Voorzitter ALV

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 41)
 • Auteur
  Berichten
 • #8733
  mavaca
  Deelnemer

   Mag een beheerder een ALV van de VvE voorzitten? Hij heeft immers geen functie binnen de VvE, maar adviseert slechts en beheert de financiën.

   #8748
   William
   Deelnemer

    Ik zou niet weten waarom niet 🙂

    #8753
    mavaca
    Deelnemer

     Zover ik in onze splitsingsacte kan lezen, zit de bestuursvoorzitter de vergadering voor en als die er niet is, wordt er iemand uit de vergadering verzocht deze te leiden. De beheerder mag uiteraard wel aanwezig zijn.

     #8804
     monaster
     Deelnemer

      Tsja als dat zo in de splitsingsakte staat (wat ik betwijfel) is het duidelijk. Waarom dan je vraag?

      #8806
      VVEkenner
      Deelnemer

       Even een heel andere vraag: Moet een voorzitter van de vergadering ingeschreven staan bij de KvK?

       #8807
       William
       Deelnemer

        Nope, het bestuur wel.

        #8808
        VVEkenner
        Deelnemer

         Een beheerder kan, als de ALV hiermee instemt, als voorzitter van de vergadering fungeren. Een voorzitter van de vergadering kan cf. MR 1973 op ieder moment ontslagen worden, en benoemd worden door ALV. Het is NIET de bestuursvoorzitter die de ALV voorzit. De bestuursvoorzitter zit de bestuursvergaderingen voor. Let op de verwarring die ontstaat door verschillende termen te gebruiken. een bestuursvoorzitter is nog geen Voorzitter van de vergadering.

         #8809
         DikOz
         Deelnemer

          MR 1992 stelt dat de Vz van het bestuur alleen ook Vz. van de vergadering kan zijn als het bestuur uit meer dan 1 persoon bestaat. (art 33.7). Overigens heeft de Vz van de vergadering meer bevoegdheden dan de Vz. van het bestuur.

          #8812
          Rob
          Deelnemer

           MR 1992 stelt dat de Vz van het bestuur alleen ook Vz. van de vergadering kan zijn als het bestuur uit meer dan 1 persoon bestaat. (art 33.7). ….

           Met de nadruk op kán 😉

           #8813
           VVEkenner
           Deelnemer

            Conform onze AvS, is het MR 1973 vigerend. “Administrateur” is bestuur en draagt aansprakelijkheid voor bestuurshandelingen totdat decharge verleent is door ALV. Voorzitter van de Vergadering (VvdV)heeft geen bestuurlijke aansprakelijkheid . Als een VvdV niet ingeschreven hoeft te staan bij KvK, is de VvdV  NIET gerechtigd/gemachtigd financiele verplichtingen met derden aan te gaan, namens de VVE.WEL kan een VddV en uitgave vooraf goedkeuren (intern) die ten laste van de reserve komen, indien deze uitgave een bedrag in de AvS te boven gaan, of meer dan 10% overschrijding t.o.v. van een exploitatiepost in de jaarlijkse begroting leiden.
            Klopt mijn bewering.
            Schieten maar!..;))

            #8814
            monaster
            Deelnemer

             Volgens mij is de enige taak van de VvdV de vergadering te leiden. Verder geen bevoegdheden. Als de ALV een externe bestuurder benoemt zal die de besluiten van de ALV uitvoeren.

             #8815
             Rob
             Deelnemer

              WEL kan een VddV en uitgave vooraf goedkeuren (intern) die ten laste van de reserve komen, indien deze uitgave een bedrag in de AvS te boven gaan, of meer dan 10% overschrijding t.o.v. van een exploitatiepost in de jaarlijkse begroting leiden.

              Wáár in MR1973 lees jij die bevoegdheid voor de Voorzitter vd Vergadering?

              WEL kan een VddV en uitgave vooraf goedkeuren (intern) die ten laste van de reserve komen, indien deze uitgave een bedrag in de AvS te boven gaan, of meer dan 10% overschrijding t.o.v. van een exploitatiepost in de jaarlijkse begroting leiden.

              Dat valt ook wel weer mee volgens mij.
              Zoek eens op alle woorden ‘voorzitter’ in het MR1973. 😉
              O.a. is de VvdV ook bevoegd om een vergadering bijeen te roepen en heeft de VvdV samen met één van de eigenaren de beschikking over de gelden in het reservefonds.
              In BW5:133 is tevens bepaald dat het bestuur, bij belet of ontstentenis van het bestuur of in geval van een tegenstrijdig belang met het belang van de VvE, vervangen dient te worden door de VvdV.
              In die zin is het dus eigenlijk best vreemd als een VvdV, niet zijnde ‘voorzitter van het bestuur’ niet bij de KvK ingeschreven zou hoeven worden 😉

              #8817
              DikOz
              Deelnemer

               Volgens mij is de enige taak van de VvdV de vergadering te leiden. Verder geen bevoegdheden. Als de ALV een externe bestuurder benoemt zal die de besluiten van de ALV uitvoeren.

               Wat zou je zeggen van 1992.art 32.3 (reservefonds): “Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt.”
               en van 41.5:”….met dien verstande dat het voor het aangaan van verbintenissen een belang van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering.
               Voor MR1992 haal je de 2 voorzitters door elkaar met de quote

               #8820
               VVEkenner
               Deelnemer

                Beste Monaster en Rob,
                @ Rob: zie artikel 37 MR 1973.
                 
                Naast de VddV is dus ook een daartoe door de ALV aangewezen eigenaar “na bekoming van een machtiging” ….. Mijn vraag is nu, wat is deze machtiging nu? Een interne machtiging voor de VVE  zodat enkele en alleen deze twee personen VOORAF een uitgave kunnen goedkeuren uit het reservefonds, en door wie en hoe wordt deze gegeven? Als dit een interne machtiging is, moet dit bij de keuze van dezr personen tijdens ALV duidelijk aantekening gemaakt worden (notulen)
                Of is het een externe machtiging, zodat alleen deze twee personen (eigenaren) een financiele verplichting met derden (extern) mag worden aangegegaan. In dit geval is de machtiging een inschrijving bij de KvK, zodat leveranciers altijd kunnen checken of ze met de juiste personen namens de VVE te maken hebben.
                Ik maak onderscheid in een intern (controle) proces, en een extern controleproces. Als het enkel bedoeld is als intern proces, lijkt mij een inschrijving van de VvdV en de gemachtigde eigenaar niet noodzakelijk. Het is meer een middel voor de KCC om de interne rechtmatigheid van de uitgave te kunnen beoordelen. Alleen een bij de KvK ingeschreven kan en mag namens de VVE de financiele verplichting (goedkeuren offerte, opdrachtbevestiging) naar de leverancier.
                Lang verhaal, maat zo zijn volgens mij de bevoegdheden van VddV te interpreteren.
                 

                #8822
                Rob
                Deelnemer

                  
                 Hoi @vvekenner,
                 Het woord ‘voorzitter’ komt geen enkele keer voor in artikel 37.
                 Vraag me dus nog steeds af waarom jij denkt dat de VvdV bepaalde uitgaven zou mogen goedkeuren?

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 41)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.