Wet Verbetering Functioneren VvE’s (Vertraging)

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
 • Auteur
  Berichten
 • #4418
  Bob
  Deelnemer

   Lezer gegroet,

   Voor de echt geïnteresseerden.
   Gisteravond plenair debat gevolgd.
   Na eerste ronde 4 amendementen. Zitten wat mij betreft heel zinnige tussen.
   Minister bij antwoord grieperig.
   Plenaire behandeling vetraagd.

   Wederom vertraging v.w.b. invoering van deze wet.
   Wat mij betreft zijn de Kamer en de Minister er bijzonder goed in geslaagd om zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten.
   Het leek er verder regelmatig op dat het debat alleen maar ging over het, over de rug van de VvE-leden en ook nog eens met leningen, behalen van de doelstellingen uit het energieakkoord.

   Nog geen idee wanneer plenaire behandeling wordt voortgezet.

   Vriendelijke groet, Bob.

   #4419
   Rob
   Deelnemer

    Hoi Bob,
    Dank je wel voor deze kennisgeving.
    De slotzin van je 2e alinea verbaaste mij eigelijk niet eens en misschien even erg, onze belangenbehartiger werkt daar hartstochtelijk aan mee
    Groetjes, Rob

    #4420
    Bob
    Deelnemer

     Hi Rob,
     Je hebt wat mij betreft volkomen gelijk. Het is inderdaad een belangenbehartiger, de vraag is echter wiens belangen feitelijk worden behartigd.
     Onze belangenbehartiger werd door de minister ook nog genoemd, in het rijtje waarmee de minister wilde laten zien hoe goed hij zijn werk had gedaan, en hoe breed zijn draagvlak in VvE-land naar zijn idee is. De minister heeft daarbij overigens geen enkele keer opgemerkt dat de verschillende “adviseurs” op diverse punten nadrukkelijk van mening verschillen.
     Er is in eerste instantie slechts gelegenheid geweest om op 2 amendementen initieel te reageren voordat het debat moest worden verdaagd. Met beide moties heeft de minister “grote moeite” (een nieuwe nog niet eerder gebruikte politieke stellingname). Ben heel erg benieuwd hoe dit gaat aflopen, en dan aansluitend ook nog eerst even naar de Eerste Kamer. Gaat allemaal nog wel een tijdje duren.
     Je kunt ook in de moties zien dat er (gelukkig) meer mensen (grote) moeite hebben met lenen door een VvE, zeker waar het lenen voor verbetering van de energieprestatie van een complex betreft. Hoop dat daar echt iets mee wordt gedaan.
     Vriendelijke groet, Bob.

     #4424
     Joost H.
     Deelnemer

      Padoem…! Noem me naïef, maar daar vallen even een paar puzzelstukjes op hun plek. Dus, als ik het goed begrijp: het doel van de politiek is niet belang van VvE’s, maar halen doelstellingen energie-akkoord. En de politiek spant VvE Belang voor haar karretje om dat te bewerkstelligen.
      Dus de “politieke lobby” waar VvE Belang het steeds over heeft moet dus andersom geïnterpreteerd worden: niet VvE Belang lobbyt bij de politiek, maar de politiek laat VvE Belang voor haar Lobby-en bij de kwetsbare VvE’s en VvE-leden. Doel: duur centjes lenen, zodat de doelstellingen van de politiek worden gehaald. Over de rug van de VvE’s dus inderdaad, zoals Bob terecht opmerkt.
      Verklaart een hoop. Stichting VvE Belang een instrument van de politiek. Het woord ‘belang’ ziet dus niet op het belang van de VvE, maar op het belang van de politiek bij het inzetten van VvE’s om zaken te bewerkstelligen. Tsja.

      #4430
      Rob
      Deelnemer

       Ik gaf al aan niet verbaast te zijn hierover en zo’n verrassing kon het eigenlijk ook weer niet zijn 😉
       Al in 2015 verscheen een rapport van Companen met als titel : “wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s : uitwerking SER-energieakkoord
       In het voorwoord van de directeur van stichting VvE Belang is te lezen:
       Eén van die tafels kende als domein de Gebouwde Omgeving en de deelnemers aan die tafel hebben zich gerealiseerd dat binnen de gebouwde omgeving VvE’s een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming, maar ook dat VvE’s een bijzondere aanpak vereisen.”
       Net als in de discussie over crowdfunding binnen de VvE, waar stichting VVE Belang de tegenstrijdige belangen van zowel lenende als investerende VvE’s probeert de behartigen zien we ook hier weer een behartiging van mogelijk tegenstrijdige belangen, namelijk de doelstellingen van de regering en die van de VvE’s in nederland.
       Waarbij gezegd dat duurzaamheid uiteraard wel van belang is voor VvE’s maar ik grote vraagtekens zet bij de belangen voor VvE’s als het gaat over de wijze waarop die duurzaamheid tot stand moet komen, bijvoorbeeld door leningen en crowdfunding.
        
        

       #4432
       Rob
       Deelnemer

        Het gehele debat van dinsdag 24 januari is hier na te lezen.
        Wat ik zelf nog nooit eerder geweten heb, maar wel zeer interessant was om te lezen en ook best belangrijk is binnen de VvE ging over de mogelijkheid om in plaats van een bijdrage te storten op de rekening van de VvE een garantie af te geven voor die bedragen.
        Zo is op de site van de tweede kamer is te lezen:
        Eigenaren hoeven hun bijdrage aan het reserveringsfond niet per se te storten op de rekening van de vve maar mogen ook een garantie afgeven, zo staat in de wet. Maar is er dan wel voldoende geld beschikbaar als één van de eigenaren failliet gaat?
        Eigenaren moeten hun verplichte reserveringsbijdragen gewoon overmaken naar een bankrekening die op naam van de vve staat. Ronnes (CDA) wil deze bepaling in de wet opnemen, zodat er meer financiële zekerheid is. Bashir (SP) valt hem bij, maar Blok ziet weinig in zo’n verplichting.
        Persoonlijk lijkt de mogelijkheid van een dergelijke garantie mij geen goede zaak binnen de VvE en sta ik achter het idee van Ronnes en Bashir.
        En ja…. ook hierover heb ik nog nooit enig standpunt vernomen van onze belangenbehartiger terwijl het naar mijn idee toch zeer zeker de belangen raakt van de VvE en de individuele eigenaars.
         

        #4435
        Bob
        Deelnemer

         Hi Rob,
         Zie deze beschouwing van de hand van mr. de Laat.
         Vriendelijke groet, Bob.

         #4437
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Bob,
          Hartelijk dank voor de link naar het artikel van mr. de Laat !
          Bijzonder interessant om te lezen.
          En dan de slotsom in het artikel 😉
          “… Als het wetsvoorstel met deze toelichting wordt aangenomen, is dat mijns inziens een stap terug in plaats van voorwaarts voor het functioneren van VvE’s. Wanneer een ‘garantie’ gesteld kan worden in plaats van het daadwerkelijk storten van reservefondsbijdragen, zou de wet beter niet gewijzigd kunnen worden.
          Ben echt reuze nieuwsgierig wat er uiteindelijk uit gaat komen.
          Met vriendelijke groet,
          Rob

          #4445
          Rob
          Deelnemer

           In een eerdere reactie schreef ik:
           … En ja…. ook hierover heb ik nog nooit enig standpunt vernomen van onze belangenbehartiger terwijl het naar mijn idee toch zeer zeker de belangen raakt van de VvE en de individuele eigenaars.
           Hier moet ik mezelf even corrigeren 😉
           Uit het verslag van het debat blijkt namelijk dat stichting VvE Belang geen voorstander is van een dergelijke garantie.

           #4482
           Rob
           Deelnemer
            #4493
            Bob
            Deelnemer

             Hi Rob,
             Dank, ook ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
             De Telegraaf heeft kennelijk een glazen bol. Het vervolg van de plenaire vergadering in de Tweede Kamer kan ik op de agenda nog niet terugvinden.
             Naar mijn idee gaat verdere behandeling “over de verkiezingen heen”, en dan is het op zijn vroegst eind maart. Ook dat zie ik zo snel niet gebeuren.
             Daarna moet het voorstel nog de Eerste Kamer door. Daar wordt ook nog even zorgvuldig getoetst.
             Denk dat we nog meerdere maanden geduld zullen moeten hebben.
             Vriendelijke groet, Bob.

             #4506
             Bob
             Deelnemer

              Vervolg plenair debat staat nu gepland voor week 7.
              Vriendelijke groet, Bob.

              #4551
              Bob
              Deelnemer

               Vervolg plenair debat op donderdag 16 februari te 20.00 uur.
               Met vriendelijke groet, Bob

               #4552
               Rob
               Deelnemer

                We wachten met spanning af Bob.
                Als ik het goed heb heeft minister Plasterk het stokje overgenomen van minister Blok.
                Nu maar hopen dat hij net zo goed op de hoogte is en……. de juiste keuzes maakt !  😉

                #4566
                Rob
                Deelnemer

                 Tja, ik zal nog maar eens de slotsom uit het hierboven door Bob aangedragen beschouwing van mr. RPM de Laat citeren.
                 … De huidige wet regelt in artikel 5:126 lid 1 BW, dat de VvE een reservefonds in stand houdt ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. In combinatie met de reglementen en voormelde jurisprudentie kan daaruit een stortingsplicht worden herleid. Naar huidig recht is daarmee aannemelijk, dat een besluit van de ALV, waarin een vervangende toezegging of garantie van een (groot-) eigenaar wordt aanvaard nietig dan wel vernietigbaar is. Als het wetsvoorstel met deze toelichting wordt aangenomen, is dat mijns inziens een stap terug in plaats van voorwaarts voor het functioneren van VvE’s. Wanneer een ‘garantie’ gesteld kan worden in plaats van het daadwerkelijk storten van reservefondsbijdragen, zou de wet beter niet gewijzigd kunnen worden.
                 Gezien het verloop van het debat (16 februari) lijkt het helaas toch heel erg die kant op te gaan 🙁
                 Enkele andere opmerkelijke citaten uit het debat:
                 “… Verder kan ik de heer Van der Linde en de heer Koolmees antwoorden dat onderlinge afspraken met dit wetsvoorstel mogelijk blijven. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over de wijze van reserveren of over een eventuele inbreng van de eigenaar in natura. Bij dat laatste kan men denken aan schilderwerk of schoonmaakwerk. Iemand zegt dan: ik draag minder af, want ik doe de klus zelf. Daarover moeten dan wel in de vereniging van eigenaren duidelijke afspraken worden gemaakt. Dat is ook de essentie van dit wetsvoorstel.
                 … Voorzitter. Het uitgangspunt van een vve is dat eigenaren in goed overleg hun zaakjes regelen. Ik zie dat volkomen terug in dit wetsvoorstel. Je spreekt samen af hoeveel geld je stort. Dat betekent dat er ook geen risico is op oversparen, want je spreekt dat samen af. Je maakt samen een meerjarenonderhoudsplan. Dat ding is vormvrij, dus al zet je twee regels op papier, dan is het nog een meerjarenonderhoudsplan. Er is dus ook geen straf als je dat niet volgens de regels doet en in goed overleg je zaakjes regelt. Ik vind dat heel normaal. Maar als je buurman niets doet en niets wil doen, dan biedt dit voorstel een haakje om naar de rechter te stappen en om daar je recht te halen. Ook dat vind ik heel normaal. De conclusie van de VVD is dus: normaal. Doen.”

                 … Minister Plasterk:
                 Ik begrijp de lijn van vragen, omdat die, in het verlengde van de bijdrage van de heer Ronnes in eerste termijn, aankoerst op een alternatieve oplossing, namelijk een verplichting om te storten. Ik begrijp wel dat het in deze casus plezierig zou zijn als er gestort zou zijn. Daar staat echter tegenover dat je dan als wetgever particulieren gaat verplichten om te storten bij een vereniging van eigenaren, terwijl dat misschien dood geld oplevert dat zij dat misschien zelf liever op een andere manier zouden onderbrengen. Nogmaals, de verplichting verandert daar niet mee. Daarover zijn we het ook eens. Als de vraag is of het op voorhand gestort moet zijn en dan op een rekening moet staan bij de penningmeester van de vereniging van eigenaren of dat het voldoende is dat die verplichting er is en dat er wordt betaald op moment dat dat werkelijk nodig is voor de financiering, zou ik toch voor het laatste kiezen.”
                 Tja, …. misschien zouden we wetswijzigingen maar beter aan juristen kunnen overlaten 😉

                  

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.