wanneer is bestuurder geen bestuurder meer ?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
 • Auteur
  Berichten
 • #11398
  Anoniem
  Deelnemer

   Tijdens een algemene leden vergadering gaan twee bestuurders aftreden en nieuwe bestuurder wordt gekozen. Bij die verkiezing van de nieuwe bestuurder blijkt een van de “oud” bestuurders gevolmachtigd te zijn. Volgens de splitsingsakte (2017-art 53) is het niet toegestaan dat een bestuurder gevolmachtigd wordt door een lid.

   Pas nadat de bestuurder is uitgeschreven bij de KvK, houdt die bestuurder op bestuurder te zijn.  Of is juist het tijdstip in de ledenvergadering waarbij zijn vertrek geaccepteerd was bepalend ?

   Met andere woorden mochten de door hem ingebrachte volmachten wel meegeteld worden ?

   #11399
   Rob
   Deelnemer

    Naar mijn idee zijn bestuursleden geen bestuursleden meer op het moment dat de vergadering hem of haar heeft ontslagen.
    Op dat moment is hij of zij weer gewoon lid en kan dan volgens mij ook weer als gevolmachtigde optreden.
     

    #11400
    RonaldL
    Deelnemer

     Naar mijn idee zijn bestuursleden geen bestuursleden meer op het moment dat de vergadering hem of haar heeft ontslagen.
     Op dat moment is hij of zij weer gewoon lid en kan dan volgens mij ook weer als gevolmachtigde optreden.

     Denk het niet. De openbare registers zoals KvK zijn er niet voor niks. Stel de VvE heeft in maart besloten bestuurder te wisselen en de KvK wijzigt het register pas in mei, dan heb je 2 maanden dubbele bestuurders waarvan er maar 1 openbaar is, nl. de oude.
     Dat gaat dus niet.
     De ALV neemt besluit tot bestuurders wisseling, waarna de procedure tot wisseling ingaat, die afgesloten wordt door officiele opname in openbare registers en dan pas rechtsgeldig is.

     #11401
     Bob
     Deelnemer

      Laatste post volkomen onjuist.
      Het is zoals Rob aangeeft.
      De vergadering beslist wanneer de bestuurders defungeren, niet de openbare registers!

      #11402
      RonaldL
      Deelnemer

       Ok, Bob en Rob, helder.
       Maar misschien zijn we er nog niet.
       Ik lees op:
       http://www.vvewijzer.nl/vve-blog/waarom-bestuurswijzigingen-vve-doorgegeven-aan-kamer-van-koo/
       dat een rechter toch nog de oude bestuurder aan zou kunnen spreken als de openbare registers niet bijgewerkt zijn.
       Is daar jurispredentie over?

       #11403
       RonaldL
       Deelnemer

        Rob en Bob:
        Ik kan niet geloven dat de wetgever bedoeld heeft dat er een periode van parallelle wereld ontstaat waarin 2 verschillende bestuurders beide zakenrechtelijk aansprakelijk zouden kunnen zijn. Waarom is anders onze splitsingsakte bij het kadaster gedeponeerd? Niet ten pleziere van ons VvE leden, maar om derden die zakenrechtelijk verbintenissen aangaan met de VvE.
        En als het zo zou zijn als Rob en Bob aangeven, is navraag bij KvK over wie de bestuurder is dus ten principale nutteloos en rechtelijk onzinnig omdat er blijkbaar vrolijk een andere bestuurder rond kan lopen.
        Maar ik ben maar een leek.

        #11404
        RonaldL
        Deelnemer

         Bob en Rob,
         Ik lees:

         KvK mocht inschrijving VvE-bestuurder weigeren


         Ten eerste neemt de ALV een besluit, al dan niet rechtsgeldig.
         Dan geldt nog een maand wachttijd inzake instellen beroep.
         Dan moet nog, ingeval bestuurderswisseling, dit ingeschreven worden bij de KvK.
         Die inschrijving is wettelijk verplicht.
         Ook de controle door de KvK van de juistheid van de aanstelling cq ontslag van een bestuurder is wettelijke taak van de KvK.
         Mijns inziens kan het dus niet anders zo zijn dan dat het besluit van de ALV pas rechtskracht krijgt op het moment van inschrijving in de openbare registers.
         Dus een bestuurder heeft in de vergadering waar hij/zij wordt verkozen nog geen bestuursmacht.
         Vergelijk: wanneer ben je gescheiden? Pas als het besluit van de rechter is ingeschreven bij de burgelijke stand van de gemeente. Gebeurt dat laatste niet, dan ben je dus nog gehuwd.

         #11405
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Ronald,
          Het is precies zoals het staat in een citaat uit het door jou eerder aangehaalde artikel;
          “Een correct genomen vergaderbesluit is rechtsgeldig. Dus een ontslagen bestuurslid heeft vanaf het moment dat het ontslag werd verleend geen bestuursbevoegdheden meer en het nieuw aangestelde bestuur heeft de bevoegdheden met ingang van het moment van aanstellen.”
          Vanaf het moment dat het ontslag werd verleend is de oud-bestuurder dus ook niet meer aansprakelijk en dat is dus het moment in de vergadering waarin de ALV het besluit neemt om de bestuurder te ontslaan.
          “Zolang de wijzigingen niet zijn doorgegeven zijn de notulen het enige schriftelijke bewijs daarvan. Bij onduidelijkheid in de notulen zal een rechter, die gevraagd wordt om over een geschil te oordelen, naar alle waarschijnlijkheid kijken naar de inschrijving bij de Kvk.”
          Het is dus belangrijk om één en ander goed in de notulen vast te leggen.
          “Zolang een oud bestuurder nog staat ingeschreven bij de Kvk kan hij of zij geconfronteerd worden met informatievragen en aansprakelijkheidsstellingen.”
          Klopt, maar dat gaat de oud-bestuurder natuurlijk niet accepteren en doorverwijzen naar de nieuwe bestuurder.
          “Een nieuwe bestuurder die nog niet staat ingeschreven bij de Kvk krijgt onder andere problemen met opdrachtverstrekkingen aan aannemers en het openen of wijzigen van bankrekeningen.”
          Klopt ook, en dan kunnen de notulen weer om de hoek komen.
          Overigens, als de nieuwe bestuurder er direct werk van maakt is de inschrijving binnen een paar dagen geregeld.
          Wanneer was je volgens jou dan bestuurder toen de verplichte inschrijving bij de KvK nog niet eens bestond?
          In de zaak die jij aanhaalt op de site van NederlandVVE werd het probleem veroorzaakt doordat de vergadering geen rechtsgeldig besluit had genomen omtrent de bestuurswissel, en tja…. dan roep je de problemen op je af !
           

          #11406
          RonaldL
          Deelnemer

           Rob,
           Heb ik ook allemaal zo gelezen, klopt.
           Maar niet alles wat geschreven staat is (helemaal) waar.
           Ik heb de indruk dat je nog voorbij gaat aan het principiele punt dat een derde partij door een verouderde registratie op het verkeerde been wordt gezet en dat dat dus inhoudt dat een navraag bij de KvK dus per definitie onjuiste informatie KAN opleveren, terwijl de wetgever bedoeld heeft dat die KvK de wettelijke plicht heeft tot controle van de inschrijving juist ter bescherming van derde partijen.

           #11409
           Rob
           Deelnemer

            Ik heb de indruk dat je nog voorbij gaat aan het principiele punt dat een derde partij door een verouderde registratie op het verkeerde been wordt gezet en dat dat dus inhoudt dat een navraag bij de KvK dus per definitie onjuiste informatie KAN opleveren

            Klopt, dat KAN inderdaad gebeuren. hoewel ik van mening ben dat eventuele risico’s en gevolgen daarvan geheel voor de (oud)bestuursleden zijn.

            Maar niet alles wat geschreven staat is (helemaal) waar.

            Daar heb je helemaal gelijk in 😉
            Desondanks wil ik toch nog graag dit artikel uit de koker van een gerenommeerd advocatenkantoor met je delen.
            Citaat: “… Bestuurders van een VvE zijn eveneens verplicht zich in te laten schrijven. Deze verplichting staat los van de benoeming door de vergadering en is dus geen vereiste om namens de VvE te mogen handelen. Een niet ingeschreven, maar wel rechtsgeldig benoemde bestuurder is dus ook gerechtigd de VvE te vertegenwoordigen.
             

            #11410
            RonaldL
            Deelnemer

             Ok, gelezen.
             Maar ik lees ook in het laatst aangehaalde artikel:
             Aan de andere kant mag een derde vertrouwen op de handelwijze van een oud bestuurder als deze bestuurder nog als zodanig staat ingeschreven. Om te voorkomen dat de VvE wordt gebonden door het handelen van een oud bestuurder, is het dus van belang dat de VvE toeziet op een tijdige uitschrijving uit het handelsregister.
             Volgens mij betekent dit dat een oud bestuurder de VvE kan binden in de periode tussen besluit ALV en de uitschrijving.

             #11411
             Rob
             Deelnemer

              Volgens mij betekent dit dat een oud bestuurder de VvE kan binden in de periode tussen besluit ALV en de uitschrijving.

              Dat klopt volgens mij Ronald.
              Echter, vanaf het moment dat de oud bestuurder door de ALV ontslagen is uit zijn functie was hij ook niet meer gerechtigd om de VvE te vertegenwoordigen en is er bij een dergelijke handeling van de oud bestuurder naar mijn idee sprake van een onrechtmatige daad waarvoor de VvE de oud bestuurder persoonlijk aansprakelijk zou kunnen stellen.
               

              #11422
              teckelodorus
              Deelnemer

               en wat als er het bestuur zelf opstapt en er geen nieuw bestuur is, hoe zit het dan met de KvK, wie mag/kan uitschrijven?

               #11426
               Rob
               Deelnemer

                en wat als er het bestuur zelf opstapt en er geen nieuw bestuur is, hoe zit het dan met de KvK, wie mag/kan uitschrijven?

                Zie nogmaals dit artikel , vanaf (Be)stuurloze VvE’s

                #11427
                teckelodorus
                Deelnemer

                 Heel duidelijk en bedankt Rob, maar betekent dat dan ook dat het opgestapte Bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk blijft zolang er geen nieuw bestuur is?

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.