Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#1020
Carla
Deelnemer

  Hoi Rob,
  Je PS. vraag is mij niet helemaal duidelijk en voordat ik ga gissen naar wat je bedoelde, vraag ik je het liever. Kan je het iets verduidelijken?
  Met je idee over de artikelen uit het Modelreglement 1992, 9, 12 en 14 kan ik wel instemmen echter het zijn wettelijke regels met betrekking tot het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. Wanneer je dan spreekt over het beschermen van de VvE tegen……is dat vanzelfsprekend geldend voor elke eigenaar, of je nou bestuurslid bent of niet.
  Een voorstel van een individuele eigenaar, ook al krijgt deze vervolgens bijval, zal gelegd moeten worden langs de ‘gegeven meetlat’. De reglementen.
  Een voorstel welke uit de koker komt van het bestuur, ook al krijgt deze eveneens bijval, zal ook deze toetsing moeten doorlopen.
  In mijn optiek kan/mag een bestuur nooit een positie innemen cq.de indruk wekken, dat zij enig ander belang zouden kunnen hebben dan wie dan ook, binnen de VvE als totaal.
  Daarom ben ik een groot voorstander om bij de agendapunten die deze aandacht nodig hebben een toelichting te schrijven. Juist om niet de indruk te wekken ‘sturend’ te zijn ( mensen zijn makkelijk te beïnvloeden, zeker hen die zich erg afhankelijk van het bestuur opstellen ), maar goed te onderbouwen en de juiste informatie te verstrekken. Dus ook verwijzend naar de artikelen uit het Modelreglement.
  ( ik heb daarbij de, misschien wel utopische, hoop dat stukken weer eens op tafel komen bij de eigenaars thuis, zodat het ‘schieten’ op de vergadering met een ‘geluidsdemper’plaats kan vinden. ) 😉
  Met vriendelijke groet,
  Carla.