Reageer op: Parkeerplaats

#10301
Bob
Deelnemer

  Over de parkeerplaatsen is nog het volgende geregeld: “het bestuur kan bij reglement het gebruik regelen. Deze regeling moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering”

  Hi Jan,
  Dank voor de aanvulling.
  Met betreffende aanvulling is het verbod op parkeren van campers waarschijnlijk geoorloofd. Goed dat je de AvS hier op hebt nagekeken. Het zou zomaar anders hebben kunnen zijn. Achteraf is hiermee naar alle waarschijnlijkheid de conclusie die “iemand” zonder deze kennis al veel te voorbarig en stellig trok (onmogelijk dat de bepaling in het HR nietig zou kunnen zijn) correct.
  Ik zeg met nadruk waarschijnlijk, er is kennelijk geen sprake van een van de modelreglementen, we kennen de feiten en omstandigheden op en rond de parkeerplaatsen niet, we kennen de gronden voor het verbod niet, we weten niet of het HR correct tot stand is gekomen, we kennen de context van de passage uit de AvS niet, en we kunnen hier niet vaststellen of bij een eventuele rechtsgang door huurder de rechter zal bepalen dat het uitsluiten van campers op grond van redelijkheid en billijkheid mag en kan in dit sprecifieke geval.
  Gelukkig zijn er nu al twee “iemanden” die al zeker weten dat het helemaal goed zit met het absolute verbod, en dat er geen vuiltje aan de lucht is. Doe er zelfs maar even een mooie boete bij.
  Laten we maar zeggen dat de meeste stemmen gelden. Daar zal bij eventuele rechtsgang die volgt de rechter ook zeker van onder de indruk zijn.
  Dit alles nog los over een verschil tussen stallen (zoals in het samengeraapte voorbeeld voor max 96 uur) en parkeren. De afmetingen van de camper, die niet eens als camper maar als boodschappenwagentje wordt gebruikt (er zijn ook kleine campers die kleiner zijn dan een personenauto als een Humvee), doen natuurlijk ook helemaal niet ter zake. Een niet goed gegrond verbod kan in een HR hoeft wat iemand betreft helemaal niet redelijk of billijk te zijn. Een verbod is een verbod. Lekker genuanceerd. 😉
  Misschien wil je nog even laten van welke datum de splitsing is, en wat de feiten en omstandigheden ongeveer zijn (losse parkeergarage, beschermd terrein, eigen terrein VvE, commerciële parkeergarage of terrein enz)? Kan er ook nog iets spelen met gemeente, als een omgevongsvergunning.
  Zo je niet verder wenst in te gaan op de specifieke situatie even dikke vrienden. 😉
  Met vriendelijke groet, Bob.