Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s gepubliceerd

 • Dit onderwerp bevat 38 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 38)
 • Auteur
  Berichten
 • #36098
  DikOz
  Deelnemer

  Inderdaad, ik zie net een boeiende reactie van QuaWonen VvE beheer. Veel reacties gaan over de brandveiligheid, brandweer en verzekeringen.
  Toevoeging: ik vraag mij af hoe de hulp van de opstellers (de werkgroep) tegenover het voorstel staat. En als zij de reacties lezen of ze dan vinden dat VvE’s voldoende zijn ingelicht.

  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 10 maanden geleden door .
  #36101
  Rob
  Deelnemer

  Gaat de AMvB of een deel ervan nier gelden voor een laadpunt op/aan een privé-gedeelte?

  In de MvT is te lezen: “…De notificatieverplichting ziet op twee situaties. De eerste situatie betreft de individuele appartementseigenaar die een oplaadpunt op zijn privé-parkeervak wil plaatsen, maar aan een
  gemeenschappelijk gedeelte zoals een gemeenschappelijke muur, plafond of stroomvoorziening.
  De tweede situatie betreft het geval wanneer één of meerdere appartementseigenaars een
  oplaadpunt op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid willen plaatsen.”

  Het valt me ook op dat in de consultatie regelmatig vragen worden gesteld over de kostenverdeling e.d.
  In de MvT is daarover te lezen;

  “3.4 Voor eigen rekening en risico
  In het eerste lid van het voorgestelde artikel 118b is als voorwaarde voor de notificatie
  opgenomen dat de plaatsing van het oplaadpunt uitsluitend voor eigen rekening en risico van de
  notificerende individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars plaatsvindt.
  Anders dan de overige voorwaarden die in een AMvB zullen worden opgenomen, is deze
  voorwaarde in het wetsvoorstel opgenomen, zodat het eigendomsrecht van de overige
  appartementseigenaars wordt onderschreven en verzekerd wordt dat de overige
  appartementseigenaars geen nadeel ondervinden van de plaatsing van oplaadpunten als gevolg
  van een notificatie. Kosten (zoals premieverhoging van de VvE-opstalverzekering) of
  werkzaamheden die verband houden met plaatsing en het gebruik van het oplaadpunt (zoals de
  aanleg van een kabel van de meterkast naar de VvE-parkeergelegenheid of het privé-parkeervak)
  komen voor rekening van de individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars
  die het oplaadpunt willen plaatsen. Bij het plaatsen van een oplaadpunt dient onderscheid te
  worden gemaakt tussen kosten als gevolg van het plaatsen van het oplaadpunt
  (verantwoordelijkheid laadpunteigenaar) en kosten die voortkomen uit het niet op orde zijn van de algemene brandveiligheidssituatie (verantwoordelijkheid VvE). In de AMvB wordt tevens de voorwaarde opgenomen dat de notificerende appartementseigenaars gemaakte kosten en werkzaamheden, waar toekomstige notificerende appartementseigenaars voordeel van kunnen hebben, middels een kostenherverdeling kunnen verdelen onder alle eigenaren van oplaadpunten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kosten die verbonden zijn aan het doortrekken van de stroomvoorziening vanuit de hoofdmeterkast.”

  #36103
  DikOz
  Deelnemer

  Mijn vraag ging over de tekst van de wet, niet over de toelichting. Specifiek was mijn vraag ingegeven door het wet tekstdeel:
  of aan gedeelten van onroerende zaken die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

  #36104
  Bob
  Deelnemer

  “of aan gedeelten van onroerende zaken die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt”

  Gezamenlijk dus, niet privé.

  #36105
  Bob
  Deelnemer

  Een privé parkeerplaats met eigen kadastraal nummer

  Hoe zie je dat in de AvS geregeld??

  #36106
  DikOz
  Deelnemer

  De Splitsingsakte spitst het gebouw in 40 appartementsrechten en 40 ‘garage rechten’, ieder met stemrechten (verschillen wel in aantal). De SA stelt speciale voorwaarden (2 pagina’s) voor de losse verkoop van de parkeerplaats.

  #36107
  Bob
  Deelnemer

  De Splitsingsakte spitst het gebouw in 40 appartementsrechten en 40 ‘garage rechten’, ieder met stemrechten (verschillen wel in aantal). De SA stelt speciale voorwaarden (2 pagina’s) voor de losse verkoop van de parkeerplaats.

  Daarmee is nog niet bepaald of de garageplek privé of gezamenlijk is.

  “of aan gedeelten van onroerende zaken die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt”

  Gezamenlijk dus, niet privé.

  Dit citaat gaat over gezamenlijk en niet over privé. Kan jouw “probleempje ” niet zien.

  #36108
  DikOz
  Deelnemer

  De Splitsingsakte spitst het gebouw in 40 appartementsrechten en 40 ‘garage rechten’, ieder met stemrechten (verschillen wel in aantal). De SA stelt speciale voorwaarden (2 pagina’s) voor de losse verkoop van de parkeerplaats.

  Daarmee is nog niet bepaald of de garageplek privé of gezamenlijk is.
  […………..]

  Mogelijk, maar voor ons niet belangrijk. Alles is als privé geregeld. De teksten zoals “het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik …” zijn gelijkluidend voor een ‘appartement met terrassen’ en voor een ‘parkeerplaats’, evenals daarna de tweevoudige gelijkluidende toedeling van het registergoed.

  #36109
  Bob
  Deelnemer

  Weinig verhelderende post wat mij betreft. Lijkt me beter om met letterlijke citaten uit de AvS te komen dan met jouw interpretatie dat alles privé zou zijn geregeld. “Privé geregeld” is in het appartementsrecht niet gedefinieerd.

  #36110
  DikOz
  Deelnemer

  “of aan gedeelten van onroerende zaken die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt”

  Gezamenlijk dus, niet privé.

  Geheel eens, gezamenlijk dus.
  Dat betekent dat dit wetsartikel 118.b.2 stelt dat de AMvB alleen voor Gemeenschappelijke Gedeelten nadere regels mag/kan stellen. Dat schreef ik in mijn eerdere bericht, wel nog als vraag.

  #36111
  Bob
  Deelnemer

  Weinig verhelderende post wat mij betreft. Lijkt me beter om met letterlijke citaten uit de AvS te komen dan met jouw interpretatie dat alles privé zou zijn geregeld. “Privé geregeld” is in het appartementsrecht niet gedefinieerd.

  Zolang de feitelijke situatie (bij ons is alles privé geregeld) onduidelijk blijft is de conclusie die je trekt in elk geval voorbarig, en waarschijnlijk ook onjuist.

  #36113
  DikOz
  Deelnemer

  Mijn conclusie over art. 118.b.2 staat geheel los van hoe het bij ons geregeld is of wat jouw mening daarover is.

  Mijn conclusie gaat over de voorgestelde wettekst.
  In die tekst wordt gebruikt wat vaak ‘gemeenschappelijk’ en ‘privé’ wordt genoemd in de reglementen. Zo worden in 118.b.2 nadere regels in het vooruitzicht gesteld voor gedeelten van onroerende zaken die ‘gemeenschappelijk’ zijn. En een equivalent van ‘privé’ wordt niet genoemd in de wettekst.
  Dan kan daar toch uit geconcludeerd worden dat het wetsvoorstel geen AMvB regels aankondigt voor privé delen, zoals een privé parkeerplaats?

  Overigens probeert de toelichting dat te nuanceren. Men heeft blijkbaar de aangevoerde redenen, om het eigendomsrecht (zie toelichting 3.9) te reguleren of te beperken, niet voldoende zwaarwegend gevonden om ook op het eigendomsrecht op een privé parkeerplaats in te grijpen.

  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 9 maanden geleden door .
  #36115
  Bob
  Deelnemer

  Je gaat wat mij betreft de mist in. Het zit in het verschil tussen een kadastraal perceel en een appartementsrecht. Beiden hebben een kadastraal nummer, maar een appartementsrecht is geen perceel.

  Weinig verhelderende post wat mij betreft. Lijkt me beter om met letterlijke citaten uit de AvS te komen dan met jouw interpretatie dat alles privé zou zijn geregeld. “Privé geregeld” is in het appartementsrecht niet gedefinieerd.

  Zolang de feitelijke situatie (bij ons is alles privé geregeld) onduidelijk blijft is de conclusie die je trekt in elk geval voorbarig, en waarschijnlijk ook onjuist.

  #36126
  DikOz
  Deelnemer

  Hebben jullie dit gezien? Even een elektrische groep erbij of een geavanceerde groep die het energieverbruik alleen lokaal in het gebouw optimaliseert, lijkt niet te mogen van deze partijen.

  De technische eisen voor smart charging zijn recentelijk opgesteld en gepubliceerd door de NAL
  werkgroep Smart Charging, en zijn ook bijgevoegd bij deze reactie. Hiermee is invulling gegeven aan de uit het klimaatakkoord dat in de periode tot 2030 enkel laadinfrastructuur wordt uitgerold wordt die smart charging ready is.

  [zin loopt niet, maar zo staat het in consultatie reactie.]

  bijgewerkt: loopt niet toegevoegd

  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 9 maanden geleden door .
  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 9 maanden geleden door .
  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 9 maanden geleden door . Reden: Link in artikel gecorrigeerd !
  #36129
  kv66
  Deelnemer

  @DikOz. Ja, die kende ik al. Een prima initiatief om orde in de chaos te scheppen die ontstaat als iedereen een privé benzinepomp in de tuin mag realiseren, of beter gezegd om de chaos voor te zijn. Of dat lukt is nog te bezien. Zal tzt wel worden opgenomen in een nieuwe NEN norm of in een bestaande.

  Dus voor alle die een laadpunt overwegen ook een communicatiekabeltje meenemen als je dan toch de kabelsleuf/kabelbaan/kabelroute open hebt liggen voor je voedingskabel. Ben je voorbereid op wat nog komen gaat.

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 38)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.