Reageer op: Parkeerplaats

#10277
Bob
Deelnemer

    Hier de link naar betreffende stuk:
    https://www.vverecht.nl/2013/06/model-huishoudelijk-reglement-vve/
    Met onderaan:
    Maatwerk vereist
    Het behoeft gelet op het voorgaande geen nader betoog, dat dit model huishoudelijk reglement niet zonder meer in elke VvE kan worden gehanteerd. De gebruiker dient indachtig het voorgaande bij het vaststellen van een huishoudelijk reglement steeds te toetsen aan de wet, de akte en het reglement. Daarnaast moet rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden in en om het gebouw / de splitsing. Bepaalde voorzieningen of een bepaalde ligging of inrichting van de gemeenschappelijke of privé-gedeelten kunnen bijvoorbeeld specifieke gebruikseisen stellen. Het hier gepubliceerde model dient als een eerste concept op basis waarvan voor elke VvE een specifiek op de situatie afgestemd huishoudelijk reglement kan worden vastgesteld.