Reageer op: Moord op VvE vergadering

#10188
johbwol
Deelnemer

    Op de balans staat een verplichting van ongeveer € 1.500. Het is waarschijnlijk het restantbedrag van een annuïteitenlening, die is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De lening staat op naam van de VvE, die maandelijks een vast bedrag betaalt. Een gedeelte van dit maandbedrag is rente (dus kosten, die in de staat van baten en lasten moet zijn verantwoord) en een ander gedeelte is aflossing. Dat laatste deel wordt in mindering gebracht van de post die aan de passiva zijde van de balans staat.
    Via de servicekosten betaalt u uw aandeel in de lening, dat u bij de aankoop van het appartementsrecht heeft meegekocht. Ook de portiekafsluiting is voor uw aandeel onderdeel van uw recht. Ook al staat de waarde ervan niet op de balans. Kennelijk gaat het om een investering van rond de € 2.000.