Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #11492
  johbwol
  Deelnemer

   Kijk in de splisingsakte als je een opheffing van de VvE overweegt!!

   #11493
   johbwol
   Deelnemer

    Een VvE is iets anders dan een gewone vereniging, zoals een biljartclub.

    #11494
    Bob
    Deelnemer

     Kennelijk is het bij een biljartclub beter geregeld als bij een VvE

     Mocht je daarin al gelijk hebben dan baat dat je als lid van een VvE niet. Dit leidt niet tot nieuwe/andere inzichten, en kortheidshalve mag ik naar mijn eerdere posts verwijzen.

     #11497
     Rob
     Deelnemer

      Echter, bestuursleden zijn wel verplicht tot een behoorlijke vervulling van hun taak (art. 2:9 BW). Algemeen wordt aangenomen dat daaruit volgt dat het bestuur niet in zijn geheel tegelijk mag aftreden en ook dat het laatste bestuurslid niet zomaar mag aftreden.

      Daar ben ik het in theorie volledig mee eens, echter lijkt dit niet overeen te komen met de jurisprudentie waarbij ik wil opmerken dat ik niet weet of in die zaken ook sprake was van een ‘een laatste’ bestuurslid.

      Als het echter al lange tijd niet lukt om opvolgers te vinden, ondanks voldoende inspanning, dan kan het bestuur zich naar mijn mening wel demissionair verklaren.

      Ik vraag me af waar in de akte/statuten dan zou zijn voorzien in een demissionair bestuur?
      Artikel 5:133 BW bepaalt dat bij belet of ontstentenis van het bestuur, deze wordt vervangen door de voorzitter van de vergadering, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is getroffen.
       

      #11498
      johbwol
      Deelnemer

       In mijn vorige bijdrage had ik het abusievelijk over de splitsingsakte. De bepalingen over een eigenaarsvergadering zijn te vinden in artikel 33 tot en met 38 van het VvE Modelreglement (1992). Wellicht dat u met deze bepalingen in de hand een doorbraak kunt bereiken. Succes.

       #11499
       Rob
       Deelnemer

        Wellicht is het een idee om in het HHR als ‘instructie aan het bestuur’ een artikel op te nemen waarin wordt bepaald dat bijvoorbeeld een ‘laatste’ bestuurder verplicht is een  nieuwe vergadering uit te schrijven op het moment dat hij zelfstandig wil opstappen.
         

        #11501
        johbwol
        Deelnemer

         Rob, volgens mij is hierin voorzien in het modelreglement, dat in de splitsingsakte is vermeld. Bovendien voor een wijziging van het HRR heb je weer de goedkeuring van eigenaars nodig en dus een vergadering.

         #11502
         teckelodorus
         Deelnemer

          Onderstaand antwoord kreeg ik van een jurist van de KvK en let voornamelijk op het woordje ” aansprakelijk “
          Het is ontzettend vervelend als een bestuurslid cq voltallig bestuur van een vve besluit om ermee te stoppen. Vooralsnog staan de bestuursleden nog geregistreerd in het Handelsregister en zijn ze door derden aansprakelijk te stellen. Tevens kunnen ze ook nog handelingen verrichten omdat derden mogen vertrouwen op de registratie in het Handelsregister. Het is vervelend, echter een dergelijke situatie komt vaker voor helaas.

          #11503
          johbwol
          Deelnemer

           Ja Teckelodorus, zoals ik reeds eerder schreef, zelfs hoofdelijk aansprakelijk.

           #11504
           teckelodorus
           Deelnemer

            De uitspraak van de KvK jurist is niet in overeenstemming met de uitspraken van Bob, dus waar haalt Bob dan zijn uitspraken vandaan wat aansprakelijkheid betreft na een DIRECT aftreden?
            Even concreet: onze rookgasafvoerkanalen zijn al 27 jaar niet van onderhoud voorzien, slechts ca. 2 jaar geleden met camera bekeken(viel nog wel mee) en volgens het MJOP is voor dat onderhoud  ook geld gereserveerd om e.e.a. uit te laten voeren in 2020. Vervolgens is er in 2019 een hele andere weg gekozen/onderzocht wat een nieuwe energietransitie betreft en dat is faliekant mislukt en daardoor zijn ze uiteindelijk DIRECT opgestapt.
            Wat nu als er problemen ontstaan door de rookgasafvoerkanalen, bijvoorbeeld brand of koolmonoxide uitstoot?

            #11505
            Bob
            Deelnemer

             Geen enkel idee wat nu met de uitspraak van de jurist bewezen wordt geacht. 😉
             Merk op dat interne en externe aansprakelijkheid 2 verschillende zaken zijn.
             Voorts dat aansprakelijk stellen ook iets heel anders is dan “met succes” aansprakelijk stellen.
             Tot slot geeft de geciteerde jurist een antwoord op de vraag die hem gesteld is. De gestelde vraag is minstens even belangrijk als het antwoord. Het correcte antwoord op de verkeerde vraag heeft slechts dwaling als resultaat. En dat is wat ik hier zie gebeuren. 😉

             #11506
             johbwol
             Deelnemer

              Teckelodorus u schreef ruim twee weken geleden:
              Misschien kan ik 200 (vlgs. onze akte) breukdelen bij elkaar krijgen om een vergadering  vast te leggen en dan nog kijken of er interesse genoeg is, maar dan moet je volgens de AvS het verzoek aan Het Bestuur doen voor het organiseren van een vergadering, maar Het Bestuur is juist afgetreden. Hoe los je dat wettelijk op en als blijkt dat alleen die 200 op de vergadering komen, omdat de anderen , volgers waren van het oude(opgestapte) bestuur, kan je dan besluiten nemen met die 200?”
              Gewoon doen en nogmaals raadpleeg het modelreglement dat voor jullie van toepassing is. Dat staat vermeld in de splitsingsakte.

              #11507
              Rob
              Deelnemer

               Bovendien voor een wijziging van het HRR heb je weer de goedkeuring van eigenaars nodig en dus een vergadering.

               Dat weet ik, het was ook bedoeld als algemene tip om dit soort situatie te voorkomen.

               volgens mij is hierin voorzien in het modelreglement, dat in de splitsingsakte is vermeld.

               Ik zou niet weten wáár dat dan geregeld is !

               Tevens kunnen ze ook nog handelingen verrichten omdat derden mogen vertrouwen op de registratie in het Handelsregister.

               Beetje verwarrende tekst vind ik.
               In theorie kunnen bestuursleden die opgestapt zijn nog wel die handelingen verrichten, maar op het moment dat iemand geen bestuurslid meer is, is hij of zij ook niet meer bevoegd om namens de VvE dergelijke handelingen te verrichten.
               Het lijkt me logisch dat een bestuurder aansprakelijk is voor het doen van handelingen waartoe hij niet bevoegd is.
               Dat geldt wat mij betreft ook voor het hier eerder genoemde beheer van de middelen.
               Op het moment dat iemand opstapt als bestuurslid en dus geen bestuurslid meer is, kan hij nog wel betalingen namens de VvE verrichten, maar is hij daar niet meer toe bevoegd.
                

               #11508
               teckelodorus
               Deelnemer

                Ik heb kontakt opgenomen met de bank en deze heeft de passen geblokkeerd, vanwege het feit dat Het Bestuur bij aftreding ook niet meer bevoegd is om over de rekeningen te beschikken.

                #11509
                Bob
                Deelnemer

                 Ik heb kontakt opgenomen met de bank en deze heeft de passen geblokkeerd, vanwege het feit dat Het Bestuur bij aftreding ook niet meer bevoegd is om over de rekeningen te beschikken.

                 Zo lang opstapper minimaal doet wat redelijkerwijze binnen zijn vermogen ligt, en zorgt dat hem geen (zware) verwijten kunnen worden gemaakt, en verder niets, is zijn risico zo goed als nihil.
                 Om aansprakelijk te zijn moet een (ernstig) verwijt kunnen worden gemaakt, en daarmee meer dan een verwijt dat zijn timing ongelukkig was.
                 Voorbeeld bankrekeningen naar behoren beheren en noodzakelijke/vereiste betalingen doen (de opstapper is de enige die dat kan) en de anderen van feiten en omstandigheden op de hoogte houden. Gedekt voor aansprakelijkheid.

                 Dan ben je er wat mij betreft in elk geval in geslaagd om het voor de VvE als geheel onmogelijk te maken om lopende en terechte facturen te voldoen, zoals bijvoorbeeld facturen voor verzekeringen en reeds eerder aan de VvE geleverde prestaties ! Daar gaat ellende van komen, aanmaningen en terechte vorderingen/incasso.
                 Naar mijn overtuiging is deze stap geen bijdrage aan een oplossing maar een extra bijdrage aan het probleem! 😉

                15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 220)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.