voorstel voor overdekte fietsenstalling

 • Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)
 • Auteur
  Berichten
 • #563
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  In ons appartementencomplex heeft iedereen de beschikking over een fietsenberging. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat de fietsen in deze berging geplaatst moeten worden.
  Een aantal bewoners houdt zich niet aan deze regels, die wij met zijn allen hebben afgesproken.
  Het bestuur handhaaft niet. Deze situatie wordt nu al enkele jaren gedoogd en dit onderwerp komt regelmatig terug op de ledenvergaderingen.

  Nu wordt er voor de eerstkomende ledenvergadering een voorstel gedaan voor een overdekte fietsenstalling. Dat betekent dat er een fietsenstalling voor een klein aantal fietsen van leden met onaangepast gedrag van VvE geld betaald moet worden en de meeste leden hier geen gebruik van kunnen maken.
  De vraag is nu:
  Kan hierover een rechtsgeldig (2/3 meerderheid?) genomen worden?
  Als het quorum niet gehaald wordt moet er een tweede vergadering worden uitgeschreven. Dan kunnen er dus besluiten genomen worden met 2/3 meerderheid van de aanwezigen. De ervaring leert dat op een tweede vergadering nog minder leden aanwezig zijn en dat de indieners van het voorstel de meerderheid zullen hebben.
  Is dit dan een rechtsgeldig besluit?

  Kan er bij dit besluit aanspraak gemaakt worden op artikel 20 lid 2 en/of artikel 52 lid 9 van MR 2006?
  De afwijkende kostenverdeling is nog niet in het huishoudelijk reglement opgenomen.

  Op het voorstel om toestemming te verlenen (volgens artikel 21 lid 3) een gemeenschappelijk gedeelte aan te wijzen waarop de fietsen geplaatst mogen worden en dat men ter bescherming van de fietsen een hoes kunnen aanschaffen, wordt afwijzend gereageerd. Men wil een overdekte stalling.

  Als dit voorstel wordt aangenomen is dit dan een besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

  Met vriendelijke groet,

  Helene

  #578
  Colin
  Deelnemer

  Ja, als het om een klein groepje hardleerse eigenheimers gaat dat per se op kosten van de VvE een aparte stallingsfaciliteit voor fietsen wil afdwingen, dan heeft dat weinig meer te maken met het algemeen belang. Temeer daar iedereen al over een berging beschikt. Een verzoek om een dergelijk besluit door de rechter te laten vernietigen, acht ik kansrijk.

  #581
  Helene
  Deelnemer

  Artikel 20 lid twee geeft aan dat in het reglement kan worden bepaald dat indien aan de eigenaar niet het gebruik van een bepaald gemeenschappelijk gedeelte toekomt, de desbetreffende eigenaar ook niet hoeft bij te dragen in de schulden en kosten die hier betrekking op hebben. Artikel 52 lid 8 en 9 geeft aan:
  8.Het in het vijfde en zesde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet als een uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen.
  9. Bij deze besluiten dient tevens te worden vastgesteld welke eigenaars in welke verhouding moeten bijdragen in de kosten. Deze verhouding kan afwijken van het bepaalde in artikel 8 tweede lid.
  Een afwijkende kostenverdeling dient te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
  Is het dan niet handig om op voorhand een afwijkende kostenverdeling op te nemen in het huishoudelijk reglement? Zodat alleen de leden die daadwerkelijk gebruik maken van de fietsenstalling bijdraagt in de kosten van aanschaf en onderhoud?
  Ze mogen al blij zijn dat er toestemming door de vergadering gegeven wordt om hun fietsen op een bepaald gedeelte te plaatsen. Onaangepast gedrag wordt zo ook nog beloond!

  #583
  Rob
  Deelnemer

  Ik ben het met je eens Helene.
  Het lijkt mij redelijk om de door jou aangehaalde artikelen uit de splitsingsakte toe te passen.
  Als blijkt dat alleen de gebruikers van de fietsenstalling daarvoor moeten gaan betalen wil ik nog wel zien wie er dan nog vóór zal stemmen 😉

  #1318
  Rob
  Deelnemer

  Ik ben reuze benieuwd hoe de kostenverdeling gemaakt gaat worden in onderstaande kwestie.
  http://www.vastgoedjournaal.nl/news/18600/136/Geen-machtsmisbruik-woningcorporaties-bij-besluitvorming-VvE/

  #1319
  William
  Deelnemer

  Hoi Rob,
  De VvE betaalt aanleg/onderhoud…Of begrijp ik het artikel nou verkeerd?
  Helene,
  betreft:

  Kan hierover een rechtsgeldig (2/3 meerderheid?) genomen worden?
  Als het quorum niet gehaald wordt moet er een tweede vergadering worden uitgeschreven. Dan kunnen er dus besluiten genomen worden met 2/3 meerderheid van de aanwezigen. De ervaring leert dat op een tweede vergadering nog minder leden aanwezig zijn en dat de indieners van het voorstel de meerderheid zullen hebben.

  Dit lijkt me in eerste instantie rechtsgeldig. In eerste instantie zou ik zeggen: Dan moeten de nee-stemmers ook maar op komen dagen. Of het het uiteindelijke besluit dan in strijd is met billijkheid en redelijkheid is een zaak voor de kantonrechter.

  #1320
  Rob
  Deelnemer

  Hoi William,
  Daar staat niets over vermeld in het artikel, er wordt alleen duidelijk gemaakt dat het besluit rechtsgeldig is!
  Maar in dit geval gaat het slechts om op de vloer getekende lijnen, dus de kosten zullen niet echt hoog zijn 😉
  Maar wat als het nu om een echte fietsenstalling zou gaan, kunnen de eigenaren zich dan beroepen op bijvoorbeeld MR1992 art. 38 lid 8 of MR2006 art. 52 lid 9 en zo op die manier niet hoeven bij te dragen aan de (onderhouds)kosten ?

  #1321
  William
  Deelnemer

  Ah op die fiets 😉
  Die van MR1992 is wat vager. Die van 2006 lijkt er van uit te gaan dat de ‘verdeelsleutel’ tevens bij het besluit wordt afgesproken. Gebeurt dit niet, dan vermoedt ik dat de kosten volgens de algehele verdeelsleutel/hoofdelijk worden verdeeld.
  Zou een eigenaar vervolgens moeten ‘aantonen’ geen fiets te plaatsen op de betreffende met lijnen gemarkeerde plek?

  #1324
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Hoi Rob,
  De uitspraak, die je ter overweging aanbiedt in je bijdrage van 15:49 uur gaat m.i. inderdaad uitsluitend over de vraag of er misbruik is gemaakt door de groot-eigenaar.
  Voor zover ik daar ook maar iets over zou kunnen zeggen, de uitspraak ligt er immers, kan ik me wel vinden in het geconstateerde.
  * Niet gebleken dat er sprake is of kan zijn van misbruik
  * het besluit is genomen met de vereiste twee/derde meerderheid
  * het afwegen van de belangen was redelijk en billijk
  Tja, en hoe dan de kostenverdeling geregeld gaat worden is even gissen nu.
  Ik denk dat wanneer er werkelijk een fietsenstalling geplaatst zou gaan worden, stel een overdekte……dat dan zeker sprake zou kunnen zijn van de door jou genoemde artikelen. Vervolgens zou je ook kunnen gaan denken aan een afgesloten fietsenstalling, waardoor nog duidelijker wordt ( wellicht ) wie de ( selectieve ) gebruikers worden…..Of is er voor elke bewoner/eigenaar een plekje voor de fiets? Hoe te reageren door degene die geen fiets heeft? Of juist misschien wel drie? 😉
  ‘n Antwoord op je vraag kan dan ook pas gegeven worden wanneer er meer gegevens duidelijk zijn die een rol kunnen spelen in de juiste besluitvorming. Gegevens die we niet kennen.
  Persoonlijk vind ik het riskant om te gaan speculeren op een ‘ stel dat ‘vraag.
  Daar waar je gaat gissen kan je je (ik) ook gaan vergissen. 😉

  #1327
  Rob
  Deelnemer

  Dat ben ik wel met je eens Carla.
  Er zijn inderdaad talloze “wat als” of “stel dat” vragen te verzinnen! 😉

  #1328
  William
  Deelnemer

  We schieten het doel weer voorbij :).
  Ik zou graag horen van Helene of de betreffende ALV inmiddels is geweest en wat het resultaat is..

  #1329
  Helene
  Deelnemer

  Hoi William,
  De betreffende ALV is al geweest, maar men was te laat met het indienen van het voorstel (gniffel). Vooruitlopend op de volgende vergadering heeft men inmiddels een paar fietsenrekken op de kop getikt en gewoon geplaatst, zonder toestemming.
  Geeft niks, joh. Huishoudelijk reglement hoeft hier ook niet voor te worden aangepast.
  “Mens, wat zeur je toch altijd!”
  Oh, en weet je wat ook wel makkelijk is? We halen op de vuilstort ook nog even een paar winkelwagentjes. Dan hoeven de bewoners niet zo met hun boodschappen te sjouwen. Dan zetten we ze overal bij de ingangen van de liften en dan kunnen ze gewoon mee de lift in naar de etages! Moeten we daar toestemming voor vragen? Welnee, joh. Dat doen we gewoon! Tsja….
  In ieder geval heb ik een voorstel om een afwijkende kostenverdeling op te nemen in het HR opgesteld en daarvoor een aantal medestanders gevonden. Dus dat wordt spannend de volgende ALV.
  Nog even wachten tot oktober, dan weet ik meer.
  Groetjes, Helene

  #1330
  William
  Deelnemer

  Hoi Helene,
  Hehe ik moet een beetje lachen om de manier waarop je het schrijft. Het plaatsen van winkelwagentjes is een zaak tussen bewoners, dus van het bestuur. Ik heb al talloze keren meegemaakt dat dit soort zaken bij de verkeerde personen worden neer gelegd. Het is hetzelfde principe als zetten van volle vuilniszakken op de galerij, het laten loslopen van huisdieren etc. etc. Dit betreft simpelweg het gedrag van mensen en is moeilijk te sturen.
  Wat betreft:

  In ieder geval heb ik een voorstel om een afwijkende kostenverdeling op te nemen in het HR opgesteld en daarvoor een aantal medestanders gevonden. Dus dat wordt spannend de volgende ALV.

  Dit lijkt me ook een moeilijke zaak worden. Omdat het moeilijk aan is tonen dat je er echt geen baat bij hebt (er even van uitgaande dat het straks een gemeenschappelijk deel wordt). Het is een vergelijkbare situatie met een gemeenschappelijk parkeerterrein zonder vaste plaatsen. Het niet hebben van auto zou er geen verandering brengen in het bijdragen aan de kosten hier van. Misschien heeft de volgende koper wel een auto, of drie, of verhuur jij je appartement aan iemand die wel een auto heeft (of in dit geval een fiets, of 5 fietsen).

  #1332
  Helene
  Deelnemer

  Hoi William,
  Dat ben ik niet helemaal met je eens, hoor. Iedereen hier heeft de beschikking over een fietsenberging. In het HR staat dat iedereen zijn fiets daar in moet plaatsen. Dat hebben we zo met zijn allen afgesproken. Als er dan leden zijn die maling hebben aan deze afspraak en gewoon hun fietsen stallen op plaatsen waar het niet is toegestaan, moet ten eerste het bestuur hen daarop aanspreken.
  De reglementen zijn daar toch duidelijk in?
  Als de leden dan toestemming geven aan dat kleine groepje “overtreders” om op een aangewezen plek binnen het complex fietsen te stallen, waarom moet ik dan kosten gaan maken voor een overdekte fietsenstalling?
  Als je bang bent dat de fiets nat wordt, koop je toch gewoon een hoes?
  Wij hebben hier binnen het complex ongeveer 500 fietsen en daar is plaats voor in je eigen berging. De evt. aan te schaffen fietsenstalling is dan maar voor een klein aantal leden. Dat is dan toch niet in het belang van alle leden?
  Er is eerder al eens een voorstel hiervoor gedaan, de kosten hiervan: € 35.000!!
  Is toen gelukkig niet doorgegaan!!
  Hoort naar mijn mening ook niet bij het beheer en onderhoud van het gebouw.
  Deze opmerking begrijp ik niet:
  Het plaatsen van winkelwagentjes is een zaak tussen bewoners, dus van het bestuur.
  Wat bedoel je met een zaak tussen bewoners?
  Ook dit is vastgelegd in de reglementen, dus zou het bestuur ook hierop moeten toezien. Hier geeft het bestuur zelfs toestemming voor het plaatsen van deze winkelwagentjes.
  Dat ik voor mijn parkeerplaats moet betalen is duidelijk. Dat was bekend bij de koop. Maar een overdekte fietsenstalling is naar mijn mening een nieuwe installatie en als de reglementen daar een mogelijkheid voor bieden, maak ik daar graag gebruik van.
  Als ik het echt verkeerd zie, dan moet je mij maar overtuigen 🙂
  Groetjes, Helene

  #1348
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Hoi Helene,
  Ben het met je eens. Fietsen in de eigen berging. Punt.
  Zo niet, dan aanschrijven en wijzen op de ‘overtreding’.
  Precies, zó hoort het te gaan.
  ( William, ook zo bij het plaatsen van vuilniszakken op de galerij en het los laten lopen van huisdieren in de algemene ruimtes ) Regels zijn regels. In de VvE van Helene is zij de lastige, bij ons is het bestuur dat. 😉 Maar gelukkig ook heel wat mede eigenaars die elkaar ook aanspreken op ‘ongeoorloofd’ gedrag.
  Ik sprak eens iemand aan over het plaatsen van zijn fiets op de galerij. Hij wist niet waar hij de fiets moest laten, want ja, zijn vrouw had er twee en hij ook. Zo ook iemand die een kast in een algemene ruimte had gezet….ja, ik kan mijn spullen niet kwijt, zo was zijn argument. Ik moet dan een beetje ( inwendig ) lachen. Krijg de neiging om dan te zeggen dat blijkbaar de consequenties van het wonen in een appartement toch niet goed is overwogen.
  Er zijn nu eenmaal mensen die denken hun eigen privileges, die ze gewend waren in een particuliere woning, mee kunnen nemen naar een appartement. Dat uit zich dan in ‘ik wil, ik wil enz…..
  Wanneer je als VvE en bestuur consequent bent en blijft, blijft je gezamenlijk bezit in goede staat en er netjes uit zien.
  De winkelwagentjes zouden er hier dan beslist ook niet in komen. ( betsuur is met haar toestemming ( zij heeft niks toe te stemmen ) in overtreding.
  Helene, leg je kaarten ( kostenverdeling ) niet te snel op tafel hoor.
  Eerst maar het Huishoudelijk Reglement wijzigen ( 2/3 ).
  En dan pas een goed onderbouwd en omschreven document wie er wel en geen gebruik mogen maken van de nieuwe fietsenstalling. ( ik blijf het van de zotte vinden ).
  IK vraag me ook nog even af wáár die ruimte is? ( zomaar een stukje grond of op een plein of zijkant van het gebouw? )
  Kijk ik naar Modelreglement 1992, en er zou geen sprake zijn van een algemeen belang maar van het ( privé) belang van enkele eigenaars dan zouden die eigenaars ( met belang ) ook voor de kosten van aanleg moeten betalen )
  Terwijl het in gebruik geven van een deel van de algemene ruimte uitsluitend aan enkelen ook nog discutabel is. En wanneer niet goed beschreven, erg gevoelig kan zijn of worden voor narigheid in de toekomst.
  Hoe dan ook….ik zou faliekant tegen stemmen.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.