Vernietigbaar besluit

 • Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 19, 20159:59 am door .
6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • #920
  eddejong
  Deelnemer

   Hallo Allemaal,

   Onze VVE (9 appartementen) is een gezonde VVE zonder moeilijke of tegendraadse eigenaren. Wij hebben helaas afgelopen week in de vergadering een vernietigbaar besluit genomen. Het agendapunt was niet conform de splitsingsakte op tijd aangeleverd en ook niet tijdeg aan de eigenaren verstuurd. Toch is er een besluit genomen over dit ingezonden agendapunt. Door de overschrijding van de termijn is dit juridisch een vernietigbaar besluit. Het bestuur, ik ben voorzitter, wil nu niet dat een eigenaar naar de rechter moet gaan om dit besluit aan te vechten indien deze het niet eens is met het besluit. Wij gaan in redelijkheid en billijkheid in overleg met elkaar om, en dat willen we zo houden.

   Nu de vraag: Hoe moeten we hier mee omgaan en de eigenaren de weg naar de rechter besparen indien er toch bezwaar is ( vooral de drie niet aanwezige eigenaren op de vergadering).

   met vriendelijke groet
   Ed

   #922
   Carla
   Deelnemer

    Beste Ed,
    Voor zover het in mijn vermogen ligt, probeer ik even in jouw schoenen te gaan staan en mij zelf af te vragen : ” Wat zou ik doen?”
    Je schrijft dat de onderlinge sfeer prima is.
    Ik zou in gesprek gaan met de drie leden van de VvE die niet aanwezig waren.
    De zaak in alle openheid bespreken.
    Mogelijk leeft er helemaal geen behoefte om naar de rechter te gaan.
    Kun je dit goed bespreken dan is er over 4 weken niets meer aan de hand en kan het
    besluit worden uitgevoerd.
    Krijg je de indruk dat de niet aanwezigen leden blijk geven van dat zij het niet eens zijn met het besluit en/of aantoonbare schade lijden door het genomen vernietigbare besluit…..dan zou ik een extra vergadering uitschrijven.
    Het koppeltje is klein, kan wellicht in een huiskamer en bevat maar één punt.
    Het onderhavige.
    Doe er een goed omschreven toelichting bij, daarmee creëer je begrip.
    Verder vermoed ik dat overschrijding van een aan lever termijn alléén, niet voldoende grond is voor het vernietigbaar laten verklaren van het besluit.
    Degene die het verzoek indient, zal toch ook met een goede onderbouwing moeten komen.
    Succes.
    Met vriendelijke groet,
    Carla.

    #924
    Bob
    Deelnemer

     Beste Ed,
     Carla ziet het wat mij betreft volkomen juist.
     Toch een aanvulling.
     Zoals Carla al aangeeft zou ik eerst even de gevoelens van de afwezigen nagaan.
     Indien zij geen probleem hebben met het genomen besluit is het probleem direct opgelost.
     Zo zij er wel een probleem mee hebben, en vernietiging van het besluit zouden wensen, ontstaat er een nieuwe situatie.
     Of een extra vergadering of een gang naar de rechter nodig is, en voor hen kansrijk is, hangt onder andere van het volgende af.
     Er is zoals Carla al aangeeft geen enkele rechter die zal vernietigen louter vanwege een overschrijden van termijnen. Voor vernietiging is meer nodig. Ten eerste moet verzoeker een aantoonbaar belang hebben, maar nog veel belangrijker is dat verzoeker aannemelijk zal moeten maken dat indien hij/zij wel ter vergadering aanwezig zou zijn geweest de uitslag van de stemming anders zou zijn geweest.
     Afhankelijk van het benodigde (en mogelijk verzwaarde) quorum, en daarnaast de vereiste meerderheid van stemmen kon dat, zelfs voor 3 verzoekers, in jullie geval wel eens heel moeilijk worden.
     Daarmee bedoel ik het volgende.
     Als het zo is dat het quorum (bijvoorbeeld tenminste de helft van het maximaal aantal uit te brengen stemmen) in de vergadering vertegenwoordigd was (en dat was bij jullie zo met 6 van de 9 stemmen (zelfs tweederde)), en alle 6 stemmen hebben vóór het besluit gestemd, dan is het onmogelijk om in een 2e vergadering een ander besluit te verkrijgen (even aangenomen dat de 6 voorstemmers voet bij stuk zouden houden). Anders is het pas wanneer het besluit bijvoorbeeld is genomen met 4 voor en 2 tegen, dan zou het met de 3 afwezigen ook nog 4 voor en 5 tegen kunnen worden. Resultaat geen of een ander besluit.
     Ik laat dit even weten omdat het in het eerlijke en open overleg met de 3 afwezigen kan worden meegenomen. Als er 6 stemmen voor waren (en blijven) dan maken zij met een tweede vergadering geen kans een ander besluit te realiseren.
     Zoals Carla al aangaf is de beste oplossing de weg van constructief overleg met de 3 afwezigen en zo nodig nog met de andere 6 (maar dan is een extra vergadering in de woonkamer handiger dan 1 op 1 overleg).
     Extra werk, maar realiseer je dat wanneer de sfeer in de VvE goed is, naar mijn overtuiging alles wat redelijkerwijze mogelijk is in het werk moet worden gesteld om de sfeer goed te houden.
     Vriendelijke groet,
     Bob.

     #940
     eddejong
     Deelnemer

      Beste Carla en Bob,
      Dank voor jullie antwoorden/advies. Wij hebben persoonlijk met de niet-aanwezigen gesproken en ook met de ene eigenaar die wel aanwezig was, maar voorwaarden stelde aan het besluit maar deze niet heeft gekregen. Geen van de eigenaren wil bezwaar maken. Wij zullen nu een opmerkingen (naschrift) in de notulen maken bij dit punt zodat alles is vastgelegd en er hopelijk geen precedentwerking ontstaat in de negatieve zin van het woord.
      Hiermee is dit punt in onze beleving netjes en juridisch houdbaar afgehandeld als de termijn van een maand is gepasseerd.
      met vriendelijke groet
      Ed

      #941
      Bob
      Deelnemer

       Beste Ed,
       Dank voor de terugkoppeling. Eind goed al goed zou ik zeggen.
       Zodra de termijn v.w.b. de gang naar de rechter is verlopen is de zaak in kannen en kruiken (niet meer ontvankelijk).
       Vriendelijke groet,
       Bob.

       #942
       Roel
       Sleutelbeheerder

        Beste Ed,
        Spreek ook graag mijn dank uit voor de terugkoppeling. Fijn te horen dat e.e.a. wederom in goede harmonie is verlopen.
        Correct en zorgvuldig om de gemaakte afspraken in een naschrift aan de notulen toe te voegen.
        Met vriendelijke groet,
        Carla

        Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

       6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
       • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.