Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s gepubliceerd

 • Dit onderwerp bevat 38 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 13, 20221:41 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 38)
 • Auteur
  Berichten
 • #36059
  DikOz
  Deelnemer

   De overheid heeft het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s ter consultatie gepubliceerd. Lijkt mij een apart onderwerp waard. Eerste vraag die ik heb:
   Vallen scootmobiels, e-fietsen en hybrides zonder stekker onder deze regeling? Dat laatste is van belang omdat de regeling impliciet het parkeren (zonder te laden) van EV’s toestaat.

   #36060
   Rob
   Deelnemer

    Voor het plaatsen en opladen van scootmobielen komt er een apart artikel in de AMvB.

    #36061
    Bob
    Deelnemer

     Voor het plaatsen en opladen van scootmobielen komt er een apart artikel in de AMvB.

     Ik ben heel benieuwd waarop deze mening is gebaseerd. Waaruit volgt de conclusie dat de AMvB ook over (het plaatsen en opladen van) scootmobielen zal gaan?

     #36062
     Rob
     Deelnemer

      @Bob, die mening baseer ik op blad 121-131 van dit document op de website https://www.wman.nl

      #36063
      Bob
      Deelnemer

       @Bob, die mening baseer ik op blad 121-131 van dit document op de website https://www.wman.nl

       Begrepen.
       De gedachtenfout die je maakt is de volgende.
       De uitgave die je aanhaalt bevat niets meer dan het voorstel en de wensen van de werkgroep. De staatssecretaris heeft de Kamer aangegeven alleen de (door hem aangepaste) (groeps)notificatieregeling betreffende laadpalen in het kader van de verduurzaming (zie ook Klimaatnota 2020) te volgen en (gewijzigd) uit te voeren. Het voorstel betreffende scootmobielen wordt (nog) niet omarmd (is ander voorstel in ander artikel en hoofdstuk). Over scootmobielen reppen voorliggende wetsvoorstel en MvT dan ook niet. De Wet in consultatie heeft niets met scootmobielen te maken. Die komen dus ook niet in deze AMvB.

       Zoals Van der Vleuten-De dan ook zelf constateert (ik citeer) “Tot zover is duidelijk dat het hiervoor besproken wetsvoorstel – echter vooralsnog in zeer sterk afgeslankte en aangepaste vorm – een volgende fase in gaat. Of en wanneer er een uitgebreider wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer, en hoe uitgebreid dat voorstel dan zal zijn is nog ongewis.”

       #36066
       Rob
       Deelnemer

        Duidelijke uitleg, dank je wel @Bob !

        #36070
        Rob
        Deelnemer

         Ik krijg steeds meer de indruk dat ze daar in Den Haag platgezegd geen ruk geven om de verbetering van het functioneren van VvE’s, tenzij het gaat om het behalen van de klimaatdoelen.
         Vorige keer stond te lezen dat VvE’s een belangrijk aandeel hebben in de bebouwde omgeving en daar dus veel mogelijkheden lagen in het halen van de klimaatdoelen.
         De wetgeving werd “verbeterd” en VvE’s kregen de mogelijkheid om geld te gaan lenen.
         Daar verbetert het functioneren van een VvE natuurlijk niet mee maar de VvE kan met zo’n lening wel lekker het “onderhoud”, lees verduurzamingsprojecten mee financieren.

         En ook nu lees ik weer:

         Citaat uit de MvT;
         “… Elektrisch vervoer wordt steeds populairder. Daarnaast streeft het kabinet ernaar dat uiterlijk in
         2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om aan de laadbehoefte van elektrische auto’s te
         kunnen voldoen wordt in de private sector een grote behoefte aan laadinfrastructuur van
         elektrische auto’s verwacht. Het huidige tempo van uitrol van laadinfrastructuur is onvoldoende
         om dit doel te behalen. Een versnelling van de uitrol van laadinfrastructuur is dan ook
         noodzakelijk.

         … VvE’s spelen een belangrijke rol bij de plaatsing van voldoende oplaadpunten in de private sector.
         In Nederland bevinden zich 1,2 miljoen woningen in een VvE. Dit komt neer op 17% van de totale
         woningvoorraad.14 Een snelle uitrol van oplaadpunten is hierdoor noodzakelijk, voornamelijk in de
         provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.”

         Naar mijn mening wordt alleen om dat doel te bereiken nu de wetgeving een piepklein beetje aangepast.

         Persoonlijk ben ik van mening dat het complete voorstel zoals in het eerder aangehaalde document te lezen is een echte verbetering zou zijn voor het functioneren van VvE’s, meer helaas … !

         #36071
         Rob
         Deelnemer

          Vallen scootmobiels, e-fietsen en hybrides zonder stekker onder deze regeling?

          In het wetsvoorstel is te lezen;
          “In dit artikel wordt verstaan onder:
          a. elektrisch voertuig: elektrisch voertuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen.

          In artikel 1 van het besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen staat te lezen;

          “elektrisch voertuig: een motorvoertuig, uitgerust met een aandrijving die bestaat uit ten minste één niet-perifere elektromotor als energieomzetter met een elektrisch oplaadbaar energieopslagsysteem, dat extern kan worden opgeladen;

          oplaadpunt: een aansluiting voor het opladen van een elektrisch voertuig of wisselen van een batterij van een elektrisch voertuig”

          #36072
          DikOz
          Deelnemer

           Dank je, dan komt het aan op de definitie van voertuigen. En daar blijken alleen fietsen met trapdersteuning uitgezonderd te zijn.

           Dus ja, dan zouden oplaadbare scootmobielen etc onder dit voorstel vallen. En ik denk hybrides zoder stekker ook na invulling van het woord extern.

           #36073
           DikOz
           Deelnemer

            Schrijffout: ik bedoelde definitie van motorvoertuigen

            #36075
            Bob
            Deelnemer

             Merk op dat dit wetsvoorstel het realiseren van een oplaadpunt middels een (groeps)notificatie(regeling) mogelijk maakt, en niet beoogt (en passant) te voorzien in een bestemmingswijziging van de parkeervoorziening. Wat op de parkeervoorziening al dan niet kan/mag worden geplaatst of gestald is vastgelegd in de AvS (en waar mogelijk in enig HHR).

             #36076
             DikOz
             Deelnemer

              Deze wet vind ik echt een ramp en wel vanuit verschillende invalshoeken zoals beheer/bestuur, toekomstvastheid, techniek en veiligheid. De 1ste invalshoek, vanuit beheer/bestuur:

              Een groep bewoners wil een paar laadpunten laten maken, maakt niet uit waar, ze zullen altijd van gemeenschappelijk zaken (b.v. elektrische aansluiting) of gedeelten (b.v. muren) gebruik moeten maken. En die zaken zijn onder beheer van de VVE en het bestuur. De laadgroep hoeft echter onder deze wet niets meer te vragen. Zij melden alle eigenaars dat zij laadpunten gaan aanleggen (de notificatie).
              Grappig: met die wet is er een wettelijke grondslag om contactgegevens van iedereen te krijgen/gebruiken voor deze zaak en nu wordt voorgesteld dat het bestuur maar als postbezorger gebruikt moet worden vanwege de AVG.

              Ja, die laadpunten en aansluitingen moeten aan nog veelal onbekende eisen voldoen en ja, het bestuur mag ‘het voldoen aan’ controleren. Die eisen worden natuurlijk opgesteld vanuit de gedachte dat er laadpunten moeten komen, de controle zal dan weinig voorstellen.

              Een bestuurlijke actie/initiatief zou de impact van laadpunten op de VVE meenemen en zou vanuit beheer werken: welke installateur op basis van offertes en ervaring; hoeveel leden kunnen op die manier bediend worden?; als dat bijvoorbeeld 40% is, gaan de leden daarmee akkoord?; komen er kabels in het zicht?; zijn de stopcontacten goed en veilig genoeg? en belangrijk: is het een goede oplossing voor onze VVE? I.p.v. nu een one size fits all aanpak.

              Alles wat momenteel een bestuur. veelal samen met de beheerder, doet en verantwoording over draagt, wordt hier voor laadpunten overboord gezet. Er ontstaat/ontstaan naast het bestuur 1/2/3? groep(en) voor laadpunten. Bestuurders waren al moeilijk te vinden, die laadgroep zal niet besturen maar even snel bepalen wat voor hun een optimale oplossing is. Omdat de groep de laadpunten zelf betaalt wordt dat goedkoop voor hun en slechts ter invulling van specifiek hun wens. En ja, volgens de wet is het ook voor hun risico, maar wat betekent dat? Meestal zijn eigenaars via de VVE verzekerd voor de opstal, dus de VVE en niet de laadgroep, mag aan de slag.

              Een wettelijke mogelijkheid om gemakkelijke e-vergaderingen rondom 1 of 2 onderwerpen te houden is volgens mij een veel betere aanpak. En aanvullend, een wetsartikel dat VVE’s met een enige drang (achterhaalde?) laadpunten laat realiseren als de overheid dat zo graag wil opleggen (of is het de industrie?). Dan kan snel en vaak een vergadering gehouden worden voor een onderwerp, bijvoorbeeld een laadpunt aanvraag.

              #36083
              Rob
              Deelnemer

               Ook leuk om de reacties op de consultatie te lezen.
               Staan toch interessante opmerkingen tussen.

               #36087
               DikOz
               Deelnemer

                Gaat de AMvB of een deel ervan nier gelden voor een laadpunt op/aan een privé-gedeelte? Een privé parkeerplaats met eigen kadastraal nummer bijvoorbeeld. Ik lees dat uit het onderstaand cursieve deel uit het wetsvoorstel, maar ik vraag mij af wat het doel van die tekst is.

                118.b.2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld […..] of nadere regels met betrekking tot de wijze van plaatsing, beheer, gebruik en herverdeling van kosten van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op of aan gedeelten van onroerende zaken die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

                #36096
                Wim
                Deelnemer

                 Helaas grotendeels met je eens. Jet wetsvoorstel is onduidelijk en zal leiden tot veel conflicten binnen vve’s. Kostenverdeling blijft onduidelijk, beheer en onderhoudskosten worden niet genoemd. Kortom: vooral reageren op dit voorstel

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 38)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.