Verkoop garage aan een niet VVE-lid

 • Dit onderwerp bevat 29 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 23, 20163:45 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
 • Auteur
  Berichten
 • #2563
  Bob
  Deelnemer

   Hi Appie,
   Het verhaal van de notaris klopt (natuurlijk).
   Zoals ik eerder al schreef:
   Wat mij betreft blijft jou enige kans liggen in het feit dat de verhouding tussen de appartementseigenaars wordt beheerst door redelijkheid en billijkheid. En het is noch redelijk noch billijk om in de huidige toestand, waar een derde (jijzelf) de garage bezit, niet toe te staan dat (zonder enige feitelijke consequentie voor de leden van de VvE) een andere derde in de plaats treedt van de huidige derde (jou).
   Een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter is helemaal niet zo duur.
   Het lijkt me een goed idee om je op het punt van kosten, haalbaarheid en kans op succes bij de rechter te laten voorlichten door een echt en erkend expert. Hier noemde ik al eerder Rijssenbeek Advocaten. Vragen staat vrij en informeren betekent nog niet dat je ook moet doorzetten. Ik zou je adviseren om toch even voor informatie naar Rijssenbeek te bellen om daar de zaak voor te leggen.
   Wijziging van de akte van splitsing lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk, dat gaat echt niet lukken. Daar waren we het naar mijn idee allemaal al over eens.
   Alternatieven zijn er in mijn overtuiging niet. Veel succes, Bob

   #2565
   Rob
   Deelnemer

    In de eerder aangehaalde uitspraak is o.a. te lezen
    “….. De mate van welstand van een appartementencomplex wordt immers ook bepaald door de waarde van de appartementen. Het is duidelijk dat appartementen met berging of garage over het algemeen duurder zijn dan appartementen zonder deze voorzieningen, terwijl ook het gevaar bestaat dat bij het ontbreken van bergruimte de gemeenschappelijke ruimten als zodanig gaan worden gebruikt. Ook dat zijn belangen van alle eigenaren.  “
    Ik zou het persoonlijk niet onredelijk en onbillijk vinden als de VvE om die redenen bijvoorbeeld al niet mee zou willen werken aan de verkoop aan een ander niet vve-lid.
    Door een dergelijke verkoop zou deze onwenselijke situatie alleen nog maar extra lang in stand gehouden worden.
    In feite is de VvE al allerminst onredelijk door het onjuiste gebruik van deze garagebox tot dusver toe te staan.
    ps. @Carla, dank voor het antwoord op mijn vraag!
     

    #2566
    Bob
    Deelnemer

     Appie in zijn post 2 (antwoord aan Rob)
     Het los verkopen van de garagebox is toegestaan….
     Appie in zijn post 3 (antwoord aan mij)
     Het verhuren van de garage aan derden (lees: niet bewoners van het complex) is toegestaan.

     @Rob
     stelt nu: “In feite is de VvE al allerminst onredelijk door het onjuiste gebruik van deze garagebox tot dusver toe te staan.”
     Hoe men het ook wendt of keert, de garage is (legaal) in handen van iemand (Appie) die geen appartement (woning) bezit, en daarmee dus “onttrokken” aan gebruik door VvE-leden (tenzij enig VvE-lid een voor Appie voldoende bod uitbrengt en Appie aan hem of haar verkoopt).
     De VvE heeft dus helemaal niets toe te staan of te willen, de VvE zit met een voldongen feit dat zo lang blijft bestaan als Appie zou willen. De parkeerplek (in casu garage) kan niet worden gebruikt door welk lid dan ook en is verhuurbaar in bezit van een derde van buiten de VvE (zonder woonappartement).
     Ben benieuwd hoe Rob die voor de VvE ongewenste situatie denkt te kunnen beëindigen.
     Appie heeft immers helemaal niets misdaan en heeft de volledige beschikking over zijn eigendom en kan de garage naar wens zelf gebruiken of verhuren.
     Vriendelijke groet, Bob

     #2567
     William
     Deelnemer

      Appie is, met alle respect, toch degene geweest die zijn appartement zónder garage heeft verkocht? Waarmee er, uiteraard onbewust, een min of meer ongewenste situatie is ontstaan.

      #2569
      Rob
      Deelnemer

       Het verkopen van de garagebox is inderdaad toegestaan….. Alleen aan iemand die ook eigenaar is van een appartementsrecht met bestemming woning en dan ook nog niet als die eigenaar al een andere garagebox in gebruik heeft.
       Er zijn dus strenge voorwaarden aan de verkoop van de garagebox gekoppeld.
       “…Het verhuren van de garage aan derden (lees: niet bewoners van het complex) is toegestaan.
       Het is mij nog niet duidelijk of één en ander ook zo nadrukkelijk in de akte is weergegeven, vandaar ook mijn vraag of er nog verdere specifieke verwijzingen in de akte zijn te vinden m.b.t. het gebruik van de parkeerplaats in combinatie met het appartementsrecht van de woning.
       Maar goed… stel dat verhuur inderdaad gewoon is toegestaan.
       De VvE heeft dus helemaal niets toe te staan of te willen, de VvE zit met een voldongen feit dat zo lang blijft bestaan als Appie zou willen.
       Voor de VvE een onwenselijke situatie die inderdaad duurt zolang Appie dat wil.
       Nu Appie zelf ook graag van die situatie af wil, is het toch een uitgelezen mogelijkheid voor de VvE om weer terug te komen bij de situatie zoals omschreven in de akte.
       waarom zou de VvE dan mee moeten gaan werken aan verkoop aan wéér een ander, daar schieten zij toch helemaal niets mee op?
       Ik zie het dan ook niet als onredelijk of onbillijk wanneer men daar niet aan mee zou werken.

       #2570
       Bob
       Deelnemer

        @Rob, ik heb nergens gezegd of beweerd dat de VvE moet meewerken.
        De vraag die ik je stelde luidt:
        Ben benieuwd hoe Rob die voor de VvE ongewenste situatie denkt te kunnen beëindigen.
        Met andere woorden; wat moet/kan de VvE volgens jou doen om een eind te maken aan deze situatie?

        #2571
        Rob
        Deelnemer

         Wanneer er geen belemmeringen in de akte te vinden zijn m.b.t. het gebruik van de garagebox in combinatie met het appartementsrecht van de woning kan de VvE inderdaad weinig anders doen dan afwachten.
         In diverse reacties lees ik echter dat het noch redelijk noch billijk zou zijn wanneer de VvE het niet zou toestaan in deze situatie de garagebox te verkopen aan een andere derde.
         Dat interpreteer ik persoonlijk als “de VvE zou eigenlijk moeten meewerken aan het door Appie gewenste scenario”.
         En daar ben ik het dus niet mee eens !

         #2572
         Bob
         Deelnemer

          @Rob, mooi, dan zijn we het er over eens dat de VvE in deze niets heeft te willen of toe te staan. 😉
          Verder meld ik nog even dat jou (eigen) interpretatie van mijn woorden niet correct is.
          Ik heb slechts beweerd dat Appie, als hij überhaupt een kans wil hebben, zich tot de rechter zou moeten wenden met een beroep op redelijkheid en billijkheid, en daarvoor heb ik wat argumenten aangedragen. Voorts heb ik Appie aangeraden (2x) om Rijssenbeek om raad en informatie te vragen. Niet meer, en niet minder.
          Het is nu slechts de vraag of Appie nog doorgaat op dat traject, en of de rechter hier iets van gaat vinden. Als Appie doorgaat denk ik dat we er zeker nog iets over gaan horen.

          #2573
          Appie1972
          Deelnemer

           (nogmaals) Dank voor ieders inbreng in deze materie. Ik ga een brief opstellen aan het VvE Bestuur met een verzoek tot een wijziging van de betreffende artikelen in de Splitsingsakte. Daarvoor zal dit op de komende ALV agenda komen, waar ik een toelichting wil geven. (het uitroepen van een extra vergadering kan ook, maar de ALV staat gepland medio mei….)
           Afhankelijk van de reacties zal bekeken worden wat het vervolgtraject is. Daar zijn simpelweg twee opties: Een meerderheid is voor wijziging van de Akte, of tegen.
           Zoals zo vaak in het leven, zullen er verschillende “kampen” ontstaan. Mensen die geen mening hebben, het niets uitmaakt. Bewoners die meelopen met andere….. en zij die vinden dat ik maar op de blaren moet zitten. Dat is allemaal prima, maar daarmee is MIJN probleem niet opgelost. En dat is het ook precies. MIJN probleem, niet dat van een ander of de VvE.
           Mocht het allemaal tegen zitten, dan kan ik overwegen om middels juridisch advies de gang naar de Kantonrechter in te zetten met het verzoek tot aanpassing. Kijk, ik vind dat ik recht  van spreken heb….. maar of de onafhankelijke rechter daarin mee gaat…..  Ik houd jullie wel op de hoogte, maar dat kan dus nog wel eens even duren.
            

           #2575
           Bob
           Deelnemer

            Hi Appie,
            Heel veel succes gewenst, en tot horens.
            Vriendelijke groet,
            Bob

            #2576
            Bob
            Deelnemer

             Hi Appie,
             Hierbij toch nog maar even een link waar je mogelijk iets aan hebt. Zo weet je in elk geval waar je aan begint en welke weg moet worden bewandeld.

             Splitsingsakte wijzigen: stappenplan met toelichting


             Vriendelijke groet, Bob

             #2638
             Appie1972
             Deelnemer

              Update n.a.v. briefwisseling VvE Bestuur en ondergetekende:
              Het door mij schriftelijk ingediende verzoek aan het bestuur van de VvE om de Splitsingsakte aan te passen is afgewezen. Het bestuur is namelijk niet van mening dat de akte gewijzigd dient te worden. Op de ALV mag ik het voorstel wel bespreekbaar maken.
              Vreemd genoeg vraagt het bestuur wel de communicatie op tussen mij en de bewoners van het complex. Men wil weten tegen welke voorwaarden ik de garage heb aangeboden.
              Tja, daar gaan we dan……
              Ik zal het bestuur laten weten dat ik mij niet kan vinden in hun zienswijze. Verder het verzoek tot nadere uitleg waarom men de stukken wil inzien. Dat is mij volstrekt onduidelijk. (De “verkoop brief” is in het verleden meermaals aan alle bewoners verstuurd. Er staat een garagebox te koop, tegen deze prijs. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met….. etc. etc.)
              Op de komende ALV wil ik het onderwerp op de agenda hebben en ter stemming brengen. (uitslag is al bekend). Vandaar uit kan ik verdere stappen nemen richting Kantonrechter. Anders word het verzoek daar sowieso terug verwezen.
              Persoonlijk vind ik het jammer dat het bestuur mijn aanbod om tijdens een bestuursvergadering een toelichting te geven niet “accepteert”.  We hadden dan in ieder geval van gedachte kunnen wisselen over de mogelijke kosten, vragen van bewoners etc.
              Of een professionele externe bestuurder hier anders in zou handelen weet ik niet, maar het feit dat een groep enthousiaste bewoners hier zelf de scepter zwaait geeft wel te denken.
              Wordt ongetwijfeld vervolgd.
               

              #2643
              Carla
              Deelnemer

               Beste Appie,
               Fijn dat je van je laat horen in deze, toch wat lastige, kwestie. Ik zou willen zeggen, blijf dat doen, want er is alleen maar van te leren.
               Overigens of het een zelfbesturende VvE is of een VvE die besturen overlaat aan  een externe partij……mag helemaal niets uitmaken. De leden in vergadering bijeen is en blijft het hoogste gezagsorgaan.
               Prima dat je je onderwerp op de komende VvE vergadering laat agenderen en aldaar, na een toelichting van jou, tot stemming over wilt gaan. Het bestuur heeft geen enkele zelfstandige beslissing te maken, anders dan in noodgevallen. Je gevolgtrekking dat door afwijzing door het bestuur het besluit al vast staat, is dus niet zo. Afwijzing van het door jou gewenste zal pas blijken na de stemming door de leden.
               Succes en een vriendelijke groet,
               Carla.

               #3101
               Appie1972
               Deelnemer

                Update n.a.v. VvE vergadering.
                Onlangs heeft de jaarvergadering van de VvE plaatsgevonden. Ik had een brief ingestuurd met het verzoek tot wijzigen van de Splitsingsakte. Brief is netjes behandeld en ik heb spreektijd gekregen om het e.e.a. toe te lichten. Er ontstond een respectvolle discussie over de voors en tegens. Men had begrip voor mijn situatie, 7 jaar in de verkoop, ik had en heb begrip voor de argumenten van de huidige bewoners. Het resultaat is echter wel dat de akte niet zal worden aangepast.
                De garagebox is weer eens onder de aandacht van de leden gebracht. Drie eigenaren toonden enige interesse. Inmiddels één bod ontvangen… helaas te laag. Het begin is er denk ik dan maar. Er staat nu nog één appartement te koop zonder garage. Wie weet wat de toekomst brengt.
                Er staan immers nog een drietal appartementen in de stille verkoop…….. to be continued.
                 
                 

                #3102
                Bob
                Deelnemer

                 Hi Appie,
                 Goed om te horen hoe een en ander in harmonie is besproken.
                 Wijziging van de akte lag niet direct voor de hand. Het is niet anders.
                 Hoop zeer binnenkort van je te horen dat je een reëel bod hebt gekregen en geaccepteerd.
                 Vriendelijke groet,
                 Bob

                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.