Reageer op: Splitsingsakte van voor 1972

#10141
Rob
Deelnemer

    In de splitsingsakte wordt met geen woord gerept over de oprichting van een VVE

    Wanneer in de AVS verwezen zou worden naar modelreglement 1964 van Peski, dan is daarin o.a. te lezen;
    Artikel 17
    “Er zal een vereniging van eigenaren, als bedoeld in artikel 638g lid 2 sub 1 van het Burgerlijk Wetboek worden opgericht…”