Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #11510
  Bob
  Deelnemer

   Realiseer je dat je door deze actie jezelf in de positie hebt gebracht dat jou bij schade die hieruit eventueel voortvloeit een terecht verwijt kan worden gemaakt, en dat je aansprakelijk kunt blijken te zijn.

   #11512
   teckelodorus
   Deelnemer

    Lijkt mij dat de druk op het opstappende bestuur groter wordt om toch nog een vergadering te beleggen(al dan niet met behulp van 2 andere leden?) om tot vorming van een nieuw bestuur te komen, zodat er na boeken controle ook decharge kan worden verleend en de uitschrijving KvK kan plaatsvinden.
    De door jou genoemde (eventuele) ellende hebben ze uiteindelijk zelf veroorzaakt door DIRECT op te stappen.

    #11513
    teckelodorus
    Deelnemer

     Ik blokker niet, de bank blokkeert!!!!

     #11514
     Bob
     Deelnemer

      “Hoop doet leven!”
      Veel succes gewenst met jouw machtsstrijd. 😉

      #11515
      Bob
      Deelnemer

       Ik blokker niet, de bank blokkeert!!!!

       Op jouw instigatie. 😉

       #11517
       teckelodorus
       Deelnemer

        Ach, het zijn allemaal maar meningen van een ieder en ieder doet/handelt naar zijn eigen believen en zo nodig gesteund met feiten/bewijsvoeringen.
        Voor dit onderwerp “Direct Aftreden” is in ieder geval geen concrete wettelijke oplossing,
        gegeven de verschillende meningen, inzichten KvK en Bank.
        Alles staat en valt met fatsoen en verantwoordelijkheid naar de andere leden toe.

        #11518
        johbwol
        Deelnemer

         Bovendien voor een wijziging van het HRR heb je weer de goedkeuring van eigenaars nodig en dus een vergadering.

         Dat weet ik, het was ook bedoeld als algemene tip om dit soort situatie te voorkomen.

         volgens mij is hierin voorzien in het modelreglement, dat in de splitsingsakte is vermeld.

         Ik zou niet weten wáár dat dan geregeld is !

         Teckelodorus wrote:

         Tevens kunnen ze ook nog handelingen verrichten omdat derden mogen vertrouwen op de registratie in het Handelsregister.

         Beetje verwarrende tekst vind ik. In theorie kunnen bestuursleden die opgestapt zijn nog wel die handelingen verrichten, maar op het moment dat iemand geen bestuurslid meer is, is hij of zij ook niet meer bevoegd om namens de VvE dergelijke handelingen te verrichten. Het lijkt me logisch dat een bestuurder aansprakelijk is voor het doen van handelingen waartoe hij niet bevoegd is. Dat geldt wat mij betreft ook voor het hier eerder genoemde beheer van de middelen. Op het moment dat iemand opstapt als bestuurslid en dus geen bestuurslid meer is, kan hij nog wel betalingen namens de VvE verrichten, maar is hij daar niet meer toe bevoegd.

         De bepalingen betreffende een vergadering staan in artikel 33 tot en met 38 van het model reglement.

         #11519
         Bob
         Deelnemer

          Ach, het zijn allemaal maar meningen van een ieder en ieder doet/handelt naar zijn eigen believen en zo nodig gesteund met feiten/bewijsvoeringen.

          Je hebt groot gelijk, en alleen voor mijzelf sprekend, “ik zwam maar wat uit mijn nek”. Vooral niets van aantrekken! 😉

          #11520
          johbwol
          Deelnemer

           Oorspronkelijke vraag van bijna 3 weken terug:
           Wat zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van een kascommissie indien Het Bestuur met onmiddellijke ingang aftreedt en er voorlopig geen initiatieven zijn vanuit de andere leden om een nieuw bestuur te vormen, onder het mom van “we zien wel wat er gebeurd” en “hoe het afloopt”.
           Dient een kascommissie bijvoorbeeld niet de financiële gegevens, bankrekeningen, pincodes, ets. veilig te stellen. Zij zijn nog de enige met een benoemde status in de VvE.
           Antwoord is: nee.
           Wat is uw volgende vraag?
            

           #11522
           Rob
           Deelnemer

            De bepalingen betreffende een vergadering staan in artikel 33 tot en met 38 van het model reglement.

            Die bepalingen ken ik, maar daar lees ik toch echt niets over een verplichting aan een bestuurder die zelfstandig op wil stappen een vergadering uit te schrijven.

            Voor dit onderwerp “Direct Aftreden” is in ieder geval geen concrete wettelijke oplossing,

            Wederom, artikel 5:133 BW bepaalt dat bij belet of ontstentenis van het bestuur, deze wordt vervangen door de voorzitter van de vergadering, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is getroffen.
            Dus;
            a) Het officieel benoemde orgaan ‘voorzitter van de vergadering’ vervangt het bestuur en schrijft een vergadering uit.
            b) De leden nemen zelf het initiatief voor een vergadering.
            c) In het HHR wordt geregeld dat een bestuurder die zelfstandig wil opstappen verplicht is een vergadering uit te schrijven.
            Zomaar 3 mogelijkheden om bij een ‘direct aftreden’ een vergadering uit te schrijven 😉

            #11523
            Rob
            Deelnemer

             Dan ben je er wat mij betreft in elk geval in geslaagd om het voor de VvE als geheel onmogelijk te maken om lopende en terechte facturen te voldoen, zoals bijvoorbeeld facturen voor verzekeringen en reeds eerder aan de VvE geleverde prestaties ! …  😉

             Persoonlijk vind ik dat dit verwijt in eerste instantie het opgestapte bestuur treft op het moment dat zij besluiten op te stappen zonder te voorzien in een adequate opvolging.
             Het bestuur beheert de middelen van de VvE,  dus als het bestuur plotseling opstapt hebben zij m.i. zelf dat beheer van die middelen feitelijk onmogelijk gemaakt.

             … Daar gaat ellende van komen, aanmaningen en terechte vorderingen/incasso. Naar mijn overtuiging is deze stap geen bijdrage aan een oplossing maar een extra bijdrage aan het probleem! 😉

             Daar ben ik het dan wel weer geheel mee eens !
              

             #11524
             johbwol
             Deelnemer

              Artikel 33 model reglement:
              3.Vergadering worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur of de voorzitter van de vergadering zulks nodig acht, alsmede indien een aantal eigenaars dat tenminste tien procent van het aantal stemmen kan uitbrengen zulks schriftelijk verzoekt aan het bestuur.
              4. Indien een door eigenaars verlangde vergadering niet door het bestuur wordt bijeengeroepen op een zodanige termijn, dat de verlangde vergadering binnen één maand na binnenkomen van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van dit reglement.
              5. Door de vergadering wordt al dan niet uit de eigenaars een voorzitter benoemd. Voor de eerste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. Tenzij bij de benoeming anders is bepaald wordt de voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Hij kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.

              #11525
              teckelodorus
              Deelnemer

               Laatste terugmelding van KvK jurist:
               Een bestuur kan zich wél uitschrijven uit het Handelsregister. Men blijft dan wel aansprakelijk voor het handelen als bestuur tot aan het moment van uitschrijving. Of men eventueel aansprakelijk is voor onrechtmatig aftreden gelet op afspraken en voorwaarden vanuit de splitsingsakte kan ik niet beoordelen. Op dit moment is het bestuur voor de buitenwereld nog aanwezig, gelet op de inschrijving in het Handelsregister, en blijven ze aansprakelijk voor het reilen en zeilen zijnde bestuur.
               Gelet op de situatie, ook voor risico’s en de belangen van de afgetreden bestuursleden, is het voor een ieder zaak om zo snel mogelijk een vergadering uit te schrijven. Daarnaast kan het ook zijn dat er slechts één bestuurslid zich aanmeldt en vooralsnog een bestuur vormt. Werken met volmachten is toegestaan, als er maar op een goede manier wordt opgeroepen tot vergadering. Vanaf artikel 30 van de splitsingsakte leest u de bepalingen omtrent het bestuur van een vve. 
               Interne schadeplichtigheid van het bestuur is niet ondenkbaar indien er sprake is van onrechtmatig aftreden en/of verwaarlozing van plichten. Dit zal in een juridische procedure moeten worden aangetoond. Hiervoor is een advocaat nodig.
               Mocht er niemand zich uiteindelijk willen opwerpen als bestuur, ondanks de noodzaak voor een goed beheer van het gebouw, dan kan men vve-bestuurders inhuren. Hier zijn professionele partijen voor en daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Ik raad u aan om in een dergelijke situatie contact op te nemen met de desbetreffende notaris.
               Met vriendelijke groet, 

               #11526
               Bob
               Deelnemer

                Dan ben je er wat mij betreft in elk geval in geslaagd om het voor de VvE als geheel onmogelijk te maken om lopende en terechte facturen te voldoen, zoals bijvoorbeeld facturen voor verzekeringen en reeds eerder aan de VvE geleverde prestaties !

                Wat ik hier (wel) aangeef is het volgende. En zonder een mening te geven over het opgestapte bestuur.
                Zoals eerder aangegeven kan en mag een, met onmiddelijke ingang, opstappend bestuur (op risico van aansprakelijkheid bij eventuele schade) niet zomaar alles uit de handen laten vallen! Met name het blijven voldoen van terechte facturen en andere onontkoombare betalingen en het als een goed en zorgvuldig huisvader (blijven) beheren van de bankrekeningen is een voorbeeld.
                TS wil het plots opstapoende bestuur achteraf aansprakelijk (kunnen) stellen voor bijvoorbeeld de door de VvE opgelopen schade wanneer bedoelde rekeningen volledig ten onrechte niet zijn voldaan.
                De bank bellen en de passen laten blokkeren en zo zelf veroorzaken dat het bestuur de (minimale en vereiste) inspanningen/betalingen niet langer kan (blijven) doen is dan op zijn zachtst gezegd bepaald onhandig (lees ronduit stupide).
                Het opgestapte bestuur aansprakelijk stellen voor incasso’s/schade en dergelijke terwijl je zelf degene bent die de passen heeft laten blokkeren?! TS is degene die met zijn actie het bestuur onmogelijk maakt haar absoluut minimale verplichtingen na te komen.
                Wat zal een rechter hier te zijner tijd smullen! 😉

                #11530
                teckelodorus
                Deelnemer

                 Ha, die Bob, leuke reactie, je bent zeker zelf bestuurder van een VvE.
                 We moeten wel bij de kern blijven en dat is dat het opgestapte bestuur zelf “onjuist” en amateuristisch  heeft gehandeld door het opstappen per DIRECT te doen en de VvE te laten barsten door e.e.a. niet middels een vergadering te regelen, zodat zij afscheid konden nemen met een nieuw bestuur achterlatend.
                 En dan volgens jou, nu zeuren over het feit dat zij dan geen betaling kunnen doen, omdat zij hun verantwoording als goed en zorgvuldig huisvader dan niet kunnen uitoefenen. Laat me niet lachen en dat zal die rechter dan ook doen.

                15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 220)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.