Reageer op: Voorwaarden voor airco’s en de splitsingsakte

#10338
Carla
Deelnemer

  Beste Ave Maria,
  Ik denk dat je onderzoek, met de uitkomst zoals je hebt omschreven uit het bouwbesluit van 2003, juist is.
  Tegelijk ben ik van mening, voor wat deze waard moge zijn, dat het vermelden van art3.7 in jullie Splitsingsakte niet aangewend mag/kan worden voor het al of niet goedkeuren om een airco te plaatsen.
  Wellicht is het in verband met de wens een airco te plaatsen dat je ook even naar art.3.9 en 3.10 kijkt. m.n. art 3.9 verwijst naar het bevoegd gezag ( gemeente ) die toeziet op een omgevingsvergunning, waar ik je al eerder naar verwees, waarbij de norm 10dB hoger kan gelden. Dan zitten we, voor zover ik het goed begrepen heb, precies op die 40dB waarover de overheid al geoordeeld heeft n.a.v. Kamervragen.
  https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2003/hfd3/afd3-2
  Je gedachte te opteren voor alternatief 3, deel ik, vooralsnog niet. Die randvoorwaarde de splitsingsakte te wijzigen, is een hele kostbare geschiedenis. En wellicht helemaal niet nodig wanneer je gaat informeren naar de gemeentelijke omgevingsvergunning.
  Dan kan je vervolgens uitleggen aan de leden hoe de vork aan de steel zit. Opteer dan alternatief 1 met, ja, ook het noemen van hetgeen in de Splitsingsakte staat. Laat het maar duidelijk worden welke rol dat art.3.7 speelt in het geheel. Met een omgevingsvergunning op zak, heb je de juiste voorwaarden in beeld.
  Met vriendelijke groet, Carla