Voorzitter ALV

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 41)
 • Auteur
  Berichten
 • #8823
  VVEkenner
  Deelnemer

   Beste Rob,
   MR 1973, artikel 31 lid 2+3. In deze artikelen wordt wel verwezen naar artikel 37 lid 5. In laatst genoemd artikel staan de uitgave genoemd  waarvoor goedkeuring van VddV NIET geldt. Het gaat erom of voor een uitgave vooraf een mandaat is afgegeven ( = begroting, want goedgekeurd door ALV = mandaat = beschikking over reservefondsen).
    

   #8824
   Rob
   Deelnemer

    Hoi @VVEkenner,
    Dat is niet wat er staat in genoemde artikelen 31 en 37.
    De enige vorm van goedkeuring door de VvdV is geregeld in artikel 40 en heeft betrekking op spoedeisende maatregelen.
    Voor het overige ligt de goedkeuring van uitgaven vrijwel altijd bij de vergadering.
    Artikel 37 lid 5 bepaalt alleen de stemverhouding en het quorum voor besluiten die een in de akte nader te bepalen bedrag te boven gaat.

    #8825
    DikOz
    Deelnemer

     In MR 1972 art 31.3 staat iets merkwaardigs. De zeggenschap van de VvdV over uitgaven ten laste van het reservefonds wordt deels teniet gedaan door het laatste deel van het artikel “<span class=”fontstyle0”>tenzij de gelden [uit het reservefonds] worden gebruikt in overeenstemming met een tevoren vastgestelde begrotingspost.” MR 1992 heeft die zin gelukkig niet.</span>
     Toelichting ‘merkwaardig’:
     – er staat niet wie dat dan wel over die gelden mag beschikken.
     – er staat begroting, dus niets over het MJOP (als die posten niet in de begroting staan).
     – het gaat in tegen een goede praktijk dat boven bepaalde bedragen anderen dan een afdelingshoofd of projectleider meetekenen (= meebeslissen!), zoals in MR 1992 en 2017

     #8828
     VVEkenner
     Deelnemer

      Zie MR 1973 Artikel 31.
      Daarin gaat het over de beschikking van gelden in het reservefonds door de voorzitter van de vergadering en een andere eigenaar , die daartoe is aangewezen door de ALV en gemachtigd is. Wat houdt deze machtiging in? Een interne tekenbevoegdheid om over het reservefonds te kunnen “beschikken”, en wat houdt “beschikken”in?

      @Rob
      : Als dit betekend dat deze 2 personen over de liquide middelen mogen beschikken die op de bankrekening staat en het reservefonds vormen, heeft de VddV volgens mij wel degelijk een bevoegdheid cq. beschikking. Weliswaar achteraf en niet vooraf? Toch?
       

      #8829
      RonaldL
      Deelnemer

       Het MJOP is een technisch-commercieel-planning document dat aanleiding is om de jaarlijkse begroting vast te stellen. Het is ook aanleiding om het reservefonds te oormerken: 20.000 voor dak, 5.000 voor lift etc. De begroting wordt op voorspraak van bestuur vastgesteld door de ALV. De grootte van en het oormerken van de gelden in het reservefonds worden eveneens op voorspraak van het bestuur door de ALV vastgesteld, alsmede de voorschotten bijdragen door de eigenaars.
       Tot nu toe zijn de VvvV alsook die extra gemachtigde eigenaar niet in beeld. Dat komt pas bij het betaalbaar stellen van de factuur van de aannemer. Om aan het geld dat op de speciale bankrekening van het reservefonds staat te kunnen komen moeten de VvvV en die gemachtigde eigenaar eerst hun OK geven.
       Deze maatregel is alleen toegevoegd om te voorkomen dat de penningmeester er met het geld vandoor kan gaan.
       Zo bezien hebben de VvvV en die gemachtigde eigenaar geen andere bevoegdheden dan alleen maar akkoord geven voor betaling van de factuur. Ze hebben nergens beslissingsbevoegdheden over, noch over de begroting, noch over waar het geld aan besteed gaat worden. Dat is en blijft allemaal aan de ALV met eventueel mandaten aan het bestuur.

       #8832
       Rob
       Deelnemer

        Na machtiging door de vergadering kan de VvdV samen met één van de eigenaren feitelijk dus alleen maar geld overmaken van de spaarrekening naar de betaalrekening.
        Daarna is het gewoon weer het bestuur die de facturen betaald.
        Groot struikelblok echter hierbij is helaas nog steeds dat de banken, als ik het goed begrijp, nog steeds niet echt willen meewerken aan dit systeem 😉

        het gaat in tegen een goede praktijk dat boven bepaalde bedragen anderen dan een afdelingshoofd of projectleider meetekenen (= meebeslissen!), zoals in MR 1992 en 2017

        Die begrijp ik nog niet helemaal !?

        #9902
        DikOz
        Deelnemer

         Omdat dit nu bij ons speelt, hier de artikelen van het Modelreglement 1992 waarin voorzitter voorkomt, met een (mijn) korte samenvatting.
         Vraag is wie meer bevoegdheden en misschien ook meer taken heeft: de Voorzitter van de Vergadering (VV) of de Voorzitter van het bestuur (VB)? Mijn conclusie is dat de VV meer bevoegdheden heeft, meer omschreven taken heeft en belangrijker is. Veel van de toegedichte taken van de VB lijken taken van het bestuur te  zijn.
         MR 1992:
         Art 8          VV: waarmerken notulen bij uitkering verzekering (VV niet expliciet genoemd)
         Art 32.3     VV: beschikking over gelden reservefonds (samen met een lid)
         Art 33.3     VV of bestuur: bevoegdheid tot bijeenroepen ALV
         Art 33.5     VV: benoeming door ALV
         Art 33.6     taak en tijdsduur benoeming van VV door ALV
         Art 33.7     VB en VV: toegestaan is combinatie beide functies 1 persoon
         Art 40       VV: ondertekening notulen
         Art 41.1     Bestuur: Benoeming functies binnen het bestuur o.a. VB
         Artl 41.5    VV: machtigt VB voor hoge spoedeisende maatregelen
         Overigens staat de  VV bevoegdheid tot vervanging/waarneming  van het bestuur in de wet.
          

         #9909
         Bob
         Deelnemer

          Vraag is wie meer bevoegdheden en misschien ook meer taken heeft: de Voorzitter van de Vergadering (VV) of de Voorzitter van het bestuur (VB)?

          Zijn bij jouw VvE de organen bestuur en voorzitter van de vergadering bezig met het naar behoren laten functioneren van de VvE, of zijn ze slechts met een “pissing contest” bezig? 😉

          Omdat dit nu bij ons speelt,

          Misschien kan men je hier helpen als de vraag wat helderder wordt gepresenteerd. Wat speelt er precies?

          #9929
          @alex
          Deelnemer

           MR 1973 De ALV voorzitter, er is geen VvE bestuur, maar een extern allround VvE bestuurder. Na plots aftreden is de ALV voorzitter herbenoemd op zijn voorwaarden: hij wil tegen vrijwilligersvergoeding diverse taken voor de VvE verrichten. Is een ALV voorzitter per ALV besluit hiertoe bevoegd  ?
           N.B Er heerst veel verwarring inzake gehonoreerd extern VvE bestuurder met een eveneens voor de VvE verantwoordelijk  eigen VvE bestuur bestaande uit 3-5 eigen leden. Een VvE bestuursvoorzitter heeft ook bestuurstaken. Een ALV voorzitter pertinent niet. Maar mag een ALV voorzitter behalve als reservefonds tekengevolmachtigde neventaken uitvoeren die niet in art. 32.6 en art. 31.3  zijn vermeld ?

           #9930
           @alex
           Deelnemer

            Kleine toevoeging: een VvE bestuurder is beheerder. Een VvE beheerder (met VvE bestuur)is geen bestuurder.

            #9931
            monaster
            Deelnemer

             Wat is er toch allemaal aan de hand……….?
             Als je de bestuursvoorzitter ook voorzitter van de vergadering wil maken stel je dat voor op de ALV.
             Iedereen kan voorzitter van de vergadering worden als de ALV dat goedkeurt.

             #9933
             @alex
             Deelnemer

              Bedankt voor de reactie. De ALV voorzitter is correct benoemd. Maar de vraag is, mag een  ALV voorzitter ook andere taken uitvoeren ? (er is geen bestuur, dus geen bestuursvoorzitter.)

              #9934
              DikOz
              Deelnemer

               Wat is er toch allemaal aan de hand……….? Als je de bestuursvoorzitter ook voorzitter van de vergadering wil maken stel je dat voor op de ALV. Iedereen kan voorzitter van de vergadering worden als de ALV dat goedkeurt.

               Het gevolg van zo’n voorstel/benoeming is precies mijn punt. Het ligt voor de hand als lid te denken: de voorzitter van de vergadering zit de ALV voor, dat kan de voorzitter van het bestuur er wel bij doen.  In werkelijkheid krijgt de voorzitter van het bestuur er echter veel meer bij: o.a. mede-beschikking over gelden reservefonds, verantwoordelijkheid voor de notulen, gemachtigd (grote) spoedeisende uitgaven te doen, zie mijn lijst.
               Ik oordeel niet over zo’n combinatie. Maar vindt wel dat zo’n stap (ook andersom: benoemen van een externe voorzitter van de vergadering) zeer goed overwogen moet worden gezien de consequenties.
               (in MR 2006 is dit gevolg afgezwakt dacht ik na een snelle scan)

               #35012
               @alex
               Deelnemer

                Bedankt. Helaas is MR 1973 geen externe ALV voorzitter toegestaan, in vervolg MR ‘s  wel. Deze ALV voorzitter is ingeschreven bij de KvK als functionaris : reservefondstekengevolmachtigde.  Een VvE bestuur draagt dezelfde verantwoordelijkheid als een extern allround bestuurder. Inderdaad kan een VvE bestuursvoorzitter ook de ALV voorzitten. Ik zoek verder naar antwoord of de ALV voorzitter (die geen bestuursfunctie bekleedt) ook neventaken mag uitvoeren. Ik heb een commissie voorgesteld, die zijn bedoeld voor diverse adviserende en voorbereidingstaken in opdracht van de vergadering.

                #9947
                monaster
                Deelnemer

                 In het MR 1973 is m.i. de (plv)administrateur het bestuur van de VvE.

                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 41)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.