb je nu eenmaal altijd meer met je buren te maken dan dat je een eigen huis hebt.
      
     Groeten Peter.

     #2373
     Bob
     Deelnemer

      “Als ik alles wat ik van een ander zijn visie vind moet aanvullen en betwisten ben ik volgend jaar nog bezig. Ik vind dit heel storend.”
      Je moet niets, en zeker niet van mij! Jammer dat je het kennelijk storend vindt dat iemand anders wel de moeite neemt en op de koop toe nemt dat hij of zij volgend jaar nog bezig is. De vragensteller (klant zo je wilt) is koning.
      En, if you can’t stand the heat, don’t go into the kitchen.
      Vriendelijke groet, Bob

      #2374
      Peter
      Deelnemer

       Ik ben zeer hittebestendig. [overroeled: tekst verwijderd wegens strijd met de huisregels]

       De reageerders hier zijn zeer beperkt,en de manier waarop hier met reacties van mensen met enkel ervaringen en geen juridische achtergrond word omgegaan weerhoud andere er juist van om te reageren. Dit is dan ook mijn allerlaatste post voor ik mijn account opzeg. Ik blijf nog even actief om te kijken of bob hittebestendig is.

       @Paul. De wetgeving, regelgeving en jurisprudentie rond VvE recht bieden geen garantie voor de uitkomst van deze situatie. Belangen van individuen wegen altijd zwaar mee in een oordeel van een rechter. En zoals hier in nederland overduidelijk is, de brutale hebben de halve wereld.

       Succes Paul.

       Vaarwel VvE forum.

       #2375
       William
       Deelnemer

        Jongens, kalmeer nou een beetje. Bob, ik ben het meestal met je eens en waardeer je visie/ervaring enorm. Echter valt me wel op dat elke keer als er een grimmige ondertoon verschijnt, jij er altijd bij betrokken bent. Wellicht is het een optie om aan de toonzetting te denken?
        Paul, met alle respect, maar nu ik lees dat de uitbouw eigenlijk bedoeld was voor ‘extra opslagruimte’, vind ik het hele traject tot nu toe eigenlijk een beetje lachwekkend. Waarschijnlijk staan jullie in de VvE nu letterlijk met de voorhoofden tegen elkaar vanwege dit beetje extra opslagruimte.
        Als je je schuur kan verbouwen, zonder dat daar expliciet toestemming voor nodig is, zou ik 100% voor die optie gaan. Zo behaal je toch je doel, zonder een lastig traject, waarbij de uitslag onzeker is, en waarbij je frustraties wekt.
        Mocht bovenstaand niet mogelijk zijn, moet je je of schikken in de situatie, of naar de kantonrechter. In dat geval ben ik van mening dat je het appartement ooit zelf gekocht hebt, je wist wat je kocht, en dat je had moeten weten dat dit geen ‘normale’ grondgebonden woning is waarbij je alleen aan een vergunning van de gemeente genoeg hebt voor verbouwingen.
        Succes!

        #2386
        Bob
        Deelnemer
         #2388
         William
         Deelnemer

          Interessante zaken! Ik denk dat Paul nu inmiddels ook wel voldoende referentiemateriaal heeft om een keus betreft vervolg te kunnen maken. Ik heb de uitspraken niet volledig gelezen, alleen de ‘feiten’ en de uitspraken. Beiden appellanten bij hoger beroep dus hun gelijk gehaald.
          De reden waarom ik als mede-eigenaar in de VvE van Paul bezwaar zou hebben, wordt ook direct omzeild:
           ‘stelt vast dat alle onderhoudskosten en herstelkosten nu en in de toekomst betrekking hebbende op de aanbouw en alle andere gebreken en schade die op welke wijze ook verband houden met de door de aanbouw aangebrachte wijzigingen in het pand, ten laste zullen komen van [verzoeker] en zijn rechtsopvolgers;
           

          #2390

          Hi forum leden,
          Ik waardeer het enorm dat jullie mij willen helpen met mijn situatie, ik hoop daarom ook dat jullie niet teveel onderlingen aanvaringen krijgen door mijn vragen. Het laatste wat ik wil is dat mijn plannen naast de buren ook bij jullie irritaties oplevert (zit er misschien een vloek op de uitbouw plannen 😉 😉 😉 ? )…
          Goed, om even wat duidelijkheid te bieden in de waarom rede ik deze uitbouw wil realiseren is:
          Een extra ruimte voor mijn vrienden, ouders, schoonouders. Op dit moment heb ik 2 slaapkamers waarvan nu 1 naar mijn (nog te komen binnenkort)  dochtertje zal gaan. Als er geen visite is die blijven slapen wil ik de ruimte voorzien van kasten (kleding). Omdat we hier spreken over een uitbouw \ bijbouw dat afwijkt van de normale 4 meter vergunningsvrije uitbouw (zie link tekeningen onderaan) zijn er een aantal gemeente regels die ik moet hanteren, echter vallen deze plannen ook onder de vergunningsvrije verbouwingen (Zie link overheid link onderaan). Ik voldoe met de plannen aan deze regels (zo heb ik me laten adviseren). In dezelfde buurt is zo’n dergelijke aanbouw geplaatst
          Zie link: https://www.wonex.nl/woning/boterdiepstraat-39hs-amsterdam
          In de tekeningen zien jullie 3 mogelijke oplossingen, optie 1 is mijn 1ste idee die dus is tegengehouden. Mijn vraag is aan jullie:
          – Mogen de 2 andere opties zonder goedkeuring van de VVE  (voornamelijk optie 2, optie 3 kan mag)?
          p.s: Ik heb de HHR gelezen, en de MR 1992, in de HHR staat niets over dit soort bebouwingen, de Mr 1992 zegt niets over het bouwen in de tuin wel over onderhoudt mbt schuur, deze schuur staat er nu en wordt dus gesloopt bij alle 3 de plannen.
          Tekeningen:
          http://paul1981amsterdam.wix.com/start-from-scratch
          Link overheid:
          http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/BijlageII/geldigheidsdatum_03-11-2014
          Gr,
           

          #2395
          Bob
          Deelnemer

           Hi Paul,
           Allereerst merk ik even op dat ik jouw plan 1 erg mooi vind. Ik kan me jouw teleurstelling nu nog beter voorstellen. Wellicht geheel ten overvloede geef ik nogmaals aan dat een verzoek om vervangende machtiging nog steeds tot de reële opties behoort, echter zonder gegarandeerd succes.
           Naar mijn mening heb je ook voor de opties 2 en 3 (helaas) toestemming van de vergadering nodig. Kortheidshalve verwijs ik nog even naar mijn eerdere post over de (veel grotere) schuur.
           Voorts geef ik aan dat jouw privégedeelte/tuin een eigen bestemming kent (zie hiervoor de akte van splitsing en de bijbehorende tekening).
           Naast het door mij in verband met de schuur genoemde artikel wijs ik je ook op de volgende artikelen van het MR (let op: hier kan aanvulling/wijziging op zijn in de akte).
           Het gaat eerst om artikel 13 lid 1. Daar wordt een aantal zaken afhankelijk gemaakt van toestemming van de vergadering. Ondanks het feit dat bijbouw in MR1992 niet expliciet wordt genoemd zou ik er maar van uitgaan dat ook bijbouw niet zonder toestemming mogelijk is. Merk hierbij op dat in het (hier niet van toepassing zijnde) MR2006 artikel 22 lid 1 de bijbouw wel expliciet wordt genoemd. Daar zou je uit kunnen afleiden dat in MR1992 bijbouw wel wordt toegestaan, maar naar mijn idee gaat het om de bedoeling van 13 lid 1. Dat is overigens in lijn met het schuur-artikel (22.1). Je kunt mijns inziens je eigen tuin niet zomaar volbouwen.
           In dit verband wijs ik ook nog op artikel 17 lid 4. Kijk ook hier weer de akte goed na. Volgens mij spreekt dit samenstel van artikelen voor zich.
           Naar ik hoop heb ik het voldoende duidelijk uitgelegd.
           Vriendelijke groet, Bob

           #2399

           Hi Bob,
           Hmm interessant.
           Zeker gezien ik  mijn advocaat had gesproken die bevestigde dat zij na het lezen van de splitsingsakte kon bevestigen dat er niets in de akte is opgenomen over het bouwen van bijgebouwen in de privégedeelten. Betreft het MR 1992 geeft zij ook aan dat een bijgebouw niet wordt genoemd in de MR van 1992 en in de MR 2006 wel. Dus dan zou dit betekenen dat een bijgebouw wel wordt toegestaan. Inderdaad kan je je tuin niet zomaar volbouwen daar heeft de gemeente dus ook regels voor opgesteld.
           Verder hebben meerdere leden van de VVE een andere bijgebouw (schuur\hobbyruimte) in de tuin die over de gehele breedte van de tuin loopt. Dus daar sta ik ook sterk in mijn recht.
           Gezien de situatie, waarbij ik naar mijn mening tegen wordt gewerkt o.b.v. gunnerij ben ik er sterk over na aan het denken om zo’n bijgebouw te plaatsen. Wilt de VVE dit tegen houden zullen zij stappen moeten ondernemen.
           (ben nog in twijfel wat de juiste keuze is, optie A is ook wat ik wilde 🙁 )
           Gr.
            
            

           #2401
           Bob
           Deelnemer

            Hi Paul,
            Het dilemma is me volkomen duidelijk.
            Niet slechts de Gemeente stelt grenzen aan het bouwen in de achtertuin, maar ook het reglement. De tuin kent immers bestemming tuin en daar ga jij een stuk bijgebouw maken met de bestemming berging/schuur. Daarenboven ga je de schuur (enorm) “uitbreiden”. Je hebt volkomen gelijk dat wanneer je het bijgebouw domweg neerzet het initiatief bij de andere leden en/of de VvE ligt. Je introduceert daarmee voor jezelf ook een risico wanneer je tegen de regels in en zonder de vereiste toestemming bouwt. De brutalen hebben de halve wereld, maar ik merk wel op dat ze daarmee de andere helft niet hebben. De omvang en aard van het risico kan ik niet inschatten. Wel merk ik op dat een rechter naar mijn overtuiging objectief en zuiver gebaseerd op feiten zal oordelen. Tegenwerking, het niet gunnen, en het (nog) niet motiveren van de tegenstemmen voelen bij jou vanzelfsprekend heel vervelend aan, maar de begrijpelijke emotie zal de rechter mogelijk anders wegen dan jij zelf doet. Het is dus een kwestie van hoe jij (met de meeste kennis van de omgeving en door anderen gerealiseerde bijgebouwen) het risico inschat en hoeveel risico je bereid bent te nemen.
            Ondanks het feit dat ik me jouw weerstand tegen (nogmaals) toestemming vragen aan de VvE heel goed kan voorstellen blijf ik van mening dat toestemming vragen betere kansen geeft dan botweg bouwen. Maar ik merk meteen op dat ik geen patent heb op het gelijk.
            Zoals ik al aangaf kan ik me ook voorstellen dat je zo’n mooie aanbouw wilt realiseren als die je ons via de link liet zien. Een gang naar de rechter voor vervangende machtiging is ook nog steeds een reële optie (ondanks het feit dat succes niet is gegarandeerd).
            Veel woorden van mijn kant, maar het blijft naar mijn idee een keuze die alleen jijzelf kunt maken. Veel wijsheid gewenst, ik kan je daarmee denk ik niet verder helpen. Deze zaak is bij mijn weten nu wel van alle mogelijke kanten belicht.
            Vriendelijke groet, Bob

            #3070
            Rob
            Deelnemer

             Onlangs verscheen er een interessante uitspraak over een soortgelijke casus.
             Een benoemenswaardige passage in deze uitspraak vindt ik:
             3.4.3. ……….. Hierbij dient nog te worden bedacht dat [appellanten] bij de aanschaf van hun appartement wisten althans konden weten dat dit in geval van eventuele gezinsuitbreiding (in hun visie) te klein zou zijn en dat een eventuele uitbouw van hun woning aan de achtergevel van het complex (ten koste van de tuin), gelet op de artikelen 9, 13 en 22 van het openbaar toegankelijke modelreglement, de toestemming van de vergadering van de VvE zou behoeven. De door [appellanten] gestelde belangen boeten aan relevantie en zwaarte danig in als gevolg van het feit dat [appellanten] onder de zojuist geschetste omstandigheden, zonder enig vooroverleg met de VvE ter zake van een mogelijke uitbouw als door hen gewenst, hun appartement hebben gekocht: zij hadden in redelijkheid kunnen bevroeden, althans dienden er serieus rekening mee te houden, dat die uitbouw bij de VvE op bezwaren zou stuiten. Wanneer vooroverleg vanwege tijdsdruk bij de aankoop van hun appartement niet mogelijk was, blijft onverkort overeind dat [appellanten] rekening hadden moeten houden met mogelijke bezwaren. Ook deze grieven hebben daarom geen succes.”
              

            13 berichten aan het bekijken - 76 tot 88 (van in totaal 88)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.